A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Adolf Hitler és a zsidók kiirtása / Joszif Sztálin és Benito Mussolini / A Szűzanya jelenései Ghiaie di Bonate – ben 31. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Köszöntelek benneteket. Ma szeretném, ha mindnyájan Karácsonyra készülődnénk egy erővel, egy lélekkel és egy szívvel próbáljuk létünket felajánlani Jézus Krisztusnak, hogy megtestesüljön bennünk a Boldogságos Szűz Mária által.

Ma a 20. század más eseményeiről fogunk beszélni, követve a már említett események fonalát. Hallani fogtok különböző főszereplőkről és eseményekről, valamint a kegyelem és Lucifer hatásáról. Megtudhatjátok, hogyan reagáltunk erre, és az milyen következményekkel járt. Arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok el az eseményeken, és mondjatok igent Istennek, különben nem értitek meg, mit döntött Isten, ha nem figyeltek és nem fogadjátok el a kegyelmet.

Ezt a részt a 264. oldalon olvassuk.

Míg az emberiség a Földön elutasította az Isteni Irgalmasság nagy ajándékát, addig Lucifer “ajándékokat” készített az emberiség számára: Adolf Hitlert, Joszif Sztálint és Benito Mussolinit, ambiciózus, kegyetlen, korrupt és alávaló férfiak, a legrosszabbak közül valók, akiket az emberiség valaha is látott.


Adolf Hitler és a zsidók kiirtása

Kegyetlen karakterek gyakran lettek főszereplők történelmetekben, hasonlóan a démonokhoz, akik állandóan inspirálták és védték őket. Azonban ezek a személyek, akikről beszélni fogok, felülmúlt mindet. Ritkán koncentrálódott egy emberbe annyi gonoszság és megvetés Isten és embertársai felé.

Adolf Hitler aljas és depressziós ember volt, megszállottan vágyott a megváltásra és a hatalomra, hatalmas ambíciókkal elvakítva. Lucifernek és démonainak az ilyen emberek a kedvencei. Bármit megkapnak tőlük, amit csak akarnak. Hitler vérvonalán keresztül az egyik legerősebb zsidó származású Illuminátus családhoz tartozott. Apja titkos kapcsolatból született, nagyanyja és annak a családnak egy tagjától. Hitler tehát zsidó volt; természetesen ezt soha nem tárták fel hivatalosan. Mivel Hitler az Illuminátusokhoz tartozott, Lucifer elképzelései megvalósításhoz, hatalomvágya miatt választotta őt. A gonosz beteges emberek ambícióin keresztül képes behatolni és pusztítani.

Hitler hatalomra kerülése akkor kezdődött, amikor kapcsolatba került a legerősebb szabadkőműves és ezoterikus áramlatokkal, melyek Ausztriában és Németországban léteztek. Ebben az időszakban értesült valódi eredetéről, és találkozott családtagjaival, akik megérezték rokonunkban a lehetőséget és úgy döntöttek, hogy támogatják őt a hatalom megragadására. Lucifer nagyon örült, mert megfelelő személynek tartotta egy új világháború elindításához.

Hitlert tájékoztatták az új világrendről, Lucifer országáról és a médiumi kapcsolatokról más bolygókkal az univerzumban. Egy beavatási szertartáson ment keresztül, melyben Lucifernek szentelte magát, felesküdött, hogy hűségesen szolgálja lesz és minden erejével országa eljöveteléért dolgozik. Mégis, mindez nem volt elég, Lucifer Hitler védelméért kért még egy borzasztó dolgot: a zsidó nép kiirtását. Az abszolút hatalomért, az izraelita nép megsemmisítéséért cserébe. Hitlernek kellett megtennie, amit a hüllő (reptilian) fáraóknak nem sikerült elérniük. Lucifer bosszút állt volna a népen, ahol Jézus Krisztus született, akik minden alkalommal megzavarták terveit a Földön. Lucifer kérése még tovább ment: amikor a zsidók kiirtását elvégezte, ugyanúgy kellett volna végeznie a keresztényekkel is. Így a mű befejeződött volna. Sikertelenség esetén, Hitlernek öngyilkosságot kellett elkövetnie. Ez volt a vérszerződés Lucifer és Adolf Hitler között, amely közvetlenül ezután pokollá tette volna a Földet.

Ettől kezdve a nácizmus előretört és ebben az időben az Illuminátusok finanszírozták. Hitler befolyásos zsidó származású családja nem habozott támogatni az antiszemita kampányt, mert aki Lucifernek szenteli magát fel kell áldoznia mindent, megtagadva önmagát. A nácizmust egy hatalmi apparátus támogatta, amely mögött egy másik ugyanilyen erős berendezkedés állt: a szabadkőműves, sátánista és ezoterikus erők, melyek döntően hozzájárultak Hitler hatalomra kerüléséhez.

A többi már történelem, ezt ismeritek. Tudtok a holokauszt tragédiájáról, a több millió ember részvételéről a második világháborúban, egy véres konfliktusban, aminek semmi értelme nem volt. Ami a két őrült, Hitler és Lucifer közötti paktumból született.

Sokat beszéltek és írtak a holokauszt tragédiájáról és a megsemmisítő táborokról, ahol nem csak zsidók haltak meg, de sok más kategóriába sorolt ember, kiket haszontalannak tartottak és jó néhány pap is volt közöttük. Miért történt meg ez a borzalom? Jobban segít megérteni az elmondottakat: az ember egy másik ember elleni gyűlölete nem érhetett volna el ilyen mértéket, ha nem Lucifer, a megszemélyesített gonosz állt volna mögötte.

A holokauszt egy példátlan Isten elleni támadás volt, egy pokoli hadüzenet Istennek, amit az Úr nem felejtett el. A zsidó nép bűnös Jézus Krisztus megtagadásáért, de ez biztosan nem ok arra, hogy Isten megengedett egy ilyen tragédiát. Isten szereti Izrael népét, ahol Jézus Krisztus megtestesült, és soha nem fogja elfelejteni könnyeiket. A holokauszt egy tragédia, melyet az emberiség követett el a Földön, mert távol van Istentől. Ha a földi emberiség megértette volna a Szűzanya felhívását Fatimában és Jézusét Lengyelországban Szent Faustinán keresztül; ha Isten előtt alázatosak és bűnbánóak lettek volna, soha nem tapasztalták volna meg a holokauszt szörnyűségét.

Isten megengedte, hogy az emberiség megtapasztalja ezt a tragédiát, hogy felébressze, és megtérésre vezesse. Mit tett a földi emberiség ehelyett? Vagy tagadta a holokausztot, vagy, ami még rosszabb, Istent hibáztatta érte. “Hol volt Isten?” Kérdezik a felszínes emberek, akik távol vannak az igazságtól. Válaszom: “Hol volt az ember?” Hol volt az emberiség, hol voltak a keresztények? Mit gondoltak, amikor az utcán éljenezték Hitlert és jóváhagyták alantas törvényeit? Hol van az ember, amikor Isten hívja, kezét nyújtja, hogy megmentse őt, amit mindig visszautasított, és amikor megátkozza Isten nevét? Őszintén válaszoljatok. És ti, hol vagytok a ti korotok tragédiáinál?

Isten még ezeknek a megsemmisítő táborok közepén a pokoli sötétségben is világosságot gyújtott: szent férfiak és nők ajánlották fel Istennek életüket mások megmentéséért szembenézve a halállal; a koncentrációs táborok mocskában ajánlották fel Istennek szenvedéseiket és engesztelő imáikat az emberiség bűneiért. Általuk sok szenvedés lerövidült, és a kínzók hatalma meggyengült. Szent Maximilian Kolbe, Szent Teréz Benedikta (Edith Stein) néhány jól ismert név, de sok ragyogó fény gyulladt ki a Paradicsomban, Auschwitz szabad ege alatt és az összes többi haláltáborban. Ahol Lucifer gyerekei túlléptek az ember méltóságon, ott ragyogott a legfényesebben Isten gyermekeinek méltósága és szentsége. Isten a jósággal mindig elhallgattatta a rosszat.

 

Joszif Sztálin és Benito Mussolini


Lucifer nem csak Hitlert védte és támogatta, hanem több fronton indított el Isten ellen támadást. Két másik férfit választott, kiknek nagy hatalmat ígért cserébe a szokásos feltételekkel, beleértve a zsidók és a keresztények üldözését. Sztálin és Mussolini nem különböztek nagyon Hitlertől, mert a sötétség gyermekei mindig azonos típusú szellemek. Mindkettő ambiciózus, dicsőségre vágyó, hataloméhes és mindenre kész volt. Lucifer könnyen behálózta őket, vérszerződést kötött mindkettővel, lényegében hasonlót, mint Hitlerrel.

Mint tudjátok, a történelem a gonoszt ebben a két alakban, amit műveltek napvilágra hozta, vérnyomokat hagyva maguk mögött. A történelem elemezte a felemelkedés és bukása okait. Azonban a történelem, ahogy ismeritek ritkán tükrözi a valós történelmet. Hitler, Mussolini és Sztálin utasításokat- és segítséget ugyanazoktól kapott, akik később elhagyták őket: az Illuminátusoktól. Ezzel a három alakkal akarta Lucifer és az Illuminátusok végül elérni az új világrendet, melyre évszázadok óta törekedtek. Ezért Hitler, Musolini és Sztálin azonos forrásból kapták erejüket: Lucifernek és az Illuminátusoknak tartoztak elszámolással. Ők ugyanazt a célt hajszolták: létre hozni egy szuperhatalmat, mely Lucifer nevében uralja a bolygót. Hitler, Mussolini és Sztálin a harctéren egymással harcoltak, de valójában ugyanazt a mestert szolgálták. Emberek milliói voltak kénytelenek harcolni a semmiért. Milliónyi ember töltötte életét, és teszi a mai napig, hogy megvédjék a nacionalista, fasiszta vagy kommunista ideológiát, miközben becsapták őket: ők csak Lucifernek és az Illuminátusoknak dolgoztak.

A történelem ismerteti a második világháború eseményeit és harcait: ez egy földi katasztrófa volt. Az Illuminátusok nagyon elégedettek voltak, mert a háború jelentősen gazdagította őket, és számukra haszontalan emberek tömegeit pusztítottak el. Lucifer még elégedettebb volt. Hitler felemelkedése megállíthatatlan-, a rezsim propagandája kiterjedt volt, a hadigépezet erős. Egy bizonyos ideig Lucifer és az Illuminátusok úgy gondolták, hogy nagyon közel vannak a cél eléréséhez, de nem így alakult.

Van egy csendes és kérlelhetetlen törvény az univerzumban, mely határt szab a gonosz működésének. Ezt Isten határozta meg. Amikor a gonosz megpróbál túllépni ezen a határon összeroppan, mert a gonosz magában hordozza az önpusztítás csíráját. Isten megengedi a gonosz tetteit, mert tiszteletben tartja az ember szabadságát, egyben gondolkodásra bírja, hogyan használja szabadságát és javítson magán. Azonban, amikor a sötétség túllép az isteni engedély határán, és az Isten által elrendelt élet törvényeinek megsemmisítésére törekszik, akkor az önpusztítás csírája elkezd dolgozni a gonoszban, mely saját gyors megsemmisítéséhez vezet. Ugyanolyan erőszakkal teszi tönkre magát, mint amit használt a jóság elpusztításához. Történelmetekben Lucifer sok gyermeke volt hatalmon; erejük megingathatatlannak tűnt, arroganciájukat senki sem támadta meg. Aztán hirtelen elbuktak. Mindig elbuknak, mindegyikük elhullott.

Dúlt a háború, az emberek túlterheltek voltak az erőszak és a nélkülözés miatt. Az Úr úgy döntött, hogy ismét beavatkozik. Még egyszer elküldte Anyját, mert amikor a gyerekek szenvednek, szükségük van az anyjukra.

 

A Szűzanya jelenései Ghiaie di Bonate-ben

A Szűzanya 1944. május 13. -tól 31-ig jelent meg a kis hétéves Adelaide Roncallinak Ghiaie di Bonate-ben egy kis faluban, Bergamo tartományban. A Szűzanya, mint a családok Királynője Szent Józseffel jelent meg. Ezekben az időkben a háború okozta súlyos gyász sújtotta a családokat. A Szűzanya utat mutatni jött el, hogyan kerüljünk ki a tragédiából, és hozza vissza Isten szeretetét a családokba, mert a nemzeteket kimerítette a konfliktus. Megkért, amire Ő mindig is megkért minket: az imádságra és a vezeklésre.

Több hasonlóság volt a Fatimai jelenésekkel: a Szűzanya először május 13-án jelent meg, mint annak idején Fatimában, a Föld egy katasztrofális háborún ment keresztül. Ghiaie di Bonate-ben hasonlóképpen az úgynevezett nap csodára került sor. A nap maga körül többszínű fényt vetve forogni kezdett. A jelenség még nagy távolságból is megfigyelhető volt. Ami Ghiaie di Bonate-ben történt nem különbözött Fatimától, az üzenetek, melyeket a Szűzanya adni akart, valamint a titkon keresztül, amit kinyilatkoztatott a kis látnoknak. Az Isten Anyja fel akarta idézni az Egyház egyetemes küldetését, figyelmeztetni a veszélyekre, a langyos hitre és a túl sok emberi érdekekre. Az adott jelek ugyanolyan egyértelműek voltak, mint Fatimában, de ezek a jelenések fontosságuk ellenére feledésbe merültek. Miért? Mert a hivatalos Egyház soha sem ismerte el azokat.

A kis Adelaide mindenféle üldöztetést és zaklatást szenvedett el azoktól, akiknek állítólag védeni és segíteni kellett volna őt. A XII. Pius pápával való beszélgetés ellenére rákényszerítették a jelenések megtagadására. Adelaide-nak soha sem hittek. 1948-ban a bergamoi püspök tagadta a jelenések természetfeletti jellegét és egy rendeletben tiltotta meg a Szűzanya kultuszt Ghiaie di Bonate-ben. Ez a rendelet még ma is hatályos.

Mit tehetne még az Úr ennek az emberiségnek, hogy higgyenek szeretetében? Eljött a Földre, de csak néhányan fogadták el; Elküldte Anyját, de Őt is csak páran fogadták el. Megalapította az Egyházat, hogy kinyilatkoztassa életét, de sokszor az Egyház képviselői nyilatkoztatták ki magukat. Mit tegyen még az Úr, hogy az Ő szőlője gyümölcsöző legyen? Sok hívő emberiség létezik az univerzumban, akik – veletek ellentétben – mérhetetlen szeretettel szolgálják Istent. Mi fog történni veletek, egyházi képviselők, ha nem tértek meg és vezekeltek bűneitekért? A szőlőt el fogják venni tőletek és másoknak adják.

A hivatalos Egyház viselkedése ellenére, sok alázatos és őszinte ember hitt a Szűzanya jelenéseiben. Imádkoztak és áldozatokat ajánlottak fel. A háború végül véget ért.

Isten szemmel tartotta a második világháború eseményeit; fel akart világosítani minket, hogy mi is Isten szemével lássuk az eseményeket az Ő világosságával. Azt kérdezi tőlünk: “És ti, hol vagytok korotok tragédiái idején?”  Talán alszunk. Közeleg az Antikrisztus eljövetelének ideje. Lucifer eszközei másként, titokban cselekszenek. Isten kéri a hívőket, hogy válaszoljanak arra, amit mutatni fogunk nektek. Ahogy haladunk előre, megmutatjuk, milyen eszközökkel és kegyelmekkel munkálkodik Isten, és hogyan néz majd szembe az Antikrisztussal. Isten az idők végére teljessé teszi az emberi történelmet. A következő olvasmányok megértése attól függ, milyen választ adunk ezekben a napokban.

Szeretnék kihangsúlyozni két szempontot: segítsétek a második világháború összes áldozatát. Sokan borzalmas halált haltak, gyűlöletben megpecsételten, szükségük van imáinkra, felajánlásainkra és a lelki keresztségre, ahogy azt elmagyaráztuk nektek. Legyen bátorságotok, szolgálni az embereket, akik várják segítségeteket. A másik pont, amit szeretnék kiemelni, amit már többször említettük mostanában, hogy Isten visszavonja a kegyelmeket azoktól, akik nem működnek együtt, de biztosítja azoknak, akik szeretnének együttműködni. Ez az értelme, amit Isten mondott: ”Sok hívő emberiség létezik az univerzumban, akik – veletek ellentétben – mérhetetlen szeretettel szolgálják Istent. Mi fog történni veletek egyházi képviselők, ha nem tértek meg és vezekeltek bűneitekért? A szőlőt el fogják venni tőletek és másoknak adják.”  Mindannyiunknak szól. Éljünk a lehetőséggel, amikor meglátogat minket a kegyelem. Működjünk együtt, máskülönben a kegyelmet másoknak fogják adni, még a Ghiaie di Bonate-ben a földi emberiségnek adott kegyelmet is más bolygó emberiségének adják az univerzumban. Semmi sem vész el, de utólag senki se mondhatná, hogy Isten rossz, hogy Isten nem igazságos. Mindenkinek magába kell néznie és választ adnia.

Megáldalak benneteket. Isten adja meg a fényt és a megértést. Adjon bátorságot és erőt, hogy válaszoljatok, és teljes mértékben kapjátok meg a kegyelmet. Isten áldjon benneteket és adja meg a bátorságot, hogy világosság legyetek a sötétség idején. A bennetek lévő fény győzze le a sötétséget. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s