A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói

 

Egy Különleges Megállapodás

Évközi huszonnegyedik hét szombat

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Már beszéltünk a hívő testvérekről, akik kezdetektől hűségesek maradtak Istenhez; ők kapták meg a feladatot, hogy az eredeti bűn után segítsenek nekünk, hogy mi is előre haladhassunk. Ugyancsak az ő feladatuk, hogy segítsék a testvéreket, az alacsony univerzumban, akik lázadók maradtak. Ma az ember hibridizációjáról szeretnénk beszélni, melyet Lucifer a Rael bolygó lakosain keresztül indított el az alacsony univerzumban. Talán hallottatok már a “Raelians” –ról (Ráeliánus Mozgalom – francia eredetű, UFO vallásról ismertek), akik valójában egy szekta és létrehozták a médiummisztikus kapcsolattartást a Reáliánusokkal. Hallgassuk meg, hogyan is kezdődött, nagyon fontos, hogy megértsük Lucifer kezdeményezését, az embert saját képmásává téve és így lélekben és ugyanakkor a laboratóriumban elpusztítva őt.

Az “Az Univerzum és lakói” című könyvből a 75. oldalon:


Egy különleges megállapodás

 

Történt, hogy Lucifer elment, hogy találkozzon Rael népével. Hogyan? Ezeknek az embereknek papjai révén. Rael vallása egy keveréke az áhítatoknak és áldozatoknak, néhány isten élén van a többieknél egy nagyobb hatalmú isten, akit mint a világmindenség istenét tisztelnek és élet, halál ura. Jó tudni, hogy a démonok mindig megtévesztően és pogány istenek nevei mögé rejtőztek. Az emberek, akik gyakran nem voltak tisztában ezzel a félrevezetéssel esdekeltek isteneikhez, segítségüket kérve; így a démonok ellenőrzésük alatt tartották az emberiséget. A papoknál jelentek meg és különböző vallásokkal bűvészkedtek, akik valódi médiumok voltak, és így vezették az egész népet.

Ez még ma is így történik, hiszen a Föld emberisége még mindig távol van Istentől. Lucifer ezt ma társaival ugyanúgy kihasználja, mint a múltban, hogy annyi embert tévesszen meg, amennyit csak lehetséges. Sok vezetőtöket erősen befolyásolja a gonosz erő, míg mások Lucifernek vetik alá magukat. Így a Föld sorsa a sötét, okkult erők kezében van, akik a bolygót irányítják. Csak nézzetek körül: a ti emberiségetek többsége anélkül él és hal meg, hogy tudnák miért, miközben szilárdan menetelnek a mélység felé. Szerencsére, Isten vigyáz rátok; még ma is, Ő nem győz szenteket és prófétákat küldeni, még akkor is, ha szinte soha sem látjátok szívesen őket. Folyamatosan küld segítséget az angyalok és az univerzum hűséges testvérei által, akik akkor is cselekednek, ha ti nem látjátok őket; mert Isten dolgaiban titeket elvakít arroganciátok és tudatlanságotok. Ti egy makacs és lázadó emberiség vagytok; kígyóként tekeregtek és mindig készen álltok, hogy a segítő kézbe harapjatok. Nyissátok ki a szemeteket és térjetek meg, míg nem túl késő!

A Lucifer által vezetett pokoli erők, elkezdték vonzani hálóikba a Ráeliánusokat. Eleinte rendkívüli jelekkel és látomásokkal mutatkoztak, hogy megfélemlítsék és leigázzák őket. Lucifer maga is többször megjelent Rael legfőbb istenének képében. Ezek az emberek valóban elhitték, hogy isteneikkel állnak szemben, akik beszéltek hozzájuk, kifejezzék akaratukat, és biztosítsák Rael fellendülését és a jólétét. Lucifer és démonai hízelegtek nekik, sikeres és boldog jövőt, valamint biztonságot ígértek nekik, amire vágytak. Elcsábították Rael népét, amíg meg nem nyerték teljes hajlandóságukat, hogy megtegyék, amit kértek tőlük. Ezen a ponton, elkezdték felfedni valódi kilétüket: Lucifer megjelent nekik, és mint az univerzum egyedüli uralkodója mutatta be magát, az egyetlen méltó az imádatra, akinek minden nemzet egy napon behódol. Azt mondta, hogy szembeszállt és legyőzte az isteneket, kiket Rael imád, és hogy hamarosan elpusztítja az összes többi istent az univerzumban. Elhitette velük, hogy az összes szenvedés és megpróbáltatás Istentől jött, akit az Alpha Centauri imád és szembeszállt vele; Mindenáron le kellett győznie, hogy megmentse az univerzum életét. Tehát Lucifer becsapta ezt a népet és az igazi és egyetlen Istent ellenségnek mutatta, míg magát megmentőként jelenítette meg.  

Végül megígérte, hogy megvédi Rael népét bármilyen veszélytől, cserébe engedelmességükért és teljes körű együttműködésükért, kiterjesztve uralmát az egész univerzumban.

Rémülten, zavarodottan és határozatlanul, mint bármikor, a Ráeliánusok megosztottá váltak. Egyesek azonnal alá akarták rendelni magukat az új úrnak, mások elutasították, és megtévesztést éreztek, ami rabszolgává tenné őket. Ez konfliktussá fajult és elhúzódott. Lucifer nem tűrte Rael határozatlanságát és katasztrófákkal csapott le, megtörve e népnek az akaratát.

A félelemtől és gyengeségtől hajtva Rael lakói végül behódoltak Lucifer kívánságának és megállapodást kötöttek vele: vállalták, hogy anyagi támogatást nyújtanak űrhajókkal, orvosokkal és tudósokkal. Cserébe viszont nem akartak közvetlenül részt venni háborús cselekményekben és bolygójuk életének zavartalanságát követelték. Ez nem volt elég Lucifernek: azt akarta, hogy Rael is egy erős és felkészült hadsereget adjon, melyet nem tudott más gyengébb bolygókon toborozni. Mivel a Ráeliánusok nem akartak harcolni érte, azt követelte, hogy a tudósok azonnal kezdjék el a genetikai kísérleteket, – mely nem volt ismeretlen előttük – más fajokat hozzanak létre, akik képesek harcolni. Rael-nek nem volt más választása így beleegyezett. A Lucifer és Rael közötti paktummal egy új és rettenetes szakasza kezdődött az emberi történelemnek, ami a laboratóriumi hibrid fajok létrehozását eredményezte, akik könyörtelen tettekre voltak képesek, és amellyel az egész emberiségnek szembe kellett néznie.

Isten megadta az embernek a választás szabadságát. Rael lakói félelmükben és egy kényelmes és biztonságos élet utáni vágyakozásban hagyták magukat vezetni. Nem kérdezték, hogy ki volt az igaz Isten. Ha ezt megtették volna, akkor megkapták volna a hívő testvérektől Isten fényét és a segítséget. A Ráeliánusokat azonban egyáltalán nem érdekelte az igaz Isten; nem igazán érdekelte őket saját isteneik sem. Lucifer megmutatta félelmetes hatalmát és kegyetlenségét. Így saját isteneiket elhagyva Luciferhez pártoltak anélkül, hogy megkérdezték volna mit jelent mindez, hideg és érzéketlen bármilyen istenség, mert az ő igazi és egyedüli Istenük az önzés volt. Jólétük megőrzésének érdekében nem keresték az igazságot és a kompromisszumot választották. Hogy mentsék magukat, ezrével tették ki komoly kockázatnak társaikat az egész univerzumban, egyben veszélyeztették az emberiség útját. Ostoba emberek, akik elvesztették méltóságukat, hogy megmentsék kis világukat.

Istennek újra be kellett avatkoznia, hogy helyrehozza a hatalmas kárt, amit Rael népe közönyükkel okozott az Ő élet törvényeinek. Ismételten az angyalokon és a hívő emberiségeken múlott, hogy Isten parancsai szerint cselekedjenek. Amikor nincs bátorságotok igazságban élni; ha a hamisságot választjátok, és azt gondoljátok, hogy érdekeitek mindenek felett áll, tudnotok kell, hogy előbb vagy utóbb kárt fogtok okozni felebarátaitoknak és mások vállára erőltetitek saját ostobaságotok terheit. Talán ma nem érdekel titeket, hogy tudjátok ezt, de egy nap majd érdekelni fog: ha ebből a földi életből átkerültök a túlvilági életbe, és amivel másokat terheltetek visszakerül vállaitokra. Enyhítsetek magatokon és másokon most, Istent és az Ő igazságát választva; biztosíthatlak benneteket, jobb lesz nektek.

Ezúttal úgy gondoltuk, bevezetünk titeket az univerzum más fajainak kérdésébe. Talán hallottatok a gyíkemberekről (reptalians) az embert rovarokkal és a madarakkal keresztezőkről, a szürkékről és a biológiai robotokról. Ez a tét, és a sátán ezt akarja kihasználni és az embert büntetni. Mint tudjátok senki sem képes a Földön megállítani többé a genetikai vizsgálatokat és kísérleteket. Nagy a veszélye, hogy az emberiség először lélekben, majd fizikailag is el fog pusztulni. Lucifer úgy gondolja, ha nem tudja legyőzni és alárendelté tenni az emberiséget a Földön és az univerzumban, akkor meg fogja semmisíteni azt. Nem áll szándékunkban megijeszteni titeket, ezeket a dolgokat elmondva nektek, hanem segítsünk megértetni, milyen további lépéseket kell megtenni, mert minden az epilógus felé halad, a választáshoz: Isten vagy sántán. Senki sem marad középen. Ebben a részben elmondtuk, hogy a Ráeliánusok nagyratörők voltak, de bizonytalanok és képtelenek voltak választani Isten és Lucifer között, erre Lucifer besurrant.

Ezeket a történeteket elmondva szeretnénk felhívni figyelmeteket, ébredjetek fel, mint keresztények. Nem kérünk semmit, amit már ne tudnátok: térjetek meg, imádkozzatok, ajánljátok fel magatokat, hogy Isten cselekedhessen szívetekben megakadályozva a gonoszt. Nem kell vizsgálnunk, hogy mi történik az univerzumban vagy megmagyarázni, hogyan mozognak az űrhajók stb. Ezek csak jelek számunkra, ajánlások megtérésünkhöz. Ha hidegek és közömbösek maradunk, úgy végezzük, mint a Ráeliánusok és könnyű prédái leszünk Lucifernek, mert egy napon senki sem maradhat közömbös: néhányan belépnek az új teremtésbe; mások a kozmikus űrbe esnek Luciferrel, aki vele tart.  Ismételten fontos, hogy felébredjetek és kövessétek, amit mondunk, mert el szeretnénk jutni veletek a könyv epilógusáig, ahol az Egyházat határozott válaszra kérik és ennek következtében mindannyiunkat válaszra hívnak. A következő alkalommal beszélni fogunk arról, hogy mit jelent válaszolni.

Megáldalak benneteket ma este; a Szentlélek ébressze fel az igaz Isten képét bennetek, hogy ne imádjatok hamis isteneket. Minden hamis kép mögött, amikor becsvágyunk és önzésünk dominál, van egy hamis isten; minden hamis vágy mögött van valaki, aki megpróbál becsapni és elcsábítani minket; minden helytelen viselkedés mögött ott van a gonosz, és amikor Isten szeretete hiányzik belőlünk, önző szeretet lopódzik be. Megáldalak titeket; legyetek Krisztus vérével átmosva és az Ő dicsőséges sebeivel meggyógyítva; a Szentlélek jöjjön el hozzátok, vezessen és nyújtson védelmet a gonosztól. Ébredjetek fel és hozzátok el az életet másoknak, mert felelősek vagytok értük; az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s