A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói – Lucifer válasza 42. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Ebben az epizódban egy lépést teszünk előre. Szeretném, ha figyelembe vennétek az aktuális elképzeléseket a Földön. Különböző értelmezések és elemzések léteznek erre az időre: a civilizációs, kulturális és vallási konfliktusok. Ezek események, de mi okozza, hogy be is következzenek? Az ok, a két szellem konfliktusa. Az elmúlt alkalommal beszéltünk arról, hogy a 2000-es évek elején és a harmadik évezredbe való belépéstkor Isten úgy döntött, hogy az fordulópont lesz az emberiség számára, egy döntő változás. Úgy gondolta az idő megérett erre, és az emberiségnek szüksége van egy fordulópontra. A 2000-es év az elő állomása Krisztus dicsőséges visszatérésének, mely elkezdődött, egyben Isten felgyorsította az egész univerzum egyesülését Krisztusban, mint ahogy látni fogjuk, megadja a kegyelmet és az eszközökkel érvényesíti azt.

Ugyanakkor a Sátán elhatározta, hogy meghódítja az univerzumot, hogy minden nála összpontosulhasson. Fogunk beszélni erről a kérdésről ma és a következő alkalommal is. Ez két szellem ütközése: Isten Lelke, aki az élet forrása az egész világegyetemben; a szeretet, a harmónia és a béke forrása, mert Isten tökéletes. Tökéletessége révén bőséges életet ad az univerzumban. Ezzel szemben a sátán egoista. Lucifer nem tudja elviselni Istent, mert nagyobb akar lenni, mint Ő. Ezért harcol Istennel, Aki az egész világegyetemet irányítja. Önző, nem szereti az életet, pusztít, halált és betegséget hoz. Ez a két erő csap össze. Lucifernek is vannak eszközei és bizonyos hatásköröket ad követőinek. Miközben olvasunk, felelősen nézzünk szembe, hogy melyik oldalon állunk, melyik szellemhez tartozunk, és milyen mértékben tartozunk ehhez. Bejelentettük az új idő megkezdődött, amikor a szellemek szétválnak, a különbség éles lesz, mivel Isten az emberiséget a Krisztusban való egyesülésbe vezeti a Lélekkel, aki egyesíti az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Olvassuk

Lucifer válasza

(310. oldal)

A parancs, amit Isten Szent Mihály által küldött, megrázta poklot. Lucifer megértette, hogy Isten terve már megállíthatatlan és neki is terve végső szakaszába kell lépni, ha meg akarja hódítani az univerzumot. Úgy döntött, hogy amennyire csak lehetséges, fokozza a Fény Szövetségének intézkedését ellensúlyozva Isten cselekvését az egész univerzumban. Lucifer különösen a Földön akarta megszilárdítani hatalmát és annyi kárt okozni az Egyháznak kívülről – belülről, amennyi csak lehetséges és még inkább rabszolgasorba taszítani az emberiséget. Annak ellenére, hogy Isten megtiltotta, hogy a választott lelkeknek ártson, a mindig lázadó Lucifer megparancsolta médiumainak és a szekták követőinek, hogy kezdjenek átkokat szórni és megigézni egyéneket, közösségeket és azokat az embereket, akik fel akarták ajánlani magukat Istennek.

Sőt, Lucifer még egy harmadik világháború elképzelését sem adta fel a Földön, de nem sikerült kiprovokálnia a hidegháború, az izraeli-palesztin konfliktus és számos gyújtópont ellenére sem, melyet itt-ott szétszórt. Minden terve rendszeresen kútba esett a megvalósítás előtt. Lucifernek szüksége volt egy pusztító háborúra a Földön, megtörve a népek ellenállását, rábírva őket, hogy Istent tartsák felelősnek és gyűlöljék Őt. Elpusztítani mindent, amit nem tudott meghódítani.

Figyeljük meg a gonosz makacsságát: Isten nyilvánvaló felsőbbrendűsége és a választott nép elleni fellépés tilalma ellenére, Lucifer lázadással válaszolt és még nagyobb erőszakkal erőltette a korrupciót. Most is csak úgy, mint akkor, próbálkozik a harmadik világháború ötletével. Készen áll teljesen elpusztítani a Földet, mint hogy elveszítse az uralmat felette, tudván, hogy ez semmilyen célt nem szolgál.

Minden lázadó, aki elutasítja Istent, szembe találja magát egy Isten által épített fallal, megvédendő gyermekeit. Akkor megpróbálják betörni az ajtót tekintet nélkül a következményekre, tudván, hogy az sikertelen lesz. Egoizmusuk felülkerekedik a józan észen. Sok ember él a Földön így, támadva Istent és saját sorsukat, veszélyes utakon járva anélkül, hogy valaha is felemelnék fejüket. Ne tegyetek így, engedjétek Istent vezetni. Engedjétek Istent megnyitni sírotokat, hogy visszahozhasson az életbe. Csak egy élet van, amit érdemes élni: Isten élete. Bőségben kapjátok, ha szeretitek Őt, a Szentháromság forrását.

Lucifer gyűlöli Istent, de megpróbálja utánozni őt; mert úgy véli, hogy mint Isten kötelességének érzi azt tenni, amit Isten tesz, mégis, ellenkező szándékkal teszi: míg Isten az emberiség és a teremtés javára jót cselekszik, addig Lucifer minden és mindenki megsemmisítésén dolgozik, totális megvetéssel, amit Isten teremtett. Lucifer Istent pontosan utánozva különböző módon jelenik meg követőinek, különösen a leghűségesebbjeinek. Megpróbálja utánozni, amit Szent Mihály tesz, amikor bejelenti neki Isten terveit. Lucifer kinyilatkoztatja magát, például sátánista rituálék vagy spiritiszta szeánszok során, amikor médiumokon keresztül beszél. Néha ember vagy állat formájában tűnik fel. Így nyilvánul meg akarata, vagy segíti követőit, hogy megértsék, mit kell tenniük. Közvetlenül vagy eszközein keresztül nyilvánul meg: a démonokon és az átkozott szellemeken. Ez rendszeresen előfordul a Földön, mely a kígyók fészke, ahol sokan kötelezik el magukat Lucifernek.

A Lucifernek elkötelezettek is felajánlják neki életüket, ahogy a hívők teszik vagy tenniük kellene Istennel. Az ördögnek szenteltek között vannak az Illuminátusok és a Fény Szövetségeinek tagjai, akik “különleges egységei” seregének, és akik a sátáni hatalmi piramis csúcsán vannak. Emellett vannak más elkötelezettek, akiknek nincsenek ilyen magas pozícióik, de ugyanolyan alattomosak és erősek.

Honnan kapnak hatalmat a Lucifernek elkötelezettek? Az ajándékokból, amit Lucifer biztosít számukra. Ne felejtsétek el, hogy Lucifer valaha Isten által jóra teremtett nagyhatalmú angyal volt. Amikor elárulta Istent, nagyon erős volt, és megtartotta erejét, mert Isten meghagyta neki. Isten soha nem pusztít el semmit, amit teremtett. Ha a teremtmény gonosz, Isten úgy korlátozza, hogy nem tehet több gonoszságot. Lucifer sok előjogot tartott meg, amitől egy erős riválissá vált már a kezdetektől fogva. Akik megtapasztalták tetteit, nagyon is jól ismerik. Lucifer féltékenyen őrzi hatalmát, mellyel uralkodik a lázadó embereken és kínozza Isten gyermekeit.

Hogy magához vonzza az embereket, Lucifer mindig hatalmát használja, és azt ígéri az embereknek, hogy olyan erőssé teszi őket, mint ő maga és erősebbé a többieknél. Valójában Lucifer soha nem mondott le hatalma egy részéről sem, hogy átadja az embereknek, akiket egyébként is gyűlöl; csupán pár morzsát ad nekik. A múltjából, – mint a világosság angyala – sok lelki és fizikai törvény tudását megőrizte, amelyek egyszerűen lehetővé teszik számára, hogy felébresszen bizonyos alvó képességeket az emberekben, mint például a telepátia. Azokat saját céljai szerint ébreszti fel, nem szeretetből, mert tervei megvalósításához szüksége van az emberekre. Isten, ezzel szemben ajándékait nagylelkűen ajánlja fel, nem csak pár morzsát. Nem ébreszti fel a lélek képességeit, ha azt látja, hogy azok veszélyesek lehetnek az emberre. Isten szeretetet áraszt megadva a lehetőséget az ember felemelkedéshez, megértendő: ő Isten gyermeke.

Az önző és felületes emberek, akik nem szeretik Istent, Lucifer után szaladnak és néhány ajándékért készek eladni magukat.  A Földön ez sokkal gyakrabban történik, mint gondolnánk. Ezért emberiségetek képtelen kijutni a korrupció zsákutcájából. Lucifer ajándékait jobban értékelik, mint Istenét, mert azonnali anyagi jólétet biztosít, melyre az emberek leginkább vágynak. Az ajándékokon keresztül azonban a lélek nem fog növekedni, éppen ellenkezőleg, egyre jobban lenyomja a földre, míg Isten ajándékai felemelnek és megszentelik az emberek lelkét. Mivel az emberiség nagy része nem kívánja az ajándékokat, melyek felemelik a lelket, hanem csak azt, ami megadja az anyagi jólétet, az eredmény jól látható: az emberiségnek túlzott igényei és csillapíthatatlan vágyai vannak. Minél több hiúsul meg, annál inkább közelednek Luciferhez, aki magához láncolja őket.

Hogyan juthatunk ki ebből az egészből? Bízván a Gondviselésben, keressük a magasztosabb jóságokat, melyek hasznosak az ember számára Jézus beszéde szerint: “Ne aggódjatok tehát és ne mondogassátok: ”Mit együnk?”, vagy: ”Mit igyunk?”, vagy: ”Mibe öltözködjünk?” Mert ezeket a pogányok keresik. Hiszen tudja a ti mennyi Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá.” (Mt 6: 31-33) Sajnos a ti emberiségetek elsősorban élelmiszereket, ruhákat, örömöket, kényelmet keres, és elfojthatatlan vágyat, hogy uralja a világot. Így szem elől veszti az alapvető jóságot: egy egyszerű és boldog életet a felebarátokkal és a teremtéssel összhangban, Isten szerető tekintete alatt élni. Semmi másra nincs szükségetek, hogy boldogok legyetek! A többi szemét. [1]

Ebben a fejezetben nem akarunk arra összpontosítani, amit a sátán akar véghezvinni. Inkább összpontosítsunk magunkra és arra, mit választunk. Tekintettel az új teremtésre és Krisztus dicsőséges eljövetelére és az emberiség átalakulására, az ember meghívott, hogy magát alakítsa át. Az átalakulás csak akkor következhet be, ha megnyílunk Isten Lelkének. A keresztények nagyon jól tudják, hogy az Egyház Pünkösdkor született. A Lélek jelen van, de a keresztények részvétele a Lélek élete nélkül, erőtlen és fény nélküli. Mint ahogy már korábban kifejtettük, az emberiség arra rendeltetett, hogy megérkezzék a kozmikus Pünkösdbe, amikor Isten mindent összeköt a Tiszta Lélek törvényei szerint. Ez az Atya akarata, Isten azonban semmit sem tehet a mi részvételünk nélkül.

Választásunkban és elhatározásunkban tisztában kell lennünk az egyes törvényekkel, melyek szabályozzák a lelki életet. Már említettük, ha egy személy, intézmény, egy csoport vagy közösség megtagadja az Isten által adott kegyelmet, akkor Isten az igazságosságért ezt a kegyelmet visszavonja, hogy az ember megtapasztalhassa keserű következményeit, hogy átalakulhasson. Ekkor jön elő Lucifer és megpróbálja elcsábítani őt, és ha az ember sorozatosan elutasítja a kegyelmeket, elveszíti azokat. Azt is említettük, hogy az elmúlt század tele volt Isten népének és magánszemélyeknek adott kegyelmekkel. Elgondolkodhatunk arról, hogy azokat elfogadták-e vagy sem. Milyen következményekkel járt, hogy nem vettük komolyan a Szűzanya jelenlétét és Jézus által adott kegyelmeket Szent Fausztinán keresztül? Kik vagyunk mi keresztények, ki az Egyház, és kik Isten népe? Isten népének, Isten gyermekeinek közösségének kell lennie. Kik Isten gyermekei? Ha látunk egy gyereket és ismerjük a szülőket, azt fogjuk mondani, hogy a gyermek ennek vagy annak a személynek a fia, mert hasonlít rá. Mi Isten képére és hasonlatosságára teremtődtünk. Most az a feladatunk, hogy fedjük fel Isten arcát, Krisztus arcát és ugyanúgy cselekedjünk, mint Krisztus. Ha nem állunk készen erre, nincs bennünk Krisztus Lelke. Szent Pál mondja: “Ti azonban nem testi, hanem lelki emberek vagytok, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben viszont nincs meg Krisztus Lelke, az nem az övé.”  (Róm 8: 9) [2] Tehát, mi haszna van formálisan az Egyházhoz tartozni? Mi haszna van a tizenkét apostol közé tartozni és Júdásnak lenni? Vegyük, hogy abban az időben élünk, amikor Jézus mondta Szent Mihályról, hogy nem fog kedvezményt adni senkinek, mert minden dolog Krisztus Lelkének közössége felé irányul, majd őáltala az Atya akarata érvényesül.

Istenben a Lélek minden törvénye tökéletes. El kell jutnunk arra a pontra, amikor azt kérdezzük magunktól, hogyan tudjuk megoldani a válságot a Földön. Az egyetlen módja, hogy egyesüljünk Krisztus Lelkével. A keresztényeknek eggyé kell válni Krisztus Lelkével. Formálisan egy struktúrához tartozva nem várhatunk semmilyen segítséget. Beszélhetünk kultúrák, vallások összecsapásáról stb. Tudjátok, manapság az ötletek, mint a kígyók úgy csússzanak be és szennyeznek. Nekünk és nekik ugyanaz az Istenünk, és megöljük egymást? Ugyanazt az Istent? Ebben az esetben sem az egyik, sem a másik nem ismeri az igaz Istent. Isten se nem öl, se nem pusztít! Azt mondják, hogy a jövőben békés egymás mellett élés lesz a vallásoknál és mind ugyanaz lesz – gyönyörű kultúra! Fel fogjuk falni egymást, ha különböző szellemekhez tartozunk. Lehetetlen egy házasságban élni, ahol két különböző szellem van jelen, vagy egy közösségben, ahol ellentétes szellemek vannak. Ezeket a nyugtalanságokat éljük át a Földön és okozza a szellemek összecsapását. Így eljött az idő, melyben el kell döntenünk, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk lélekben. Ha nincs Krisztus és Mária arca az arcunkon; ha nem cselekszünk Krisztushoz hasonlóan, a Szentlélek nem hat át minket; nem fog helyet találni bennünk, mert Isten soha nem kényszerít senkit, csak részvételünket kéri.

Ma este szeretnélek megkérni titeket, hogy gondolkozzatok és döntsetek. A csatát nem lehet fegyverekkel megnyerni még a legmodernebbekkel sem. Az emberiség pusztítása ugyanaz, függetlenül attól, hogy ezt terroristák vagy mások okozták. Meghívottak vagyunk, hogy kinyilatkoztassuk Istent, aki megújít, átalakít, és teljessé teszi az embert. Legyünk óvatosak a sátán ajándékaival. Ez nem csak az ajándékokról szól, melyeket azoknak ad, akik nyíltan vallják, hogy hozzá tartoznak, de az egoisták is veszélybe kerülnek; még azon egoisták is veszélyeztetettek, kiknek szellemi ajándékai vannak. Valamint azok, akik karizmák és magasztos ismeretek után szaladgálnak, és akik hatalmat akarnak. Ahogy hallottuk Isten azt tanácsolja, hogy legyünk vele közösségben. A Gondviselés a világegyetem törvénye.

Ha Isten egységben van velünk, és mi közösségben vagyunk Istennel, látni fogjuk, Isten keze munkáját,  amit sikerül elérnünk, de túl azon amit képesek vagyunk megtenni, vagy megoldani, mert Isten irányítja az egész világegyetemet. Jézust a mindenség királyának hívjuk, sokan, mint Királyra hivatkoznak; de meg kell engednünk, hogy irányítson bennünket és általunk. Az önző ember az ingerek után fut, ami csiklandozza önzését; még ha tudatlanul is, rosszul végződik. Az egyetlen mód, hogy felajánljuk életünket Istennek, hogy Isten átalakíthassa, tökéletesítse, hibátlanná tegye; akkor elérjük a makulátlan, romlatlan, tiszta életet és legyőzzük a romlást. Amikor így vagyunk Istenben egység van köztünk, mert Isten harmónia; nem lesznek háborúk vallások, kultúrák, karakterek között, mert minden összhangban lesz. Tehát, a kereszténység arra kéretik, hogy hagyja most a formalizmusokat és megújulva váljon rendelkezésére Krisztusnak, készséggel együttműködve a kegyelmekkel, és a Szentlélek hatalmával, ugyanúgy, ahogy az apostolok és a tanítványok készek voltak elfogadni a Szentlélek ajándékát. Isten az egész Egyháznak szeretné adni a Szentlelket, Isten egész népének, mindazoknak, akik szeretnének Istennel élni. Ez egy létfontosságú döntés. Gondoljátok át! Imádkozunk értetek.

Megáldlak benneteket, adjon a Szentlélek kegyelmet, hogy megértsétek az időt, amiben vagyunk, és megértsétek, mit kell tennetek; adjon Ő erőt nektek, úgy döntsetek, hogy a Szentlélekben csatlakozzatok Krisztus életéhez, mivel ez a feladata minden kereszténynek, Isten minden gyermekének; Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1] Fil 3: 8

[2] Rom 8: 9

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s