A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 22. rész

A Fény Szövetsége

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Legutóbb a Föld hatalmasairól és az Új Világrendről (New World Order) beszéltünk, ma a Fény Szövetségéről, a bolygóközi Szövetségről fogunk. Fontos kiemelni, hogy vannak rejtőzködő gyíkemberek a Sárkányok (Dragons) bolygóján és a Föld hatalmasai között. Hosszú ideje tartják a Földön kezükben a hatalmat, és sok korrupt és ambiciózus földi ember csatlakozott hozzájuk. Azonban fontos megemlíteni, hogy egy véres háború zajlott le az alsó univerzumban, a gyíkemberek (hüllők/ reptalians) a Szürkék és a többi hibridek között. A gyíkemberek kerültek fölénybe, mert Lucifer megvédte őket, de a Szürkék nem tűntek el. Jelen vannak a világegyetemben és a Földön is. Mint láthatjuk, különböző elemek részei az emberi keveredésnek a Földön, és reagálni fogunk erre, amit meg kell tennünk.

Olvassuk “Az Univerzum és lakói” című könyvből, 224. oldal.

A Fény Szövetsége

A Föld emberiségének még soha sem volt lehetősége, hogy teljes mértékben feltárja az univerzumot, még az alsó univerzumot sem, ahol található. Több ezer éves tanulmányozás és kutatás fejlesztette ki az ismeretet az univerzumról és csak egy kicsi engedélyezett és az is csak korlátozottan, hogy embereket és műholdakat küldjenek az űrbe. A ti emberiségetek ismerete az univerzumról minimális, különösen összehasonlítva a hívő emberiségekhez. Ennek ellenére az emberek a Földön nagyon intelligensnek tartják magukat, az egyetlen gondolkodó lényeknek az univerzumban. Gőgjük egyenlő a tudatlanságukkal, mert messze vannak Istentől, minden intelligencia forrásától, és ez megakadályozza őket abban, hogy megismerjék az Isten teremtette valóságot. Továbbá, Isten nem teszi lehetővé a földi emberiségnek, hogy hibáikat terjesszék az univerzumban.

Lucifer kezdettől fogva tudta, hogy a földi emberiség nem tudott utazni az univerzumban; másrészt, a Földön voltak a legjobb szövetségesei. Ezért, annak érdekében, hogy megvalósítsa tervét az univerzum meghódításáról, a földi szövetségeseit az alsó univerzumban más Isten ellen lázadó emberiségekkel kellett kapcsolatba hoznia, hogy egy erős koalíciót hozzon létre, amely kívánságait végrehajthassa. A gyíkemberek már nem voltak elegendőek neki; szüksége volt más erőkre, más emberiségekre, akik készen álltak korrupttá válni.

Lucifer a tőle megszokott módon kezdte munkáját: különböző bolygók leghatalmasabb médiumaihoz fordult, akik telepátiával és más médiumi képességekkel kapcsolatot létesítettek a földi hatalmasok és más bolygók között az alsó univerzumban.

Isten minden kísérlete ellenére, hogy a Földön az igazság, a szeretet és az igazságosság útján vezesse az emberiséget, az mindig más utat keresett. A hívő testvéreket, akik békében jöttek segíteni, elutasították, de készek voltak másokat üdvözölni, akik hatalmat ígérve gonosz szándékkal jöttek. Isten megengedte mindezt, mert a Földön az embernek minden esélye megvolt a jót választani. Jézus Krisztus eljövetelével megkapták az ajándékot, ami a legfőbb jóság. Csupán, ha üdvözlik Őt, a Föld sorsa megváltozott volna. Azonban ez nem történt meg. A földi emberiség ismét az Isten elleni lázadókat választotta és a többi lázadó segítségét kérte.

Egy nép, valamint az egész emberiség választja vezetőit. Minél züllöttebb az emberség annál korruptabbak a vezetőik. Ha az emberség korrupt, könnyebben fogadja el a korrupciót. Így az emberek a Földön, készségesen elfogadják saját önzésüket, hagyják vezetőik által magukat megtéveszteni, akik még önzőbbek, mint ők. Gyakran kritizálják és gyűlölik vezetőiket, de végül elfogadják őket, mert bolygótokon a hatalom tudatosan kapcsolódik a ravaszsággal, megtévesztéssel és az erőszakkal. Ezek a szempontok szellemi örökségetekben vannak jelen. Kritizáljátok a ravaszt, de valójában csodáljátok őket; féltek a csalótól, de hagyjátok működni. Azt mondjátok utáljátok az erőszakot, de szeretitek a diktátorokat. Elegetek van az egoizmusból, de nem tudtok megszabadulni az egoistáktól. Vezetőitek, a legegoistábbak a világegyetem egoistái közül, de ott voltak évszázadok óta és továbbra is oda vezetnek titeket, ahova akarják. Isten engedi, hogy ez megtörténjen, de nem örökre. Egy nap be fog avatkozni, hogy megmentse gyermekeit. Amikor eljön ennek az ideje, nem lesz már többé idő; mindenki számára vége lesz, még azok számára is, akik azt hiszik, hogy mindenhatóak.

A Föld és más bolygók közötti kapcsolat az alsó univerzumban régen kezdődött, de a múlt században erősödött fel és a mai napig a Földet széltében – hosszában látogatják. Néhány évszázadra volt szükség az előrelépésre az első telepatikus kapcsolattól a fizikaiig is, mivel az alsó univerzum emberiségeinek nincs meg a tudása és eszköze, mint a felső és a középső univerzumnak. Így várni kellett a tudomány fejlődésére lépésről – lépésre, mind a Földön, és máshol. Eközben információkat cseréltek médiumokon keresztül, akik értékes segítséget nyújtottak Lucifer legközelebbi földi döntéshozóinak. A nácizmus alatt például, – nem csak háborús célokra – ilyen információkat alkalmaztak,: sok meggyőzéses technikát és mentális kontrollt alkalmazott a rendszer, melyet az űrben lévő szövetségesei javasoltak a náciknak.

Ez talán meglepő. Úgy hangzik, mint egy tündérmese, de nem az. Sajnos sokan közületek mosolyognak bizonyos kijelentéseken, mert nem ismerik pontosan a gonosz hatását, mint ahogy nem ismerik Isten cselekedetét sem. A történelem során a Luciferhez tartozó telepatikus és médiumi erők képességei hihetetlenül fejlődtek. Az ördögnek és követői szívósságának köszönhetően a médiumi képességeket olyan szintre tökéletesítették, hogy az internetnél egy sokkal erősebb kommunikációs hálózatot hoztak létre. Az egész világot beburkolja a médiumi információs hálózat, ami szabadon utazik anélkül, hogy akadályokba ütközne. Lucifer minden erejét és intelligenciáját bevetette, mely múltjából, – mint a fény angyala – származik. Az ő médiumi hálózata az alsó univerzumban egyre jobban fejlődik. Isten közbe fog lépni, hogy összezúzza ezt a hálózatot. Megvan a hatalma rá, és meg is fogja tenni.

Az első telepatikus és médiumi kapcsolati szakaszt követően, az első fizikai találkozóra került sor. A legmagasabb politikai és katonai körök képviselői a Földön, köztük sok gyíkember (reptalian), találkozott néhány emberiség küldöttével, elsősorban a Szíriuszról, az Andromédáról és az Orionról érkeztek. Így kezdett el a múlt század közepétől a Föld és más lázadó bolygó egyre szorosabban együttműködni amíg a Föld, a Szíriusz, az Orion és az Androméda részvételével megszületett a “A Fény Szövetsége”. Egy idő után más emberiségek is csatlakoztak.

Lucifernek volt végre egy szuperhatalom a parancsnoksága alatt, a ”Fény Szövetsége”. A fény Luciferre utal, mint a fény forrása követői – és saját maga szerint. A Föld döntéshozói és ehhez a sátáni projekthez csatlakozó bolygók egy paktumban állapodtak meg, az érintett emberiségek nevében, de az ő tudtuk nélkül. A Szövetség eddig aktív volt és továbbra is az. A Föld hatalmasait és a többi bolygó tagjait Lucifer támogatja, hogy megszerezze az abszolút hatalmat az egész alsó univerzumban. A Szövetség egy kiválasztott és speciálisan felkészített uralkodó eliten keresztül hat a csatlakozó bolygókra. A Földet például egy erős emberekből álló elit kormányozza, kiket a legerősebb titkos szervezetek tagjai közül választottak. Egy szörnyű beavatási szertartáson fogadták be őket a Szövetségbe egy speciális képzést követően. Ezután a démonoktól médiumi erőt kaptak feladatukhoz. Árnyékban működnek és szoros kapcsolatban állnak a Szövetség többi tagjával, akiktől megkapják a szükséges irányelveket, hogyan vezessék és kormányozzák a Földet, hogy elérhessék a Konföderáció céljait.

A szegény emberek a Földön, kik a szabadságról beszélnek és készek érte meghalni! Ti rabszolgák vagytok és nem is tudtok róla. Könyörtelen egyének működnek a sötétben és tartanak titeket a markukban. Mint bábosok, sötétben húzogatják a szálakat mozgatva mindannyiatokat, mint a bábokat. Miért nem akartok felébredni? Miért nem fogjátok meg Isten kezét, aki meg akar menteni titeket? Csak az igaz Isten, a Szentháromság képes megtörni a húrjait ennek a tragikus játéknak, de mégis más dolgok vannak a fejetekben. Nap, nap után hagyjátok, hogy mások irányítsák életeteket, rátok erőltetve ideológiáikat, hazugságaikat és aljasságukat. Azok, akik a sötétben uralkodnak felettetek elkötelezettek Lucifernek. Tele vannak bűnnel és romlottsággal, melyet rátok öntenek. A végén még utánozzátok bűneiket, romlottságukat, követitek ideológiájukat, divatjukat, nyelvüket, zenéjüket és művészetüket. Ezeket, mint csodákat és a szabadság forrását mutatják be. Szegény megtévesztett bolondok! Ha Isten nem vigyázott volna rátok, már rég meghaltatok volna. Ébredjetek fel végre! Keressétek Jézus Krisztust a ti Megváltótokat; senki más nem fog menteni.

Lucifer minden módon támogatta a Szövetséget az alsó univerzum lázadó emberiségei között, de az emberiségek együttműködés már egyáltalán nem érdekelte. Az ördög, ha tudja, a megosztást segíti elő és csak ritkán az egyesülést. Ha mégis, akkor csak önérdekből teszi. Ebben az esetben a Szövetség képviseli Lucifer számára a teremtés kezdetét, a bolygóközi erőt, amit akart, és azt hiszi lehetséges ellenezni Istent és egy nap szembefordítani a hívő testvéreket.

A Szövetség alapja egy paktum, melyet Lucifer terjesztett elő: más bolygók emberiségei, – amelyek fejlettebbek a tudományokban – segíti a Földet fegyverek gyártásában; cserébe a Föld adna logisztikai bázisokat, kutatási anyagokat, és elsősorban nagyon erős médiumokat, hogy fontos információkat kaphassanak a démonoktól. Senkinek nincsenek olyan erős médiumai, mint a Földnek, kinek emberisége imádja és szolgálja Lucifert az ősök által kötött szövetség alapján. Lucifer gazdagságot és hatalmat ígért mindazoknak, akik együttműködnek terveiben; főleg megbízható szövetségeseinek a Földön ígért rangos pozíciókat abban az esetben, ha legyőznék Istent és Isten gyermekeit. A Szövetség születésével a Föld történelmének egy másik fájdalmas fejezete kezdődött el.

Nincs mód visszatartani a lázadó emberiségeket attól a szándékukról, hogy ellenezzék Isten országát. A lázadás kéz a kézben jár a makacssággal. Minél többet támadják Istent, annál makacsabbul keresik önmagukat és önzésüket. A lázadás és makacsság az élet alapvető összetevői az alsó univerzumban: az emberek csak magukkal törődnek. Aki igényeiknek és vágyaiknak megfelelőt ígér, szívesen fogadják. Lucifer ravaszul kihasználta a lázadó emberiségek önzését, és jelenléte körül lengi az alsó univerzumot, a Földet sem kevésbé, ahol Jézus Krisztus eljövetelétől és a keresztények jelenlététől függetlenül ismerik vagy ismerniük kellene az igaz Istent. Jézust a Földön csak kevesen fogadják el, az emberek többsége vagy közömbös, vagy gyűlöli Őt, nem kevesen vannak és nem is gyengék. Lucifer feltölti őket erővel és karizmával, mert rajtuk keresztül azt reméli, hogy tervének legnagyobb akadályát a kereszténységet eltörli.

A Föld döntéshozói az árnyékban összejátszanak – emberiségetek tudta nélkül,- hogy előkészítsék Lucifer királyságát, akin keresztül biztosak abban, hogy egy nap uralni fogják az egész univerzumot. Azonban, higgyétek el, azok, akik bíznak Luciferben nincsenek biztonságban és illúziókat kergetnek. Az ördög minden ígérete olyan hamis, mint ő maga. Azok, akik biztonságukért bíznak a gonoszban üres kezűek maradnak, a lázadó ember a gonosz megtévesztését nem értette még meg, és továbbra is az ellenség csapdájába esik. Ez a bűn tragédiája.

A könyv imént olvasott szövege nagyon komoly, valóban drámai. Arra szólít fel, hogy őszintén álljunk Isten elé, és válaszoljunk Istennek, hogy szeretnénk együttműködni Jézus Krisztussal és rajta keresztül a Szentháromságos hatalommal. Nem kívánok mást hozzátenni, mint amit a legutóbbi találkozáskor “Isten a világosság és minden cselekedete fény. A sötétség nem állhat meg Isten előtt, fel kell fednie magát. Eljön a nap, amikor Lucifernek meg kell alázkodnia Isten előtt, és felfednie összes tettét a kezdetektől fogva. Isten diadalmaskodni fog és minden gyermeke vele együtt fog diadalmaskodni. A Föld hatalmasainak tudatában kellene lennie ezzel!”

Mégis, mindannyiunk fejében felmerül egy kérdés: hogyan tudunk együttműködni, és ellenállni ennek a helyzetnek, amelyben erős döntéshozók uralják a pénzt, a fegyvereket, a rendszereket, a titkos szervezeteket és a médiumi hálózatot? Az egyetlen válasz, hogy a világosság fiaivá kell válnunk. Isten megígérte nekünk, hogy széttöri ezt a hálózatot. Mi saját magunk nem vagyunk képesek erre. Később a könyvben egyértelműen hangsúlyozza a rendkívüli eszközök szükségességét, melyet Isten erre az időre készített, valamint a magasztos eszközökre, mint akik a Boldogságos Szűz Mária és Szent József. Mégis, ezek a nagyhatalmú döntéshozók mindent megtesznek, amit csak lehet, hogy letagadják ezeket az eszközöket, nehogy kiderüljön az igazság a világegyetemről, mert félnek a fénytől, azoktól akiken átsugárzik, akik különösen egyesültek Istennel. Tehát, kérlek titeket, egyesüljetek a Boldogságos Szűz Máriával és Szent Józseffel, a Központi Nucleus-al és az angyalokkal, – azaz a tiszta lelkekkel, akik látják Isten arcát – és az Istenhívő testvérekkel, akik, bizonyos értelemben az új teremtés előszobájában élnek.

Megáldalak titeket; a Szentháromságos szellem ébressze fel lelketeket; adja meg a fényt, az erőt és a bátorságot, hogy Istennek éljetek és tanúságot tegyek Istennek. Alakítson át titeket a fény férfijaivá és a nőivé, hogy Isten fénye leplezzen le mindent, ami a sátántól jön. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s