A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói Lucifer és az Illuminátusok manőverei – az 1966-os év 35. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Szeretnénk továbbra is folytatni gondolatainkat. A fejezet bevezetőjében szeretnék kiemelni egy törvényt, mely az egész univerzumra vonatkozik: a Szentlélek törvénye. Amikor egy egyén, egy csoport, egy közösség vagy nép visszautasítja az Isten által adott kegyelmet, akkor űrt hagy, egy üres teret, ahová a Sátán belép és cselekszik. Ez Isten igazságossága és részéről a szabadság tiszteletben tartása. Nagyon fontos, hogy megértsük ezt a két szempontot: az isteni igazság tiszteletben tartja választásainkat. elolvasásakor és a következő elmélkedésnél, meg fogjuk érteni mit is kell tennünk.

A fejezet a 281. oldalon található.

 

Lucifer és az Illuminátusok manőverei –  az 1966-os év    

Míg az Egyház nehézségeken ment át, melyek a Zsinathoz vezettek, Lucifer és hű Illuminátusai azon gondolkoztak, hogyan szilárdíthatnák meg gyorsabban szövetségüket a lázadó bolygókkal az alsó univerzumban. Tudták, hogy a hívő testvérek nem hagyták magukat megtéveszteni, és a pápához fordultak Isten akarata szerint, Eisenhower, az Egyesült Államok elnökénél tett látogatás után. Valójában a találkozás közben a hívő testvérek megértették a jelenlévők valódi szándékait és akaratukat, hogy kihasználják őket. Lucifer és követői tudták, hogy az Egyház nem fogadta el a testvérek segítségét, és örültek. Egyben féltek attól, hogy a hívő emberiségek ismét megjelennek és a földi emberiséget Istenhez vonzzák.

Az Illuminátusok azt gondolták, hogy az univerzumról a valóságot a maguk módján, hamisan, hiányosan és torzan mutatják be, hogy zavart keltsenek. Ez arra ösztönözheti a lakosság nagy részét a Földön, hogy utasítsák el ezt a valóságot, nevetségessé téve és félelmet keltve. Így kétszeres célja lenne:

1) Elrejteni a valóságot, hogy szövögethessék titkos összeesküvésüket és kapcsolatot tartsanak a lázadó bolygókkal az emberiség tudta nélkül.

2) Áthárítani a felelősséget a hívő emberiségekre, ha valaki bebizonyítaná más emberiség létezését és gonosz tetteiket. Segítséget kértek más szövetséges bolygóktól az alsó univerzumban és elkezdték a hamisítást és a manipulációt, ami a mai napig tart.

Így sok nemzet egén, az Egyesült Államokkal az élen, gyakoribbá váltak a furcsa tárgyak megfigyelései, a híres UFO-k. A megfigyelések száma folyamatosan nőtt, és ezeket a Szürkék általi emberrablások is kísérték. Sokan kezdtek tanúskodni arról, hogy ezek a lények elrabolták, és kísérleteknek vetették alá őket. Ezeket az embereket hazugoknak, mentálisan labilisnak, túlérzékenynek stb. tartották és tartják a hatóságok, de az emberek többsége is.

A tárgyak észlelését a hatóságok fantáziának tartották, egyéni és kollektív sugalmazásoknak, és így tovább. Több ország lakossága félni kezdett, de ugyanakkor nem kaptak egyértelmű információt kormányaiktól, sőt éppen ellenkezőleg, gyermeteg indoklásokat adtak. Az évek folyamán különböző egyének vallomásai kerültek elő, egyeseké jóhiszeműen, másoké nem: a katonák, korábbi alkalmazottak ilyen- olyan hivatalokból, néhány kormány miniszterei stb. Ezekről egyetlen hír sem hangzott el világosan a hatóságok részéről, sem megerősítés sem tagadás. Az Illuminátusok terve úgy tűnt, működik: zavartság, félretájékoztatás, félelem, félrevezetés uralkodott az univerzumi élet ismereteiről. Azok, akik megpróbáltak beszélni az észlelésekről, változatos módon fenyegették meg- vagy titokzatos egyének keresték meg őket, a híres emberek feketében, akik tanúkat félemlítettek meg. Természetesen, akiket megfenyegettek sosem tudták bebizonyítani, amit elszenvedtek, ez tovább növelte a zűrzavart és a félelmet.

Eközben Lucifer és az Illumintusok a többi szövetséges bolygóval együtt zavartalanul folytatták terveiket a végzetes 1966-os évig, amit nagyon is szimbolikusnak tekintettek, mert két számjegyét tartalmazta a 666-os számnak, a fenevad számát, melyről a Jelenések könyve beszél. (Jel 13:18) Ebben az évben a Fény Szövetsége, – melyről már beszéltünk korábban – hivatalosan megalakult. Ugyanebben az évben Lucifer elrendelte az újonnan alakult Szövetségnek, hogy indítson támadást az alsó univerzumban, kezdve a Földdel. Ezen a bolygón volt elsősorban szükség leverni az Egyházat és a keresztényeket úgy, hogy Jézus Krisztusról többet ne beszéljenek. A következő, hogy csökkentsék a lakosság számát, és csak azok maradjanak életben, akik készek Lucifer imádatára.

Az Illuminátusok a Földön több médiumi erőt kaptak Lucifertől és a démonoktól, továbbá hatalmat és gazdagságot. Ha tevékenységük nem volt elegendő, a szövetségesek az űrből különböző módon közbeléptek volna. Végül, ha ezek a beavatkozások nem érték volna el Lucifer céljait, a Földet megszállták volna a Konföderációs erők: egy valódi földönkívüli invázió, amely elnémította volna Lucifer az összes ellenfelét. A Földről a támadás átterjedt volna az alsó univerzumra, majd a fennmaradó két univerzumra is.

1966-tól a keresztény hit és az általános értékek fokozatosan gyengültek. A divat és az addig ismeretlen életmód kezdett terjedni, valamint a kábítószerek és a sátáni zene. Számtalan sátáni szekta alakult, néhány közülük nyíltan működött. Lucifer megtámadta az emberiség szívét a Földön, különösen megcélozva a családokat és a fiatalokat.

Beindult a démonok és az Illuminátusok romboló hatása, melynek célja kitépni Istent és törvényeit az emberek szívéből. Nem ütköztek sok akadályba. A katolikus egyház figyelmen kívül hagyta a hihetetlen lehetőséget, melyet Fatima harmadik titkával és a hívő testvérek két pápával való látogatásával kapott. Most viszont tompa fegyverekkel állt szemben az ellenség támadásával. Isten az igazságosság érdekében megengedte mindezt, hogy az emberek megtanulják, mit jelent az, ha Isten törvényeitől eltávolodva élnek.

A következő években a földi emberiség egyre távolodott Istentől és törvényeitől, olyannyira, hogy a korrupció, az erkölcstelenség és mindenféle perverzió egyre terjed az emberek között. Eközben az Egyház kis lépéseket tett a Zsinat által meghatározott megújulás felé. Sok konfliktus közepette, Lucifer ügyesen kihasználta, hogy vezessék be az Egyházba, a változás nevében a korhoz való nyitottságot és az általa sugallt embereket és ötleteiket. Nőtt a sátáni beszivárgás mind a katolikus egyházba, mind más keresztény felekezetekbe. Másrészt, azokban az években fontos egyházi mozgalmak is alakultak az Egyházon beül, melyet az új kovász hozott, de ez nem volt elég a gonosz hatásának ellensúlyozására.

A hidegháború folytatódott és az egyre jobban megosztott emberiséget a sötétség és az erőszak spirálja fedte be. A hetvenes évek vége felé a Föld egy csatatérnek tűnt halottakkal és sebesültekkel. Az előző generációk ideáljait szétzúzták, egy új zavaros és karrierista generáció jelent meg a történelem színpadán. Lucifer és követői már előre ünnepelték győzelmüket, királyságuk hajnalát.

Azonban Istennek, aki vigyáz gyermekeire – legyenek bármilyen makacsak és hálátlanok is – volt egy másik terve, és elindított egy új lehetőséget.

Isten állandóan az emberek javát szolgálja. Minden ember és az egész emberiség sorsával törődik. Isten nem felejt el senkit, még a leg- gonoszabbakat sem. Komolyan azt hiszitek, hogy Isten harcolna az Illuminátusok vagy azok ellen, akik kegyetlenek és gonoszságokat követnek el? Nem, sőt ők azok, akik Isten ellen harcolnak. Jézus vérét ontotta még ezekért a lázadó gyermekekért is és továbbra is feláldozza magát mindenkiért az oltáron. Minden Földön ünnepelt szentmisén, Jézus továbbra is meghal és feltámad minden gyermeke számára az egész világegyetemben, mert Isten az abszolút szeretet. Mint az Atya, neki is korlátoznia kell a gonosz tettét, mert nagy bajban lennétek, ha ezt nem tenné meg. De még ha találkozik is a gonosszal, Isten mindig tiszteletben tartja szabadságotokat és igazságossága tele van irgalommal. Ha ez nem így lenne, akkor diktatúrában élnétek egy kegyetlen Isten alatt, ami nem így van.

Isten minden embernek mindig ad egy új esélyt, függetlenül attól, milyen gonosz. Egyikőtök sem lenne az ami, ha Isten nem adna mindig még egy esélyt. Így van remény, még az Illuminátusoknak is, minden embernek mindig van reménye a változásra, ha úgy kívánja.

Isten mindenkit megvilágosít. Az Ő kegyelme, mint egy szellő árad mindenki mellett és Isten hangját hozza. Fénye mindenkit megvilágít. Ha valaki azt mondta, hogy Isten nem létezik, vagy, hogy nem teszi magát érezhetővé, az hazudik. A Szentlélek mindig érezhetővé teszi magát, ha egy kis jóindulat van bennetek. Munkálkodása emlékeztet arra, hogy Isten gyermekei vagytok és a Megváltóhoz, Jézus Krisztushoz irányít. Sajnos, nem mindig vagytok hajlandóak elfogadni a Szentlelket és hallgatni Rá. Ha azt szeretnétek, hogy utolérjen a fénysugár, mely folyamatosan simogat, az átalakulási folyamat teljes lényetekben elkezdődik azzal a feltétellel, hogy őszinték vagytok és szilárdan elkötelezettek a változásra.

Ha igen, meg kell tennetek egy másik alapvető lépést: ajánljátok fel magatokat Istennek és engedjétek meg, hogy cselekedjen bennetek. Ha felajánlottátok életeteket Istennek és meg akartok felelni törvényeinek, Jézus Krisztus elkezdi a Megváltást bennetek: először is meg fog tisztítani a gonosztól és megbocsát nektek; ekkor az anyjára, a Boldogságos Szűz Máriára bíz titeket.

A Máriához való bizalom létfontosságú: miután minden ember egy anyától testben születik a természet rendje szerint, így minden ember lelki újjászületése is egy Anyán keresztül történik az isteni kegyelem szellemében. Értsd: ha nem születtek újjá az anyaméhben attól, aki az Isten-embert szülte, akkor nem fogjátok elérni a teljességet; gyengék lesztek utatokon. Ha Jézus nem bízna titeket, a Szűzanyára, nem biztos, hogy célba értek. Azonban személyes bizalmatok Máriában is szükséges: a saját részeteket is hozzá kell tennetek, hogy életeteket bizalommal hagyjátok a kezében. Szent Anyátok tudja, mire van szükségetek. A szíve összhangban dobog Fiáéval, Jézussal. Szent Anyátok teljesen tiszta és megmutatja az utat, hogyan érjétek el a tisztaságot. Ő erős és megvéd a gonosztól; és mivel Ő egy anya, megölel mikor szenvedtek és megért titeket. Gyengéden hív, amikor rosszat tesztek, hogy soha sem bánt meg, mert Ő a leggyengédebb, minden anya között.

Amikor a Szűzanya – Isten mesterműve – a kereszt alatt állt, Jézus odaadta Őt nektek, mint Anyátokat, hogy elkísérhessen titeket az életszentség útján, és visszatérjetek Istenhez. Nem fog elhagyni titeket, amíg el nem visz Isten biztonságos karjába. Ne hagyjátok el Őt, ha szeretnétek, hogy a megszentőlédés könnyebb és gyorsabb legyen.

Jézus cselekedete az Atyához vezet. Mit jelent ez? Azt, hogy Jézus ismertet meg az Atyával. Megtanít szeretni Őt. Feltárja az Atya szeretetét számotokra. Amikor megértitek és áthatóan érzitek az Atya szeretetét magatokban, akkor új teremtmények vagytok, és semmi sem lesz képes bántani többé titeket, még a halál sem. Akikor már az Atya kezében lesztek és senki sem ragadhat ki titeket onnan, mint ahogy Jézus maga mondta (Jn 10:29)

Megérthetitek, hogy Isten nem gátol meg senkit a jóhoz való közeledésben, éppen ellenkezőleg, igyekszik mindenkit magához vonzani. Nektek is hasonlóképpen kell tennetek, ha Isten gyermekei vagytok: ne ítéljetek, ne vádoljatok, imádkozzatok mindenkiért, még a gonoszért is és azokért, akik annak látszanak. Imádkozzatok mindazokért, akik ellenetek vannak és megkeserítik életeteket, nem fogjátok megbánni (Mt 5: 43-48) Isten bőséges áldást küld rátok, hogy az örökkévalóságig köszönhetitek Neki. A világ kezd megváltozni, amikor az ember változik, elkezd úgy viselkedni, mint Isten gyermeke. Ne felejtsük ezt el!

Nektek, akik gonoszságot követettek el is mondom, hogy aki nem tud megbocsátani magának, vagy nem bocsátott meg másoknak: kerüljetek közelebb Istenhez, aki szeret titeket, és mindig megbocsát. Kezdjetek el Neki élni, és Ő a ti oldalatokon lesz. Új emberi lénnyé formál titeket és segítőjévé tesz.

Végül nektek mondom Illuminátusok és Lucifer rabszolgái: még nektek is van kiút, de komolyan el kell kötelezni magatokat gondolkodásotok és életetek gyökeres megváltoztatására, javítsátok ki az elkövetett hibákat. Isten segíteni fog nektek, de nem veheti át a helyeteket. Ezért döntsetek Isten mellett és meg fog nyílni az út előttetek.

Ez a hosszú szöveg folyamatos, ezért nem tudtuk megosztani. Engedjétek meg, hogy kiemeljek néhány pontot. Ez a megjegyzés a Szentháromságról az egész univerzumot világítja meg, ez mindannyiunk fénye. Nem volt semmilyen információnk Isten cselekvéséről és az Egyháznak kellett volna bejelentenie Isten népének és az egész emberiségnek. Mennyi füstöt, mennyi zűrzavart és hamisságot engedtek be az Egyházba és milyen következményei lettek – láthatjátok magatok is. Vannak, akik azt mondják, hogy az Antikrisztus előkészítésének idejében élünk. Ha hiszünk ebben, akkor az univerzum Krisztussal való egyesülése felé haladunk, akkor ezt is el kell fogadnunk. Nincs szándékomban megijeszteni titeket, de lássátok a valóságot és egy másik szempontot: a lényeg, hogy Isten munkálkodik a jóakaratú emberek szívében. Amit hangosan kellett volna bejelenteni, hogy minden jóakaratú embert elérjen, és a jóakaratú emberek válaszain keresztül új emberek szülessenek. Talán, ha az összes információt rajtunk kívül kapnánk, nem lenne változás bennünk. Isten elrejtett némi információt az igazságért megengedte, mert az ember így döntött. Isten tiszteletben tartja az ember szabadságát, és megengedte a füst terjedését. Azonban, akik Istent választják, fényben vannak, és megtalálnak minden megfelelő információt a szívükben. Azt hiszem, nagyon fontos tisztázni, hogy a törvény érvényben van az univerzumban, minden egyén legbensőjében. Hiszem, hogy mindannyian hallgattok magatokra. Én csak egyes pontokat akarok kiemelni.

A lényeg: Isten mindenkit határtalanul szeret. Amikor az ember elutasítja Istent, ítéletet hoz. Ebben az összefüggésben lehet megérteni az emberiség megosztottságát Szent Mihály arkangyal üzenetén keresztül, ami ennek a könyvnek a végén található, 2010-ből [1]. Isten mindig szeretet marad. Hallottuk a Szentháromság szavait: Aki azt mondja, hogy Isten nem létezik, az hazug. Minden jóakaratú ember képes érzékelni Istent, mert a Szentlélek szüntelenül emlékezteti Istenre a Megváltóra. Ha nyitottak vagyunk, Isten nevében a szívünkben tanít, és elvisz minket a Megváltóhoz, Jézus Krisztushoz. A jó szándék azonban nem elég, és ebben rejlik a keresztények minőségi ugrása: fel kell ajánlanunk életünket Istennek, és betartani Isten törvényeit, hogy Istenhez hasonlóvá váljunk. Ha jóakaratúak vagyunk és felajánljuk életünket, a Szentlélek elvezet minket a Fiúhoz, mert az Atya küldte. A Fiú megbocsát és meggyógyít minket, és átad az Anyának, rábíz minket. Itt kérem mindazokat, akik még nem értették meg, ki a Boldogságos Szűz Mária, Isten Anyja. Gondolkodjatok el ezen. Isten nem is választhatott volna jobb csatornát, hogy elérje a szívünket, mint egy Anya. Aki szorosan kötődik minden gyermekhez.

Erre a lépésre akkor kerül sor, mikor Jézus az Anyára bíz bennünket. Mégis, ez nem elég: át kell adnunk magunkat az Anyának. Ez a kettős bizalom rendkívül fontos. Jézus nem bíz minket az Anyára, ha nem akarunk Istenhez hasonlóvá válni. Ha önzésünkkel és kívánságainkkal kerülünk közelebb az Anyához túlélésünkért, nem tudjuk a minőségi ugrást megtenni. Lehetővé kell tennünk, hogy a Szentlélek felébressze bennünk a vágyat, hogy Isten gyermekei lehessünk. Ha őszintén vágyakozunk rá, és felajánljuk magunkat Istennek, hogy Ő alakítson át bennünket, akkor rábíz minket a Boldogságos Szűz Máriára és nem fog magunkra hagyni egy pillanatra sem, egészen a Krisztussal való misztikus egyesülésig mellettünk marad. Ezt követően, Krisztus elvezet az Atyához és megtanít szeretni az Atyát, és érezteti velünk, hogy szeretnek. Ezután, senki sem távolíthat el az Atya karjaitól; nincs az a negatív erő, mely képes elpusztítani minket, mert védettek leszünk. A végső szakaszban úgy fogunk élni, mint Isten gyermekei, ahogy Jézus tanította nekünk az evangéliumot.

Következésképpen ez egy komplett program, egy ösvény az új embereknek és az eszközöknek, kiket Isten a Boldogságos Szűz Máriával előre kitervelt, ahogy látni fogjuk tovább a könyvben. Azonban az itt jelzett út kötelező az egész univerzumban. Ez mindenkire vonatkozik. Nem lehetséges a világegyetem és Isten misztériumának értelmezése elképzeléseitek és személyes kívánságaitok szerint. Annak Isten tervei és az univerzum törvényei szerint kell lennie. Legyen bátorságotok új emberekké válni, nagyvonalú gyermekekké, akik meg tanulják szeretni Istent, átalakulnak, és hasonlóan élnek, mint Isten; majd az Egyház, Krisztus menyasszonya, ragyogni fog minden szépségében.

Boldog újévet szeretnék kívánni. Folytatjuk az újévben. Megáldalak benneteket. Béke és fény legyen veletek és a képesség, hogy elfogadjátok a Szentlélek információit, hogy lehetővé tegye az Atya szeretetét annyira, hogy tudjátok szeretni felebarátaitokat, mint önmagatokat. Megáldalak benneteket, hogy január elsején, Mária, Isten Anyja ünnepén, Isten összes gyermeke is Neki szentelje magát az előttünk álló évre, hogy mi is átmehessünk, és minden eseménnyel megbirkózzunk a jövő évben az Ő szívében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

[1] Lásd. Szent Mihály arkangyal 2010. szeptember 10-i üzenetét, melynek címe: “A központi Nucleus”, a www.towardsthenewcreation honlapon 2012. január 8-án tették közzé, a könyv eredeti címe: “2012-La scelta decisiva dell’umanità , Kiadó Luci dell’Esodo

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s