A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 19. rész

Az alsó univerzum / A Föld helyzete

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Ma ezzel a gondolatmenettel fejezzük be a könyv harmadik részét. Elmondtuk, hogy a hívő testvérek elfogadták a megváltás művét Jézus Krisztus által, és Pünkösd után bemutatkoztak és felajánlották, hogy közösségben az Egyházzal hirdetik az evangéliumot az egész világegyetemben. A Földön az emberek nem válaszoltak. Az Úr elrendelte a hívő testvéreknek, hogy evangelizálják az alacsony univerzumot, hirdessék az üzenetet Jézus Krisztus feltámadásáról, hogy legyőzte a halált és megnyitotta az utat az új teremtés felé. A középső univerzum szokás szerint közömbös maradt. Szerencsére, kétezer év után, a mi naptárunk szerint 2013-ban azonban a hívő testvérek a Szentháromságos hatalommal evangelizálták őket, és szinte az egész közép univerzum megtért és már részei az egyetemes Egyháznak.

Mi történt az alsó univerzumban, ahol az Egyház része egy népnek, akik egyezséget kötöttek a Sátánnal, és mi a helyzet kapcsolatukkal a többi alacsony univerzumban lévő lázadókkal? Hallgassuk a választ ebben az olvasmányban.

“Az Univerzum és lakói” című könyvből, 205. oldal.

Az alsó univerzum

Sokkal tragikusabb volt, és a ma is ez a helyzet az alsó univerzumban, ahol Lucifer gyakorolja hatalmát és befolyását. Az emberiségek, akik ebben az univerzumban élnek,- kivéve egyedül a Földet – teljes tudatlanságban vannak. A történelem kezdetén elfelejtették Isten ígéretét, melyet őseiknek adott, ahogy elküldte a Megváltót; néhányukban maradt egy halovány emlék, de az idő múltával úgy ítélték meg, hogy ez egy legenda.

Az alsó univerzum, ahol az Isten elleni lázadás és a gyűlölet uralkodik, a kezdetektől a démonok termékeny talaja volt. Ezért Lucifer megszilárdította hatalmát ebben az univerzumban, ahol az önzés és a korrupció érvényesülésére támaszkodhatott és szövetségre lépett néhány bolygóval. Lucifer terve mindig ugyanaz: rabszolgává tenni teljesen az alsó univerzumot és kiterjeszteni hatalmát a másik két univerzumra, letaszítani Istent trónjáról, és eltüntetni Isten összes gyermekét.

Ez a terv őrült és megvalósíthatatlan. Lucifer is jól tudja ezt, mert ő egy tiszta szellem és ismeri Isten hatalmát. Mégsem hallgat a józanészre. A gonoszt mindig a vakság kíséri, ami őrületté válik, mert a gonosszal együtt jár hűséges partnere: a kétségbeesés. Aki gonoszat tesz és élete átitatódik a rosszal, előbb vagy utóbb eléri a kétségbeesés, mely arra készteti, hogy céljait még makacsabbul és vakon hajszolja tovább. Lucifer tisztában van azzal, hogy minden terve kudarcra van ítélve, senki sem tudja legyőzni Istent, de ő nem adja fel, a kétségbeesés és az Isten elleni lázadás hajtja. Hívei sem különböznek, és azt hiszik, nagy hatalmat érnek el Luciferrel; ezért is szolgálják őt hűségesen figyelmen kívül hagyva, vagy úgy tesznek, mintha figyelmen kívül hagynák, hogy a rossz oldalon vannak.

Boldogok azok, akik magukat kicsinek mutatják Isten előtt, elismerve az Ő mindenható hatalmát és rábízzák magukat az Ő jóságára! Ők le fogják győzni a gonoszt és a halált: “Aki győz, annak megadom, hogy velem üljön trónomon, mint ahogy én is győztem, és Atyámmal ülök az ő trónján”. (Jel 3:21)


Jézus a földi egyháznak adta a feladatot, hogy minden népnek hirdesse az üdvösséget, nemcsak a Földön, hanem az egész világmindenségben, kezdve az alsó univerzumban, ahol a Föld található. Hatalmas küldetés, melyet az Egyház a hívő testvérek segítségével értek volna el. Sajnos, az Egyház elutasította ezt a támogatást, és így többé nem tudja teljesíteni ezt a részét a küldetésnek. Jézus mégis úgy döntött, hogy időt ad az Egyháznak a Földön, és várja döntését, hogy végül elfogadja az univerzum valóságát és nyitottá válik a hűséges emberiségek közösségére.

Közben a világegyetem semmit sem tudott a megváltásról, melyet Jézus a Földön bevégzett. A hűséges testvéreket nem az alsó-, hanem a középső univerzumba küldték, hogy hirdessék az üdvösséget. Lucifer kihasználva ezt, becsapta ezeket az emberiségeket, a tényeket a maga szerint tálalva: előadta nekik, hogy a Megváltót elküldték a Földre, de ő Lucifer, megölte őt. Ezért mindenkinek el kell ismernie hatalmát, és mint az egyetlen istent, imádni őt.

Ez az, amit a népek az alsó univerzumban még mindig hisznek. Állapotuk nyomorúságos: kegyetlen hierarchiák uralják őket, gyakran szövetségben Luciferrel; Az emberek remény nélkül szenvednek. Egyik bolygó sem tekintheti magát szabadnak, még akkor sem, ha nem kötött szövetséget a démonokkal. Lucifer uralja ezeknek az embereknek a gondolatait, akár közvetlenül vagy rendkívül erős médiumokat használva, akik együtt dolgoznak vele és különböző bolygókon még kormányokat is befolyásolnak. Minden a gonosz befolyása alatt áll, pontosan úgy, ahogy az a Földön volt, Jézus Krisztus eljövetele előtt. Ez nem lesz így örökké: sőt az alsó univerzum meg fogja ismerni Jézust; ennek az univerzumnak el kell fogadnia Őt, mint az Isten Fiát és Megváltót. Minden újra fog egyesülni Krisztusban.

Jézus miért nem engedte meg a hívő testvéreknek, hogy meglátogassák az alsó univerzumot és bejelentsék nekik az üdvösséget? Elsősorban méltányosságból, mert az emberek az alsó univerzumban gyűlölik Istent és elutasítják jóságát és segítségét. Továbbá, megvetik más bolygók emberiségeit, különösen az Alfa Kentaurit, akik ugyanabban az univerzumban vannak, mint ők és sokszor próbálták közeledni, de mindig elutasították őket. Végül, az Egyház a Földön nem tartotta tiszteletben Isten akaratát, annak ellenére, hogy megkapta a kegyelmet és a hatalmat az egész univerzum evangelizációjára. Isten tiszteletben tartja mindenki döntését.

Azonban Jézus átdöfött Szíve mindenkit szeret. Nem fogja tovább megengedni, hogy ezek az emberiségek az Õ szeretete és üdvössége nélkül maradjanak. Jézus a legfőbb pásztor, és összeszedi juhait, hogy új legelőkre vezesse őket.

A Föld helyzete

A Föld helyzete más, annak ellenére, hogy az alsó univerzumban van: egyrészt kedvezőbb, mert Jézus erre a bolygóra született, másrészt nehezebb, miután őseik fellázadtak Isten ellen. Vérszerződést kötöttek Luciferrel felajánlva neki elsőszülöttjüket, és megígérték, hogy istenként imádják őt. Az alsó univerzum bolygói nem ismerik az igaz Istent és némi előnyért a démonok szövetségesei lettek. Azonban a Földön az emberek ismerik, az igaz Istent, aki kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban; ennek ellenére még mindig imádják Lucifert; néhányan tudatosan ajánlják fel magukat neki; mások öntudatlanul, mert bármi áron szeretnék kielégíteni vágyaikat.

Nagyon sok módja van Lucifer imádatának anélkül, hogy tudatában lennénk. Azért mondtam, hogy az emberek a Földön imádják Lucifert, mert nagy részük saját önzésük törvényét követik, mely a gonosz pályájára állítja őket. Az önző nem keresi Istent, és nem törődik törvényeivel, mivel egy másik törvényt követ, pontosan az önzés törvényét. Anélkül, hogy tudnánk, Lucifer sokunkat kihasznál, kinevet, mert látja, néhány kisebb előnyért milyen könnyen hagyják el az emberek az igaz Istent. Lucifer sokat tevékenykedett a Földön: félrevezette hamis ígéretekkel az embereket, elcsábította őket korrupt gondolatokkal, megtéveszti őket hamis bálványokkal, és rengeteg hazugsággal árasztotta el őket; az emberek anélkül hagyták magukat elcsábítani, hogy sok kérdést tettek volna fel. Emberiségetek többsége Lucifer hálójába került. Ezért a Földön a helyzet különösen súlyos.

Ha Jézus nem a Földet választotta volna, hogy testet öltsön, ez a bolygó lelkileg és fizikailag egy szörnyű sivatag lenne. A Megváltó érkezésével azonban a bolygón a természet fennmaradt, és az állandó ember általi támadások ellenére, amit elszenved még mindig nagyon szép. Ha a Megváltó valahol máshol született volna emberré, a Föld nem lehetett volna szemtanúja a szentségnek, amit Izrael és a keresztény népek közül követtek és hittek az igaz Istenben. Isten népe az évszázadok során féken tartotta a gonosz tetteit, míg az alsó univerzum többi bolygóin nincsenek komoly akadályai a gonosznak.

Krisztus eljövetele az Alfa Kentauri lelki közeledését a Földhöz is mutatta; a Földnek és az Alfa Kentaurinak szorosan együtt kellett volna működnie az univerzum evangelizációjában. Az Alfa Kentauri különösen felkészült, hogy egy nap segítségére legyen a Földnek. Miután Jézus a megváltást beteljesítette, ez az emberiség kész volt közösséget vállalni a földi Egyházzal segítve küldetésüket minden eszközt rendelkezésükre bocsátani, amivel utazhattak az univerzumban. Ezért található az Alfa Kentauri emberisége az alsó univerzumban annak ellenére, hogy hűségesek Istenhez, és nem követtek el eredendő bűnt. Sajnos, a földi Egyház nem volt hasonlóan kész a küldetésre az univerzumban.

A földi emberiség szűkös tudományos ismeretei és a technológiai elmaradottsága miatt nem tud utazni a világegyetemben. Ezért nem tud kapcsolatba kerülni más emberiségekkel az alsó univerzumban, kivéve, ha azok nem látogatnak a Földre. Ez történt és történik ma is, mivel az alsó univerzumban egyes bolygókról jelentős távolságokra lehet utazni Míg a hívő emberiségek láthatatlanul többször jártak a Földön, hogy megvédjék a bolygót, és találkozzanak az Isten által kiválasztott emberekkel, addig a lázadó bolygók emberiségei jöttek a Földre, hogy korrupt személyekkel találkozzanak, és veszélyes szövetségeket kössenek velük. A Földön az emberek még soha sem fogadták el a hívő testvérek segítségét, hanem a lázadó szövetségeseket választották, hogy az általuk legjobban szeretett dolgokat megkapják: dominanciát, profitot, fejlett fegyvereket. Isten ezt igazságosságában megengedte: az emberiség tudatosan és szabadon döntött, Isten hagyta, hogy ösztöneit kövesse, ami mindig a gonoszság irányába vezet. 

A gonosz korlátozza az embert; ez a legnagyobb akadály. Elmossa a belső intelligenciát, ami minden tudás forrása, megrontja és megváltoztatja az életfolyamatokat, melyeket az isteni törvények szabályoznak. Amikor az emberek a gonoszságot választják, korlátozzák magukat. Azonban azok, akik teljesen odaadják magukat Istennek, elmerülnek a mindenható Isten erejében, mely nem ismer határokat. Isten fel tudja ébreszteni intelligenciájukat és elvinni őket az emberi ésszerűségen túlra. Még ha van is egy fizikai határ, amelyen csak az idők végén lehet túl jutni, az ember szabadon mozoghat szellemben a nagy és nemes dolgok között, ami igazán bölccsé teszi. Meg fogja ismerni a valóságot, ahogy az Istenben van és Isten szándéka szerint való. [1] Ez fogja meghatározni az ember és az emberiség valódi előrelépését. A Föld még mindig nagyon messze van ettől, annak ellenére, hogy kegyelmeket kapott Istentől.

Ahogy közeledünk “Az Univerzum és lakói” című könyv harmadik részének végéhez, szeretnék kihangsúlyozni két pontot. Az első, hogy a földi Egyház nem adott választ az Istenhívő emberiségeknek az együttműködésre. A hívő emberiségek továbbra is segítenek nekünk, de diszkréten és láthatatlanul. “A lázadó bolygók emberiségei jöttek a Földre, hogy korrupt személyekkel találkozzanak, és veszélyes szövetségeket kössenek velük.” Erről a kérdésről olvasni és gondolkodni fogunk a könyv következő részeiben. A második, hogy nem maradhatunk tovább közömbösek: egy bolygóközi csata zajlik; a Föld is részese ennek. Ha nem értjük ezt, akkor nem tudjuk megérteni, hogy voltaképpen mi is zajlik a Földön a válságokban. Ha Isten kezébe helyezzük magunkat, akkor képesek leszünk megérteni mi történik, mert a Földön sok jele van ennek a csatának, amit a következő találkozáskor magyarázunk el nektek.

Összefoglalva:

”A gonosz korlátozza az embert; ez a legnagyobb akadály. Elmossa a belső intelligenciát, ami minden tudás forrása, megrontja, és megváltoztatja az életfolyamatokat, melyeket az isteni törvények szabályoznak. Amikor az emberek a gonoszságot választják, korlátozzák magukat. Azonban azok, akik teljesen átadják magukat Istennek, elmerülnek a mindenható Isten erejében, mely nem ismer határokat. Isten fel tudja ébreszteni intelligenciájukat, és elvinni őket az emberi ésszerűségen túlra.”

Csak akkor nyílnak meg előttünk távlatok, ha Istent választjuk magunkban. A szöveg ezekkel a szavakkal ér véget: „……Meg fogja ismerni a valóságot, ahogy az Istenben van és Isten szándéka szerint való.” [1] Nem lesz többé fejetlenség és, „Ez fogja meghatározni a valódi előrelépését az embernek és az emberiségnek.”

A következő részekben látni fogjuk, hogy már nem maradhatunk közömbösek, el kell döntenünk: Lucifer és követői vagy Isten oldalán vagyunk. Szeretném, ha mindenki gondolkodni tudna ezen a napokban és döntést hozna, hogy Isten vezessen bennünket ezekben az időkben, és váljunk a fény eszközévé a Földön, mely problémákkal, konfliktusokkal és háborúkkal küzd.

Megáldalak benneteket Isten világosságával és a hit tudatosságával, hogy ha elmerültök Istenben úgy elmerültök mindenhatóságában; Legyetek elkötelezettek a hitben. Hadd töltse el lelketeket az Ő Lelke és ébressze fel bennetek az isteni teremtést, hogy haladhassatok, egyben segítsetek Isten gyermekeinek is fejlődni a gonosz elleni harcban. Megáldlak titeket és elkísérünk titeket ezekben a napokban imánkkal. Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében.

[1] Az általunk felvetett téma Isten gondolata a könyvben: “Riscrivere la storia – Vol. Én Nel pensiero di Dio) Kiadó Luci dell’Esodo. „A történelem átírása” I.kötet, Kiadó: Luci dell’Esodo

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s