A történelem átírása –II. kötet  – Az univerzum és lakói

Az Arkangyalok ünnepnapja
Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága testvéreim, ezen a héten kétszer fogunk foglalkozni az „Angyalok” kérdéséről. Ma a hét nagy Arkangyalról fogunk beszélni, melyet az Egyház épp ma ünnepel. A következő alkalommal, október 2-án, az angyalokra és az őrangyalokra térünk ki, ami egy nagyon fontos téma.

Ma a hét nagy Arkangyalról beszélgetünk és ismétlünk, mert ők, is mint spirituális vezetői részei a Központi Nucleus-nak és egyben minden Központi Nucleus-ban lévő csoportnak. Úgy gondolom, hogy akik olvasták a könyvet könnyen meg fogják érteni, míg a többiek akkor, ha erről a témáról a következő alkalommal fogunk beszélni.
Egy részt olvasunk ”Az Univerzum és lakói” című könyvből, a 324. oldalon.

 

Az Angyalok

Az angyalokról már korábban beszéltünk. Tevékenységüket spirituális téren végzik; feladatokat teljesítenek, melyek nem igényelnek közvetlen beavatkozást sem az anyagban, sem a szervezetben.

Az angyalok jelenléte különösen fontos volt a teremtés kezdete óta, és Isten sokszor adott nekik rendkívüli feladatokat (missziókat), mint Izrael népének kivonulásánál (exodus), és Máriának az Angyali üdvözletnél. Az angyalok számtalan küldetést végeztek, különösen a hét nagy Arkangyal, [1] akik látják Isten arcát, parancsokat kapnak Tőle és mint a fény nyilai száguldanak, hogy teljesítsék azokat. Az univerzum minden dimenziója nyitva áll előttük, beleértve a poklot is, mint ahogy láttuk; gyakran mennek le oda közölni Luciferrel Isten parancsait.

Erre az időre a hét nagy Arkangyal és angyali segédei rendkívüli küldetést kaptak, hogy kísérjék el Isten népét az új teremtés felé. A hét nagy Arkangyal különösen kötődik a Központi Nucleus-hoz: szorosan nyomon követik a hét csoportot, amelyből áll. Minden csoportot egy nagy Arkangyalra bíztak, aki azok gyámja és papja.

A hét nagy Arkangyal közül Szent Mihály Istentől most különleges  szerepet kapott, hogy készítse elő Jézus Urunk dicsőséges eljövetelét. Ő az előfutára a dicsőséges Krisztus visszatérésének. Ezért Isten előtt ő a felelős a terv teljesítéséért, hogy mindent újraegyesítsen Krisztusban. Tette rendkívül fontos: ő gyűjti egybe Isten népét az egész univerzumban, hogy megjelenítse nekik Krisztust visszatérése napján.
Szent Mihálytól függ, hogyan irányítja Isten nevében a rendkívüli eszközöket, tájékoztatva őket Isten akaratáról, megvédi őket a gonosztól és garantálja minden egyes eszköz hűségét Isten előtt.

Szent Mihály felajánlja magát Istennek nemcsak a különleges eszközökért, hanem Isten összes népéért az egész univerzumban. Segíti az elhunytak lelkét és elküldi angyalait a Tisztítótűzbe is, hogy segítse és megvigasztalja a tisztuló lelkeket. Az összes angyal, a legkisebbtől a legnagyobbig Szent Mihály irányítása alatt áll, aki feje az angyali seregnek. A többi hat nagy Arkangyal körülötte van: Gabriel, Rafael, Uriel, Jehudiel, Salatiél, Barakiel. Ők is engedelmeskednek Szent Mihálynak. Ennek ellenére nincs tényleges hierarchia közöttük: a spirituális dimenzióban, ahol az angyalok élnek, nem létezik hierarchia, csak a Lélek törvényeinek magasztos harmóniája. A tiszta lélek engedelmessége elsősorban a Lélek törvényeinek teljes megfelelését jelenti, melyek mindegyikükben belül hatnak. Az angyalok ismerik a Lélek hangját; így engedelmességük Szent Mihálynak egyben engedelmesség Isten Lelkének, ami bennük hat. Éppen ezért bármilyen féltékenység és a lázadás kizárt.

Most minden angyal meghívott, hogy támogassa Isten népének utazását. Különösen az őrangyalok erősítik fel jelenlétüket és hatásukat mindazoknak, akik őszintén szeretnék szolgálni Istent, és akik készen állnak változtatni életükön, hogy összhangban legyenek Isten törvényeivel. Az angyalok az igaz hívők mellett vannak, imádkoznak értük és megvédik őket a gonosztól, cselekedeteiket a Szentlélek teszi lehetővé, hogy áthatóbbak legyenek mind az egyénben és Isten népében.

A három különleges eszköz oldalán is angyalok vannak, hogy segítsenek missziójukban.

Jelenleg rendkívül fontos, hogy közösségben legyünk a szent Arkangyalokkal. Fontos, hogy kapcsolatban legyünk a hét nagy Arkangyallal, akik látják Isten arcát, és az Ő arcát tükrözik mindannyiunkra. A mai ember zűrzavarban van, mert a racionális emberi elme tagadja az angyalok és tiszta lélek létét. Amikor hideg közönnyel megtagadjuk létezésüket, elutasítjuk őket. Az emberek meg vannak zavarodva, saját elképzeléseket és értelmezéseket alkottak az angyalokról. Ezek az emberek továbbra is zavartak lesznek, amíg nem értik meg, hogy a hét nagy Arkangyal imádja Isten arcát, és azt tükrözik vissza. Ezért azok, akik nem egyesülnek a hét nagy Arkangyallal ez idő tájt és nem törekednek elmélyülni rajtuk keresztül Isten arcában, nem maradnak a fényben és zavarttá válnak. Ahogy haladunk tovább a könyvben, és különösen a könyv következtetéséhez, az idő még jobban felgyorsul, mert elvezet az egész univerzum átváltoztatásához, beleértve a Földet is; nem csak az emberek fognak átalakulni, hanem az anyag és az állatok is. Az új teremtés és a dicsőséges Krisztussal való találkozás felé haladunk; aki pedig nem akarja felkészíttetni magát ezekkel a hatalmas angyalokkal, a hét nagy Arkangyallal és segítőivel, nem lesz kész. Először is, nem lesz ereje feladni elképzeléseit és hiedelmeit, maga mögött hagyni mindent, ami megakadályozza, hogy belépjen az új teremtésbe és szemtől szembe találkozzon Istennel. (színről színre látás) Szent Mihály feladata, hogy mindannyiunkat összegyűjtsön, mint előfutára Krisztus második eljövetelének; Szent Mihály igazi arcán keresztül leszünk képesek felmérni és megismerni önmagunkat. Ő fogja kinyilvánítani nekünk Krisztust és segít elviselni az élő Isten rendkívül magas rezgésszintjét.

A könyvben már többször beszéltünk a szent angyalok által Isten cselekedetéről. Az angyalok tiszta szellemek és az Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett ember Isten fő együttműködői. Így Isten az angyalokat, az Arkangyalokat és különösen Szent Mihályt hasznosította az üdvtörténetben; a hét nagy Arkangyal segítőikkel együtt most egyre nagyobb hatalmat kapott, mert félre kell állítani Lucifert és seregeit.

Fontos megemlíteni: Ma, ahogy ünnepeljük a hét nagy Arkangyal tiszteletével Krisztus emlékét a Földön, odaadását és feltámadását, tudnunk kell, hogy ez a liturgia, amit a Földön ünnepelünk a hét nagy Arkangyal részvétele a liturgiában, akik Isten előtt állva figyelik Isten arcát, és visszatükrözik arcát nekünk, hogy megvilágítottak és emelkedettek legyünk. A végidőben már csak az Arkangyalok és angyalok által celebrált liturgia marad. Mindannyiunknak túl kell jutnunk a Nagy Sorompón a fénybe, Isten arcában elmélyülve és visszatükrözni azt. Gondoljatok bele, milyen fontos az angyalokkal és az Arkangyalokkal közösségben élni.

Egy ponton a könyvben a Szentháromság egy kérdést tesz fel az emberiségnek: Az angyalok vagy a démonok társasága jobb nektek? Legyünk óvatosak: könnyű a démonokkal maradni egyszerűen önzőnek vagy becstelennek kell lennünk. Azonnal megjelennek és ránk akaszkodnak. Csak akkor lehetünk az angyalokkal és az Arkangyalokkal, ha eltökélten becsületesek leszünk, megtisztulva Krisztus vérével és igéjével, legyőzve az önzést, akkor majd felemel minket. Ha valóban szeretjük a szent angyalokat és szeretnénk eljutni oda ahol vannak, keressük őket. Ha igazán akarjuk a misztikus egyesülést Istennel, azonnal megjelennek, hogy segítsenek nekünk.

Ugyanakkor mi is fontosak vagyunk a számukra, ha részt veszünk a liturgiájukban. Azt mondják, hogy egy kereszténynek egész nap, a nap 24 órájában meg kell élnie a liturgiát és úgy élnie, mint Jézus Krisztus, aki életét a liturgia szerint élte. Egész nap közösségben kell lennünk a mennyei liturgiával; milyen hatalom ereszkedhet le szívünkben és milyen változás következhet be az életünkben! A keresztények legnagyobb problémája, hogy azt hiszik, a földi liturgia el van választva a mennyei liturgiától. Ez gyengítette az egyházat és a keresztényeket.

Olyan időben élünk, amikor Isten minden erejével ösztönöz az egyetemes közösségbe, hogy mihamarabb felemeljen minket a tiszta Lélek törvényeinek szintjére, ahol az anyag is át fog alakulni. Itt van az óriási jelentősége a hét nagy Arkangyal tiszteletének. Ne csak felületes odaadással mondjunk el néhány imát, hanem kívánjuk, hogy úgy éljünk, ahogy ők, azaz, Isten arcát látva. Éljünk úgy, hogy amit elnyerhetünk tőlük azt sugározzuk át másokra.

Van még egy fontos dolog ebben a szövegrészben: nincs hierarchia a hét nagy Arkangyal között. Mindegyikük hallja Isten- és a Szentlélek hangját, harmóniában egymással imádják Istent; nincs irigység, nincs harc közöttük. Írva és mondva van, de megismétlem: a hét nagy Arkangyal és a rendkívüli eszközök segítsége nélkül, – ahogy a könyvben szerepel – az emberiség nem fogja legyőzni ezt a válságot; a válság egyre jobban fog fokozódni, mert mi a szellemek harcának idejében élünk. A háborút gerjesztő emberek mögött a gonosz szellemek állnak. Ezért csak úgy tudunk nyerni, ha közösségben vagyunk a rendkívüli eszközökön keresztül az egyetemes Egyházzal. Az eszközök a tiszta Lélek törvényei szerint élnek és a Mennyei Egyház száll le közénk. Kérlek titeket, hogy fogadjátok el ezt a kegyelmet. Ez rajtatok keresztül, értetek és másokért van.

Megáldalak benneteket a hét nagy Arkangyallal együtt; a gonosz szellem tartsa távol magát tőletek; az irigység, a féltékenység, zavartság és minden korrupt lélek; ennek a világnak szellemei távozzanak tőletek; a fény töltsön el titeket, amely kiárad a hét nagy Arkangyalból, a sötétség pedig távozzon belőletek, és úgy éljetek, mint a világosság fiai, fedjétek fel Isten- és a Mennyei Egyház arcát, az egész emberiség számára. Megáldalak titeket, ébredjetek fel szívetekben és ajánljátok fel magatokat az angyalokkal együtt ezen a héten a háború melegágyainak. A Földön nagyhatalmú emberek harcolnak pusztítást és fájdalmat okozva; ez a világ logikája. Kérlek titeket és minden keresztényt ajánlja fel magát, és egyesüljetek a tiszta szellemekkel, a rendkívüli eszközökkel és a hét nagy Arkangyallal úgy, hogy a Lélek ereje üldözze a gonoszt a pokolba, gyógyítsa be a sebeket és a jó győzzön a rossz felett. A Szentlélek hatalma szálljon le rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.


[1]  Lásd  ”A Nagy Sorompón túl”  c. könyvet, 3. fejezet, Kiadó Luci dell’Esodo

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s