Az új emberek ünneplik az életet – Isten létezik

Drága Testvéreim,

Az emberi történelem tanúskodik a kezdetektől fogva, hogy Isten létezik: az emberiség ösztönösen megérezte és annak ellenére, hogy csak korlátozottan értették meg, imádták Őt, bár sokszor rosszul.

Isten azonban kapcsolatba lépett az emberiséggel. Felfedte arcát Jézus Krisztusban, és az emberiség számára megnyitotta az utat, hogy ismerje meg Őt teljesen, és ha ily módon felemelkedett, együtt éljen vele.

 Ezekben a napokban a keresztények nagy ünnepélyességgel ünneplik egyesülésüket Istennel:az Úr Jézus mennybemenetele, aki természetünket vitteazistenidimenzióba; a Szentlélek leereszkedése szívünkbe, aki belülről vezetminket keresztül felemelkedésünkigésvisz minket a lehetőségek határain túlra; aSzentháromságba, ahol elérjükaz újteremtés tökéletesteljesítését, és ahol mindenszenvedésnekéshalálnakvége lesz. (Jel 21:4.)

Isten teljes mértékben ismertetni akarja velünk Életét, ha el akarjuk fogadni és élni azt. Amikor üdvözöljük Isten életét, a hit misztériumát megvilágítva alakítja át tökéletes tudásba: így merül fel bennünk a teljes és örök élet. Ellenkezőleg, ha igazság nélkül tiszteljük a misztériumot vagy a nélkül éljük meg azt, a tudást elkerüljük, Isten életén kívül maradunk, mely az emberiségnek ismerteti magát, felemelve azt.

Mozgalmas időket várunk, melyben Isten kinyilatkoztatja Magát annak érdekében, hogy az emberiséget egy magasabb dimenzióba vigye. Isten nem kényszeríti az emberek szabadságát, de megmutatja Magát azoknak, akik szeretik Őt, és készek arra, hogy átalakuljanak az Ő életébe: “Ekkor megszólalt Júdás, nem az Iskarióti: “Uram, miért van az, hogy nekünk akarod magadat kinyilatkoztatni, és nem a világnak?” Jézus azt felelte neki: ” Ha valaki szeret engem, megtartja szavamat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg igéimet. Az ige pedig, amelyet hallottatok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem. Ezeket mondtam nektek, amíg veletek voltam. A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn 14: 22-26)

Az alábbiakban közzé tesszük a meditációt Stefania Caterina könyvéből, hogy jobban megértsétek a szükséges lépéseket, annak érdekében, hogy a Szentháromságban éljetek. Szokás szerint elkísérünk titeket imádságunkban és megáldunk titeket és azokat, akik Isten fényében járnak.

TomislavVlašić

                                        Krisztus gondolata nem fantázia

Szt. Rafael hosszú beszélgetése Krisztus gondolatáról több beszélgetésben és üzenetben bontakozott ki az évek során. A magyarázatok között 2005-ben megkérdeztem Szt. Rafaelt, hogyan tudnánk megkülönböztetni Isten gondolatát és a mi képzeletünket.

“Meg kell tanulni különbséget tenni a képzelet és az ihlet között, Isten azt akarja, hogy megértsétek Krisztus gondolatán keresztül, amely nem statikus, hanem örökösen dinamikus bennetek. Ha a Boldogságos Szűz Márián keresztül felajánlottátok magatokat Jézusnak gondolataitokkal és elmélkedésekkel Krisztus erejét vonzza magatokhoz, mely bennetek lakik. Így ez nem képzelet, hanem isteni kreativitás. Azokban az emberekben, akikben nincs Isten tudat a képzelet uralkodik: akik homokra építenek és nem sziklára. [1]  Ha Krisztusnak adjátok magatokat, akkor igazán egységben éltek Istennel és testvéreitekkel. A testvéri közösség megakadályozza, hogy uralja a képzeletet, mert ti mások szeme előtt vagytok és a közösség tovább erősíti a tudást. Sőt, ha másokkal közösségben éltek, akkor egyre inkább elmerültök a szentháromsági szeretet dimenzióban, a szeretetben, mely egyesíti a Három Személyt a Szentháromságban. Miután elmerültetek a Szentháromság életében, eléritek a természeti és szellemi törvények ismeretét, amelyek szabályozzák a világegyetemet és megőrzik minden teremtmény életét. Mindezek segítségével teljes mértékben elismertétek Isten jelenlétét, és akkor olyan emberek lesztek, akik közbenjárnak az emberiség érdekében. Kapcsolatotok a Szentháromsággal mélyül, és onnan keletkezik a legnagyobb tudás, ami a közvetlen tudás felülmúlva a kinyilatkoztatást is; Sokan kaphatnak kinyilatkoztatást, de kevesen rendelkeznek valódi tudással. Én “tudásról” beszélek csupa nagybetűvel nem a skolasztikus tudásról, melyek tanulmányokból és elméletekből állnak. Úgy értem, a tudás, ami a Szentháromsággal egy élő kapcsolatból jön, aki az élet és minden olyan törvény forrása, mely szabályozza az életet.

Ami az Istenhez hűséges bolygókon történik, mint az Alfa Centauri-n kis dolog ahhoz képest, amiről beszélek. A jövő emberisége teljes mértékben egyesülni fog Jézus Krisztussal és általa az Atya Istennel a Szentlélekben, élvezni fogja az igazi tudás teljességét, amely lehetővé teszi, hogy az ember minden határon túlra juthasson testi és lelki téren. Ez egy fokozatos folyamat lesz, mely Isten által azokkal fog kibontakozni, akik teljes mértékben felkínálták magukat Istennek; ez az egész emberiség javát fogja szolgálni. Egy nagy és végső átjáró fog megnyílni az igazi tudás felé, túl minden tudományon és hierarchiák felett. Isten így át fogja alakítani a hozzá hűséges ember gondolatát az Ő saját erőteljes gondolata szerint.

Isten saját gondolatával gondolkozik és teremt. Még a ti gondolataitoknak is kreatívnak kell lennie, és így fogtok magatok elmerülni a Szentháromság szeretetében. Amikor egyesültök Istennel, gondolatotok már nem a homályos vagy elméleti spekulációt tükrözi, hanem a teremtést.  Képesek lesztek saját gondolataitokkal teremteni, ahogy azt szavaitokkal teszitek. Ez az ami az apostolokkal történt, akik egy szóval gyógyítottak. [2]   Meghívottak vagytok ti is, mert Isten gyermekei vagytok, az Ő képmására és hasonlatosságára teremtve.

 

Kérdés: Mi a különbség az ihletettség és a tudás között?

“A tudás egy tág fogalom, amely magában foglalja a felfogást, kinyilatkoztatást, megérzést és az ihletettséget. Ezért az ihletettség a tudás része. Nem az emberi tudásra utalok, ami skolasztikus és racionális, hanem az isteni tudásra, amely Jézus Krisztus által az Istennel való egyesülésből ered; amint meg van írva, minden bölcsesség kincse és tudása el van rejtve benne. [3]  Jézus Krisztus az Isten Igéje és Isten Bölcsessége. Ha tökéletes egységben éltek Vele, Neki ajánlva életeteket a Boldogságos Szűz Márián keresztül, akkor elmerültök a Szentháromságban, akiben Isten minden ismerete lakozik. Mikor fokozatosan értek oda, tudni fogjátok az Utat, az Igazságot és az Életet, mert ismerni fogjátok Jézus Krisztust; általa meg fogjátok Istent közvetlenül tapasztalni.”

K: Az apostolok Pünkösdkor megkapták a nyelveken szólás ajándékát. Miféle tudás ez?

A nyelvek ismerete csak egy kis része a tudásnak, amiről beszélek; ez egy ajándék, és mint ilyen, nem igényel sok elmélkedést; egyszerűen felismeritek, hogy más nyelveken is tudtok beszélni, mert olyan állapotba kerültetek, hogy ezt rendkívüli módon megtehetitek. Ez csak egy ajándék. Az igaz tudás több mint egy ajándék, mert ez közvetlenül Krisztus gondolatából éled fel bennetek, ha ti felajánljátok életeteket és elhagyjátok, önzéseteket aktívvá válik és működik. Ismétlem, hogy Isten gondolata bennetek van, és mindent vizsgál! Sőt, minden dolog Krisztus által jött létre az Ő részére [4] , és az Ő gondolata megnyitja elmétekben a mindenek tudását, ami teremtve lett. Isten gondolata kreatív. Ha elkülönítitek magatoktól Krisztus gondolatát, gondolatotok meghal, vagy még rosszabb, pusztítóvá válik.”

A “Riscrivere La Storia – Vol I – Nel pensiero di Dio” (A történelem átírása – Kötet. I – Isten gondolatán belül), c. könyvből 51-53 oldalak; Kiadta  Luci dell’Esodo, 2009 (Lights of the Exodus – Az Exodus fénye)

[1] Lásd Mt 7: 24-27

[2] Lásd ApCsel 3: 6

[3] Lásd Kol   2: 1-3

[4] Lásd Kol: 1 15-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s