4. Az új emberek ünneplik az életet

  Istennel való találkozás Jézus Krisztusban

Drága testvéreim,

Ezt az elmélkedést Szent Mihály arkangyal 2013. március 17-i üzenetéből vett szavaival kezdem, melyek megnyitják az utat bárkinek, aki keresi Istent és segíti a keresztényeket, akik elkezdik Húsvétra a felkészülést, hogy elmélyítsék Isten tudatukat:


“Ebben az időben, mindazokat, akik jóra vágynak és keresik az igazságot, meghívottak, hogy a mély lelki megújulás útját kövessék. Ez szükségszerűen vezet a Krisztusban való egyesüléshez; ez azt jelenti, hogy mindenkinek el kell fogadnia , megismernie és szeretnie Jézust, és a szent nép részévé válni. A  Krisztussal való eggyé válás érinti az egész teremtést; minden ember számára ez egy egyedüli ösvény az univerzumban. … Ha minden összegződik Krisztusban, az Atya új mennyet és új földet teremt  és gyermekeinek adja; ez lesz az új teremtés. Tisztátalan ide soha nem léphet  be… Ez a Szentháromság csodálatos terve mindannyiótok és az egész emberiség számára. Ez már teljesen kibontakozóban van.” [1]

1. Szemléljük meg Jézust abban az epizódban ahol felkészül a nyilvánosságra, ahogy ezt nekünk Máté apostol mutatja be (4, 1:11). Jézus elvonul a sivatagba, hogy csend vegye körül; minden emberi kapcsolatot és tevékenységet beszüntet. Minden gondolattól megtisztítja elméjét, hogy lelkében és természetében egy valódi böjtölésben mélyen elmerüljön! Így belső szabadsággal szemléli Istent, Aki bevezeti Őt a tiszta lélek törvényeibe. Felismeri magát, mint az AKI. Származását ki fogja nyilvánítani az embereknek, megerősítve a gonoszság és a halál megpróbáltatásainak leküzdésével majd feltámadásával. Ebben az állapotában kísértette meg Őt a Sátán. A Sátán el akarja terelni figyelmét, elvonni Őt Istentől, hogy elveszítse  önazonosságát. Furfangosan idézi a Bibliát, hogy Istenen kívül éljen és cselekedjen, azonban Jézus szilárd marad Istenben, az Atyában és a Szentlélekben: Léte és cselekedetei Isten akaratával összhangban vannak. Így nyilvános élete teljesen kibontakozik, amíg a gonosz és a halál feletti győzelmével fel nem támad a halálból.

Összpontosítsunk Jézus három próbatételére az idézett evangélium részletre, mert ez sokat mondó. Krisztus Lelke minket is hívott, hogy engedjük el az emberi struktúrát és merítsük magunkat a tiszta lélekbe, hogy kapcsolatba léphessünk Istennel; így megtaláljuk valódi önmagunkat, és új emberi teremtményekké válhatunk. A negyven napos böjt után, Jézus éhes. A Sátán azt javasolja neki, hogy használja fel rendkívüli hatalmát, változtassa a köveket kenyérré, így bizonyítva isteni mivoltát. Azonban, aki megszegi Isten Lelkének törvényeit, nem tartozhat Istenhez. Sőt, az isteni rendben élő ember harmóniában él Istennel, és nem szenved táplálék hiányban. Ez az értelmezése Jézus kijelentésének:

“Írva van: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével,

amely az Isten szájából származik.”

A Sátán bizonyítást akar Jézustól, hogy Ő az Isten Fia, tegyen valami látványosat: felviszi Jézust a templom legmagasabb pontjára és arra kéri, vesse le magát, és mutassa meg, hogyan védik meg őt az angyalok. A Sátán így gondolkodik; mindig megpróbál pusztítani és lezülleszteni mindent. Azonban Jézus továbbra is a tiszta lélek törvényeinek veti alá magát, harmóniában él Istennel, és nem szeg semmilyen törvényt. Amikor rendkívüli dolgokat tesz, túl megy a mi dimenziónkon, nem bántva vagy sértve semmit. Ezért így válaszol:

“Ne kísértsd az Urat, Istenedet”

Sátán azonban nem enged. Megmutatja Jézusnak a világ királyságainak minden dicsőségét és azt mondja, “Mindezt neked adom,” mondja, “Ha behódolsz és imádsz engem.”  Azonban Isteni mivoltában Jézus az egész valóságot úgy látja, mint amilyen; látja a Sátán bukását és mindent, amit kínál, és így felel:

“Távozz, Sátán! Mert írva van:

“Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.”

Ezekre a szavakra a Sátán eltűnik.

2. Ne tartsátok távol magatokat Isten parancsaitól és a tiszta lélek törvényeitől! Ha eltávolodtatok, térjetek vissza az Istennel való egyesülésbe,  és osszátok meg Vele életeteket. Az emberiség Isten törvényeit már sokszor megszegte és kiforgatta. Istent megsértették és megvetették; Ajándékait kihasználták. Emiatt az emberek szenvednek: betegségek és halál a gyümölcse viselkedésüknek és sorsuknak. Az emberiség és a teremtés nyög. Hogyan kerülhetünk ki ebből az állapotból? Két megoldás mutatkozik.

a) A Sátán dühöng, hazudik, összezavar és elpusztít. A katonai hatalom nem megoldás, hanem egy  szörnyű pusztító fenyegetés. A kereskedelmi és a pénzügyi rendszer sem ad reményt nekünk: a fogyasztással kapcsolatos elvárásokat és ezzel az éhezőket is növeli a világban. A szórakozás, a show műsorok és a züllött életmód üressé teszi az embereket. A tudományos fejlődés ígéretes, de túl gyakran korrupt kezekben van; a halál véget vet minden sikernek. Összefoglalva, az emberiség korrupt szelleme csak a joggal és az emberi hatósággal nem gyógyítható és javítható. Még a hívőket is megpróbálja a Sátán, mint ahogy Jézust is. A gonosz szellem sohasem hagyja el őt; hanem mind az egyént és a közösséget is csábítja; beférkőzik a lélek legintimebb rétegeibe, mert ő egy szellem, és az ember mentális korlátain túl jut. Ezért oda kell figyelnünk néhány fontos pontra.

A hívőknek be kell fejezni a magukba fordulást, mert ez a túlélésért folytatott harcra készteti őket; egyedül járnak a maguk módján; a szellemi munkában kimerítik magukat anélkül, hogy felismernék Isten segíteni akarását, új távlatokba vezetni az új horizontok felé. Ezért a hívő nem látja, nem érzékeli és nem éri el Isten kezét. Ez könnyen párhuzamos vallási élethez vezethet, mely Istennel ellentétes. Elutasítják a Lélek impulzusait ami átalakuláshoz vezet vagy rendkívüli tapasztalatokra törekszenek, miközben egoisták és önzők maradnak. Sajnos a torz vallási aktivitással az emberek nem javítják hibáikat és könnyű prédái lesznek a Sátánnak.

Isten hatalmas tettének előestéjén vagyunk az alacsony univerzumban. Ez a művelet erős hatással lesz a Földre: segít azoknak, akik részt szeretnének venni benne, de gyengíti azokat, akik elutasítják azt. A Sátán ellenzi Isten tervét, hogy az egész univerzum egyesüljön Krisztusban. Tudja, hogy nem akadályozhatja meg, azonban felforgatással az embereket ellene fordítja: hazudik, összezavar, késlelteti Isten tervét, kárt okoz, rombol és szenvedést hoz az egész teremtésre. Rendelkezésére áll a nép lázadása, valamint az erőteljes ezoterikus és pogány kultusz az alsó univerzumban. Az ezoterikus kezdeményezés, ami jelen van az alsó univerzumban, egyesül Krisztus árulóival a Földön, a sátánistákkal és a médiumokkal, akik egy bolygóközi hatalmat alkotnak.

Ez a gonosz művelet egyre inkább érezhető lesz azoknál, akik Krisztus ellen vannak és azoknál, akik továbbra is bizonytalanok és felszínesek hitükben. Ez az emberiség  kiélezett választását fogja előidézni: Krisztussal vagy Luciferrel.

Figyeljetek most Lucifer sajátos stratégiájára. Hamisít és eltérít: rossz fényben mutatja be az Istenhívő embereket a bolygókon: a médiumok és a pogány papok a lázadó bolygókon úgy mutatják be magukat, mint az Istenhez hűséges testvérek a magas univerzumban. Telepátiával hatnak a hívők gondolataira: érzékeny embereknek mutatják magukat, akik hisznek Jézusban és ismerik Istent; felébresztenek bizonyos erőt az egocentrikus és önző emberekben, akik kapzsik a rendkívüli dolgokra. Milyen nagy veszély mindazok számára, akik lelki életük központjába helyezik magukat a rendkívüli eseményekben való részvételért!

Akaratlanul válnak a médiumok eszközeivé. Továbbá, a Sátán megpróbál közvetíteni közöttünk és a lázadó bolygók emberisége között, akik az ő szövetségesei; úgy akarja bemutatni őket, mint az emberiség megváltói és az egyetlen emberiség a világegyetemben a Földi emberiségen kívül. Ily módon próbálja legyőzni az egész emberiséget a Földön. A Sátán azt hiszi, hogy így megtudja állítani Isten terveit, távol tartva a hűséges testvéreket és megzavarva a Föld embereit. Úgy tűnik, hogy minden propaganda és hamis információ a földön kívüli életről, melyet a tömeg médiák terjesztenek, ebbe az irányba vezet.  De a Sátán becsapja magát!

b) Jézus megmutatja és megnyitja az utat Istenhez, az Atyához és Ő  ki fogja nyilvánítani Őt a Szentlélekben: Azt igényli, hogy mindenki lépjen ki önmagából az Istennel való találkozáshoz. Ez Isten munkája: az egész univerzum emberisége kerüljön közelebb Jézus Krisztushoz, hogy Szent Lelkét oda adhassa, mely átalakult, ismét feltámadt, valamint az egész teremtéssel, az új teremtéssé válhat. Isten mindegyikőtöktől választ vár az Ő kegyelméhez Jézus Krisztusban. Keresztény testvérek, figyeljetek és tartsátok be a nagyböjtöt. Ott megtaláljátok, mi az igazi böjt, az igazi imádság, az igazi jóság és a valódi részvétel a keresztény misztériumokban. Éljetek megfelelően és akkor a Szentlélek vezet titeket, aki meg fog védeni a sátáni beavatkozástól. Lelketek meg fog újulni, és akkor majd eltakarítjátok a romokat és  hiányosságokat. Jó felkészülést Húsvétra!
Még nektek is testvérek, akik nem hisztek Krisztusban, kívánok jó felkészülést Húsvétra, az Istenhez vezető útra, aki minden jó forrása. Csak Krisztusban tudjátok ezt megtenni: teljes pompájában meg fog jelenni minden ellenkezés ellenére.

 

“Íme, a felhőkön jön,

és látni fogja őt minden szem,

és akik őt átszúrták.

Mellüket veri miatta a föld összes népe.

Igen! Ámen.

Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr,

Az Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.”

(Jel 1, 7-8)

Veletek vagyunk imádságainkban és áldásainkban, kívánjuk, hogy találkozzatok Istennel.

Tomislav Vlasic
 

[1]  Szent Mihály arkangyal 2013. március 17-i üzenete: Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy beteljesítsem.” (Mt 5, 17), ezen a honlapon publikálva.

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s