A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói

A hívő testvérek és nővérek segítsége

Évközi huszonnegyedik hét szombat

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Olvasmányok: 1 Kor 15: 35-37, 42-49; Zsolt 55. (56); Lk 8: 4-15

Az eredeti bűn után az emberiség a Földön, jelentősen visszaesett. Az alacsony univerzumban lévő más emberiségek szintén visszaestek, míg az Istenhez hűséges emberek sokat fejlődtek. Isten jóságában azt akarta, hogy minden emberiség fejlődjön; közben tiszteletben tartva az ember szabadságát. Ő megpróbálta minden áron visszahozni a dicsőségbe gyermekeit és teremtményeit, akikről előre gondoskodott. Támogatásunknak egyik fontos része volt, hogy olyan testvéreket és nővéreket küldött, akik kezdetektől fogva hűségesek voltak Hozzá, hogy segítsenek nekünk életvitelünkben.

Ma este a hívő testvérek és nővérek első Földre érkezésének történetét, fogjuk hallgatni. “Az Univerzum és lakói” című könyvből fogunk olvasni, a 68. oldalon.

Amint a testvérek a Földön landoltak, megáldották bolygótokat és megcsókolták a földet és megköszönték Istennek a jó utazást. Majd elindultak a földi emberek felé, akik megrémültek tőlük, de nyújtották jobb kezüket, mint az üdvözlés és a béke jelét. Ez a megközelítés egy kicsit megnyugtatta a földi embereket, azonban némelyikük megpróbálta megtámadni a látogatókat, de őket ideiglenes bénítással könnyedén blokkolták. Így semlegesítik az ellenséget, mivel soha nem alkalmaznak erőszakot. Sikerült azonban világossá tenniük a földön lakóknak, hogy jószándékúak. Azonnal felismerték, milyen hatalmas munka vár rájuk: a földi embereknek nem is volt igazi nyelve; artikulátlan hangokkal kommunikáltak egymással és úgy viselkedtek, mint az állatok. Testük igen fejlett volt, de nyilvánvaló rendellenességeket mutatott; sokan alig tudtak egyenesen felállni és intelligenciájuk is korlátozott volt.

A különböző helyeken, ahol az űrből leszálltak, a testvérek elkezdték egybegyűjteni az ott élő különböző törzseket, hogy megtanítsák nekik a túlélés legalapvetőbb dolgait. Felöltöztették őket, mert szinte meztelenek voltak, és elkezdték őket tanítani hogyan kommunikáljanak artikulált nyelven hangjuk segítségével. Az első iskolát hozták létre a Földön: egy iskolát, mely megtanította hogyan éljenek. A Földön azóta sem voltak többé ilyen magas szintű iskolák vagy mesterek, akik nem csak a diákok lelkében voltak képesek megvilágítani az isteni szikra fényét, hanem Isten életét is elmagyarázni. Ez is része volt Isten rendkívüli beavatkozásának, az Ő leggyengébb gyermekei javára.

Hát így tesz egy igazi mester: ő vezeti az egyént az igaz tudáshoz, mely a Lélekben lakozik.

Az igaz mester az, aki először is hallgat magában Isten bölcsességére, majd az ő tanítványai bölcsességére; Isten bölcsessége a jóakaratról szól minden embernek. Ezért elsődleges feladata, hogy vezesse az ember intelligenciáját Isten Lelke felé, aki minden tudás forrása, hogy a Lélek felébredjen a tanítványban, ami mint mag már jelen van benne. A tanár kíséri a tanítványt az igazság fokozatos felfedezése útján, mely mindenkiben virágzik, ha átadta magát Istennek. Az igazi mester tehát az, aki már járt ezen az úton, és most alázatosan a tanítvány oldalán újból végigjárja vele, támogatva és figyelmeztetve őt a veszélyekre. Nem állja útját, nem nyomja el jelenlétével vagy alázza meg őt felsőbbrendűségével. Soha nem vonja magához a tanítványt; ehelyett vezeti őt, hogy saját identitását és eredetiségét felfedezze Istenben; nem engedi a tanítványnak, hogy fanatikusan utánozza őt, mert azt akarja, hogy szabadon éljen.

A rossz mester éppen ellenkezőleg, ráerőlteti magát a tanítványra, tudásával megfojtja őt, tudatlansága miatt megszégyeníti, versenyez vele, hogy a legjobb legyen; irigy, ha a tanítvány felülmúlja őt. A figyelem középpontjában akar lenni, és követeli, hogy imádják; magához és nem Isten felé vonzza a tanítványt. Ily módon tudását hatalomra váltja, és így tanítás helyett, elrontja őt. Világotok tele van az ilyen féle tanárokkal; Isten nélkül nem lehet sem tanítani sem tanulni. Az emberi tanítás és tudás akkor keletkezett, amikor elválasztódott Istentől üres szógyakorlatokra és elméletekre, amelyek a semmiből indulnak, és sehová sem vezetnek. A Mestertől elválasztva, a mesterek ugyanúgy elbuknak és korruptak lesznek, ahogy korrumpálták őket. Tartsátok távol magatokat a rossz mesterektől, hogy ne maradjatok üres kezűek életetek végén.

Az univerzum testvérei szeretettel és türelemmel megtanítottak mindent, amit az emberek intelligenciája megérthetett, utat engedve a civilizációnak és a haladásnak. Az emberek a Földön megkezdték első lépéseiket a tudás irányába az Istenhívő testvérek imáival vezetve, fenntartva a szeretetet és a hitet. Különös gonddal törődtek a Föld gyerekeivel, elkezdték gyógyítani a korai sérüléseket és betegségeket, melyek nagyon gyakoriak voltak az újszülöttek körében. Feltétlenül szükséges volt gazdagítani és javítani a földi emberek genetikai örökségét, annak érdekében, hogy az új nemzedékek jobban és hosszabb ideig éljenek, tekintettel arra, hogy az egyéneknek nagyon rövid volt a várható élettartama. A tudósok és az orvosok a legmagasabb szellemi és tudományos szinten vettek részt ebben a kényes és munkaigényes beavatkozási folyamatba a felnőtteken, a gyerekeken és a magzatokon. Ezeknek a testvéreknek köszönhetitek, hogy egyenesen járhattok ma, hogy kifejlesztettek egy oktatási rendszert, hogy megtanultuk, hogyan kell jól táplálkozni, és hogy kezeljük fajunk leggyakoribb betegségeit. A tudás magját azoknak a korai emberek lelkébe helyezték, hogy az évszázadok során fejlődhessenek, azonban a magas univerzum testvéreinek beavatkozása nélkül, sokkal tovább tartott volna.

A testvérek nem kísérleteztek őseitekkel, mert erre nem volt szükség; nagyon jól tudták, hogyan kell beavatkozni az egyén genetikai örökségégébe, az ember lelkére hatottak, mert az egész életszabályozás folyamata onnan kezdődik.

Gondoljatok emberek! Ki irányítja ezt a csodálatos és titokzatos folyamatot, ami formál titeket az anyaméhben? Milyen intelligencia tudja, hogyan kell a sejteket rendezni, hogy egy egészséges és eleven emberi lényt hozzon létre, képes legyen szembenézni az élet megpróbáltatásain, képes legyen lélegezni, enni, reprodukálni, gondolkodni, cselekedni stb.? És hol található ez az intelligencia, mikor ti nem vagytok mások, mint egy embrió? Ez a fenséges intelligencia a lelkedben lévő Szentlélek, ami lelketek része. A test pedig a lelketek köré formálódik. Az Elme és a Lélek lényetek magja, mely örökké megmarad. Az isteni intelligencia jelen van és ebben a magban nagyon aktív, a DNS-ben található genetikai információ teljes mértékben végrehajtja lényetek kialakulásának folyamatát a megvalósításig.

Az Istenhhű testvéreitek harmóniában élnek Isten Lelkével, és ismerik annak törvényeit; ezért nincs szükségük laboratóriumokra és kémcsövekre, hogy folyamatosan javítsák az ember életét. Tudják, hogyan kell felébreszteni az ember lelkét, amely magában hordozza Isten teremtő erejét, hogy aktiválja a hatalmas lehetőséget, mely mindegyikőtökben belül megvan. Miért nem tehetitek ugyanezt a Földön? Mert ti ezt a tudást saját önző célotokra használnátok és a végén több kárt okoznátok, mint hasznot. Szeretnétek manipulálni az élet törvényeit, hogy kielégíthessétek hatalmas profit és a hatalom éhségeteket; ezért nem tehetitek meg, és ezért lepik el betegségek bolygótokat. Ha Istennel egyesülve élnétek, akkor nagyban javíthatnátok életminőségeteken. De úgy döntöttetek, hogy mindent magatok tesztek; a baj az, hogy magatok nagyon keveset tehettek. Ezt nyilvánvalóan megerősíti a sí vár állapot, melyben éltek.

A lényeg, melyet a Szentháromság Szelleme elmagyarázott nekünk nagyon fontos, és ezért hangsúlyozta, ebben a könyvben. Minden, amit Isten el akar érni ezekben az időkben az Istenhívő testvéreken keresztül hasonló lesz ahhoz, amit Jézus tett az apostolokkal, különösen Pünkösdkor. A keresztényeknek ezt nem lenne nehéz megérteni. Isten minden gyermeke a világegyetemben a Szentlélekben gyűlik össze; egyesek hűek maradtak, ezért élet lehetőségeik és lelkük képessége nagyon fejlett. Mégis, nagyon korlátozottak vagyunk egoizmusunk miatt. A múltkor említettük a bomlasztó energia kérdését, melyet itt a Földön láthatunk: elértük azt a pontot, ahol mindent el tudunk pusztítani, még a bolygót is. Tanúságot akarok tenni arról, amit tudunk: az Istenhívő testvérek sokszor akadályozták meg a pusztítást, mert ők tudják, hogyan kell ezt megtenni; sokszor anyagtalanították a fegyvereket és hatástalanítottak mérgeket; sokszor megakadályozták a harmadik világháború bekövetkeztét. Ők szellemünkre hatva közvetítik Isten életét hozzánk; előmozdítják identitásunkat és tisztességünket; ez az, amit nekünk, keresztényeknek meg kell érteni, mert a Feltámadt Krisztus kinyilatkoztatta a feltámadt életet, az első feltámadást, az első győzelmet a halál felett, és a bennünk lévő gonosz feletti gyökeres győzelem.

Ahogy haladunk a könyvben, látnunk kell, ahogy a hívő testvérek segítettek Ábrahámnak, Mózesnek és a választott népnek, Izraelnek; hogyan jelentek meg Jézus születésénél Vízkeresztkor, az úgynevezett “bölcsek”. Ők jelen vannak, de számunkra nem láthatóak; segítenek nekünk, és nem kérnek semmit, csak nyitottságot Isten Lelkéhez. Hagyjuk az egoizmust, közösségünkön keresztül erősítsük egymást. Ez azt mutatja nekünk, hogy sem a Föld emberisége sem az alacsony univerzum nem tud kikerülni ebből a helyzetből az angyalok és az Istenhez hű testvérek segítsége nélkül, amikor a galaxisok eltávolodnak egymástól. A könyv végén ez a kérdés nem csak megemlítésre fog kerülni, de egy határozott hívás lesz az Egyházhoz, azoknak, akik képviselik az Egyházat és a más vallásokat, hogy nyíljanak meg Isten felé.

Megáldunk titeket, hogy legyetek jóakaratú emberek, akiket nem lehet könnyen korrumpálni. Mindenfajta korrupció szétesést okoz; az fáj és különböző típusú betegségeket okoz. Megáldunk a Szentlélek hatalmával, hogy a Szentlélek ajándéka egyre jobban hasson bennetek; hogy lelketek Isten előtt őszinte hozzáállású legyen; hogy gyakorlatban és imán keresztül változtasson szívetekben és még jobban nyissa meg Isten hatását az eszközökön keresztül, melyről Ő előre gondoskodott. Megáldunk a hét nagy Arkangyallal együtt, mert ma a hét nagy Arkangyal kilencede kezdődik. Megáldunk titeket Krisztus misztikus testével, az Istenhívő testvérekkel együtt, hogy bízhassatok bennük és legyetek nyitottak Isten eszközeihez, amit használ, hogy segítsen nektek, és hogy segítse az emberiséget a Földön és az univerzumban. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s