A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói A 20. század és Isten beavatkozásai – Isten sokrétű kegyelme 27. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Köszöntelek, és arra kérlek benneteket, hogy figyelmesen hallgassátok a könyv utolsó száz oldalát, mert olyan történelmi eseményeket említ, melyek közvetlenül elvezetnek a korábbiakhoz, melyek irányítani fogják az eseményeket. Milyen történelmi események szerepelnek a könyvben? Szűz Mária jelenései Fatimában, Szűz Mária jelenése Ghiaie di Bonate-ban, az Irgalmas Szeretet Szent Faustina Kowalskán keresztül, Szent XXIII János és a Második Vatikáni Zsinat, Lucifer manőverei és az Illuminátusok 1966-ban, aztán a nagy II. János Pál pápa, akit szentté avattak és bevezetett minket a harmadik évezredbe. Itt találjuk Szűz Mária a Béke Királynőjének jelenéseit Medjugorje-ben, ami ehhez az időszakhoz kapcsolódik. A harmadik évezred elején Isten kinyilatkoztatta rendkívüli eszközeit, hogy egyesítse az egész univerzumot Krisztusban, és elmagyarázta tevékenységüket az egész univerzumban.

Most nagyon fontos számunkra, hogy figyelmesen hallgassuk a magyarázatot. Ma a kegyelemről fogunk beszélni. Ezek az események mind kegyelmek. Isten erőteljesen hat az Egyházon belül és az Egyházon keresztül, felkérte az Egyházat, hogy vegyen részt az Ő kegyelmében. A kegyelem egy energiát jelent, mely nélkül nem tudunk előre haladni. Azonban ez kizárólag azokban hat, akik elfogadják és megértik azt, vállalva a felelősséget. Tehát, a kegyelem a közös szál ezekben az eseményekben számunkra, akik úton vagyunk és szeretnénk megérteni, részt venni benne korunkban. A kegyelem a jövő nagy eseményeire nyitottá tesz bennünket a Földön és az univerzumban egyaránt.

Folytassuk az olvasást a 248. oldalon:

A 20. század és Isten beavatkozásai – Isten sokrétű kegyelme

Isten bevatkozása az emberi történelemben nem ért véget Jézus Krisztus eljövetelével. Éppen ellenkezőleg, Jézus Krisztus mennybemenetele után  sok nagyhorderejű isteni beavatkozás történt. Míg Lucifer és követői az alsó univerzumban szövögették titkos terveiket, Isten nagy erővel hatott különösen a Földön, segítve az Egyházat, hogy megvédje a nagyon törékeny emberiségeteket. Isten megengedte a lázadó emberiségeknek, hogy törvényei elleni fellépjenek, tiszteletben tartva szabadságukat, de semmiképpen sem nézte tétlenül. Az Úr folyamatosan támogatja gyermekeit. Dinamikus tettei kimeríthetetlenek.

A Krisztus utáni történelem első fázisban, ami Pünkösdtől tartott a harmadik évezredig, Isten beavatkozásai megszakítás nélkül követték egymást, ellensúlyozva Lucifer és követői tetteit. Az Úr folyamatosan küldött angyalokat és Istenhívő testvéreket, hogy megmentsék a földi emberiséget, különösen az Egyházat, amelyet folyamatosan kívülről – belülről támadtak. Emberiségetek nagy része észre sem vette, bár Isten kinyilatkoztatta az angyalok és a hűséges testvérek cselekedeteit sok egyénnek. Például sok szent az Egyház történelme alatt látta ezeket a cselekedeteket, annak ellenére, hogy nem mindig voltak képesek megmagyarázni; néha elhallgattatták őket. Azonban az Úr soha sem hagyta az Egyházat egyértelmű jelek nélkül, miután Isten más gyermekei is jelen vannak az univerzumban. Másrészt, ez nem is lehetett volna másképp: Isten az Egyháztól várta, hogy megismerje az élet létezését és küldetését az univerzumban az egyetemes evangelizációról. Ezért egyértelmű volt, hogy ezt kellett volna megerősítenie.

Isten cselekedeteinek számos árnyalata van, sokrétű, mint a kegyelem, mely minden isteni cselekvés motorja. Isten a kegyelmen keresztül munkálkodik. Mi a kegyelem? Ez az az erő, amely folyamatosan áramlik az isteni elméből és mindig a jóra összpontosít, mert Isten a legfőbb jó. Isten gondolatának megvan az ereje, hogy azt cselekedetté változtassa, ez az erő a kegyelem. Isten ezért saját maga mindent megtehet, bármely lény segítsége nélkül és itt rejlik az isteni szeretet nagysága: Isten úgy döntött, hogy az Ő legnemesebb teremtményei az angyalok és az emberek elkötelezetten vegyenek részt cselekedeteiben. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, teremtményeit kegyelemmel tölti el. Ez az erő szükséges tervei megvalósításához. Olyan ez, mintha Isten átadná erejét mindannyiotoknak küldetésetek beteljesítéséhez, melyen keresztül tervei megvalósulnak.

Viszonzásul az embereknek és az angyaloknak el kell fogadniuk a kegyelmet. Hogyan? A Szentháromság funkciója egy folyamaton keresztül foglalja magába a Szentháromság három személyét. Az isteni gondolat tökéletes harmóniában születik a három isteni személlyel: azt mondhatjuk, hogy az isteni Szentháromság gondolata egyedi, mint maga az Isten. Ebből a gondolatból származik a Szentháromságos erő, vagyis a kegyelem, mellyel Isten megvalósítja akaratát. Ezen a ponton a lény kerül előtérbe. Például gondoljunk egy olyan emberre, akinek Isten úgy gondolta, ad egy feladatot. A Szentlélek a megszentelő hat a lélekben, hogy az emberek megérthessék és elfogadhassák Isten akaratát. Az embernek válaszolni kell elfogadva Istent, és felajánlani magát Neki, hogy cselekedhessen. Az embernek magát kell megszentelnie, és csak akkor lesz képes megérteni, amit Isten kér tőle. Ha ez megtörténik, a Szentlélek elvezeti ezt az embert Jézus Krisztushoz, és kinyilatkoztatja Isten Fiának, a Megváltónak cselekedeteit, vagyis először megtisztítja az embert a bűntől, és legbelül mélyen meggyógyítja. Ezután, Jézus, mint főpap az Atyának ajánlja, hogy az Atya, a Teremtő, bőséges életet adjon neki. Ekkor az ember megkapja a kegyelmet, ami a Szentháromság gondolatából és cselekvéséből érkezik és minden erejével képes lesz hatni, hogy elérje Isten akaratát.

Ez a folyamat jól látható az angyaloknál, akik tiszta szellemek: bennük az isteni akarat megértése azonnali és így válaszuk is az. Ezért gyorsan végre tudják hajtani Isten akaratát. Mindannyian nyitottak a kegyelemre és az angyali küldetések szakadatlanul követik egymást. Így az angyalok cselekedetei folyamatosak és zavartalanok.

Az Istenhű testvérek szintén megértik és nagyon gyorsan, szívesen végzik el Isten akaratát. Az isteni kegyelem akadályok nélkül működhet. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy nem követték el az eredendő bűnt, ezért nem lassultak le és nem korlátozzák őket a bűntudat következményei.

Ezzel szemben, az emberek a Földön lassan értik meg Isten akaratát, mivel az eredeti bűn következményeinek hatása miatt nagyon törékenyek. A legrosszabb az Istentől való félelem. Ez az, amit őseitek éreztek a bűn elkövetése után. Ennek a félelemnek a nyoma emberiségetekben még mindig jelen van: a földi ember rejtőzködik Isten elől. Ezért olyan nehéz számukra felajánlani magukat Istennek, mert félnek a megpróbáltatástól és a büntetésektől, de ez nem így van. Jézus Krisztus eljött, hogy esélyt adjon felszámolni az eredeti bűn tragédiáját. Sajnos a földi emberiségnek csak egy kis része ismerte fel Őt. Így továbbra is törékeny marad, képtelen felfogni és elfogadni a kegyelmet, miközben számtalan nehézséggel küzd, melyeket többnyire emberiségetek teremtett. Sőt, emberiségeteket elnyomja az összezavaró és elcsábító – a Földön hemzsegő – gonosz szellem.

Isten akarata, hogy az angyalok és az emberek közreműködésével terveit teljesítsék. Az Úr művét azok a lények hajtották végre, akiket Isten kegyelmével eltölt, ami az Ő ereje. Isten csak három nagy művet hagyott meg magának, melyet soha egyetlen teremtmény sem végezhet el: a TEREMTÉST, a MEGVÁLTÁST, a MEGSZENTELŐDÉST, mely a Szentháromság életéből, a fenséges hatalomból és a teljességből száll alá.

Egyetlen teremtmény sem tudja ezeket elvégezni, még csak nem is gondolhat arra, hogy képes erre, még kevésbé megpróbálni. Ez úgy az angyaloknak, mint az embereknek egy leküzdhetetlen akadály. Mindazonáltal, Lucifer, aki egy tiszta szellem, megpróbálja túllépni ezt a határt olyan lázadó emberek segítségével, akik ugyanolyan gonoszak, mint ő. Isten néha okkal enged meg ilyen vétket, – amit az ember soha nem lesz képes teljes egészében megérteni – de nem fogja tűrni örökké.

Abban az időben, amiről beszélünk, Isten gyakran avatkozott be, hogy orvosolja a nehéz helyzeteket a Földön. Az alsó univerzumban Isten közbelépett, hogy elhárítsa Lucifer alattomos tetteit, aki mindig lesben vár, hogy elpusztítsa, amit Isten teremtett. Azonban az elmúlt 20. században a Föld történelme döntő fordulatot vett. A 20. század sötét volt, tanúja Lucifer és követői tetteinek özönével, betetőzve a Fény Szövetségének megalakulásával. Ez a Föld és az alsó univerzum között évszázados médiumi kapcsolat eredménye. Ezért az elmúlt században Isten fokozta beavatkozását. Nézzük, melyek voltak a legfontosabb ilyen események.

Az isteni eseményeknél nem csak egyszerű felsorolásra vagy a leírtak gyors elolvasására törekszünk: kérlek, benneteket olvassátok el újra és újra a most hallott szöveget, hogy megtaláljátok az akadályokat és megértsétek a lassúságot magatokban. Megfelelő hozzáállással álljatok a problémák megoldásához, melyet csak Isten tud kegyelmével megoldani. Az önközpontú magatartás, mely elutasítja Isten tanácsait, vagy a felszínes, Istenhez nem kapcsolódó imádkozás, az Ő kegyelme áramolhasson át rajtatok, úgy, ahogy Szent Pál mondta: “…, noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltett– az Ő kegyelméből üdvözültetek -.” (Ef 2: 5) [1] Ma a kegyelem által vagyunk életben, mert kegyelemmel már sok Lucifer által fenyegetett káros eseménytől menekültünk meg. Kérlek benneteket, hogy olvassátok- és gondolkodjatok el ezen a részen, ahogy előre haladunk, ezek az Isten adta események újabb kérdéseket vetnek fel a keresztényeknek, a hivatalos Egyháznak és a különböző egyházaknak egyaránt. Már most szeretném elmondani, hogy ne az Egyház hibáit nézzétek, se a hivatalosnak- se az egész Egyháznak. Ehelyett, olvassátok el alaposan ezt a részt újra és készüljetek fel az Isten kegyelmével való együttműködésre, hogy részt vehessetek az elkövetkező eseményekben. Isten új emberekre vár, akik együttműködnek egy nemzetért, melyet határozottan támogatni fognak az angyalok és az univerzumban lévő hívő testvérek. Az új nemzetet a Boldogságos Szűz Mária és Szent József különösképpen fogja segíteni. Legközelebb a Boldogságos Szűz Mária Fatimai jelenésein fogunk elmélkedni.

Megáldalak benneteket, az Atya kebeléből alá szálló Úr kegyelme töltse el lelketeket és lelketek összes képességét. Segítsen megérteni, hogyan lehet részt venni Isten kegyelmében. Adja meg az erőt, hogyan válaszoljatok és cselekedjetek felelősen a jövő eseményeire, amelyek előttünk állnak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

[1]  Ef 2: 5

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s