A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói A Boldogságos Szűz Mária jelenései Fatimában – A harmadik titok 28. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Az utolsó alkalommal jeleztük, hogy ma a Boldogságos Szűz Mária Fatimában történt jelenéseiről fogunk beszélni. Egy részt fogunk olvasni ebből a fejezetből. Isten Anyjának Fatimai jelenései mellett el kell gondolkoznunk azon, mit jelent Ő nekünk, akit az Anyaszentegyház Anyának hív, és aki a legfontosabb tagja az Egyháznak. Mennyire kell fontosnak lennie az életünkben? A Szűzanya jelenések közelebb akarnak hozni Személyéhez és életéhez: Ő a Szentháromságban van és teljes életet él a maga dicsőségében.

Folytassuk az olvasást a 251. oldalon:

A Boldogságos Szűz Mária jelenései Fatimában – A harmadik titok

Isten egyik magasztos beavatkozása természetesen a Boldogságos Szűz Mária, Isten Anyjának jelenései. A kereszténység földi történetében az Úr gyakran elküldte saját Anyját, hogy megmentse és segítse népét. Jól ismertek a csodálatos gyógyulások a Mária szentélyeken, melyeket a jelenések helyszínein építettek. Ugyanakkor a Mária-jelenések célja nem csak gyógyulásokból, vagy más különleges kegyelmekből állnak, bármilyen fontosak is: a Szűzanya minden jelenése egy üzenetet hordoz az embereknek. Lehet meghívás a megtérésre, egy felhívás, amellyel az Isten Anyja figyelmezteti a híveket, óvakodjanak bizonyos rossztól és így tovább. Jelenéseiben a Szűzanya gyakran hagyott titkos üzeneteket a látnokoknak, egy részük a látnokoknak szólt, a többi az egész emberiségnek.

Miért a látnokokat választotta? Ezt mindig a Szűzanya választja, mert ez az Úr kívánsága. Mit jelent a titok? Valójában Istennek nincs titka, hiszen Ő a világosság, és mindig világosságban cselekszik, Luciferrel ellentétben, aki mindig sötét titkokba burkolózik. Ezek nem titkok, ahogy értelmezitek: ezek igazságok, amelyeket a látnokokra bíz egy bizonyos ideig, várva a megfelelő időt és a megfelelő körülményt, hogy az igazság érthető- és az emberek által elfogadható legyen. Csak akkor lehet felfedni. Sajnos a Földön az emberek túlzott érdeklődést mutatnak a titkok iránt, és próbálják minden áron megérteni tartalmukat. Így szem elől tévesztik a titok mély értelmét, melyet nem lehet elérni, ha nem készülünk fel a titokba zárt igazság elfogadására imádságos és szent élettel. A titkokat nem lehet megérteni szentséges emberek nélkül.

A Szűzanyja jelenései alatt, a legtöbb titkot a látnokokra bízta, melyekre soha nem derült fény, mert az emberek időt pazarolva a látnokok után futnak, hogy felfedjék titkaikat, ahelyett, hogy elfogadnák, amit a Szűzanya közvetíteni akar a titkokon keresztül. Mindemellett a katolikus hierarchia túlzott óvatossága, nem beszélve ellenségességéről, mindig is félt bátorítani a túlzott buzgóságot. Pásztor nélkül, egyedül hagyták a hívőket a jelenések nagy misztériuma előtt. Ennek következményeként, amit a Szűzanya nagyon szeretett volna tudatni, gyakran rejtve maradt és a titkokat a látnokok magukkal vitték a sírba. Mindez sok egyszerű ember hite ellenére történt, akik hittek, és terjesztették a Szűzanya üzeneteit. Azonban örökre titkok maradtak.

Sokszor a Boldogságos Szűz Mária jelenései fordulópontot jelentettek a történelemben, bizonyos helyeken és a történelem különös pillanataiban, ahogy az történt például a Guadalupe-i a jelenéseknél. Azonban voltak kiemelt jelentőségű Szűzanya jelenések mind a történelmi pillanata- és az üzenet fontossága, érzékenysége miatt. Ezek között Fatimában a jelenések különleges helyet foglalnak el. Megnyitotta a 20. századot és nem csak a korszak eseményeit  világította meg, hanem a földi emberiség és az univerzum jövő történelmét is.

Nem fogom megismételni a jelenések történetét, mert biztosan ismeritek. Csak kiemelem a történet legfontosabb szempontjait.

  1. május 13-a és október 13-a között a Szűzanya három gyermeknek jelent meg a portugáliai Fatimában. A Földön dúlt az I. világháború, az egyik legszörnyűbb történelmetekben. Majd az Úr Jézus elküldte Anyját, hogy az emberiségnek utat mutasson, hogyan lehet megállítani nem csak a háborút, hanem Lucifer gyűlöletét, aki más tragikus eseményeket készített elő az emberiségnek. A Szűzanya elmagyarázta a gyerekeknek, hogy a háború egy büntetés a világ bűneiért, de ahhoz, hogy az Úr békét adjon az emberiségnek, vissza kell térnie Istenhez imádsággal, engeszteléssel bűnei miatt és az Ő Szívének szentelni magát. Ellenkező esetben, ha az emberiség nem hallgat az Ő hívására, ha továbbra is megbántja Istent, és nem engedelmeskednek az Ő akaratának, akkor Isten még jobban megbünteti a világot, Oroszországot, mint “a büntetés eszközét” használva. Oroszország a Földön terjesztené az ateizmust és a materializmust, magát és sok más népet megkárosítva. Hogy megakadályozza mindezt, a Szűzanya azt mondta, idővel kérné Oroszország megszentelését az Ő Szeplőtelen Szívéhez a pápa által a Föld összes katolikus püspökével együtt. Megszentelődése által Oroszország megtért volna, és békét adott volna a világnak. A Szűzanya 1929-ben újra megjelent Luciának, az egyik látnoknak, hogy kérje Oroszország felajánlását az Ő Szeplőtelen Szívének az évekkel korábban tett közlemény szerint.

1917 júliusában a Szűzanya megbízta a kis látnokokat, – ami valójában a központi Fatimai üzenetet jelenti – amit később “Titok”-nak hívtak, és három részből áll. Az első kettőt nyilvánosságra hozták, a pokol látomásához- és a második világháború kitöréséhez kapcsolódnak, valamint kérésére Oroszország ünnepélyes megszentelésére, a világ békéjének feltételeként. A harmadik részt, az úgynevezett harmadik Fatimai titkot, Szűz Mária kérése szerint le kellett volna írni és átadni a püspöknek, majd a pápának, hogy hozzák nyilvánosságra a híveknek, legkésőbb 1960– ig. Ez azonban nem történt meg. A pápa 1960-ban úgy döntött, hogy nem teszi közzé a harmadik titkot, amely kiadatlan maradt 2000-ig, a katolikus egyház ekkor hozta nyilvánosságra. A közzé tett szövegben utalnak arra, hogy a három látnok “egy fehérbe öltözött püspököt látott”, aki holttestek között egy hegyen haladt felfelé, ahol egy kereszt állt és ott katonák ölték meg. Az Egyház értelmezése szerint, ez II. János Pál elleni 1981. május 13-i merénylettel van kapcsolatban.

Eddig a hivatalos történet. Azonban van egy másik nem hivatalos verzió, amit épp el akarok mondani.

A jelenések Fatimában a 20. század elején történtek, ez egy fontos elem. A múlt század elején Lucifer aktivitása az alsó univerzumban egyértelmű irányt vett. Említettük, hogy Lucifernek minden áron szüksége volt létrehozni a fizikai érintkezést földi szövetségeseivel és a többi lázadó bolygóval. Máskülönben nehéz lett volna uralnia az univerzumot. Az első világháború, melyet Lucifer társaival robbantott ki, a merénylettel a démonokat szolgálva, hogy nagyszámú embert likvidáljanak, akiket haszontalannak tartottak, egyben az összes többi kárára gazdagítsák az Illuminátusokat. Erre jó minden háború, ez az oka, hogy Lucifer és barátai rendszeresen háborúkat szítanak. A háborúk hivatalos motivációinak semmi értelme sincsen. A kiváltó ok a démonok és barátaik gyűlöletéből és önérdekéből fakadnak.

Ezért az első világháború Lucifer terveit és célját szolgálta: minél nagyobb hatalom megszerzése a Földön és rabszolgává tenni a tömegeket. Ennek megfelelően Lucifer szolgái a Földön, az Illuminátusok, a kommunizmus közelgő érkezésére készültek Oroszországban az 1917-es forradalommal, mely később az egész világon elterjedt. Ez a démonoknak egy nagyon hasznos rendszer volt: totalitárius, ateista és materialista. Időközben, szövetséges más lázadó bolygók készültek megközelíteni a Földet. Lucifer átirányította seregeit, hogy szoros kapcsolatot hozzon létre szövetségeseivel. Mindez később a Fény Szövetségének létrehozását eredményezte.

1917 májusában a Föld elmaradott, éhes és lepusztult volt az első világháború következtében. Az emberiség a halál árnyékában hevert, miközben a zűrzavar Oroszországban azt ígérte, hogy  még több szenvedés és  veszély fenyegeti az univerzumból. Ennek a drámai helyzetnek a közepén jelent meg az emberiségnek a Szűzanya. Eljött, hogy közvetítse Isten akaratát, aki meg akarta menteni az emberiséget, szenvedő gyermekein jött segíteni és békét hozni a Földre. A Boldogságos Szűz Mária eljövetele Fatimába a vég kezdete volt Lucifer és követői számára.

Ettől a pillanattól kezdve szörnyű harc kezdődött a világosság és a sötétség között, nem csak a Földön, hanem az egész alsó univerzumban. Azonban elötte valami más is történt. Közvetlenül a Fatimai jelenések elött a spirituális dimenzióban egy fontos esemény történt, ami a valóságos eseményeket mindig megelőzi, ahogy korábban már említettem: Isten elküldte a hét nagy arkangyalt Szent Mihály vezetésével a pokol mélyére, ahol Szent Mihály bejelentette Lucifernek a Szűzanya közeli eljövetelét a Földre, és Isten erőteljes beavatkozásának kezdetét az egész alsó univerzum érdekében.

Most itt megállunk, hogy megvizsgáljunk két fontos eseményt: a Szűzanya jelenéseit és a hét nagy arkangyal leereszkedését a pokolba. A későbbiről a következő epizódban fogunk beszélni, mert ez egy nagyon fontos esemény.

Szeretnék reagálni a Szűzanya szerepéről életünkben, és az Egyház életében, de nem csak elméleti, hanem egzisztenciális, gyakorlati értelemben is. Ahogy az imént hallottátok,”Majd az Úr Jézus elküldte Anyját, hogy az emberiségnek utat mutasson, hogyan lehet megállítani nem csak a háborút, hanem Lucifer gyűlöletét, aki más tragikus eseményeket készített elő az emberiség számára.” Ismertek néhány tragikus eseményt, melyek megtörténtek, de Jézus miért küldte el az Anyját? Miért nem jött Ő maga? Itt meg kell értenünk, hogy ez a kérdés az egész teológiával foglalkozik, konkrétan a Máriológiával: Mária a Szentháromságban van. Gyorsan visszamegyek a szöveghez, melyet legutóbb hallottunk, ahol elmagyarázta az isteni kegyelmet és annak elfogadását.

Egy ember példáján keresztül néztük, aki úgy dönt, hogy felajánlja életét Istennek – ami nem azt jelenti, hogy elveszíti életét – tudván, hogy életét csak Istentől kaphatja. Amint támogatást kap a Szentlélektől, aki megtanítja, felkészíti őt és Jézus Krisztus felé vezeti. Azt a személyt, aki elfogadja Jézus Krisztust, Jézus a főpap felajánlja az Atyának. Azonban mielőtt ez bekövetkezik, Jézus megbocsátja összes bűnét és meggyógyítja ezt a személyt, ahogy az írva van: ” Ezután, Jézus, mint főpap az Atyának ajánlja, hogy az Atya, a Teremtő, bőséges életet adjon neki. Ekkor az ember megkapja a kegyelmet, ami a Szentháromság gondolatából és cselekvéséből származik és minden erejével képes lesz hatni, hogy elérje Isten akaratát.” (lásd a 2014. december 2-i gondolatot).

Hadd mondjam el, ez a mondat a teljes spirituális utat magában foglalja. Nem elég, hogy találkozik Jézussal és igent mond neki. Lucifer is igent mondott Istennek. Meg kell tenni a spirituális utat, ahogy az apostolok tették: a meghívástól a vértanúságig, hogy legyőzzék a halált. Szent Péter, Stefania Caterina-nak adott kinyilatkoztatásaiban kifejtette, hogy az apostolok nem tudtak elérni semmit a Boldogságos Szűz Mária imái nélkül. Tehát a dinamikus kegyelem, amit kapunk, a kegyelem elfogadásáról szól. Amikor egy személy elfogadja Jézus Krisztust, Ő meg fog bocsátani neki és ez a kezdeti kegyelem, mely megnyitja az utat, felemeli a sorompót, hogy meggyógyítsa a személyt. Ez az a pillanat számára, mikor elkezdődik spirituális útja, de kivel? A Boldogságos Szűz Máriával, mert ő az Egyház Anyja, mindannyiunk Szeplőtelen Anyja már megtette ezt az utat. Annak ellenére, hogy a kegyelem makulátlan, Ő megtette az utat és a kereszt lábánál új Évává válva osztja Isten minden gyermekének Isten kegyelmét. Tehát ezt az utat meg kell tenni, és az embernek semmilyen teremtmény, sem angyal, sem az ember nem segíthet ezen az úton, hogy Jézus Krisztus felé megtegye. Mária tökéletes egységben van Fiával, Jézussal és általa tökéletes egységben a Szentháromsággal. Ugyanígy, ahogy Jézus vezet minket az Atyához, Mária vezet bennünket Jézushoz, és Ő mindent megtéve felkészít erre minket.

Hallottunk a Szűzanya jelenéseiről Fatimában, azonban az esemény jelentése nem csak a háború megállítása, vagy az éhínség legyőzése. Sokkal többről van szó a Szűzanya jelenéseiben: Az Úrhoz akar vezetni minket, hogy egyesüljünk Istennel. Ez a megtérés értelme, melyre hív minket és segít az elérésben.

A jelenéseknek nem szándéka a hatásgyakorolás vagy némi siker és haszon. A Szűzanya jelenései Isten életét hordozzák, a Szűzanya maga is tökéletes, teljes életet élt, más szóval, az új teremtést. Fontos, hogy elfogadjuk Őt és vele mehessünk, megkapva ezt az életet. Ha ezt nem értjük meg, kapcsolatunk a Szűzanyával felületes marad, figyelembe véve, hogy a Szentlélek jóban és a rosszban is működik. Néhányan erős impulzust kapnak a Szentlélektől, különösen az érzékenyek, aztán a jelenéseket kiforgatják, saját értelmezést adnak, vagy egyesek lelkesedéssel beszélnek róluk, de nem tesznek előre lépéseket utána. A végén, amit a Szűzanya adni és kinyilatkoztatni akart, nem valósul meg. Amint azt már fentebb kifejtettük, a legtöbb titok, melyet a látnokoknak a Szűzanya kinyilatkoztatott, örökre titok maradt, mert ahhoz, hogy megértsék a titkokat, szent élettel kell válaszolni. Ahogy elmagyaráztuk, a legtöbb zarándok elvész az értelmezésekben és a kíváncsiságban, hogy mit is tartalmaz a titok. A titkokon keresztül a Szűzanya vezeti az emberiséget, mint egy anya az események hű, fokozatos megértése felé, hogy képesek legyünk kezelni azokat a nagy eseményeket, melyek az emberiségre várnak.

Amikor Mária-jelenésekről beszélünk, akkor manapság fel kell tenni a kérdést: az Egyház alaposan ismeri-e Isten Anyját, vagy nem? Elfogadja-e Isten terve szerint, hogy Anyát ad az emberiségnek? Szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel is: felismerjük a Szűzanyát, mint túlélésünk érdekében egy kegyelmet vagy leküzdünk bizonyos akadályokat, vagy elfogadjuk a Szűzanyát, mint aki Istenben van, a Királynőt, elfogadva életét? Az egyik következő epizódban beszélni fogunk a Szűzanya jelenéseiről Medjugorje-ben. Miért ezek az utolsó jelenések? Gondolkodjatok el azon, miért az utolsók. Miért vont vissza Isten egy kegyelmet? Ennek az az oka, hogy az emberiség számára valami befejeződik. Az emberiségnek meg kell hoznia a végső döntést: egyesülni akar Krisztussal vagy sem? Ez döntő fordulatot jelent. Már nem kérdés egy várható esemény a Földön, de egy végső esemény az egész univerzumban, a végső csata. Nem állhatunk a Szűzanya elé felületes odaadással. Ő bűnbánatra kért minket, hogy mély hittel, szentként éljük életünket. Akkor látni fogjátok, hogy az egész Egyház egyesül Isten Anyjával. Még ha az Úr szemrehányásokat is fogalmaz meg a mai Egyháznak, de mi vagyunk az Egyház. Az Egyház kaphat figyelmeztetéseket az Úrtól, mert az Egyháznak ugyanúgy részt kellene vállalnia, ahogy azt a kereszt lábánál a Szűzanya tette. Az Egyháznak fel kellene ajánlania magát a Szűzanyával együtt, hogy tökéletesen, misztikusan egyesüljön Krisztussal. Akkor válik Anyává, valóságos Anyaszentegyházzá.

Megáldalak titeket. Hasson a kegyelem bennetek. Legyen a Szűzanya mellettetek ezekben a napokban, ahogy mi készülünk a Szeplőtelen Szűzanya ünnepére. Arra kérem Istent, hogy adja meg nekünk a kegyelmet, hogy üdvözöljük a Szeplőtelent, elfogadjuk makulátlan életét, hogy megszenteljük magunkat, hogy válaszoljunk Istennek és az összes kegyelemre, amit nekünk ad. Jézus Krisztus után a legnagyobb kegyelem számunkra a Boldogságos Szűz Mária, aki elvezet minket Krisztushoz. Legyetek mindnyájan áldottak a Boldogságos Szűz Mária szeretetével, aki anyai gyöngédségével, magában hordozza Isten életét, hogy lelketek összes sebe meggyógyuljon és az élet ismét emelkedjen a Szentlélek által Krisztusban, a mi Urunkban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s