A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói Lucifer reakciója és az Illuminátusok A Balkán háború 39. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Szeretettel várunk titeket és reméljük, miközben olvastok a Szentlélek mellettetek lesz, elmagyaráz minden szót szíveteknek, és mindent, amit érzékeltek. Mi továbbra is a Szűzanya, a mi Béke Királynőnk medjugorjei jelenéseiről fogunk beszélni. Mielőtt elolvassátok ezt a történetet, szeretnék megtanítani nektek valamit, amit sokan figyelmen kívül hagynak. Amikor megkapjuk a kegyelmet, különösen a nagy kegyelmet, és amikor a Szűzanya jelenésekor megérint ez a kegyelem, akkor elfelejtjük, hogy a kegyelem olyan, mint a tavasz: bájos, de ez a varázs nem tart soká. Miért? Mert akkor szabadon választhatjátok Istent és haladtok, vagy megálltok azon a szinten, ahol a kegyelem ért, azaz, amikor túlélésünkért elfogadjuk a Földön, vigasztalásként. Ahogy az evangélium magyarázza, gyengeségeinken keresztül az ellenség betör és ellopja a kegyelmet vagy árt és nem fog bőséges gyümölcsöt teremni [1]. A történet, amit olvastok tökéletesen mutatja, hogyan próbál beszivárogni a sátán az összes eszközbe. Senkit sem kímél, egyetlen csoportot, közösséget vagy szolgálatot az Egyházon belül. Olvassuk.

A fejezet a 298. oldalon található.

Lucifer és az Illuminátusok reakciója – A Balkán háború

Az első jelenésektől kezdve a Szűzanya figyelmeztette gyermekeit Medjugorjében az ördög mesterkedéséről és kísérleteiről, hogy Isten tervét megszerezze. A Szűzanya mindenkit imádkozásra és áldozat vállalásra kért, hogy ezt megakadályozza.
Isten minden terve része egy nagyobb tervnek, az emberek üdvössége Jézus Krisztus által. Isten üdvözítő tervén belül más terveket is kifejlesztett, amelyek megvalósítása hozzájárul az üdvösség tervének teljességéhez. Néhány terv ezek között rendkívüli, mert magába foglalja az egész emberiséget, különösen a hívő embereket. A Mária-jelenések pontosan ilyen rendkívüli tervek, Isten úgy gondolta, hogy felrázza az emberiséget, és felpezsdíti az Egyházat.

Ha Lucifer ellenszegül Isten rendkívüli tervének, elkezdi tanulmányozni minden részletét, hogy kisajátítsa az egészet vagy egy részét és a maga javára fordítsa.

Egyébként tudnotok kell, hogy Lucifer nem tud sok mindent, mert Isten csak keveset fed fel gondolataiból tudatva vele a határt, amelyen túl nem működhet. Ezért küldi Mihály arkangyalt Isten az alvilágba, hogy csak a lényeget jelentse be a démonoknak.

 

Lucifer Isten tervéből a többit ravaszsággal ismeri meg: kihallgatja az emberek beszélgetéseit, kémkedik utánuk, megfigyeli Isten eszközeinek lépéseit, helyzetét és vár. Jól tudja, hogy számíthat a felületesek lelkesedésére és a fanatikusokra, akik a nagyléptékű természetfeletti eseményekkel szembesülnek, mint Medjugorjében, és folyamatosan beszélnek róla akár megfelelően, akár nem. Ezért az elején nem mutat erőszakos ellenzést, hanem hagyja a dolgok előre haladását, hogy minél több információt gyűjthessen össze.

Amint megtudja, mire van szüksége, Lucifer elkezdi tanulmányozni azok gyengeségeit, akik hisznek Isten tervében. Kihasználja az emberek gyengeségeit, hogy beavatkozhasson Isten tervébe. Például, ha Isten feltételként azt kéri, hogy tartózkodjunk az anyagi javaktól terve megvalósulásáért, addig Lucifer az emberek szükségleteire összpontosít, a holnaptól való félelemre vagy a profitéhségre. Azok, akiknek gyenge a hitük, Isten tervétől fenyegetve érzik magukat és ellenezni fogják, mivel nem vallják be, hogy ellenzik azt, melyben eleinte hittek, hanem a legváltozatosabb indokokra és spirituális magyarázatokra fognak hivatkozni. Mindez hatással lesz másokra is, akik hasonló bizonytalanságban vannak, és megint másokra, és így tovább. Lucifer így használja ki az ember gyengeségeit, kétségeket ébresztve és zavart keltve rombolni kezdi Isten tervét, hogy rossz fényben tüntesse fel azoknak, akik hisznek benne.

Ekkor Lucifer valódi külső támadást indít: üldöztetéseket, rágalmazásokat, hatósági tilalmakat, ahogy ez történt Medjugorjében is a kommunista rezsim alatt, amely meg akarta tiltani a hívők összejövetelét, stb. Így a gyengébbeket megfélemlítésekkel elbátortalanította.

Végül Lucifer eltereli a figyelmét azoknak, akik arra hivatottak, hogy felismerjék a természetfeletti eseményeket az Egyházon belül. Itt éri el tettének csúcspontját: kétségeket vet fel, félelmeket és megosztottságot kelt, hogy torzítsa a kedvező ítéletet. Közben Lucifer barátai, akik sajnos már beépültek az egyházi hierarchiába, a tőle kapott erejükkel széleskörű akciókat végeznek. Ennek eredménye, hogy a hivatalos Egyház szinte mindig elhalasztja az ítéletet vagy fellebbezési lehetőség nélkül elutasít. Medjugorje esetében évtizedes jelenések és zarándoklatok után, a hivatalos Egyház még nem nyilatkozott. A püspökök, akiknek konkrétan értékelnie kellene Medjugorje gyümölcsét, – melyet Isten gyermekeinek hozott – megosztottak és nem döntötték el, hogy a Szűzanya jelenik-e meg Medjugorjében vagy az ördög. Isten türelmes, de nem végtelenségig.

Isten tervének sikeres kimenetele nem csak Istentől függ. Nyilvánvaló, hogy Isten mindenhatóságával és bölcsességével sikeresen végrehajthatja minden egyes tervét. Isten pillanatokon belül megváltoztathatja a történelem menetét, de nem teszi. Már sokszor elismételtük, hogy Isten elvárja a szabad és őszinte együttműködést népétől, egyben tiszteletben tartja mindenki szabadságát még a gonoszokét is. Csak a legrosszabbat akadályozza meg. Ha az ember nem működik együtt, mert nem hisz, nem vágyik erre, vagy határozottan Isten ellenes, Isten visszavonul: engedi az embert a maga választotta útját járni. Ekkor azonban az igazságért Lucifernek is lehetővé teszi a cselekvést, hogy az ember tanulhasson hibáiból és ismerje fel mi a helyes, melyet másképp nem fog megtanulni.

Medjugorjében Lucifer reakciója az események és az emberek ellen, gyors volt. Megosztottság és viták a plébánián kívül és belül, üldözések a volt kommunista rendszer által és még a helyi püspökök által is. Sőt, Medjugorje még a látnokok közötti küzdelemnek is színtere lett.

Isten terve szerint Medjugorjéből sok rügynek és rendkívüli ajándéknak kellett volna kihajtania az Egyház és az emberiség javára. Így természetes volt, hogy sokan Isten gyermekei közül elmentek Medjugorjébe megtapasztalni az ébredés és a karizmák ajándékát. Az adott személyek bölcs felismerésére volt szükség, hogy a helyes utat követve csatlakozhassanak a Szűzanya tervéhez, gazdagítva azt anélkül, hogy bármit elvegyenek az eredeti üzenetből. Ez különösen a papok feladata volt a plébánián.

Éppen ellenkezőleg történt, a kezdetektől fogva egyértelmű elutasítása volt mindennek, ami nem közvetlenül a hat “hivatalos” látnoktól jött. A karizmák ébredését a lelkekben és az új vallási közösségeket veszélyesnek látták. Néhányan még azt is gondolták, hogy ez az ördög műve volt, az ő kísérlete, hogy bitorolja Isten tervét.

Rövid időn belül nagy zavar keletkezett a medjugorjei üzenetek körül  és Isten felhagyott az üzenetek bővítésével. Medjugorje folyama, mely eredetileg arra rendeltetett, hogy egyre hatalmasabbra növekedve végül elárassza az egész Egyházat, de a sok mellékfolyam megfosztotta ettől és legyengült. A Szűzanya csak egy bizonyos szintig tudott tanítani; nem értelmezhette a nagyobb horderejű és a legmélyebb kérdéseket Isten tervében, mint az életet az univerzumban.

A sok éves jelenések alatt Medjugorjében az Úr és édesanyja sok embert az egyházközösség hívein kívül hívott, és továbbra is hív: egyéneket, új közösségeket, papokat, vallásos embereket, hogy bevezessenek a szellem legmagasabb és a legkifinomultabb valóságába.  Isten kiáradt kegyelmére sokan adtak nagylelkű választ. Ennek ellenére Medjugorje üzenete alig haladta meg a kezdeti szintet: megmaradt imádságra és megtérésre való hívásnak és ezért nem nagyon különbözik a többi jelenéstől; lehorgonyzott a Földön és annak igényeihez. Azonban Isten valami egészen mást akart!

Lucifer haragja Medjugorje ellen a zarándokok áradatának mértékével egyre nőtt. A támadások beindítása nem rettentették el a híveket; így valami még keményebbre volt szükség, amely ellensúlyozta volna a jelenések erejét, és ami különösen megakadályozta volna a Szűzanyát mondandójának közlésére.

 

Lucifer az Illuminátusokat és démonait jobban presszionálta, mint valaha, hogy tegyenek valamit. Mi lehet jobb, mint egy háború, hiszen a Szűzanya a Béke Királynőjeként mutatkozott be? Ezzel mindenki számára világos lett volna, hogy a jelenések nem valósak: pontosan ott, ahol a Mennyről és a békéről beszélt, háború tört volna ki. És a háború valóban kitört.

A 80’-as évek végén a kommunista rendszer meggyengült és a nacionalisták vették át a hatalmat. 1992-ben Jugoszlávia szétesett és még ebben az évben egy ádáz háború kezdődött el, mely csak 1995-ben ért véget. A Szűzanya hiába figyelmeztette a nagy veszélyre gyermekeit, imára és vezeklésre kérte őket. A háború kitört, katasztrofális és könyörtelen volt.

A mögöttük lévő más világhatalmi erőkkel ez nem helyi, hanem egy világháború volt, Lucifer gyűlöletével nyomulva. Emellett adva volt a történelmi ok, Bosznia-Hercegovinában a háború elsősorban a Szűzanya ellen irányult, a hit, a horvát nép és Medjugorje ellen. Isten azonban nem engedte meg ellenségeinek a győzelmet: Medjugorjét nem érte el. Lucifer gyűlölete nem érvényesülhet Isten szeretete felett.

Vessünk egy mélyebb pillantást bizonyos pontokra, amelyek alapvetőek belső utazásunkhoz. “Ha az ember nem működik együtt, mert nem hisz, nem vágyik erre, vagy határozottan Isten ellenes, Isten visszavonul: engedi az embert a maga választotta útját járni. Ekkor azonban az igazságért Lucifernek is lehetővé teszi a cselekvést, hogy az ember tanulhasson hibáiból és ismerje fel mi a helyes, melyet másképp nem fog megtanulni.” Bármilyen hűtlenség Isten és a Szűzanya ellen teret enged az ellenségnek, Lucifernek, aki elpusztítja Isten tervét bennünk és rajtunk keresztül. Vigyázzatok, ne feledjétek II. János Pál pápa teljesen Máriának szentelte magát, felajánlva áldozatul életét Jézusnak, engesztelésül bűneinkért. Ha felajánlásunk őszinte, Isten szabadon cselekedhet bennünk.

A második pont: Isten sok ajándékot és karizmát akart adni Medjugorjében és azon keresztül; azonban ”Az adott személyek bölcs felismerésére volt szükség, hogy a helyes utat követve csatlakozhassanak a Szűzanya tervéhez, gazdagítva azt anélkül, hogy bármit elvegyenek az eredeti üzenetből. Ez különösen a papok feladata volt a plébánián.”  Mennyi megosztottság, mennyi vita történt és miért? Ennek oka, hogy nem szabadulunk meg önzéseinktől és önközpontúságunktól, és tapasztalatainkat abszolútként kezeljük, miközben senki sincs, hogy kísérjen bennünket előre haladva, az embereket egyesítve. Hogyan egyesülhetnek az emberek? A Szeplőtelen Szűz Márián keresztül az ember életét Krisztusnak való felajánlással; Ennek a tudatosságnak a hívőkben élőnek kell lennie, különösen minden szentmisén, amikor részt vesznek Krisztus áldozatában. Ha a Boldogságos Szűz Mária által elmélyülten élik át Krisztus áldozatát, eljutnak Isten szeretetének harmóniájába csatlakozva másokhoz, mint a mozaik, ami Krisztus Misztikus Teste.

Háborúk és üldöztetések törtek ki az emberek között; mégis mi történt? Ennek egyik látványos eredménye: Rövid időn belül nagy zavar keletkezett a medjugorjei üzenetek körül  és Isten felhagyott az üzenetek bővítésével.”  Isten nem adhatott nekünk további kegyelmeket, nem tudott bennünket tovább vezetni, mivel az újat nem fogadtuk el. A Szűzanya nem magyarázhatta el az egész világegyetem egységesítési tervét Krisztusban, és nem készíthette fel Isten népét az Istenhívő testvérekre az egyetemes közösségbe. Arra kérlek titeket, hogy nyíljatok meg Jézusnak a Szeplőtelen Szűz Mária Szívén keresztül és teljes odaadással vegyetek részt Isten és a Szűzanya munkájában, kiknek cselekedetei mindig Isten terve, így a Szűzanya Fiával, Jézus Krisztussal megalkothatják az új nemzetet, amely teljes mértékben elfogadja Isten programját és megmutatkozhat minden dicsőségében.

Megáldalak benneteket; a Szentlélek szálljon le rátok; magyarázza el az összes dolgot, nem csak azt amit e könyv megírt, de mindazt, ami történik bennetek és nem világos, áttetsző, igaz, hűséges; ahol a spiritualitás nem merült el a Szentlélekben és a Szentlélek nem szőheti át az egész embert, és így nem vonhatja be a körülöttetek lévőket sem. Megáldalak benneteket, hogy mindezen kegyelmek veletek maradhassanak és hozzon gyümölcsöt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1] Mt 13,18-23

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s