A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói

Évközi huszonnegyedik hét kedd

Olvasmányok: 1 Kor 12:12-14; 27-31; Zsolt. 99(100); (84); Lk 7:11-17

Egy részt fogunk olvasni “Az Univerzum és lakói” című a könyvből, a 49. oldalon:

 

Minden ember döntése

Igazságossági okokból, Isten elhatározta, hogy minden ember, ahogy őseik is vizsgálat alá kerül. Ő úgy döntött, minden embert a teremtés idején megpróbál: mindenkinek döntenie kellett kit szolgál, Istent vagy Lucifert. A teremtés idejében kellett megtennie, ahogy azt tette az ősökkel és az ember összes gyermekével; megkapták a választás lehetőségét. A döntés minden ember rendeltetése, hogy a hűségesek, a bizonytalanok vagy a lázadó emberiség részei lesznek. Ez így volt, és még ma is így van. Ettől kezdve a mai napig, a fogantatás pillanatától Isten minden embert megpróbál és dönteni kell. Isten előtt azonban szabad marad, és az élettapasztalatain keresztül felülvizsgálhatja eredeti döntését. [1]

Abban a pillanatban, amikor egy emberi lény létrejön, szembe kerül Istennel és Luciferrel. Milyen nagy és megfejthetetlen a teremtés misztériuma és hány árnyalata van minden emberi választásnak! Vannak, akik kétség nélkül és örömmel döntenek Istent szolgálva, mások bizonytalanok és ingatagok maradnak, mások pedig megtagadják Istent, és Lucifert választják függetlenül a következményektől, ami ezzel a választással jár. Az igen vagy nem, mely a fogantatás pillanatában kifejeződik, jelentősen befolyásolja életeteket, de nem köt meg titeket: döntést hozhattok, hogy igent mondotok, bár korábban úgy döntöttetek, hogy nemet mondtok; megválthatjátok magatokat földi életetek alatt, ha Jézus Krisztus által odaadjátok magatokat Istennek. Istennel az oldalatokon minden lehetséges! Hasonlóképpen, választhatjátok Lucifert is, ha a fogantatás pillanatában Istent választottátok. Szabadok vagytok! Az élet egy nagy ajándék, amit Isten rátok ruházott, és úgy gazdálkodtok vele, ahogy akartok; azonban vegyétek figyelembe: minden döntés következményekkel jár.

Azáltal, hogy az embert Isten megpróbálja, nagy kegyelmet gyakorol az emberiség felé. Sőt, annak ellenére, hogy az eredeti bűn továbbra is mint szomorú örökség terheli a bizonytalan és lázadó emberiségeket, sok ember a fogantatás pillanatában úgy döntött, hogy Istent és nem Lucifert szolgálja, de nem csak ezt. Sokan azok közül, akik Istent választották, elfogadták, hogy a lázadó emberiségek közé tartozzanak, bár nem szándékosan; hanem némi fényt hozzanak annyi sötétség közé és készüljenek a Megváltó eljövetelére.

Tehát a Földet, mint más bolygókat Istennek alávetve nagylelkű férfiak és nők belakták, feláldozva magukat a többi bűnös testvéreikért. A férfiakat és nőket, akik szentségükben hősiesek voltak, a gonosz szellem üldözte, mely uralkodó volt a hűtlen emberiségek között. Próféták és az üdvösség előfutárai jöttek az emberiséghez Jézus Krisztusban. Még ma, remek férfiak és nők továbbra is születnek közétek: felidézik Jézus Krisztus lábnyomát és felkínálják magukat mások jóságáért. Megtestesülnek még azokon a bolygókon is, melyek még nem kapták meg a megváltás üzenetét; sőt még Jézus Krisztust sem ismerik; őket a Szentlélek vezérli. Felajánlásuk előkészíti az utat Krisztus bejelentésére, hogy elérjen minden bolygót. Nagyszentségű Férfiak és nők minden időben készültek Krisztus eljövetelére a Földön és továbbra is készülnek az Ő második dicsőséges eljövetelére az idők végezetéig.

Azok, akik olvasták a könyvet, észrevették, hogy kihagyunk oldalakat. Lehetetlen a könyv minden oldaláról megjegyzést tenni. Kiválasztottuk a fő témákat, az emberiség fordulópontjára vonatkozóan. Ma azt a kérdést választottuk, hogy “Minden egyes ember döntése a fogantatás pillanatában”, amely elvezet minket a mai napig, és pillanatig, amelyben úgy érezzük, hogy szeretnénk felülvizsgálni döntésünket. Ezeket a kulcsfontosságú témákat választottuk, mert szeretnénk viszonylag gyorsan a könyv első és második részén túl lenni; mert fontos, hogy utolérjük a mi időnket készen állva a bekövetkező eseményekre, és felelősen cselekedni mindenre, amit meg fogunk tapasztalni.

Az ember teremtése is rejtély. A földi emberiség még nagyobb rejtély, mert nem emlékszik és képességeik szunnyadnak, amint azt hallottuk az előző elmélkedésben; Isten azt akarja, hogy az ember fokozatosan ébredjen fel, haladva a történelemben, Istennel együttműködve, hogy új teremtménnyé váljon. Az embernek, aki eltávolodott Istentől minden, amit nem tud racionálisan és tudományosan ellenőrizni, az titokzatos. Az a személy, aki rendelkezik Isten Lelkével, képes behatolni akár Isten misztériumába is; az adott személy Isten misztériumával átalakul fénnyé, és tudni fogja a dolgokat, ahogy azok Istenben vannak; fel fogja ismerni magát Istenben, eredetét és az élet értelmét. Érdekes, hogy az Istenhez hűséges emberek a felső univerzumban tökéletesen emlékeznek származásukra és pontosan ismerik a tiszta Lélek törvényeit, mivel a tiszta Lélek alárendeltjei.

A választás spirituális szinten a fogantatás pillanatában történik, ezt racionális szinten nem lehet felfogni; de azt is tudjuk, hogy a búzaszem, a vetőmag is egy rejtély; a növények biológiai memóriája is egy rejtély; ezek mind rejtélyek és el kell fogadnunk ezt, különösen az ember teremtésének rejtélyét, mert az embert, Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette és neki nem szabad irányítania vagy elnyomnia ezt a valóságot. Ez katasztrófa lenne. Az ember képes fokozatosan fejlődni, vágyai szerint visszatérni egy harmonikus életbe, a tiszta Lélek törvényeivel.

Fogantatásunkkor két dolog elengedhetetlen fejlődésünkhöz. Az első, hogy ismerjük származásunkat. Mikor Istenben vagyunk, megvilágosodottá válunk és fokozatosan haladunk előre, míg a hit biztonságot és nyugalmat ad nekünk. Fejleszthetjük tisztességünket, ha hűségesek vagyunk Istenhez. Egy másik alapvető alkotóelemet kapunk a fogantatás idején, a küldetésünket. Miért küldetés? Mert mi Isten képére és hasonlatosságára teremtődtünk, és mint a Szentháromságban élő Három Személy felajánlották magukat egymásnak, ugyanez vonatkozik ránk: arra vagyunk hivatottak, hogy Isten életét előidézzük másokban: ez a küldetése az embernek. Hivatottak vagyunk, hogy Istennel együttműködve irányítsuk a világmindenséget a tiszta Lélek törvényei szerint. Ekkor a misszió kéz a kézben jár identitásunkkal. Ezért a választás a fogantatás pillanatában egy döntés a Teremtő, a Megváltó és a Megszentelő vagy a pusztító mellett; ez vezetni fog minket a pozitivizmus, az élet teljessége vagy a megtévesztés, a korrupció és a pusztítás felé, melyet mindig Lucifer okozott.

Akönyvben hallhattátok, hogya szentek ésaz igazak missziójaa fogantatás pillanatától kezdődik. Sok lélek a felső univerzum egyikbolygóján lehetett volna, de az alsó univerzumbantestesültek meg;ők misszionáriusokésfényhozók. Ez nagyonfontos, amikor azemberiség történetét nézzük; ottpátriárkákat lehet látni, aválasztottnépet, aszenteketésaz igazakatatörténelem folyamán, akik Istent választottákés készülnekaz emberiség végső döntéséreazegészvilágegyetemben; avégső döntés, mely asátán mellett döntő pusztítókat vezeti az általuk választott úton haladva. Isten gyermekeit elviszik választásuk szerint, hogy Isten gyermekei legyenek és belépjenek az Új Teremtésbe. Ígyminden, ami atörténelembentörténtelsőfelkészülés volt Jézus Krisztus eljövetelére, és azt követőenfelkészülés Jézus Krisztusmásodikeljövetelére, amikor minden összegződni fog Krisztusban, vagyis minden, ami be akar lépni az Új Teremtésbe.

Szent Pál azt mondja, hogy az egész teremtés sóhajtozik és várja Isten gyermekeinek kinyilatkoztatását. [2] Ez Krisztus misztikus testének küldetése és ezen a ponton meg kell értenünk, az Egyház mélyreható értelmét, a Krisztusban és a Szentlélekben való közösséget és csak egy testté válni: Krisztus misztikus testében.

A mai napot azzal szeretném befejezni, hogy elmondjam, milyen fontos, mindnyájunk számára saját választásunk. Ugyanilyen módon mindegyikünk hívatott volt dönteni a teremtés pillanatában, most felnőttként mindenki újra dönthet, és ha ez egy igazságos és szent ember felelős döntése, meg fogja határozni életét és sokak életét. Nézzétek, mi történik ma a Földön. Megpróbálnak megoldást találni a problémákra, de azokat, ahogy az önző ember gondolja, nem lehet megoldani. A problémák megoldódnak és tulajdonképpen gyorsan meg lehetne oldani, ha az emberiség úgy dönt, hogy igazságos és szent lesz. Tehát milyen következtetést vonhatunk le ma? A következtetés: igaz lehetek és segíthetek másoknak, hogy igazak legyenek; szent lehetek és segíthetek másoknak is szentté válni; Együtt tudok működni a Megváltóval és megmenteni Vele másokat; siettetni tudom az időt, hogy gyorsan jöhessen el a vég. Egy csoport embert gyűjtök magam köré, akik úgy döntenek, hogy igazak lesznek, és ki akarnak kerülni ebből a politikai és gazdasági zavarodottságból, feltétel nélkül megadva Jézus Krisztusnak a lehetőséget, hogy bennünk és általunk beavatkozzon. Ezért ma ez egy mindannyiunktól függő döntés, egyben előkészítése mások döntésének.

Szeretnélek emlékeztetni titeket, hogy minden nap több ezer lélek ajánlja fel életét értetek. Ez is egy döntés lesz Istenért vagy ellene. Szeretnélek emlékeztetni, hogy az egyetemes Egyház bővült: most a felső és a közép univerzum egyesült Krisztusban az összes angyalokkal és szentekkel együtt. Tudjátok, hogy készek evangelizálni az alacsony univerzumot. Ez a rendkívüli ereje a Szentháromság Istennek, hogy segíteni jön nekünk, de ugyanakkor rettenetes lesz a sátánnak és mindazok számára, akik bizonytalanok. Tehát, itt az ideje a felelős döntéseknek, hogy felgyorsítsa az időt, és fordulópontot hozzon az emberiség számára.

Megáldalak titeket ezen az estén, hogy a Szentlélek és Isten összes hatalma hasson át titeket, világosítson meg; ahol kétségeitek vannak, adjon erőt a jó döntéshez, érintse meg szellemeteket és lelketeket, ahol gyengék és törékenyek vagytok. Krisztus vére mossa le bűneiteket, gyógyítsa meg az élet sebeit és nyissa meg az utat bennetek a Teremtő felé. A minden szentek szentsége és az igazak üdvtörténete és az összes mártír segítsen titeket, Isten keze legyen jelen gondjaitokban a túlélésetekért, a mindennapi életetekben; Isten legyen köztetek, hogy jeleket adjon jelenlétéről, és küldje el a szenteket, az angyalokat és a rendkívüli eszközöket és adja át nektek a Szentlélek érintését, mely felébreszti az életeteket. Megáldlak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1] Lásd: “A Nagy Sorompón túl”, 13. fejezet; A Szentlélek üzenete 2012. február 3. “Csodálatossá tettél engem” címen, megjelent a http://towardsthenewcreation.com

[2] A rómaiakhoz 8: 19-22

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s