A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói – A világ megszentelése és a szovjet rendszer vége Az évezred vége felé – Felkészülés a harmadik évezredre 40. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

A végére értünk a könyv negyedik részének. Szent II. János Pál pápa bejelentette a Nagy Jubileumot és a felkészülést, kikövezte az utat a harmadik évezredbe való a belépésre. A Szentháromságos Lélek felfedi nekünk mi játszódott le a pápa szívében, milyen szellem vezette a pápát és melyik szellem volt, aki az Egyházat vezette a harmadik évezredbe. Figyeljünk éberen, mert nagyon fontos. Ezt követően látni fogjuk, hogy milyen irányt vett Isten munkálkodása, mindent elmagyarázunk, ami az ötödik és egyben az utolsó része a könyvnek.

A fejezet a 302. oldalon található.

A világ megszentelése és a szovjetrendszer vége

Térjünk vissza a nyolcvanas évekbe. A Szűzanya medjugorjei jelenései 1981-ben kezdődtek, és a hidegháború a csúcspontján állt. Lucifer sürgette a harmadik világháború kirobbantását, míg a nagyhatalmak tömve voltak nukleáris fegyverekkel, mellyel az egész világot elpusztíthatták volna. 1980-tól 1984-ig a Szovjetunió és a Nyugat között a feszültség egyre nőtt, míg nem elérte a kritikus pontot. A hatalmi központok addigra már nyíltan fontolóra vettek egy nukleáris konfliktust.

II. János Pál tisztában volt mindezzel. Tudta, hogy csak egy módja van megakadályozni a háborút: megszentelni Oroszországot Mária Szeplőtelen Szívének, ahogy azt kérte Fatimában. A medjugorjei események, melyben szilárdan hitt, még jobban megerősítették döntésében. Sőt, nagyon jól tudta, hogy a kelet-európai lakosság körében, – benne Lengyelországot – lázadt a Szovjetunió kommunista rendszere ellen, mely elnyomta a népek jogait. Európa egy puskaporos hordó volt.

1982-ben II. János Pál elutazott Fatimába, ahol május 13-án Máriára bízta az egész emberiséget; szentbeszédében nyíltan beszélt a szinte “apokaliptikus fenyegetettségről, mely az emberiség felett lebeg”. Azonban még ez az elkötelezettség sem volt összhangban Jézus és a Szűzanya akaratával: hiányzott a világ összes püspökének egysége.

A pápa kitartó volt, nem adta fel, és 1984. március 25-én Rómában a Szent Péter téren megismételte a megszentelést. Ez egy szívből jövő felkérés volt a Szűzanyához, melyben többek között azt kérte, hogy szabadítsa meg az emberiséget a nukleáris háborútól. Hogy ezt elérje, Őszentsége kijelentette, mint Szent Péter utódja pápaságának szolgálatában “az Egyház, Krisztus Misztikus Teste, csatlakozik” ehhez a felajánláshoz. Fatimában a megszentelés még nem volt kérés, de Istent örömmel töltötte el.

II. János Pál pápa ismét sok püspök ellenállásával találta magát szemben. Ennek ellenére egy csodálatos sugallatot kapott: ha a földi Egyház számos püspök miatt megosztott és bizalmatlan a Máriának való megszentelésre, akkor Krisztus Misztikus Testével közösségben az Egyházzal elérhető lenne.

Krisztus Misztikus Teste nem csak a földi Egyházból áll, hanem magába foglal más valóságokat is, mint az angyalokat, szenteket, a Tisztítótűz szegény lelkeit és az Istenhez hűséges emberiségeket. A földi Egyház része a Misztikus Testnek, ezen felül, Krisztus a Vezetője. A pápa ezt jól tudta és azt is, hogy a megszentelést az egész világegyetem valóságaival közösen, pozitívan fogadta  Isten. A Földön a keresztények és a püspökök nem vettek részt, de a többiek igen.

Isten Anyja, aki nagyon jól ismerte gyermekének a pápának szeretetét, nagyon boldog volt ettől a döntéstől, amely mozgásba hozta az egyetemes közösséget: az angyalok, szentek, a Tisztítótűz lelkei és az Istenhű emberiségek szüntelenül imádkoztak Istenhez, hogy jóvátételként fogadja el a megszentelést a Föld részéről és a közvetítő hatalom, Mária Szeplőtelen Szívének elismerését. Imájukhoz a pápa, a megszentelést kívánó püspökök, és sok hívő ember csatlakozott és kérték, hogy kímélje meg a földi emberiséget egy nukleáris háború szörnyű tragédiájától. És Isten elfogadta Krisztus Misztikus Testének összehanolt imáját.

A Szovjetunió egyre inkább eltökélt volt, hogy megtámadja a Nyugatot. Lucifer várta a megsemmisítést és elsősorban Nyugat-Európát akarta elpusztítani, mely még mindig vallotta a kereszténységet.  Lucifer és az Illuminátusok tervei szerint a kommunizmusnak kellett győznie Európában, a kereszténység minden nyomát eltörölve.

A helyzet a végletekig elfajult és Isten eldöntötte, hogy beavatkozik. Megparancsolta a hívő testvéreknek, hogy tegyék működő képtelenné a szovjet katonai erőt a szovjet rakétabázisokon, ahonnan a Nyugat elleni nukleáris támadás bekövetkezett volna.

Az Alfa Kentauri testvérek – a legközelebbi bolygó a Földhöz – elindultak küldetésükre. 1984. május 13-án a Fatima-i jelenések évfordulóján, a hívő testvérek Isten parancsa szerint beavatkoztak. Ők robbantották fel az összevont szovjet katonai arzenált Severomorskban, az Északi-tengeren. Az itt üzembehelyezett rakéták képesek az Atlanti-óceánt uralni. Enélkül a Szovjetunió már nem reménykedhetett a győzelemben, kénytelen volt felhagyni bármilyen katonai lehetőségével.

A megszentelés 1984-ben és a Szűzanya medjugorjei jelenléte Kelet-Európában nem csak megakadályozott egy nukleáris háborút, hanem halálos csapást mért a kommunizmusra és a hidegháborúra. Néhány éven belül más események határozták meg a szovjet birodalom végső összeomlását, Gorbacsov érkezése és a berlini fal leomlása 1989-ben.

Az Egyháznak a Földön szüksége van az egész univerzumban működő Krisztus Misztikus Testének közösségére. Isten ezért azt akarja, hogy ti is legyetek közösségben a Misztikus Test minden összetevőjével. Azt szeretné, hogy szeressétek az angyalokat, a szenteket, az Istenhű testvéreket és nővéreket a világegyetemben. Minden imádságtok különös erővel bír, ha közösségben teszitek a Misztikus Test minden tagjával. Ez az egyetemes közösség; ez szélesebb és sokkal magasztosabb összehasonlítva a többi földi hívővel.  A közösség a keresztények között egy gyenge pont, mert megosztottak egymás között. Ehelyett ennek egy erős pontnak kellene lennie. Ezért kell nektek segítséget kérni más erőktől, melyek a Földön túl vannak.

 

Az évezred vége felé

A nukleáris háború köszönhetően Isten közbelépésének nem mindennapi módon elhárult. Egyben a szovjet rezsim ugyanilyen rendkívüli módon szétesett. Ennek ellenére a kilencvenes években más háborúk kezdődtek: az Öböl-háború, az egykori Jugoszlávia háborúi, amiről már részben beszéltünk, és amely végül 1999-ben a koszovói háborúval végződött. A feszültség Izrael és Palesztina között is nőtt, és nyílt konfliktushoz vezetett. Európában, az Európai Unió integrációs folyamata előbbre haladt, de egyre jobban a szabadkőműves eszmék felé irányult, egy központi rendszer megteremtését megcélozva, egyre szorosabb gazdasági és pénzügyi kapcsolatokkal a nemzetek között, fokozatosan kiszorítva a keresztény eszméket.

Isten komoly és ismételt beavatkozása ellenére a huszadik század végére bizonytalan légkör uralkodott. A nyolcvanas években a Földön az emberiség tanúja volt a történelmet megváltoztató nagy eseményeknek, de becsapta magát: azt hitte a dolgok jobbra fordultak, egyre inkább az élet örömeit élvezték, az anyagi jólét hullámát, mely úgy tűnt, mindenki számára elérhető. Azonban a kilencvenes évek nem feleltek meg az elvárásoknak, és az emberiség mozgolódni kezdett: a várható gazdagság elmaradt; sőt, amit felhalmoztak kezdett csökkenni; A háborúk folytatódtak, és a politikai helyzet is zavaros volt, mint általában.

Lucifer és az Illuminátusok még mindig nyalogatták sebeiket a sikertelen nukleáris háború miatt, mely Isten és a Boldogságos Szűz Mária rendkívüli beavatkozásával elhárult. A Fény Szövetségének eredeti célja, – hogy kihasználva a nukleáris pusztítást, a kétségbeesést, a túlélők zavartságát, a Konföderáció szövetségeseinek könnyen megszállhatóvá tett Földet,- a háború meghiúsult. A Föld lett volna a Szövetség székhelye, ahonnan a következő beavatkozásokat tervezték volna az univerzumban, hogy bővítsék az Új Rendet (New Order) már nem csak a világméretűt, hanem az egyetemeset. Azonban a szovjet fegyverek felrobbantása Severomorsknál elrettentette a Fény Szövetségét: mindnyájan köztük Lucifer, megértették a hívő testvérek elsöprő fölényét, hogy nem lehet szembeszállni velük.

Lucifer és követőinek gyűlölete egyre jobban nőtt a pápa és az Egyház ellen. Elrendelték a Fény Szövetsége alattvalóinak a médiumoknak, a sátánistáknak a Földön és az alsó univerzumban, hogy fokozzák támadásaikat a pápa ellen. II. János Pál sok irányból állt támadás alatt és a lassú, könyörtelen fizikai hanyatlása elkezdődött. Lelke azonban még erősebb és hajthatatlanabb lett.

II. János Pál pápa nagyon jól tudta, hogy kik gyűlölik, de készségesen felajánlotta vértanúságát Istennek. Kérte Istent, hogy ne enyhítse szenvedését, hanem fogadja el engesztelésül az Egyház bűneiért, valamint Isten népe felkészülhessen az új évezredbe való belépésre, mely közeledett. A sok fizikai szenvedés ellenére, kapcsolata az Úrral és a Szűzanyával még erősebbé vált. Lucifer és barátai, akik ügyesen beépültek a Római Kúriába elégedettek voltak a pápa egyre nyilvánvalóbb fizikai gyengeségének és azt gondolták kihasználva ezt, az Egyházat saját elképzelésük szerint vezethetik, de tévedtek. Mint általában, nem vették figyelembe Istent, aki soha nem hagyja el hűséges gyermekeit és rajtuk keresztül megmutatja hatalmát a megfelelő pillanatban.

Felkészülés a harmadik évezredre

1994. november 10-én, II János Pál kiadott egy apostoli levelet: “Tertio Millenio adveniente” (A közelgő harmadik évezred), melyben felkérte az Egyházat, hogy intenzíven készüljön fel a harmadik keresztény évezred megünneplésére. A levélben a pápa kéri Isten népét, hogy három egymást követő évben szenteljenek minden évet a Szentháromság egyik személyének, pontosabban:

1997 -ben Jézus személye;

1998 – ben a Szentlélek személye;

1999 – ben az Atya személye.

Minden évben kiegészítve egy különleges felajánlási imával a Boldogságos Szűz Máriához.

1998. november 29-én, a pápa meghirdette pápai bullájában a 2000. év Nagy Jubileumát (Incarnationis Mysterium – a Megszentelés Misztériuma), melynek sokan közületek tanúi voltatok, és az Egyház belépett az egész emberiség történelmébe. Őszentsége II. János Pál ezzel nagy küldetését valósította meg, melyet pápaságának elejétől világosan látott: bevezetni az Egyházat és az emberiséget a harmadik évezredbe.

A Szentlélek vezette Szent II. János Pál pápát, hogy egyengesse és nyissa meg az utat a harmadik évezredbe. Melyik utat nyitotta meg Szent II. János Pál? Talán észrevettük, hogy ő valóban átélte Fatima kegyelmeit, az Isteni Irgalmasságot és a Szűzanya jelenéseit Medjugorjében. Nem állíthatta nyilvánosan, hogy a Szűzanya jelent meg Medjugorjéban és szintén hátráltatva volt, hogy kihirdesse az emberek létezését az univerzumban, különösen a hívő testvéreket és nővéreket. Azonban szívében megélte, pontosan az új nemzet módján. Említettük, hogy az Istenhű testvérek meglátogatták XII. Pius pápát és XXIII János pápát, de mindkét esetben utána elhalt a figyelem. Lassan Isten egy belső ösvényt nyitott meg Isten népének, II. János Pál pápa megközelítésén keresztül szívünkben megnyitotta az utat, mellyel tisztában vagyunk. A kegyelmeket megtapasztalta és különösen kifejeződtek – Fatima kegyelmei, az Isteni Irgalmasság, Medjugorje – a Boldogságos Szűz Máriának tett felajánlásáért. A jubileumra való felkészülés minden évét különösen Máriának szentelték. A Szovjetuniót és az egész világot Mária Szeplőtelen Szívének szentelte teljes közösségben Krisztus Misztikus Testével. Korábban kifejtettük, hogy az Egyház a Földön csak egy része Krisztus Misztikus Testének, valójában sokkal szélesebb, és magában foglalja az angyalokat, szenteket, a lelkeket a Tisztítótűzben és az Istenhívő testvéreket, akik szeretik Istent és segíteni akarnak nekünk.

Ez az erőssége mindazoknak, akik várják a változást, vagyis Isten beavatkozását életükbe. Hozzáteszek még egy másik pontot, idézem: “Készségesen felajánlotta vértanúságát Istennek. Kérte Istent, hogy ne enyhítse szenvedését, hanem fogadja el engesztelésül az Egyház bűneiért, valamint Isten népe felkészülhessen az új évezredbe való belépésre, mely közeledett.”  Az egész univerzum megszentelése Mária Szeplőtelen Szívének közösségben Krisztus Misztikus Testével és felajánlani saját életünket az ösvény Mária Szeplőtelen Szívének győzelme felé. Ez az út.

Azt hinni, hogy az emberiség egy minőségi (kvantum) ugrást tesz majd 2012-ben a Maya próféciák várakozásainak megfelelően egy szép álom csupán, azok mind illúziók. A lépés, amely felemeli az Egyházat a Földön és az egész emberiséget, egyedül a közösség Krisztus Misztikus testével Mária Szeplőtelen Szívén keresztül történik, ahogy Mária egyesült Krisztussal a kereszt lábánál, felajánlva Őt és Magát, felemelve magát Krisztushoz a kereszten. Ez az útja a földi Egyháznak és az emberiségnek. Akik szeretnék követni, így kell követni. Azok, akik nem akarják, nem követik. Amit II. János Pál mutatott az nem valami egyszemélyes út volt.  Először a földi Egyház nevében cselekedett, másrészt közösségben Krisztus egész Testével. A megszentelés Mária Szeplőtelen Szívének, életünk odaadása Szívén keresztül az erősségei az Eucharisztiának, a részvétel az Eucharisztiában, vagyis részvétel Krisztus áldozatában, aki felajánlja önmagát az Atyának – ne felejtsük el ezt.

Ha végig nézzük, amit Szent II. János Pál pápa útja mutat nekünk, meg fogjátok érteni az utolsó részét a könyvnek, ami nagyon konkrét és tömör, meg fogjátok érteni Isten tervét. Milyen tervet? Az egyetemes Egyházét, amely az angyalokból, a rendkívüli, valamint a fenséges eszközökből, a teljes Szentháromságos hatalomból áll, ami Krisztus Misztikus Testében működik. Ne hagyjátok ki a lehetőséget, döntsetek, éljetek közösségben Krisztus Misztikus Testével, ajánljátok fel és szenteljétek önmagatokat Mária Szeplőtelen Szívének, és változásokat fogtok látni életetekben. Ebben rejlik a fordulat a harmadik évezredben.

Megáldalak benneteket; a Szentlélek vezesse életeteket, értsetek meg minden dolgot. Adjon nektek fényt és kegyelmet, hogy válaszolhassatok és folytassátok nagy reménnyel, derűsen és megnyugvással, hiszen az Úr megígérte, hogy felgyorsítja a program megvalósítását, hogy egységesítse az egész univerzumot Krisztusban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s