A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – A hidegháború és Izrael állam/ Az Európai Unió születése (EU) 32. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Sok történelmi eseményt ismerünk, ahogy leírták és ránk hagyták, de sok esemény zajlik szemünk előtt is, melyeket követni tudunk. Sajnos, vannak mély titkok, melyeket nem érthetünk meg, és az események mögötti okokat sem. A titokzatos eseményekkel kapcsolatban az emberek közömbösek maradhatnak, vagy segítséget kérnek néhány szellemtől, akik elkötelezettek Lucifernek. Mi a helyzet a keresztényekkel? Ha nem kérik a Szentlélek beavatkozását, akkor továbbra is sötétben maradnak. Még Jézus is visszavonult, hogy helyet adjon a Szentléleknek. Most itt az ideje, hogy imádkozzunk a Szentlélekhez, kívánjuk jelenlétét és hatását bennünk, hogy megérthessük a jelen eseményeit.

Olvassuk a fejezetet a 260. oldalon.

A hidegháború és Izrael állam

A történelem azt mondja, hogy Hitlert és Mussolinit az úgynevezett szövetséges erők győzték le. Sokan azok közül, akik Hitler és Mussolini ellen harcoltak, komolyan azt hitték, hogy felszabadították az emberiséget a nagy gonosztól. Valójában, amikor az Illuminátusok megértették, hogy lehetetlen elérni az áhított új világrendet (New World Order), Hitlert és Mussolinit sorsukra hagyták és az angol-amerikai erők felé fordultak. Sztálint szembe állították velük, hogy a bolygón a harci szellemet ébren tartsák: Sztálin gyűlölte az angolokat és az amerikaiakat, és ez teljes mértékben kölcsönös volt. Ha szükséges lett volna, az Illuminátusok könnyedén elindíthatták volna a harmadik világháborút, csak hogy megvalósítsák az új világrendet.

Bár túl sok pénz kellett egy új háborúhoz, ésszerűbb volt megvárni, hogyan alakul a háború utáni helyzet. Az Illuminátusok ezért úgy döntöttek, hogy átrendezik Európát, két blokkot hozva létre, egyet keleten és egyet nyugaton. Sajátos ellentmondás formájában meggyújtották a gyűlölet szikráját a két blokk között.  A Nyugat és a Szovjetunió harcolni kezdett egymással, de ezúttal nem fegyverrel, hanem kémekkel: ez volt a kezdete az úgynevezett hidegháborúnak. Minden, ami a hideg, gyűlöletből fakad; következésképpen a hidegháború volt az igazi háború, sokkal több halottal, mint gondolnátok.

Lucifer és démonai szüntelenül szították a gyűlölet lángját és várták az Illuminátusok egyre merészebb kezdeményezéseit. Európa és Amerika háborúban állt a Szovjetunióval és csatlós országaival annak ellenére, hogy ez hidegháború volt. Mi volt a helyzet a világ többi részén? Hogyan tudták a gyűlölet lángját fellobbantani például az arab országok között; és hogyan lehet végre a gyűlölt zsidó népet elpusztítani – egy igazi megszállottsága Lucifernek?

A démonokhoz való könyörgés után megoldás született, sátáni rituálékkal, emberáldozatokkal és intenzív ezoterikus tevékenységekkel: létrehozni Izrael államot Palesztinában, kiutasítva a palesztin népet. Egy zseniális trükk: megoldhatatlan és tartós konfliktus kapott volna lángra és a zsidó népet örökre gyűlölhették volna. A Lucifer által megvetett Szentföld megszűnne Jézus földje lenni, a gyűlölet földjévé- és a világ puskaporos hordójává válna. Pontosan ez történt.

1948. május 14-én kiáltották ki Izrael állam megalapítását és a globális szuperhatalmak, az USA és a Szovjetunió azonnal elismerték. Nem sokkal később kitört a szörnyű arab-izraeli konfliktus. Azóta Izraelben nincs béke és Palesztina egy végtelen gyűlölet spirálba tekeredett, amely befolyásolta az egész Közel-Keletet, és állandó fenyegetés, hogy lángba borítja az egész világot. A következmények szemetek előtt zajlanak.

Néhány évvel a második világháború vége után a globális helyzet korántsem volt nyugodt: Európa megosztott volt, és a két szuperhatalom között ott kígyózott a hidegháború. Az arab-izraeli konfliktus egyre erősödött. Fenyegetett a harmadik világháború kitörése. Azonban Isten, aki vigyáz gyermekeire, néhány embert egy feladattal megihletett, amely megváltoztathatta a világ történelmét.

 

Az Európai Unió (EU) születése

Amikor az Európai Unióról beszélünk, sokan a jelenlegi Európára gondolnak: egy többé-kevésbé rejtett gazdasági és pénzügyi hatalomra, mely az európai népek és mások sorsa felett rendelkezik, mert az Európai Unió befolyásolja az egész világot. Azonban indulásakor nem így volt. 1950-től néhány katolikus politikai szereplő, akiket mélyen inspirált Krisztusba vetett hitük, előterjesztett egy tervet, ami megváltoztatná Európa sorsát. Ők voltak a keresztény gyökerű az Európai Unió alapító atyái, már bocsánat, akik ezt szeretnék tagadni.

Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Jean Monnet, Joseph Bech és Konrad Adenauer hittek az egyesült Európa tervben, végre megszabadulni a régi keserűségektől és félelmektől, szolgálni és igazi testvéri kereszténységbe vezetni az emberiséget. Ezek az emberek túl tudtak lépni önmagukon és a gyűlölet akadályain, kölcsönösen kezet nyújtottak egymásnak, maguk mögött hagyva a népeik közötti ellenségeskedést, felülemelkedve személyes ügyeken, megvalósítani azt az Európát, mely minden nép otthona lenne. Ez a testvériségi eszme Krisztusban volt az egyedüli, mely képes volt kioltani Lucifer gyűlöletét. Ez volt az EU eredete, melyet Európai Gazdasági Közösség (EGK) szerződéseként alapítottak 1957. március 25-én, azon a napon, amikor a katolikus egyház a Gyümölcsoltó Boldogasszonyra emlékezik. Az egyezményt Rómában írtak alá, mely város oly kedves az Illuminátusoknak, de az Úrnak is. Kevesen tudják, hogy a kék Európai zászlón a tizenkét csillag koszorúja a művész Mária áhítatának köszönhető, így hódolva a Boldogságos Szűz Máriának. A csillagokat a Jelenések könyve is említi: “Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony, akinek öltözete a Nap volt, lába alatt a Hold, és a fején tizenkét csillagból álló korona.” (Jel 12: 1) Az égszínkék, Mária színe.

Isten megóvta Európát egy újabb vérontástól, de Lucifer és az Illuminátusok sem vesztegették idejüket. Az Európai Unió terve fokozatosan módosult, torzult majd beépítették az új világrend tervébe, létrehozva néhány központi kormányzatot egész kontinenseket uralva, hogy megkönnyítsék a globális irányítást. A keresztény testvériségből, amiről az alapító atyák álmodtak, átmentek a szabadkőműves testvériségbe a jelenlegi Európai Unióvá, ami egy érdekszövetséggé változott, ami igazi hatalom és valójában az Illuminátusok uralják a Földet. Mindez a jó szándék és az elkötelezettség ellenére történt, akik ezen dolgoztak – és még mindig dolgoznak – újraéleszteni az egyesült Európát az alapítók eszméin. Isten azonban az ördögnek és barátainak nem engedte, hogy teljesen tönkre tegye az eredeti tervet: az Európai Unió békét adott egész generációk számára mind a mai napig. Sok jó eredményt értek el számos területen. Isten nem engedte az évszázados múltú és a keresztény életszentség pusztítását, mely összefonódik az európai kontinensen.

A mai Európa elveszítette identitását, és megtagadta keresztény gyökereit. Egész népek, akik korábban hívők voltak, most szinte ateisták. Ez nem csak a gonosz szüntelen tevékenységének a következménye, hanem a gyengülő keresztényeknek, akik hagyták magukat elragadtatni az elért anyagi jólétért, amitől hitükben langyossá váltak. Hamis eszmékkel és divatokkal hánykolódtak, gátlástalan politikusok és pénzemberek ejtették túszul őket. Alig váltak többé az európai történelem színén, miközben jött az ellenség, hogy ellopja a magot, amit Isten vetett. Az apadó Jézus Krisztusba vetett hit, utat nyitott Lucifernek. Ébredjetek fel keresztények! Sok dolog függ hitetektől a világban.

Európát már súlyos, művészien megteremtett gazdasági válság ostromolta, hogy a népek szuverenitását és szabadságát elpusztítsák. Komoly konfliktusok színtere lett, az európai és amerikai szabadkőműves páholyok dominanciájáért, az üzleti érdekekért. Az Illuminátusok hagyták és örültek, hogy, mindent ellenőrzésük alatt tartanak, egyben tudják, hogy minden, ami elpusztítja az emberiséget, gazdagítja őket. Lucifer elégedett hűséges szövetségesei ravaszságával és mindenféle gazdagsággal jutalmazza őket, melyek az igazságtalanság és rablás gyümölcsei. Csakúgy, mint elődeik, ősi birodalmak élén átvonultak Európa területén, pusztítva és fosztogatva, ugyanúgy ahogy a mai Illuminátusok megfosztják Európa népeit gazdagságuktól és méltóságuktól. Meddig? Amíg Isten véget nem vet hatalmuknak.

Ebben a könyvben van egy felhívás a keresztényekhez: “Ébredjetek fel keresztények! Sok dolog függ hitetektől a világban.” Ebből a szövegből megértettük, hogy Lucifer követői hivatkoznak arra, hogy megkapják a tudást, feláldozzák magukat érte, sőt emberi lényeket is, hogy eredményt érjenek el. Mi a helyzet a keresztényekkel? A keresztények Isten beavatkozásáért imádkoznak. Most a karácsonyi készülődésben, a napi liturgia bemutat néhány Isteni beavatkozást: Sámson, [1] Keresztelő Szent János, a végén az Isten Fia megtestesült a Földön. Tudjuk, hogy feláldozta Önmagát, mégis merítünk Jézus Krisztus áldozatából, hogy vele egyesülve kérjük az Ő Lelkét? “ Ébredjetek fel keresztények!” Éppen ma hallottuk a liturgiában a szentmisén [2], hogy az egész közösség imádkozott, míg Zakariás a templomban volt. Zakariásnak volt egy látomása, de menjünk vissza egy lépést: a zsidó nép megérezte a hatalmas Isten jelenlétét. Jézus halála után a Szentlélek leszállt az apostolok közé, a Boldogságos Szűz Máriával és a tanítványokkal egyesülve. Korunkban nem kérhetjük Isten közbeavatkozását? Nézzük, mi történik a gyakorlatban: miért imádkoztok, amikor elmentek a templomba? Magatokért? A kellemes prédikációért, a pap ceremóniájáért és gesztusaiért, úgy tűnik, hogy ez elég nektek; de Krisztus áldozatával kell egyesülnötök, felajánlva magatokat, mint élő áldozatok az oltáron, hogy papotokat erősen megvilágosítsa a Szentlélek, és fordulatot hozzon plébániátoknak. Vagy elmehettek Rómába és megnézitek a pápát a Szent Péter téren; azonban, mély érzelmekkel látni a pápát és hallgatni szavait sem elég. Menjetek és ajánljátok fel életeteket az oltáron, hogy Isten a pápán keresztül beavatkozhasson és a pápa utat mutasson Jézus Krisztussal, az egyetlen Megváltóval, most a megtévesztő és hiábavaló párbeszédek idején. Ez változtatná meg a világot. A Szent Péter téren tengernyi nép kezébe venné a Szentlélek hatalmát, megváltoztatva a világot. Ébredjünk fel!

Zakariás és Erzsébet becsületesek voltak. Ez mégsem volt elég. Zakariásnak fel kellett ébrednie. Mindazok, akik magukat igaznak tartják és változatlanok a templomból való hazatérés után, azt mondom: ez nem elég. Ébredjetek fel karácsony előtt, hogy Isten beavatkozhasson életetekbe és minden nép életébe a világon!

Megáldalak benneteket. Szálljon le rátok a Szentlélek, ébresszen fel titeket, hogy megadhassa a kegyelmet nektek, hogy valóban részt vegyetek Krisztus áldozatában, emelkedjetek fel vele az Eucharisztiában, kapjátok meg a világosságot, hogy megoldást találjatok problémáitokra, kapjatok erőt és kövessétek Jézus nyomát, hogy megváltoztassátok a világot. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1] A Bír 13:2-7; 24

[2] Lk 1:5-25

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s