A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói – II. János Pál pápával a harmadik évezred felé – A lengyel pápa/Totus Tuus/ Oroszország megszentelésének kudarca/ Merénylet a pápa ellen 37. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága testvéreim,

Az előző epizódban történelmünk egyik óriásáról Szent II. János Pál pápáról már beszéltünk. Folytatjuk, de nem csak ma este. Isten szemében ezt a fontos embert fogadták el, akinek fel kellett készítenie az Egyházat a harmadik évezredre, majd elindítani azt. Nem kronológiai sorrendben fogunk beszélni a korábbi és a harmadik évezred eseményeiről. Ez a könyv arról szól, amit Isten a Földre és az egész univerzumba hozott. II. János Pál pápán keresztül Isten kegyelmet adott az Egyháznak, hogy az egész világegyetemben a Krisztusban való egyesülést összehangolja. Megnyitotta az utat az egyetemes Egyházhoz, és ahogy látni fogjuk a továbbiakban, Isten az új emberekkel folytatja, akik egyesültek az Ő különleges- valamint az általános és a fenséges eszközeivel, és nem fogja abba hagyni, amíg Isten népét nem vezeti a Krisztusban való egyesülésig, következésképpen, az új teremtésbe. Olvassuk.

A fejezet a 288. oldalon található.

II. János Pállal a harmadik évezred felé – A lengyel pápa

A lengyel nép különösen kedves Istennek. Tény, hogy Isten minden népet preferenciák nélkül szeret az univerzumban, mert mindennek Ő az Atyja. Azonban a Föld, az a bolygó, ahol Jézus megtestesült, és ahol a sátáni jelenlét erősebb. Isten kiválasztott néhány népet, kiket azzal a küldetéssel bízott meg ebben a korban, hogy megőrizzék a hitet, a reményt és a szeretetet Jézus Krisztusért. Ezek a népek arra hivatottak, hogy kovászai legyenek a keresztény életszentségnek nemcsak az Egyházban, hanem a kontinensen, és az egész Földön. Ők Isten szeretett népei, azonban az isteni előszeretet mindig együtt jár a hűséggel, tisztasággal és felelősséggel. Ezért ezek a népek nagy szenvedéseken mentek keresztül és nagy szenteket adtak. Ez a három, a horvát, az olasz és a lengyel nép. Ma minden eddiginél jobban gyengül a keresztény hit sok nép között, de ez a három nemzet hivatott, hogy a kereszténység hiteles értékeit élje- és mentse meg.

A lengyel nép szülötte II. János Pál, az egyik legnagyobb és legkedveltebb pápa a történelemben. Sokat írtak már életéről, ezért nem mondok olyat, amit már tudtok, inkább arról, amiről nem. Ez a célja ennek a történetnek: megmutatni, amit emberi szem nem látott, de Isten látta az emberek szívében, és a sorok között a történelemben.

II. János Pált 1978 vége felé választották meg pápának. Nem csak egy évnek, hanem egy korszaknak is vége lett. Isten kész volt beavatkozni, hogy történelmetek döntő fordulatot vegyen. Lucifer tombolt a Fény Szövetségével, ami már teljes erővel működött az alsó univerzumban. Az 1966-ban indított támadások meghozták gyümölcseit: társadalmi elégedetlenség, feszültség, zavartság, erkölcstelenség és perverzió terjedt az egész Földön. Különösen a hetvenes évek voltak szemtanúi az ádáz diktatúrák alakulásának és eltűnésének. Európában a veszélyes rakéták telepítésével mindkét oldalon a feszültség kelet és nyugat között súlyosbodott.

Lucifer és követői a nyolcvanas években a Harmadik Világháborút tervezte, ami a két szuperhatalom az Egyesült Államok és Szovjetunió között tört volna ki, majd kiterjesztve a világ többi részére. Ebben a konfliktusban a szövetségesek az alsó univerzumban is részt vettek volna, akik az Illuminátusoknak segítettek volna létrehozni a híres Új Világrendet (New World Order). A katasztrofális nukleáris háború, a szokásos cél a felesleges emberek elpusztítása, az Illuminátusok gazdagítása és a Föld geopolitikai szerkezetének átalakítása mellett, emberiségeteknek az univerzum más barátságtalan emberiségeinek invázióira is számítania kellett.

Sőt, 1976-ban Mao Ce Tung a könyörtelen kínai kommunista diktátor meghalt. Nem sokat beszéltek- és keveset tudunk róla, mint forradalmi hős és az emberek barátjaként ismert. A mi szempontunkból nincs sok mondanivalónk róla: egyike volt Lucifer és az Illuminátusok sok szolgálóinak, nem volt különb, mint Hitler, Sztálin, Mussolini, stb. A történelmetek tele van ilyen gonosz alakokkal. Ha egyet ismertek, ismeritek mind, mert a gonosz mindig ugyanúgy cselekszik, nem alkotó, hanem romboló. A módszerek változnak, de a cél mindig ugyanaz: korrupció, megtévesztés, pusztítás és uralkodás.

Totus Tuus

Ebben a sivár pusztaságban Isten egy meglepetéssel szolgált: a lengyel pápával, aki ismerte a nácizmust és a kommunizmust, Isten kiválasztott népének gyermeke.  Egy pápa, aki mélyen elkötelezte magát a Boldogságos Szűz Máriának, és aki a “Totus Tuus” [1]  mottót fogadta el; egy igazi pásztor, nagy misztikus és kivételes kommunikátor. Pápaságát Isten rendkívülien vezette a történelemi eseményeken át.

Isten különösen közel állt ehhez a pápához, de nem azért, mert Isten ezt vagy azt a személyt előnyben részesíti. A Szentlélek mindig vigyázott a pápákra, még ha emberileg nem is álltak feladatuk magaslatán. Sőt, voltak pápák a történelemben, akik méltatlanok voltak erre a címre; mégis Isten akkor is rajtuk keresztül az emberek javára cselekedett. Nem azért, mert nem látta viselkedésüket, hanem hogy megvédje a hívőket a szenvedéstől és a botránytól. Ez nem azt jelenti, hogy Isten igazolja a rossz pásztorok bűnösségét, hanem Isten túlhalad az ember nyomorúságán és túlmutatóan cselekszik. Ha ez nem így lenne, az Egyház nem maradt volna fenn. Mivel azonban az Egyház nem az ember műve, túléli az embert és gonoszságait. Soha ne tévesszük össze az ember által felépített Egyház szerkezetét Krisztus testével. Ez két teljesen különböző dolog.

Voltak Isten által választott és vezetett különös pápák a történelemben, hogy ne csak az Egyház, hanem az egész emberiség pásztorai legyenek; fénysugarai voltak mindenkinek, hívőknek és nem hívőknek egyaránt. II. János Pál pápa egyikük volt közülük. Mint a Boldogságos Szűz Mária szeretett gyermeke már fiatalon rábízta magát,  és képes volt az erőt és a gyengédséget egyesíteni. Mély intelligenciája kapcsolódott lelke különleges kegyelmeihez. Hűséges volt Istenhez és az emberiség barátja volt, de nem hajolt meg a hatalmasoknak, még kevésbé az arrogánsok előtt. Ez őt igazolta.

II. János Pál pápaságát világos útvonal követte: Isten kegyelme, a Máriára való hagyatkozás, az emberiség szeretete. Néhányan keménynek és konzervatívnak ítélték, de csak erényes és hajlíthatatlan volt az emberi együttélés terén. Biztos kézzel vezette az Egyházat és az emberiséget a kényes és rendkívül fontos cél,- a harmadik évezred felé.

 

Oroszország megszentelésének kudarca

Pápaságának első napjától II. János Pál érezte Oroszország megszentelésének sürgősségét Szűz Máriának, ahogy azt a Szűzanya kérte Fatimában. Mint a kelet gyermeke nagyon jól ismerte Oroszország hibáit, melyekről a Szűzanya beszélt. Úgy döntött, hogy késlekedés nélkül lefolytatja a megszentelést, de egy félelem által okozott ellenálló falba ütközött, hogy ez provokálná a szovjet rendszert és a Szentszék és Oroszország kapcsolatát még nehezebbé tenné. Ezek voltak az emberi szempontok. Ugyanakkor az emberi megfontolások csak tükörképe, a spirituális dimenzió történésének: Lucifer és az Illuminátusok nem engedhették meg, hogy Oroszországot egy ilyen jelentős szereplőt a játékukban, meg kelljen szentelni a Szűzanya tiszteletére. Ezért minden módon ellenkeztek a pápával, különösen kollégáikon keresztül, akik beszivárogtak a Vatikánba.

Az emberek sajnos nem teljesen értik a jelentését egy nép felajánlását a Szűzanyának. Mégis, a démonok és cinkosai értik. Amikor egy népet Máriának szentelnek, akkor az különleges védelmet élvez. A Szűzanya elvezeti Fiához és szükségleteikért közbenjár a Szentháromságnál. Ezután összegyűjti Isten gyermekeit ebből a népből és megvédi Lucifer pusztításaitól, megőrzi sértetlenségüket és távol tartja őket a gonosz csapdáitól. A történelem tele van olyan epizódokkal, amikor a Szűzanya közbenjárásának köszönhetően egész népeket kímélt meg a háborúktól vagy a járványoktól, ha mint Patrónát hívták segítségül. Minél több nép ajánlja fel magát Máriának, annál többet fog megvédeni a gonosztól. Ez az egyik oka, hogy Isten a horvát, az olasz és a lengyel népet választotta a Szűzanya különös odaadása miatt, mely az évszázadok során kitartott. Annak ellenére, hogy az ateizmus most a horvátok, az olaszok és a lengyelek között is terjed, e három nép hite még mindig eleven és megtartotta erős Mária áhítatát, amely lehetővé teszi számukra az európai hit táplálását.

Ezért minél több népet szentelnek Máriának, annál inkább célpontjai Lucifernek és szövetségeseinek; ez nyilvánvaló a három említett országra, mely sok megpróbáltatást szenvedett el. Isten megengedte nekik, hogy megerősítsék Istenbe vetett hitüket és szeretetüket Szűz Máriába.

Mivel II. János Pál pápa elhatározta, hogy folytatja Oroszország megszentelését, Lucifer más módszerhez folyamodott. Sőt, tudta, hogy a pápát nem könnyű visszatartani. Ezért a Föld legerősebb médiumai és más bolygók mindenféle gonosz varázslatokba kezdtek: fekete misékbe, sátáni rituálékba és fekete mágiába személye- és munkája ellen. Egy igazi ostromba, mely nem szűnt meg egészen a haláláig. De Isten Anyja palástjával beborította ezt a feltűnően különleges gyermeket, aki magát és pápaságát Neki szentelte. Minden próba, melyet Isten megengedett, nem hajlította meg ezt a pápát, éppen ellenkezőleg, erősebbé tette, mígnem hitében óriássá nem vált. Isten különlegesen szólt szívéhez; egy igazi misztikus volt, de tapasztalatait titokban élte meg, a király titkát eltitkolta. [2]

A Szűzanya Fatimában kérte a pápát, hogy ünnepélyesen szentelje fel Oroszországot a Föld összes püspökével együtt. Azonban a legkülönbözőbb okok miatt ezt sokan közülük megtagadták. Az Egyházon belül, a pápa és a püspökök közötti erős egység megszakadt. Ez megakadályozta a felszentelés megtörténtét, ahogy azt a Szűzanya kérte. Ez nagy bánatot okozott II. János Pálnak és ettől kezdve engesztelő áldozatul felajánlotta önmagát a Szűzanya, Isten és a pápa ellen sok püspök által elkövetett súlyos engedetlenségéért.

A pápa önfelajánlását követően, a gonosz erők megsokszorozták támadásaikat. Lucifer nem bírta elviselni ennek a kellemetlen pápának a jelenlétét, aki időközben minden erejével azon dolgozott, hogy segítsen a kelet-európai embereknek megszabadulni a kommunista diktatúrától. A Lucifer és az Illuminátusok haragja forrponthoz érkezett.

Merénylet a pápa ellen

1981. május 13-án, a Fatima-i jelenés évfordulójának napján egy példátlan esemény történt, amitől az egész világ visszatartotta a lélegzetét: egy bérgyilkos belelőtt II. János Pál pápába a Szent Péter téren. A pokoli erők a földi Egyházat szíven ütötték. A pápa életveszélyben volt. Mivel a hivatalos tájékoztatás bőségesen beszámolt erről az eseményről, nem időzők el a nap eseményein.

Azonban Isten vigyázott a pápára és megakadályozta, hogy Lucifer szövetségesei elérjék céljukat, hogy megöljék a pápát. A keresztény emberek túl nagy traumát szenvedtek volna el, elhagyatottnak érezve magukat. A Szűzanya, a szentek és az Istenhű testvérek imája megakadályozta a legrosszabbat. A Szűzanya megkérte Fiát és megadatott, hogy az angyalok és a hívő testvérek jelen lehessenek a merényletnél és mindegyikük a saját módján cselekedett. A golyót csodával határos módon eltérítették. A pápa sokat szenvedett, de életben maradt.

Az esemény után II. János Pál döntő elhatározásra jutott, hogy megszenteli Oroszországot és felfedi Fatima harmadik titkát. Úgy gondolta, hogy a merénylet és a Fatima-i jelenés napja közötti egybeesés nem volt véletlen. Tisztában volt vele, hogy a Szűzanya megmentette, nemcsak az Egyház kedvéért, hanem, mert magát is szeretett fiának tekintette, akitől az anya kívánságainak teljességét várhatta.

Lucifer dühösebb volt, mint valaha: nem csak a merénylet nem sikerült, hanem, az egyetlen eredmény, amit elért: a pápa még motiváltabb lett. Az Illuminátusok és a Fény Szövetségének szövetségesei zavarban voltak, és el kellett viselniük Lucifer őrjöngését, aki szigorúan megbüntette őket.

Lucifer nem úgy jár el, mint Isten, aki megbocsát gyermekeinek és megérti azok gyengeségeit. Éppen ellenkezőleg, könyörtelen, bosszúálló és nem tűr el semmilyen hibát azoktól, akik elkötelezték magukat neki. Ez az oka, hogy a sötétség királysága gyorsabban halad a Földön, mint Isten országa: aki egyezséget köt Luciferrel tudja, hogy engedetlenség vagy kudarc esetén sorsára lesz hagyva, vagy még rosszabb, megölik vagy követelik öngyilkosságát. Sokan így végzik, akik az ördögnek adják magukat. Isten azonban soha sem cselekszik az ember szabadsága ellen és várja, míg érett döntéssel a Lélek törvényei szerint él. Míg Lucifer gyermekei állandó fenyegetés és súlyos büntetések terhe mellett dolgoznak, a keresztények alszanak, és azt gondolják Isten a végtelenségig hagyja őket a következő napra halogatni az Isten melletti döntést. Így viselkedik az emberiség többsége a Földön: csak akkor mozdul, ha egy mester készteti; szabadon hagyva céltalanul kószál és passzívvá válik.

Lucifer nyomására az Illuminátusok úgy döntöttek, hogy felgyorsítják programjukat és a lehető leghamarabb kirobbantják a Harmadik Világháborút, mielőtt Oroszországot megszentelnék és az univerzumban lévő életet feltárják. Isten azonban másként látta: a békére gondolt.

Szóval, azon a napon, amikor az Egyház Mária Erzsébetnél tett látogatására emlékezik, (Sarlós Boldogasszony – nálunk az aratás miatt ezt az ünnepet július másodikán ünnepeljük), azaz május 31-én, Szent Mihály, Isten parancsára leszállt a pokolba, hogy Lucifernek és minden alattvalójának bejelentse: Isten még egyszer elküldi a Földre  Anyját, a Béke Királynőjét.

A Szentatya történelmünk óriásának útját nagyon nehéz időkben, az elmúlt század végén követhetjük. Láthatjuk szívünkben a jövőbe vezető utat, és milyen legyen hozzáállásunk: Egészen a tiéd vagyok, és minden, ami az enyém a tiéd. Mindenemmel elfogadlak. Oh Mária, add nekem a szíved “. Ezekben az időkben Máriának való önfelajánlást mély egyértelműséggel kell megtenni, mely minket tisztaságban és lelki tisztességben vezet Isten elé, hogy Isten minden hatalmával munkálkodhasson bennünk.  Sokszor mondta: Csak a Szűzanya palástja fog megvédeni titeket.”  Mi a palástja? Ez a Szeplőtelen Lélek hatalma, ami körülvesz titeket, egy olyan hely ahová a sátán nem tud beférkőzni. Mindannyiunkat megpróbálhat, ahogy Isten megengedi, de nem pusztíthatja el azokat, akik őszintén elkötelezettek Máriának.

A második pont, hogy a pápa jóvátételként és áldozatul felajánlotta életét, az Egyház bűneiért, a püspökök a Boldogságos Szűz Mária iránti szeretetlenségéért és a pápának való engedetlenség miatt. Miért a pápa? Mert fel akarta fedni Fatima titkát. Meg akarta szentelni az egész világot a Szűzanyának, nemcsak a Szovjetuniót. Megérthetitek a szövegből, hogy milyen fontos lett volna ez a megszentelés: egy nép, akit Máriának szenteltek és megszentelten él Máriában, különösen védett. Mária az egész Egyházat, a Föld egész emberiségét megvédhette volna.

Látjuk a pápa útját, mely azokba az időkbe vezet el minket, és milyen hozzáállást kell képviselnünk: megszentelődni Máriához és azt önfelajánlani Jézusnak a Szeplőtelen Szűz Márián keresztül. Az új népnek: akik meghívottnak és ösztönözve érzik magukat, követniük kell ezt az utat. Ha nem akarunk passzívak, céltalanok lenni a vallásban, – sőt csak kóborolva a keresztény vallásban, amikor nem engedjük, hogy a Szentlélek vezessen bennünket,- de ha szeretnétek óriások lenni ebben a korban, fontos, hogy gyökeresen új ember jöjjön létre: a Szeplőtelen Mária szeretett népe, akik legyőzik a halált, legyőzik Lucifert és a korrupciót.

Fogunk még beszélni erről a pápáról, azonban tartsátok szemeteket ezen az úton, figyelmesen kövessétek azt. Ajánljátok fel folyamatosan az Egyházat Máriának; ajánljátok fel népeteket, családotokat és szereteteket Máriának folyamatosan és őszintén. Ajánljatok fel mindent Máriának: Totus Tuus. Nagyon szép látni II. János Pálban Izsák alakját. Amikor valaki felajánlja önmagát, nem jelenti azt, hogy mártíromságot fog szenvedni vagy elpusztítják. Ez azt jelenti, hogy megtisztul, felemelkedik, óriássá alakul át, aki nem fél senkitől, mert a Szűzanya által teljesen Jézus Krisztusban van.

Megáldalak benneteket; a Szentlélek fénye világosítson meg titeket és létezéseteket Istennel való kapcsolatotokban. Világosodjon meg a földi Egyház; az összes esemény a Földön váljon világossá előttetek. Sokkal erősebb események fognak lezajlani szemetek előtt; legyetek készek szembenézni ezekkel a szentséggel és Isten erejével; Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

[1] A kifejezés S. Luigi Maria Grignion de Montfort-tól származik. Ez a rövidítése a Máriának való felajánlkozásnak: “Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio te a mea omnia. Praebe mihi Cor tuum, Maria “, fordítása: Egészen a tiéd vagyok, és minden, ami az enyém a tiéd. Mindenemmel elfogadlak. Oh Mária, add nekem a szíved “.

[2]  Tób 12: 7

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s