A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói A Föld megszentségtelenítése/A totális vírus/Az univerzum többi része 26. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Ma tovább folytatjuk a gondolkodást abban a témában, melyről legutóbb beszéltünk, hogy mélyebbre ássunk az Illuminátusok intézkedési variációiban, hogy elpusztítsák a természetet és az emberiséget a Földön.

A fejezet a 242. oldalon található:

A Föld megszentségtelenítése

Mindnyájan tisztában vagytok a Földön környezetszennyezés problémájával. Gyakran a nyereség utáni hajszával magyarázzák, továbbá államok és különböző multinacionális vállalatok felelőtlenül kihasználják a bolygó erőforrásait. Ez még nem minden: minden profit éhségnek a gyökere az egoizmus, Lucifer az önzés eszközét használja fel. Az emberiség önzését kihasználva Lucifer sikerrel erőlteti rátok akaratát, hogy megsemmisítsen titeket.

Lucifer kezdetektől fogva könyörtelenül gyűlölte a teremtést.  Először, mert ez Isten műve, amit gyűlöl. Másodszor, mert a természet olyan, mint egy nagy könyv, melyben az ember Isten csodáit tudja olvasni, és ez veszélyes számára. Végül, a természetet sújtva, közvetve sújtja az embert is, akit gyűlöl, mert Isten gyermeke. Sajnos, az ember nem érti, milyen fokú utálatot táplál az ördög ellene. Őseiteket Lucifer elcsábította, összezavarta a rosszat jóval, és így nem értették meg. Az emberek még ma sem értik meg, részben tagadva az ördög létét, részben imádva őt, részben nem tudják, hogyan lehet legyőzni őt, mert nem is ennek megfelelően tájékoztatták a papok. Ami azt illeti, az ördög gyűlöl titeket és mindent megtesz, hogy bajba keverjen, még ha nem is vagytok tisztában ezzel. Az egyik legfinomabb módja ennek, hogy megváltoztatja környezeteteket, fejre állítva a természet törvényeit, hogy szenvedést és a nyomorúságot hozzon. Ahogy ebben az időben nagyon jól láthatjátok, a teremtés szenved és néma sikolyát szándékosan figyelmen kívül hagyják a vezetők, akik az Illuminátusok alárendeltjei. Az utóbbiaknak természetesen nem áll szándékában, hogy bármi jót tegyenek értetek, ellenkezőleg, gyűlölnek titeket. Lucifer az apjuk és azt teszik, amit tőle látnak.

Lucifer követői, akik mindig is uralták a Földet, karmaikat már történelmetek hajnalán bemélyesztették a természetbe: megragadták a legjobb forrásokat, megfosztva ezzel a szelídeket és gyengéket. Elkezdték kihasználni a mezőket, erdőket, tengereket, folyókat és a felszín alatti természeti kincseket, hogy pénzt keressenek, nagy városokat, épületeket építsenek, és kincseket halmozzanak fel stb. A rabszolgák szüntelenül dolgoztak, hogy a Föld lakosságának egy kis részét gazdagítsák, akik emberekből és reptalian/hüllőkből álltak, a mai Illuminátusok gyökerei. Lucifer mindig is támogatta munkájukat, segítette őket, hogy gazdagságot és kiváltságot szerezzenek.

Ahogy teltek a századok, emberiségetek fejlődött, a felvásárlás és a Föld természeti erőforrásainak kizsákmányolása fokozódott ezzel párhuzamosan növekedett az emberiség igénye. Amikor a Fény Szövetsége megszületett, az Illuminátusok úgy döntöttek, hogy egy globális stratégiát dolgoznak ki a bolygó kizsákmányolására és elszegényítésére.  Felgyorsították a tervet, hogy csökkenthessék a világ népességét. A természet vad kizsákmányolása és szennyezése továbbra is kíméletlenül folytatódik a mai napig. Ma bolygótok már az összeomlás szélén van; az emberek, az állatok és minden lény folyamatos kárt szenved, néhány közülük helyrehozhatatlan. A közületek legérzékenyebbek tudatos erőfeszítése ellenére, semmi sem tudja megállítani a gonosz pusztítók kezét. A visszafordíthatatlan pusztulási folyamat elindult, mely előtt a földi emberiség tehetetlen.

Szóval, nincs remény megmenteni a Földet? Igen van, de hogyan! Nem csak az üdvösség lehetősége van, de a Megváltó is: Jézus Krisztus. Ő a Megmentő és a Megváltó, aki megszabadítja az egész teremtést a szenvedéstől, a gonosz által okozott megaláztatástól és a bűntől. Munkálkodása nem csak az embert, hanem minden teremtményt átölel; Jézusnak hatalma van meggyógyítani mindent, ami létezik. Csak Ő és senki más nem tudja semmissé tenni Lucifer művét. Jézus azonban nem erőszakos és nem sérti meg szabadságotokat. Vár, amíg ki nem nyitjátok szíveteket, ahogy az írva van: “Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat, és kinyitja nekem az ajtót, bemegyek hozzá, vele étkezem és ő énvelem.” (Jel 3,20) [1] Az emberiség nagy része süket és nem hallja, hogy Jézus folyamatosan kopogtat, hogy segítsen nektek. A tudományban, technológiában és a mágiában kerestek segítséget, de nem Krisztusban, a Megmentőben és Megváltóban. Tudatosság nélkül emberiségetek katasztrófa felé halad, ami már most látható, de ezt elutasítják azok, akik elcsábítanak titeket, és próbálják lekicsinyíteni, ami mindenki előtt nyilvánvaló. Ébredjetek fel és forduljatok Jézus Krisztushoz, a világegyetem Királyához! Ha együttesen kérnétek a megváltást, akkor megváltoztatná a Föld sorsát, de ez nincs így, mert úgy döntöttetek, hogy mindent saját magatok intéztek. Előbb vagy utóbb látni fogjátok ennek a gyümölcsét.

Miért támogatják az Illuminátusok a Föld megsemmisítését, amelyen maguk is élnek? Ez ellentmondásnak tűnik: uralni akarják a Földet, és egyúttal megsemmisíti azt. Valójában a földi Illuminátusok szoros kapcsolatban állnak két hatalmas bolygóval, melyek csatlakoztak a Fény Szövetségéhez. Lucifer azt ígérte: nekik adja az univerzum legszebb bolygóit, azon a napon, amikor elfoglalta azokat. Ezért az Illuminátusok nem aggódnak elpusztítani a Földet, és meggyőződésük, hogy egy nap jobb bolygóik lesznek.

Természetesen Lucifer nagyon jól tudja, hogy ez nem fog megtörténni és soha sem fogja legyőzni Istent. Azonban figyel arra, nehogy felfedje ezt barátainak, akik továbbra is hisznek hazugságaiban. Ezért az Illuminátusok folytatják a Föld elpusztítását. Azt hiszik okosak és nevetnek a bolygó katasztrófáin, mert nem szenvednek hiányt semmiben. Nem értik, mert elvakítja őket a gyűlölet és a kapzsiság. Hasonlóak ahhoz a favágóhoz, aki azt az ágat vágja le, amin ül.

Közben a bolygó egészsége egyre inkább veszélybe kerül. Az emberek többsége azonban ezt nem veszi észre és folytatja önző és elvesztegetett életét, miközben kielégíthetetlenül kapzsi. Egy élet, mely messze van Isten törvényeitől, gyakran erkölcstelen és perverz, de rászabadítja gyűlöletét és közönyét a természetre. A teremtés érzékeny a szeretetre és a gyűlöletre. Minél inkább távolodik az emberiség Isten törvényeitől és lázad a Teremtő ellen, annál inkább fog a természet lázadni az ember ellen és kezdi viszonozni azt, amit kapott. Az Isten által teremtett földi emberiség, mint gyámja a teremtésnek fellázadt Isten ellen, és továbbra is lázadó. Így vált a teremtés kínzójává a bolygó nagy megbecstelenítőjévé. Pontosan úgy, ahogy az írva van: “Emeld fel szemedet a kopár halmokra, és lásd! Hol nem háltak veled? Az utak mentén ültél elöttük, mint az arab a pusztában, és megszentségtelenítetted az országot paráznaságoddal és gonoszságoddal.” (Jer 3: 2). [2]

 

A totális vírus


Évszázadokon át az Illuminátusok Konföderációs társaik segítségével próbálnak létrehozni egy vírust, mellyel ellenőrzés alatt tudják tartani a világegyetem emberiségeit. Egyfajta halálos fegyvert, amely nem jár olyan költségekkel és kockázatokkal, mint egy háború.
Idővel a Földön, mint a többi lázadó bolygókon titkos laboratóriumok jöttek létre, amelyekben egyre veszélyesebb vírusokat próbálnak meg előállítani. Az ott dolgozó tudósokat halálbüntetés terhe mellett teljes titoktartásra kötelezik. Történelmetek folyamán néhány ilyen vírus véletlenül kicsúszott ezekből a laboratóriumokból, különböző típusú járványokat okozva. Máskor szándékosan terjesztették, hogy a lakosságon teszteljék az eredményeket. Eddig azonban nem érték el a célt, hogy létrehozzanak egy úgynevezett “totális vírust”. Ez a vírus nem csak néhány emberi szervet képes befolyásolni, hanem a legtöbb szervet egyszerre, hogy azonnali halált okozzon, hasonlóan a vegyi fegyverekhez. Ez egy félelmetes fegyver lenne, kevésbé kompromittáló, mint a hagyományos vagy vegyi fegyverek: ez tömeges megsemmisítést okozna látszólagos elkövető nélkül. Ki tudná valójában bizonyítani, hogy a vírust valaki elterjesztette?

Eddig a Szövetség általi támogatás, a démonok javaslatai és a gátlástalan tudósok szüntelen munkálkodása ellenére, a totális vírust nem tudták kifejleszteni. Sőt, Isten ezt nem engedi meg. A hívő testvérek az univerzumban Isten parancsára sokszor beavatkoztak: többször meglátogatták a titkos laboratóriumokat és több száz eszközt működésképtelenné tettek, ártalmatlanítottak vírusokat, melyek készek voltak a terjesztésre, és megakadályoztak bizonyos típusú kísérleteket.

A hívő testvérek akciói nem korlátozódtak a titkos laboratóriumokra, hanem érintette a katonai bázisokat, fegyverraktárakat, rakétakilövő helyszíneket, továbbá Lucifer és gyermekei összes perverzitására, amivel bántani lehet titeket egészen, hogy elpusztítson titeket.

A hűséges testvérek sokat dolgoztak, hogy megvédjék az alsó univerzumot, különösen a Földet, mert a gonosz erők leginkább őket sújtották a keresztények jelenléte miatt. Azonban Isten szabadságotok keretein belül mindig cselekedett. Ha emberiségetek többsége végül úgy döntene, hogy segítséget kér Istentől, az isteni beavatkozás mértéke más lenne. De ez nem így van: az emberek többsége a Földön nem csak, hogy nem keresi Istent, de átkozzák- és Őt tartják minden baj okozójának.

Meddig fog ez a helyzet tartani? Amíg Isten véget nem vet annak az időnek, amit az emberiségnek adott, hogy felismerjék Jézus Krisztust. Amikor mindazok, akik elfogadták Jézus Krisztust, befejezték tanúságtételüket, és amikor Isten népe között a megváltás műve befejeződött, akkor a gonosz tevékenysége megszűnik. Addig mindenki lehetőséget kap az igaz Istenhez való megtéréshez, megváltoztatva életét; ez az egyetlen út számotokra, hogy megállítsa a gonosz hatalmát bolygótokon.

 

A világegyetem többi része


Lucifer és követőinek akciói, majd a Fény Szövetségének megszületése óhatatlanul hatással volt a másik két univerzumra is.

A középső univerzum emberiségei egy invázió kockázatát érzékelték az alsó univerzum bolygóitól. Azonban ez egy valószínűtlen elképzelés volt, tekintettel a lázadó emberiségek szűkös erőforrásaira. Ennek ellenére a középső univerzum emberiségei mindig nyugtalanok és bizonytalanok, és kezdték megerősíteni a védelmi rendszerüket, és hadseregeket állítottak fel. Egy bizonyos ponton pánikba estek. Isten közbelépett ezekért a testvérekért, akik gyengék voltak, de nem rosszak és a felső univerzumból elküldte a hívő testvéreket, hogy látogassák meg őket.

A felső univerzum emberiségei távolról követték a lázadó bolygók manővereit az alsó univerzumban. Isten megparancsolta nekik, hogy csak a legnagyobb veszélyeket akadályozzák meg, különösen a Földön. Az Alpha Centauri  emberisége egyébként folyamatosan utazott az alsó univerzumban, ahol ők is vannak, hogy figyelemmel kísérjék a helyzetet, és  megakadályozzák a legveszélyesebb akcióit a lázadó emberiségeknek. Sokszor beavatkoztak, például harcképtelenné tettek veszélyes fegyvereket vagy megakadályozták veszélyes műholdak vagy anyagok űrbe küldését.

Amikor a középső univerzum emberiségei elkezdtek fegyverkezni és felkészülni egy esetleges fegyveres beavatkozásra az alsó univerzumban, a hívő testvérek Isten parancsára meglátogatták a középső univerzum bolygóit. Biztosították a lakosságot, hogy nem éri őket kár, megfelelően megvédik őket egy esetleges inváziótól a lázadó emberiségektől, ha nyugodtak maradnak, és lemondanak minden háborús szándékról a lázadó bolygók ellen. Így a közép univerzum lakossága megnyugodott és az élet normalizálódott. Közelebb kerültek a felső univerzum emberiségeihez, baráti kötelékek és a bizalom jött létre.

Ezen a ponton szeretném, ha elgondolkoznánk: “Így a közép univerzum lakossága megnyugodott és az élet normalizálódott. Közelebb kerültek a felső univerzum emberiségeihez, baráti kötelékek és a bizalom jött létre.” Kik ezek az Istenhű férfiak és a nők a felső univerzumban? Ők ismerik Őt, és szoros kapcsolatban vannak Vele és hűek maradtak a kezdetektől fogva. Ahogy ebben a fejezetben elmagyaráztuk, ők nem okoznak semmilyen kárt, de megakadályozzák a gonosz további terjedését. A jót támogatják. Az univerzum tele van Isten eszközeivel, akik a gyengék javára cselekszenek. Senkiben sem ébresztenek fel gonosz háborús vágyat; inkább a Szentlélek iránti vágyakozást: hogy az emberiség tovább fejlődjön az új teremtés felé, ahol nem lesz halál, könny, fájdalom, háborúk, hanem harmónia és teljes élet.

Eljött az idő, hogy felébredjetek. A könyv többi része arról fog szólni, hogyan kellene egyesíteni az embereket, akik hisznek Jézus Krisztusban, hogyan nyilvánítsák ki véleményüket, mint Isten népe és az Ő eszközei az univerzumban. Az eszközök pozitívan hatnak, így az emberek felemelhetik fejüket és lehetővé teszik az Egy és Szentháromságos Istennek a cselekvést, hogy a történelem a vége felé haladhasson: az idők végezetéhez és a vég nélküli élet kezdetéhez, a teljes örök életbe.

Megáldalak benneteket; ébressze fel bennetek a hitet, hogy egyéni és közösségi választ adjatok, hogy elkezdjetek másokkal együtt imádkozni. Kezdjetek el másképp gondolkozni, nem csak passzívan, de aktívan Krisztusban, hogy elutasítsa a gonoszt. Krisztus hatalma, az univerzum Királya, hasson bennetek és rajtatok keresztül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1] Jel 3,20

[2] Jer 3: 2

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s