A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 18. rész

A Boldogságos Szűz Mária találkozása az apostolokkal

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

Legutóbb az univerzumban lévő hívő testvérek Krisztus művében való részvételéről beszéltünk. Ezzel az egyetemes Egyház részévé váltak. A mai szöveg elmagyarázza, hogy a hívő testvérek hogyan érkeznek a felső univerzumból és miképp találkoztak Szent Péterrel, a Boldogságos Szűz Máriával és az apostolokkal. Isten küldte őket, hogy segítsenek az Egyháznak a Földön evangelizálni az alsó univerzumot és aztán az egész világmindenséget. Kezdetektől fogva elrendeltetett, hogy a hívő testvérek, az apostolok és a keresztények jelentik be az üdvösséget az egész univerzumban. Most hallgassuk ezt a részt.

A Boldogságos Szűz Mária találkozása az apostolokkal

A hűséges testvérek eljöttek a Földre és találkoztak Jézus anyjával, az apostolokkal és néhány tanítvánnyal, akik imádságra gyűltek össze. Ez egy szeretetteljes találkozás volt. [1] A testvérek és nővérek az űrből jöttek tisztelni Szűz Máriát, mint anyjukat és Királynőjüket; Szent Péter és az apostolok rendelkezésére álltak segítve nekik saját küldetésükben. Készek voltak minden univerzumi tudásukkal együtt segíteni a földi Egyházat, hogy fizikailag előkészíthessék a földi misszionáriusokat az űrbeni utazásra. Igény szerint mindenhova elkísérve őket űrhajóikkal. Szent Péter és a többiek hálásak voltak Istennek és a hívő testvéreknek, és szívesen együttműködtek.

Jézus azonban azt akarta, hogy az Ő egész népe és ne az apostolok döntsenek. Az együttműködés az univerzum testvéreivel az Egyháznak komoly lelki és emberi elkötelezettséget jelentett volna, gondolkodásuk és cselekvésük átváltozása, a kvantum-ugrás, mely mindenki szabad és tudatos beleegyezését feltételezte. Ezért a hívő testvérek válaszra várva visszatértek saját bolygóikra, miközben az apostolok tájékoztatták volna az embereket a találkozásról.

Az apostolok óvatosan és apránként kezdték tájékoztatni az embereket. Azonban azok nagyon hevesen reagáltak erre: az apostolokat látnoksággal vádolták és prédikálásukat is elítélték. Az apostolok felismerték, hogy ez veszélybe sodorhatta volna az Egyház életét; így nem beszéltek többé a világegyetemről és a hívő testvérekről sem. Az utóbbiak még egyszer meglátogatták a Földet, s Péter tájékoztatta őket a nép viszonyulásáról. A hűséges testvérek visszatértek oda ahonnan jöttek, és az Egyház elkezdte földi küldetését. Az Egyház soha többé nem szólalt meg hivatalosan az univerzumról.

Isten engedte mindezt, és várt. Várta, hogy az Egyház megerősödjön és az emberek a Földön tudományosan fejlesszék gondokozásukat, hogy legalább részben lehetővé tegye számukra a világegyetem megfigyelését. Annak ellenére, hogy Isten tiszteletben tartotta az ember szabadságát, továbbra is elküldte a hívő testvéreket, a Föld támogatására. Ők mindig diszkréten jártak el: egyes személyeket látogattak meg, sok katasztrófát akadályoztak meg a Földön az emberi gonoszság miatt. Sok esetben láthatatlanul segítették emberiségeteket, távolról követték az emberi fejlődés szintjét, mindig hűségesek maradtak Istenhez, az emberiség barátaihoz és a testvérekhez Krisztusban. Ti sokat köszönhettek ezeknek a testvéreknek.

Isten tiszteletben tartja népe szabadságát. Soha nem kényszerít semmire, hanem egy szabad és tudatos választ vár: ezért engedte meg, hogy az Egyház hivatalosan elhallgassa az élet létezését az univerzumban. Ez nem azt jelenti, hogy Ő soha nem adott jeleket róla. Épp ellenkezőleg, az évszázadok során az igazság már sok hívő számára kiderült, néhányuknak elküldte a hívő testvéreket az űrből. Ezért a valóság tehát nem ismeretlen, annál is inkább, hiszen manapság a tudomány már számos lépést tett előre, és úgy véli, lehetséges az élet az univerzumban. Nem ismeretlen az egyházi vezetés számára sem, mert a szükséges jeleket ők is megkapták.

Azonban, ha nincs válasz, a jelek nem elégségesek. A hívők személyre szólóan meghívottak, hogy egyenként fogadják el a hit igazságait, de válaszolnia mindenkinek kell. Vannak azonban igazságok, melyeket egyes személyek mellett Isten egész népének feltétlenül el kell fogadnia. Ez különösen akkor esedékes, amikor a kinyilatkoztatott igazság olyan horderejű, ami egy korszakos fordulópont az emberi történelemben. Hinni, hogy élet van más bolygókon egy olyan igazság, ami megváltoztathatja a történelmet a Földön; Ezért válaszolnia kell mindazoknak, akik magukat kereszténynek vallják. Isten időt adott népének, de ez az idő nem tart örökké. Az igazság az, hogy Péter és a többi apostol nem tudta nyíltan hirdetni az Egyház reakciója miatt, de ismertté kellett volna tenni. Isten népét most úgy hívják, mint akkor, hogy megismerjék és elfogadják ezt az igazságot. Isten soha nem változtatja meg terveit.

Manapság sok ember a Földön hisz az élet létezésében az univerzumban; Mégis hiányzik az átfogó kép erről a valóságról, amit csak a hit adhat az Isteni Szentháromság a Teremtő az univerzum Ura által. Főként az Istenhívő emberiségek ismerete és szerepük a világegyetem történetében hiányzik. Mindamellett közületek sokaknak negatív tapasztalatai vannak, akik már találkoztak Isten ellen lázadó emberiségekkel az alsó univerzumban.

Az emberek a Földön érzékelik az igazságot az élet létezéséről az univerzumban, de bizonytalanok és a végén összezavarodottak lesznek, mert semmiféle információt nem kapnak. Ezért Isten elvárja az Egyháztól, hogy fogadja el és hirdesse az igazságot az embereknek a Földön, mert az Egyház ismeri az igazságot. Ez Jézus Krisztus igazságán alapul. Egy hitbeli tett és jó akarat a pápától elég lenne: ha kihirdetné az élet létezését az univerzumban, Isten azonnal biztosítaná a többit. Valójában, már több ezer éve minden készen áll és Isten csak válaszra vár népétől. De ha ez a válasz nem jön, vagy ez egy hivatalos elutasítás, akkor Isten másként cselekszik. De jaj, azoknak, akik elhallgatták ezt az igazságot! Mindenesetre, függetlenül a keresztények válaszától, Isten fel fogja fedni az élet létezését a világegyetemben. Ha Ő ezt nem tenné meg, az emberiség útja az új teremtés felé túlságosan lelassulna. Minden Isten által teremtett férfinek és nőnek egy nemzetet kell alkotnia, ezért szükséges, hogy ismerjék egymást, függetlenül a távolságoktól a világegyetemben, melyek elválasztják őket. Isten mindenható, és el fogja érni, amit eltervez.

Ez a szöveg sok értékes pontot tartalmaz annak megértésére, mennyire fontos az Egyház és a keresztények válasza a Krisztusban való újraegyesülési tervhez az egész világegyetemben. Szeretnék átvenni néhány szakaszt, Mindenesetre, függetlenül a keresztények válaszától, Isten fel fogja fedi az élet létezését a világegyetemben.”  Mégis, tragikus lenne, ha a keresztények nem lennének nyitottak Isten cselekedetére. A mai szentleckében hallottunk a vízkóros ember gyógyításáról. Jézus megkérdezte a törvényismerőket és a farizeusokat, “Szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem?” [2] Láthatjuk, hogy abban a korban a vallást képviselők mennyire nem értették Isten cselekedetét. Ha nem vagyunk nyitottak Istenre, mert úgy gondoljuk olyan dolgokat kér tőlünk, amiket nem tudunk elérni, vagy nem értünk, de ha nem vagyunk nyitottak Istenre és az Ő cselekedeteire, mire jutunk? Isten olyan népet keres, akik válaszolnak és ezt nagyon világosan mondta. “Vannak azonban igazságok, melyeket Isten egész népének feltétlenül el kell fogadnia az egyes személyek mellett. Ez különösen akkor esedékes, amikor a kinyilatkoztatott igazság olyan horderejű, ami egy korszakos fordulópont az emberi történelemben.”  Ezek az események, amelyeket már bejelentettek az egész univerzumban azt célozzák, hogy az emberiség történetét megváltoztassa, és segítse a hit erejével a keresztényeket és a földi Egyházat a széleskörű tudás elérésére, amit Jézus Krisztus hagyott örökül és az Egyház is vallhassa az univerzum újraegyesülését Krisztusban. Azonban óvatosnak kell lennünk: nem az a kérés, hogy kíváncsiak legyünk a világegyetemre vagy többet tudjunk a kozmoszról. A további fejlődésre meg fogjuk kapni, amire szükségünk van. Az emberek válasza nem lehet puszta szó. Azt mondta: “Az együttműködés az univerzum testvéreivel az Egyháznak komoly lelki és emberi elkötelezettséget jelentett volna, gondolkodásuk és cselekvésük átváltozása, a kvantum-ugrás, mely mindenki szabad és tudatos beleegyezését feltételezte.”  Erről a pontról: amikor a maja jövendölést idézték 2012-ben, azaz egy korszak végét vagy a világ végét, sokan kíváncsian és passzívan várták a mágikus átalakulást, de a hitben ilyen dolgok nem fordulnak elő. A hitben a hangsúly az emberen van, akinek úgy kell átalakulnia és felnőnie, mint Isten gyermeke, aki népétől minőségi választ vár. Erről fogunk beszélni a következő találkozásainknál.

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy ezek nagyon súlyos idők, a keresztényeknek nagy a felelőssége. Gondolkodjatok. A földi keresztényeket arra kérik, hogy a felső univerzum bolygóival legyenek közösségben, akik hűségesek Istenhez. Fejlődésben és tudásban fényévekre vannak előttünk, de különösen Istennel egységben. Isten kinyilatkoztatja nekünk ezeket a dolgokat, de nekünk kell felfednünk és elmondani másoknak. Meghívottak vagyunk, hogy tanúi legyünk ezeknek a dolgoknak és megismertessük másokkal.

Megáldalak benneteket. Mindenki válaszoljon Istennek és a Szentléleknek, aki szívetekhez szól. Ha nyitottak vagytok Istenre, és készek vagytok elfogadni akaratát, kihúz minket a válságból, ami elpusztítja a Földet, károsítja az embert, lerombolva identitását, a férfiakat, nőket, a családot és a társadalmat. Legyen a Szentháromság Isten hatalma mindnyájatokban, kik jóakaratúak vagytok, válaszoljatok Isten felhívására és kérésére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1]  Ebben a Szent Péter 2012. augusztus 21-i üzenetében, mely 2013. február 7-én jelent meg, “Az Egyház egyetemes küldetése” címen, az Istenhívő testvérekkel és nővérekkel való találkozást részletesen elmagyarázza. Az üzenetet és a könyv, “2012 La scelta definitiva dell’umanità”, Kiadó Edizioni Luci dell’Esodo.a www.towardsthenewcration  honlapon lett közzétéve

 [2]  Lk 14: 1-6 (NRSVCE)

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s