Maradj egyesülve Istennel

Kedves Testvérek,

Bemutatom Szent József üzenetét, mely a neki szentelt  kilenced elején érkezett hozzánk. Az ima alatt kértük, mondjon valamit magáról mivel keveset tudunk róla. Az alábbi szavakat címezte nekünk, hogy mély és hiteles kapcsolatra ösztönözzön minket Istennel, aki minden boldogság és beteljesülés forrása. Nagy szeretettel megáldalak benneteket. Az Úr adjon nektek békét.

Stefania Caterina

                              Szent József 2014. március 10-i üzenete

“Megáldalak benneteket, kedves testvéreim. Kifejeztétek kívánságotokat, hogy szeretnétek többet megtudni rólam; tulajdonképpen az én személyem meglehetősen csekély az Egyházban, bár sok őszinte hívem van. Megismerhettek engem Istenben, mert mi tökéletesen ismerjük egymást; sőt, a Szentlélek bennünk lakozik, és Ő az, aki feltárja minden egyes egyén személyiségét. Ezért, ha Istenben vagytok, csak gondoljatok egy szentre, egy személyre vagy olyan helyzetre, hogy megértsétek a Szentlélek által ezt a szentet, személyt vagy helyzetet. (Róm 8: 26-28)

Egy szívvel vagyok a Boldogságos Szűz Máriával, bár a mi házasságunk nem olyan volt, mint amit megszoktatok a Földön: házasságunk nem teljesedett be. Ennek ellenére, mi egységesek voltunk, egyek Istenben. Valójában Isten hozott minket össze, nem a szenvedély; még csak nem is Isten cselekedete egyesített bennünket; hanem Isten azért egyesített minket, hogy végrehajtsuk az Ő tervét. Az emberek gyakran összeállnak, hogy valamit együtt tegyenek. Ehelyett mindig Isten egyesít titeket és amikor egyesültök Istenben, akkor Ő bíz meg titeket munkával.

Nem vagyok a Szentháromságban, mint a Boldogságos Szűz Mária, aki a legkivételesebb és egyedülállóbb emberi lény a világegyetemben; soha nem lesz még egy, mint Ő, még az új teremtésben sem. Ő a Szentháromságban van és ez a hely jogosan az övé. Mindamellett beléptem a Szűz Anya Szívébe; Jézus után, én voltam az egyetlen, aki tökéletesen léptem be az Ő Szeplőtelen Szívébe, és együtt egy szívet alkottunk. Ezért azt mondhatom, hogy bár közvetve de, beléptem a Szentháromságba.

Ez mindnyájatokra vonatkozik: minél jobban léptek be Mária Szeplőtelen Szívébe, annál mélyebb lesz tudásotok a Szentháromságról és titokzatos életéről. Mária Szíve Jézus Szívében él és ezért ő elmerül a Szentháromságban; azonban Jézus Szíve is él Mária szívében; az Ő Szíve Mária méhében fogant. (Jn 14 : 9-11).

Az én szerepem a Földön fontos volt: biztosítanom kellett a nép előtt, hogy Jézusnak a törvény szerint volt apja; Mária minden bizonnyal nem lehetett volna egyedülálló anya, mivel az szörnyű botrány lett volna. Mégis, nem ez volt az egyetlen ok, amiért Isten a menyasszonyomhoz kötött: Jézusért hívtak életre minket azért, hogy az első nucleus-a (kis magja) legyünk annak a népnek, mely az Egyház, ami egy nap Jézus köré gyűlik. Mi ketten előre tudtuk mindezt; mi voltunk az Egyház első sejtje. Ezért Isten egy küldetést bízott ránk, mely gyümölcsöző volt Lélekben; azt akarta, hogy egységünk biztosítsa Jézus békés, kegyelemben felnövését lélekben és testben. Én Krisztusért dolgoztam; az ács műhelyemben dolgoztam, hogy biztosítsam a mindennapi kenyeret, mely a becsületes munka gyümölcse volt. Én voltam az első, aki Krisztusért dolgozott.

Fiatalon haltam meg. Isten kegyelméből nekem nem kellett jelen lennem Jézus  keresztre feszítésénél. Nekem nem lett volna olyan erőm, mint Máriának; Nem kaptam meg ugyanazt a kegyelmi ajándékot, mint Ő. Egy szörnyű csapás lett volna számomra; a kereszt lábánál haltam volna meg. Jézus soha nem rejtette el mi várt rá sem az anyja, sem előlem, így lélekben készültünk. Azonban Jézus keresztre feszítése nem egy volt a sok véres kivégzések között, melyek történtek abban az időben: a pokol minden gyűlölete, valamint a világegyetem emberiségének összes bűnei csaptak le Rá, és kivégzése a legbrutálisabb volt, mely valaha megtörtént a Földön. Atyai gyászom olyan nagy lett volna, hogy elpusztított volna engem. Ezért Isten elhívott magához és lehetővé tette számomra, hogy lélekben jelen legyek a kereszt lábánál. Így tudtam támogatni imáimmal Máriát és Jézust ebben a szörnyű órában, ahogy már annyiszor tettem az életben: Heródes üldözéseinél, a menekülésnél Egyiptomba, szegénységben és a nagy és kis mindennapi élet gondjaiban.

Személyemet nem mindig értették jól az Egyházban, mert nehéz megfelelő meghatározást adni a szexualitásról. Ezért a jelenlétem néha zavarónak volt tekinthető Mária tisztaságához képest; ez azért történik, mert az emberek úgy gondolják, hogy a szűziesség kényszer eredménye, és ezért nehéz felfogni. A valóságban ez nem így van; igazi szűziesség egy szabad választás, és ez része a tágabb értelemben vett szeplőtelenségnek. Az a személy, aki valóban úgy dönt, hogy a szűziességet választja, az végsőkig kitart mellette. Nem volt szexuális érdeklődésem Máriával kapcsolatban; soha nem is gondoltam rá; Isten sem tervezte és nem is akarta és nem lett volna semmi értelme Isten tervében. Megkaptam a kegyelmet, hogy minden kísértést legyőzzek, mert Isten mindig megadja a szükséges kegyelmet, hogy elvégezhessük munkáját. Emellett a menyasszonyom sem volt olyan, mint a többi: az Ő kegyelme olyan tiszta volt, hogy semmi piszok sem lehetett a közelében. A tisztaság ami belőle áradt csak Jézushoz volt hasonlítható. Amikor Máriát és a kis Jézust együtt megfigyeltem, éreztem a végtelen tisztaságot ami áradt belőlük; a bűn legcsekélyebb árnyéka sem volt bennük; teljesen elmerültek Istenben. Lelkem jóllakott ezzel a tökéletességgel; ezért én is elértem a szeplőtelenséget a szentséghez vezető út eredményeként, de a rendkívüli kegyelem által is, melyet elnyelt az én különleges egyesülésem Jézussal és Máriával.

Egyszerű életem volt: ott volt a munka a műhelyben, az imádság Istenhez az Atyához Jézusért és Máriáért, valamint imáim velük együtt. Annak ellenére, hogy nem voltam fizikailag a kereszt lábánál, Isten rám bízta Egyházát; amit Máriával együtt óvok. Az Úr meghívott , hogy gyakoroljam az apaságot minden gyermeke felé, ahogy gyakoroltam azt Fiáért Jézus Krisztusért. Ez nem Isten apasága, hanem apaság Istenben. A Földön Jézust megvédve apaságom és Mária anyasága együtt működött; Most együtt dolgozunk, hogy megvédjük Isten gyermekeit, és ez nem is lehet másként (apostoli buzdítása “Redemptoris Custos” II János Pál, 1989)

Ennek a kilencednek az elején, amit felajánlotok nekem, kérem, merítsétek el magatokat a Szűzanya Szívében, ahol megtaláltok engem. Örömmel tölt el, amikor látom, hogy ez a nép egyre inkább Máriához tartozik, mert szívem örül  menyasszonyom Szeplőtelen Szíve diadalának. Ha megtaláltátok Máriát, megtaláljátok Jézust, és ha megtaláljátok Jézust, megtaláltok mindent.

Egyesülés Máriával Istenben az út, Mária és az Istennel való közösség a cél. A szeplőtelenség, ami vezet, hogy Isten előtt állhassatok, akár házasok vagytok akár nem. Nem állhattok Isten elé, ha nem vagytok makulátlanok. Semmi tisztátalan nem állhat Isten elé. Az igaz, hogy Isten megbocsátja bűneiteket; azonban az is igaz, hogy senki sem állhatott volna Isten elé, ha nem lenne Jézus Krisztus, az Igaz és Közvetítő. Ő az, Aki Isten elé áll felajánlva Testét és Vérét, hogy az Ő áldozata mindenkiért volt. Nélküle nem jelenhetnétek meg az Atya előtt, mert egyikőtök sem teljesen tiszta és semmilyen tisztátalan nem állhat az Atya szemei elé. Ezért a makulátlanságra szükség van, mert ez segít, hogy minél jobban közösségbe lépjetek Istennel Krisztusban, aki minden más közösségnek értelmet ad. Valójában minden hiteles közösségre leszáll ​​a Szentháromság: a házasságra, a felajánlásra, a barátságra, és minden más lelki közösségi formára.

Mindenki megkapta a kegyelmet, hogy együtt éljenek Istennel; senki sem lesz képes elérni ezt kegyelem nélkül. Ismétlem, az Istennel való közösség a cél az emberiség útján: az új teremtésben mindenki tökéletes közösségben fog Istennel együtt élni. Ti még mindig a földi úton jártok és ezen keresztül próbáltok közelebb és még közelebbi közösségben lenni Istennel. Ha nem sikerül ezt elérni ebben az életetekben, akkor a tisztítótűzben kell majd megtennetek; ez egy út, mely nem áll meg, még a halál pillanatában sem. Sajnos a Földön az Istennel való közösséget nem értik rendesen: az embereket nem megfelelően vezetik és tartják magukat Istennel közösségben, csak azért, mert valamilyen vallási rítusban vesznek részt, misére mennek vasárnaponként, vagy odaadó imákat mondanak. Mindezek a fontosak, hogy Isten közösségébe érjünk, de ez nem közösség Istennel. Nem lehet igazi közösség magunk felajánlása és makulátlanság nélkül. Mindenki megkapta a keresztségben a kegyelmet, hogy elérje a szeplőtelenséget, önfeláldozást és a közösséget; azonban az út folyamán ez a kegyelem fokozatosan elveszett a  többféle értelmezés miatt, melyet az emberek adnak a lelki és a személyes életük kapcsolatával… Istennel, és mivel az emberek nem kapnak megfelelő útmutatást az igazi a hit igazi útján.

Ezért ma nehéz beszélni a keresztényekhez a makulátlanságról és a közösségről, hogy ajánlják fel magukat Istennek. Az Istennel való közösség szinte egy plusz a vallási életben, mely gyakran jótékonysági aktivizmuson alapul. A jótékonyságra szükség van, ez nem kérdés; azonban ha nincs az Istennel való közösség, honnan jön a jótékonyság és mi táplálja azt? Nincs veszélye annak, ha nincs közösség Istennel, a szentáldozás ünneplése felszínessé válhat, elhamarkodott és hideg? Szerencsére, az Egyházban sok szent van, akik személyes kapcsolat tartanak Istennel; gyakran ismeretlenek, vagy félreértettek vagy kigúnyoltak; azonban, ha nem lennének ilyen emberek, a keresztények jótékonysága nem lenne sokban eltérő a nem keresztény humanitárius szervezetek aktivistáinak tevékenységétől. Ezért vissza kell térni a személyes kapcsolathoz és Istennel való közösségbe.

A mai keresztények már nem érzik a mély kötődést a Szentlélekhez, mint az első keresztények rögtön Pünkösd után. A Szentlélek soha nem vonult ki az Egyházból, de nem volt képes fellépni minden erejével; Hatása az évszázadok során csökkent. A jelenlegi Egyházon belül a Szentlélek ereje nem hasonlítható, a kezdetekéhez. Sok oka van ennek: pl. a racionalizmus, az aktivizmus, teológiai spekulációk és az emberi tudomány, melyek a Szentlélek helyére kerültek. Mindazonáltal, a Szentlélek folytatta és továbbra is folytatni fogja hatalmával a szentekben a rendkívüli tetteket, mert a szentek kiléptek önmagukból és az Istennel való közösséget keresik mindenek felett; ezért a Szentlélek szabadon alakítja őket kívánsága szerint, cselekszik bennük és rajtuk keresztül. A szentek mindig is létfontosságú éltető elemei voltak az Egyháznak. Sajnos, manapság az emberek egyre inkább eltávolítják magukat saját belső forrásuktól, ami Isten, máshol keresve inspirációkat és élet modelleket; bálványokat  hoznak létre, mint a hírességek, tudományos szakértők, sőt a vallási elöljárókat: sok keresztény számára a pápa előrébb való Krisztusnál. Először is, meg kell tanulnotok Jézust magatokban hallani és akkor képesek lesztek meghallani és megérteni a pápát.

Megáldalak benneteket és remélem, hogy ez a kilenced segít egyre inkább belépni Mária Szeplőtelen Szívébe és az Ő közösségébe Istennel és az emberiséggel; az Ő tökéletes  önfelajánlásban megtaláltok engem is.

Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Ima Szent Józsefhez

Szent József, igaz ember az igazak között,
Isten családjának védelmezője
az egész világegyetemben,
védd meg az Egyházat a Földön
ebben a fontos és kényes időben.

Járj közben Istennél, hogy az Egyház mindig
a megfelelő utat válassza,
békével leküzdve a nehézségeket ,
a provokációkat és az akadályokat,  amely a világ a szelleme
elébe helyezi.

Szíved égő tüze gyújtson minket
lángoló igaz hittel,
biztos remény és a magasztos szeretet ,
hogy együtt haladhassunk Veled és Máriával,
a te Szűz házastársaddal,
korunk nehéz útjain.

Vezess minket, ahogy a kis Jézust vezetted,
kezénél fogva.
Segítetted Őt felnőni
és férfivá válni.

Segíts nekünk is, hogy igaz gyermekei lehessünk Istennek
a Szentháromság dicsőségére és megtiszteltetésére.

Ámen !

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s