A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói – A 2011. szeptember 11 –i támadások 43. rész

2015. január 27.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Legutóbb beszéltünk a mostanában előforduló konfliktusokról, ennek gyökeréről az emberek és lelkek között rejlő konfliktusokról. Ez alapvetően egy szellemek közötti konfliktus. Javasoltuk, hogy gondolkodjatok el azon, mi a Szentháromságos Lélek, mire hívja fel a figyelmeteket, hogyan működik a gonosz szellem és Isten Lelke. Hiszem, hogy imádkoztatok ezekben a napokban és különösen a Szentlélekhez, aki egyesíthet titeket Krisztussal. Csak akkor vagytok keresztények, ha egyesültök Krisztussal a Szentlélekben, akkor lesztek egységesek a Szentháromságos erővel, mely távol tartja a sátánt és a gonoszt tőletek.

Ma hallani fogunk bizonyos eseményekről, melyeket a sátán váltott ki. Utána elgondolkodunk, hogyan fogadjuk, és mit kell tennünk.

Olvassuk a 313. oldalon

Közvetlenül az után, hogy Szent Mihály látogatást tett a pokolba, Lucifer elkezdte figyelmeztetni követőit a Földön, és az alsó univerzumban. Más eszközökön keresztül megjelentette magát, hogy egy hatalmas támadást jelentsen be Isten és hívői ellen. Egyben felvázolta akcióit az épp elkezdődött harmadik évezredre. A főbb pontok:

1. Felerősíteni a Fény Szövetségének hatását és a bolygók közötti kapcsolatot az alsó univerzumban, hogy megfélemlítsék az emberiségeket ezeken a bolygókon;

2. Különleges beavatkozások a Földön, kiirtani az emberek szívében az Istenbe vetett hitet;

3. Egyre növekvő tömeges terrorizmus és erőszakosság, hogy globális konfliktus törjön ki, mely megtöri az emberiség ellenállását;

4. Felkészülés az Antikrisztus eljövetelére [1]; Lucifer, követői viselkedése alapján döntené el, hogy ki legyen az Antikrisztus;

5. Az összes eseményből, ami 2000 elején történt, az emberiség a Földön hamar ízelítőt kaphat Lucifer és az Illuminátusok tervezett beavatkozásainak első gyümölcseiből.

A 2011. szeptember 11 –i támadások 

2011. szeptember 11-én a Föld egy példátlan eseménynek volt tanúja: egy támadásnak az Amerikai Egyesült Államok, vagyis a legnagyobb világhatalom szívében. Néhány terrorista két utasszállító gépet vezetett New Yorkban a World Trade Center ikertornyába és egyet a Pentagonba; a negyedik gép becsapódási célja a Capitolium és a Fehér Ház volt; de nem érte el és lezuhant egy mezőn. Mintegy háromezer ember halt meg.

A támadások tervezőjének és megvalósítójának felelőse egy iszlám terrorista szervezet, a hírhedt al-Kaida leányvállalata volt, kinek vezetője akkoriban Oszama bin Laden volt. A szervezetet 1979-ben alapították és nőtte ki magát azzá, ami még ma is: egy kígyó fészek.

A szeptember 11-i támadások igen súlyos következményekkel jártak a Földön: az elszenvedett támadásokra válaszul az Egyesült Államok elkezdte a terrorizmus elleni háborút, melyben számos más ország is érintett és a mai napig tart különböző formában. Ezen felül nőtt az intolerancia az iszlám irányába, mert a terrorizmus bölcsőjének tekintik. Eddig a hivatalos történetet sok szempontból, tényekből elemezték, a lelki szempont kivételével.

Ki adott fegyvert a terroristák kezébe? Ki vezette őket ilyen nagyságrendű célkitűzés megvalósításához? Még mindig hihetetlennek tűnik, hogy egy ilyen művelet majdnem száz százalékosan sikeres lehetett. A mi szempontunkból csak egy válasz van: ez Lucifer gyűlölete és a sátánisták összeesküvése volt a Földön, hogy egy egyébként lehetetlen akció lehetséges legyen. Démonok és kárhozottak serege vett részt ebben a terrorista támadásban; akiket hónapról – hónapra szüntelenül megigéztek a támadások előtt. A pokol egy igazi erőszakos tette volt.

Lucifer a szeptember 11-i támadásokkal néhány fontos célját elérte: több ezer embert megölt, pánikot okozott az egész világon; felébresztette a vallási gyűlöletet keresztények és a muszlimok között, elindított egy terror elleni háborút. Ismét létrehozott két ellentétes tömböt, a keresztény Nyugatot és az iszlám Keletet, amit nem sikerült megvalósítania a hidegháború idején, ahol az Egyesült Államok és Nyugat – Európa álltak szemben a Szovjetunióval és Kelet – Európával. Most már megvalósíthatóvá vált egy világháború. Nem csak akármilyen háború, hanem a háború vallások és civilizációk között, egyfajta új keresztes hadjárat. Továbbá, ehhez jött az al-Kaida terroristáinak gyűlölete Izrael ellen, egy gyűlölet, melyet Lucifer soha sem lankad táplálni.

A 2001. szeptember 11-i támadások után a Föld ismét destabilizálttá vált, forrt a gyűlölet a félelem és zavarodottság lett úrrá mindenütt.

A démonok és barátaik elégedettek voltak és azt gondolták, hogy ezekkel a meglepetés támadásokkal szeptember 11-én a Földön, végül megtörhetik az emberiséget. Ismeritek az ezt követő háborúk történetét: Afganisztánban 2001-ben, Irakban 2003-ban, valamint a támadások hosszú sorozatát és a gyűlöletet.

Isten megengedte mindezt, mert tiszteletben tartja szabadságunkat. Hiába várta, hogy a földi emberiség alázatosan kérje segítségét. A szeptember 11-i támadások okozta kezdeti izgalom, és a háborúk, amit okoztak, a földi emberiség ismét érzéketlenségbe süllyedt. Isten azonban közbelépett, hogy a még rosszabb következményeket megakadályozza: Többször elküldte a hívő testvéreket, hogy pusztítsák el a terroristák és az őket védő államok arzenálját, melyről a történelem nem beszél. Ha Isten nem avatkozott volna közbe, a harmadik világháború valóban kitört volna.

A szeptember 11-i események fordulatot jelentettek a Föld történelmében, nem csak a következményekért,- melyeket kiprovokáltak – hanem, mert valójában ez Lucifer és az Illuminátusok egyfajta főpróbája volt, hogy kontrollálják a tömegeket. A támadások után több intézkedést valóban bevezettek, hogy korlátozzák az egyéni szabadságot, – mely továbbra is érvényben van – hogy felszámolják a terrorizmus veszélyét. Pontosan ez az, amit Lucifer és az Illuminátusok akartak: minél áthatóbban ellenőrizni az emberek életét. A világ a gyanakvás, a félelem és a globális ellenőrzés légkörében találta magát.

Ahogy a harmadik évezred elkezdődött, nem sok jót ígért. Két hatalmas erő, egyfelől Isten, másrészt Lucifer foglaltak állást a csatatéren, készen állva a harcra. De, Isten vigyázott gyermekeire és nagy eseményekre készül az emberiségért az egész univerzumban.

Olvastátok az eseményeket és Lucifer akciótervének fő elemeit: ”Felerősíteni a Fény Szövetségének hatását és a bolygók közötti kapcsolatot”  félelmet táplálni; ” Különleges beavatkozások a Földön, kiirtani az Istenbe vetett hitet az emberek szívében;” különösen a keresztényekében; ” Egyre növekvő tömeges terrorizmus és erőszakosság” – ez szemetek előtt játszódik;  ”Felkészülés az Antikrisztus eljöveteléreAbban az időben vagyunk, amikor az Antikrisztus egyre inkább feltűnik, majd csupa nagy betűvel fogja kinyilvánítani magát. Mit akar a Sátán elérni ezzel a tervvel? Először és legfontosabb, hogy félelmet, zavarodottságot, terrort akar provokálni, valamint kiirtani a hitet. Ezeket nem említette tételesen, de a félelem, a rettegés és a hit elvesztése valóban hatástalanítja az embert, így az ellenség áldozata lesz. Mit tehetünk ez ellen? Ellenkező hatást érhetünk el, ha Istennel vagyunk: akkor békénk lesz, világosság, tudatosság, a helyzetek jobb megértése, Isten kegyelméből áradó cselekvőképesség.

Szeretnék kiemelni néhány pontot, ami felkészít minket a következő olvasmányokra. Többet már nem fogunk beszélni Luciferről és követői fellépéseiről. Az elmúlt években olvashattátok honlapunkon, a Szűzanya bejelentette Stefania Caterina-án keresztül, hogy az Istenhez tartozók számára csodálatos idők jönnek és rettenetes azok számára, akik Isten ellen vannak. Itt fel kell tennünk egy kérdést: mit kellene tennünk, merre menjünk? A könyv elmondja, hogy a New York-i iker tornyok támadása előtt: ”Démonok és kárhozottak serege vett részt ebben a terrorista támadásban; akiket hónapról – hónapra szüntelenül megigéztek a támadások előtt. A pokol egy igazi erőszakos tette volt.”  Felébredhet Isten népe, hogy ellensúlyozza ezeket a műveleteket? Felébresztheti-e hitüket függetlenül az Egyház egyes képviselőinek válaszától bizonyos kérdésekben, melyeket megjelentettünk az elmúlt években, Isten nevében arról, hogyan alakultak a dolgok?

Egy tényt említettünk ebben a fejezetben: Isten többször segített a hívő testvérek beavatkozásával, akik veszélyes fegyvereket semmisítettek meg, melyeket az emberiség elpusztítására szántak. Mégis, kik álltak e fellépés mögött? Az egyetemes Egyház, az Egyház az egész univerzumban, mely szüntelenül imádkozott. E testvérek és nővérek nélkül az emberiség nem képes kijutni a zűrzavarból és a terrorból a Földön. A hivatalos Egyház miért nem mondja el az igazságot a hívő testvérekről? A testvérek előbb jelentek meg, mint a pápák. A pápa miért nem hívta a keresztényeket, hogy vegyenek részt ebben az eseményben, ami a gonosz megállítását célozza, egyben felgyorsítaná az egész világegyetem újraegyesítését Krisztusban? Nem tudjuk, hogy miért, és nem akarjuk megítélni, azonban ez az, amit olvastunk a fejezet befejezéseként: ”De, Isten vigyázott gyermekeire és nagy eseményekre készül az emberiségért az egész univerzumban.”  Mostantól kezdve egészen a könyv végéig tájékoztatni fogunk titeket Isten munkálkodásáról az egész világegyetemben, valamint az Ő kegyelméről, és az Ő eszközeiről, akik válaszra hívják Isten népét a Földön, függetlenül a hivatalos földi Egyház képviselőitől.

Kérünk titeket, hogy szüntelenül imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy megvilágosítson, készek legyetek megérteni és elfogadni Isten tetteit és csatlakozzatok az egyetemes Egyház cselekedeteihez, mely Jézus Szívéből száll le és azt akarja, hogy átkarolja a Földet és az egész univerzumot. Azt tanácsoljuk, éberen figyeljetek, és imáitok alatt kísérjenek ezek a találkozások, hogy Isten fénye és kegyelme minél több keresztényt és nem keresztényt, minden jóakaratú embert érintsen meg.  Nem fogunk többet beszélni a sátánról, csak Istenről; szemlélni és látni akarjuk az Ő arcát, az Ő munkálkodását. Ez hitünk útja.

Megáldalak benneteket; a Szentlélek vezessen és védjen titeket; a Szentlélek adja meg a hét boldogságot, hogy megértsétek és felismerjétek megszerezve a tudást legyetek bátrak ebben az időben, vegyetek részt Jézus cselekedeteiben, az egész univerzumban, hogy az univerzum egyesülhessen Benne, aki az Egyház vezetője. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1] Lásd: “Túl a Nagy Sorompón (Great Barrier)”, 15. fejezet; Jézus 2012. augusztus 6-i üzenete, melynek címe: “Az Antikrisztusnak ki kell kinyilvánítania magát”, közzé téve 2013. február 1-én http://.towardsthenewcreation.com a honlapon.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s