A történelem átírása – II. kötet  – Az univerzum és lakói – A hívő testvérek és nővérek újabb látogatása  – XII. Pius pápa   33. rész


Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Ma este egy nagyon fontos kérdést érintünk, majd folytatjuk gondolatainkat a következő találkozáskor. Az Úr azt akarta, hogy az apostolok rögtön küldetésük kezdetén kezdjék el az evangelizációt a világegyetemben. Szent Péter és Pál tanúja volt ennek, üzeneteikben beszéltek az univerzum hívő testvéreinek látogatásáról. Ezeket a “2012-es” könyvben [1] olvashatjátok, mely egy döntő év volt az emberiség számára. Azonban az apostolok idejében az emberek még nem voltak készek a küldetésre és Isten úgy döntött, hogy megvárja, míg megérik az idő és a nép kész lesz erre. Ez az igazság a misztikus élményeken keresztül is fokozatosan kiderült. Olvastuk, hogy a Szűzanya jelenésein Fatimában a hívő testvérek is jelen voltak. Ezúttal a szemtanúkról fogunk beszélni. Isten azt akarta, hogy az emberiség közelebb kerüljön Hozzá és elküldte a hívő testvéreket, hogy néhány politikussal és a pápával találkozzanak. A pápák szemtanúi voltak, találkoztak és üdvözölték a hívő testvéreket és nővéreket. Isten a földi embereknek nem adhat ennél többet, akik mindent maguk akarnak megtapasztalni, mivel nem hisznek a jelekben. Ha nem hisznek a kézzel fogható eseményekben, Isten nem tehet többet. Szóval, nézzük ezt a fejezetet.

A fejezet a 274. oldalon található.

A hívő testvérek és nővérek újabb látogatása – XII. Pius pápa

Néhány évvel az Európai Unió születése előtt, az 1950-es évek elején egy rendkívül fontos esemény történt, melyről a Földön soha egyetlen intézmény sem beszélt hivatalosan. A Föld ismét veszélyben volt, annak ellenére, hogy az ellenségeskedés megszűnt és a népek szenvedései a második világháborúval véget értek. Franciaország és Németország nehezen békült és a hidegháború felállította a Nyugat-Európa – Egyesült Államok blokkot, Kelet-Európa ellen. Lucifer és követői már azon gondolkodtak, hogyan robbantsanak ki egy újabb konfliktust, amikor Isten újra elküldte a hívő testvéreket, hogy látogassanak el a Földre.

1954 februárjában a hívő emberiségek küldöttsége meglátogatta az Egyesült Államok akkori elnökét, Dwight Eisenhowert. A találkozóra egy amerikai katonai bázison került sor, a fegyveres erők és az amerikai hírszerzők képviselői, valamint az Egyesült Államok egy fontos városának püspöke jelenlétében.

A hűséges testvérek elmondták Isten kívánságát a földi emberiségnek, hogy végre békére leljenek. Ezt csak Istenhez való megtérésen keresztül érhetik el, a közjó őszinte keresésével és a rész érdekekről lemondva. A jelenlévőket tájékoztatták Lucifer és az Illuminátusok tetteiről és egy lehetséges invázióról az űrből, az alsó univerzum lázadó emberiségeitől, akik már médiumi kapcsolatban álltak a Föld Illuminátusaival. Kijelentették, hogy készek Isten kívánsága szerint segíteni a Földön az emberiségnek, ha elfogadják, hogy gyökeresen változtatnak életformájukon és elkezdik szeretni és szolgálni Istent.

Isten ismét egy pozitív választ várt az emberiségtől. Ezért a hívő testvéreket a Föld leghatalmasabb nemzeteinek elnökeihez és a katolikus egyház egy püspökéhez küldte el, vagyis a kereszténység legreprezentatívabb intézményéhez. Az amerikai nép az Egyházzal együtt a hívő testvérek segítségével képes lett volna változtatni a Föld helyzetén, így meghiúsítva Lucifer és az Illuminátusok munkálkodását az egész alsó univerzumban.

 Az ülésen jelen levő püspök tájékoztatta XII. Pius pápát a történtekről és a hívő testvérek mondandójáról, melyet Isten nevében közöltek. A pápa örömmel üdvözölte a bejelentést, de megtartotta magának.

Mi történt az USA-ban a találkozót követően? Semmi. Ahogy ez általában emberiségetekkel történni szokott, a találkozón jelenlévők egyike sem vállalta a felelősséget, hogy tájékoztassa a lakosságot, éppen ellenkezőleg: az amerikai hadsereg és hírszerzés vezetői úgy gondolták, – kihasználva jóhiszeműségüket – hogy rengeteg hasznos technológiai és katonai információt szereznek a hűséges testvérektől, egy minőségi ugrás érdekében, felülmúlva a szovjet ellenséget. Senkinek sem volt szándékában megváltoztatni életét, legkevésbé imádni vagy szolgálni Istent. A hűséges testvérek már az első találkozón észrevették a jelenlévők képmutatását, így Isten azonnal elküldte őket a pápához.

Több találkozásra került sor XII. Pius és a hívő testvérek között, úgy a Vatikánban mind Castel Gandolfo-ban, melyek során a pápa magyarázatokat kapott az univerzumban zajló életről, Fatima harmadik titkáról és az Egyház küldetéséről az univerzumban. Továbbá az Illuminátusok tetteiről is, akik akkor már aktívak voltak, sőt képviselőik már beszivárogtak a Vatikánon belülre is, ügyesen beépülve a Római Kúriába. A pápát ez sokkolta, és kérte a hívő testvéreket, hogy maradjanak mellette, amíg a megfelelő időre várva bejelenti Fatima harmadik titkát és az életet az univerzumban. Kijelentette: készen áll megtenni egy ilyen bejelentést, tisztában van az idő komolyságával, és a veszéllyel, mely az emberiséget fenyegeti a Földön.

Mi történt ezután a Vatikánban? A pápa nagyvonalakban tájékoztatta a Római Kúria hivatalnokait a történtekről. Nem sokkal később belső üldözés kezdődött ellene. Mindent felhasználtak, hogy rossz színben tüntessék fel, annak ellenére, hogy ez soha nem szivárgott ki nyíltan. Ennek következtében a pápa tevékenysége mindig ellentmondásos volt a közelmúltbeli boldoggá avatása ellenére is. Gonosz erők támadták meg XII. Piust, aki 1958-ban halt meg elmérgesedett légkörben. Holtteste igazi megbecstelenítések tárgya lett. Sok dologról tudott, melyekről sosem beszélt, kivéve néhány közeli emberével, azonban utódaira hátrahagyott egy írásbeli vallomást, mert hitte, hogy ezek az információk az egész emberiség javát szolgálják. A hűséges testvérek várták az új pápaválasztást.

XII. Pius nagy pápa volt, alázatos és bátor, tele jósággal és gyengédséggel. Nagylelkűen döntött, hogy élete árán is bejelenti a világnak Isten más gyermekeinek jelenlétét az univerzumban. Főleg, a hívő testvéreket és nővéreket, akiben hitt, és akikkel bizalmas és jó együttműködést alakított ki. Közzé akarta tenni az üzeneteket, melyeket a Szűzanya Fatimában adott. Meggyőződése volt, hogy az igazságot be kell jelenteni és az Egyház nem tarthatja meg magának azt, amit Isten kinyilatkoztatott az egész emberiség javára. Magát az emberiség szolgájának tartotta, azonban nem tudta elérni, amit a szíve mélyén remélt. Sokat szenvedett és Isten, mint egy áldozatot elfogadta ezt, engesztelésül az emberiség és az Egyház sok bűne miatt. Elhagyatottá vált, és sok ellensége volt. Valótlanságokat terjesztettek róla, különösen a nácizmussal és a holokauszttal kapcsolatban. Mindez csak ürügy volt; üldözésének más oka volt: nem engedhették meg felfedni a zavaró tényeket a Föld hatalmasságairól és sok egyházi képviselőről. De áldozata nem volt hiábavaló, mert utat nyitott a későbbi eseményeknek.

Kérdés, hogy az emberek miért félnek Istentől és az igazságtól, és hogyan kaphatnak bizonyságot Isten szeretetéről. Ha nem piszkolódunk be, kaphatunk, és nem ellenezzük azt. Ez a dolgok természetes rendjére vonatkozik, de ugyanez a helyzet a természetfelettire is. Azok, akik félnek attól, hogy Isten belép az életükbe és nem hagynak helyet Isten igazságának. A legtöbb olvasója ennek a honlapnak olyan hívő, aki várja a karácsonyt. Kívánom, hogy az összes helyet akarjátok megnyitni életetekben Jézus Krisztusnak, mint ahogy Mária tette, és ahogy József egész létezését szentelte Istennek. Tudjuk, hogy a dolgok természetes rendje szerint helyet adunk azoknak, akik szeretnek minket – vagy úgy gondoljuk. Annyira vagyunk nyitottak a szeretetre, amennyire hiszünk a szeretetben. Ugyanez a törvény vonatkozik a természetfeletti szintre. Ha hiszünk a szeretetben, amit Isten már sokszor kinyilvánított az üdvösség történetében, különösen elküldve Fiát testet öltve a Földre, ha hiszünk ebben a szeretetben és szeretjük ezt a szeretetet, akkor nyitottak vagyunk helyet adni magunkban Istennek. Akkor Isten nem veszi el életünket, ahogy mi gondolnánk, hanem megújítja, gazdagítja és felemeli azt, ami egy minőségi ugrást jelent életünkben és az emberiség számára. Így jutunk az üzenet középpontjába, ahogy ezt már évek óta tesszük: fel kell ajánlani magunkat Istennek a Szeplőtelen Márián keresztül, ahogy Ő ajánlotta fel testét és lelkét Istennek, hogy megtestesülhessen és működhessen. Ugyanez a törvény spirituális szinten mindannyiunkra vonatkozik. Minden gondolatunknak – az univerzum összegzése Krisztusban, – ezen a törvényen kell alapulnia. Ha azt akarjuk, hogy Isten mindenkiben ott legyen, és mindenki elérheti az élet teljességét, követnünk kell ezt a törvényt: úgy adjuk életünket Istennek, hogy átalakíthassa és tökéletessé tegye.

Boldog karácsonyt kívánok nektek, és szeretném elmondani, hogy ez a karácsony magával hoz egy nagyfokú lendületet. Minden nagy ünnep a Földön, minden évben felgyorsítja a világegyetem egyesülését Krisztusban. Ez az igazság késszé tehet, hogy elfogadjátok a kegyelem dinamizmusát, ami aktív ezen a karácsonyon, hogy felkészülhessetek az eseményekre, amelyekbe egyre inkább belépünk.

Megáldalak benneteket. Béke legyen veletek, mindent, amit Isten tesz, megadja a békét és az igazi biztonságot, hogy kinyilvánítsa szeretetét új életet adva nektek. Álljatok készen Jézus Krisztusnak, és ne csak egy Mikulás ajándék legyen, ahogy ez a modern társadalomban történik. Arra kérlek titeket, hogy Istent és Fiát, mint ajándékot lássátok, mely életetek összes többi ajándékát tartalmazza. Mindent meg fog adni nektek, és akkor mindent megtaláltok magatok és szeretteitek megvalósulását Istenben. Köszöntelek és áldlak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1] Lásd Szent Péter apostol 2012. augusztus 21. az üzenetét “Az Egyház egyetemes küldetése,” közzétett, 2013. február 7-én a www.towardsthenewcreation.com honlapon; Szent Pál apostol 2012. augusztus 30. üzenete – “Egy új idő Isten Egyházának”, megjelent 2013. február 23-án, ugyanazon a honlapon. Mindkét üzenet benne van a “2012 – La scelta decisiva dell’umanità”.  ”2012 – az embersig döntő választása” című könyvben. (Kiadó Edizioni Luci dell’Esodo.)

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s