2.Levél a Jézus Krisztusban hívőknek és nem hívőknek

                                      Az Új Emberek Ünneplik az Életet

Kedves Testvéreim,

Jézus üzenete kapcsán írunk, hogy a 2014. január elsejei közlésünkben [1]  készséggel  felajánlottuk, hogy tájékoztassunk és elkísérjünk titeket ebben az évben. Ezzel a cikkel szeretnénk még jobban bevonni titeket a felelős elkötelezettségbe közös sorsunkat felismerve: hogy az életben egy minőségi előrelépést tegyünk, és vegyünk részt az emberiség dicső jövőjében.

Tanúsítjuk, hogy az egész világegyetem Jézus Krisztusban fog összegződni. Ez ne zavarjon meg titeket! Nem kezdjük előítéletekkel, vallási képekkel, melyeket rátok erőltettek,  de még vallási ideológiákkal sem. Egy alapos párbeszédet szeretnénk kialakítani, melyből az Isten hívő ember igazi azonossága megnyilvánul, mint egy tudós, aki az igazságot keresi; egy párbeszédet az emberekkel, akik elkötelezettek a legnemesebb eszmék után vágyódva élnek, leülepedve bennük, hogy mennyiségit lépjenek az életben. Mindez magában foglalja a hívők és nem hívők a felelősségét, mint ahogy minden vallás tagjaiét is.


Minden ember Isten képmására teremtetett, ami beivódott a lényébe. Az ember megtalálhatja ŐT, AKI az emberek által elképzelt Isten képmáson túli. Ez a metafizikai alapja, amiért Isten kinyilatkoztatja magát minden embernek ezekben az időkben az univerzumban, Jézus Krisztusban, mint AKI az élő valóság. Mindenkinek lehetőséget ad, hogy az igazi képet ébressze RÓLA, AKI bennük van. Így mindenki megtalálhatja valódi énjét Istenben, majd egy új emberi lénnyé válik; és mint ilyen, a tiszta lélek törvényei irányítják és Isten társává válik. Ez emel fel az igazi tudáshoz és tudományhoz, amelyek az embert tökéletesen képessé teszik, hogy Istennel együtt irányítsák a teremtést.

Ezekben az időkben, Isten minden szeretetét kinyilvánítja annak érdekében, hogy minden embert és minden teremtményt elérjen az univerzumban. Arra kér minden férfit és nőt , hogy lépjenek ki saját kis világukból nyíljanak meg Neki, hogy a kezdetektől fogva a nekik szánt életet elérjék. Isten tette keresztirányú: túl megy a bolygók, nemzetek és vallások határain. A tiszta szellem törvényeit tárja fel, melyen az egész univerzum nyugszik; ugyanakkor Isten tette kötelez minden embert, bárhol is legyenek. Tehát, Isten eljön minden emberhez, felébreszti a lelket bátorít mindenkit egy konstruktív választásra; Ő ezt közvetlenül teszi vagy az általa választott eszközön keresztül. Ezek az eszközök hajtják végre utasításait, akik alárendeltek Neki. Isten terve megállíthatatlan és egyre gyorsul.

Isten tiszteletben tartja az emberi szabadságot; ezért Ő azokhoz beszél, akik nyitottak kegyelme fogadására. Az elmúlt január 1-i üzenetében Jézus ezt mondta a 2014 évvel kapcsolatban: “Szép lesz azok számára, akik engem választottak: akik életemet választották egyre bőségesebb kegyelmeimet fogják kapni. Sőt, minden kegyelmet megadok, melyet sok ember elutasított, akik őszintén válaszolnak.” A Biblia megerősíti ezt:
”Hagytam, hogy felkeressenek, akik nem kérdeztek engem; engedtem, hogy megtaláljanak, akik nem kerestek engem.” (Izajás  65, 1)

Jézus nem tett különbséget emberek között, hanem a szívüket és hitüket nézte. Meggyógyította egy római tiszt szolgáját, akinek hitét dicsérte (Mt 8 : 5-13). Meggyógyította egy idegen nő lányát (Mt 15 , 21-28). A bűnösökhöz szólt: Máté, és az Ő apostolává tette, mondván: “… Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.”  (Mt 9, 13). Jézus minden emberért ontotta vérét, “… Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” (Mt 26, 27-28).

Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelét ebbe az összefüggésbe helyezhetjük: ” … ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé rendelt, aki által a világokat is teremtette, s aki – mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása, és mindent fenntart hatalmának igényével -, miután a bűnöktől megtisztulást szerezett, a Fölség jobbján ül a magasságban.” (Zsid 1, 2-3).

 

Ezekben az időkben Jézus egyre többször fogja kinyilatkoztatni magát; minden embernek szemtől szembe VELE kell majd kinyilvánítania választását: Istenhez vagy Luciferhez tartozik. Mindazok, akik részt vesznek az Ő tetteiben átalakulnak és az új teremtés irányába haladnak. Ennek fényében fogunk megérteni minden eseményt a Földön és az univerzumban. Azonban a helyes döntések belső készség nélküli meghozatalánál, fennáll az összezavarodás veszélye. Minden személy, aki készen áll arra, hogy megkeresse ŐT AKI, meg fogja találni Jézus Krisztust, a Megváltót.

Ugyanezek a törvények kötelezik a keresztényeket is, de nagyobb felelősséggel, miután már ismerik Jézus Krisztust, és megkapták az üdvösség kegyelmét. Az idézett üzenetben Jézus ezt is intézi hozzájuk, “Minden, amit a keresztények nem valósítottak meg ezekben az években és végig az évezredek során súlyos terhe az egész emberiségnek bolygótokon. Ezért embereim alapos megtisztításával kell kezdenem a Földön; meg kell tisztítanom az Egyházat.”

 

Bocsáss meg nekünk, Urunk, Jézus ,

ahogy elrejtettük arcodat;

megzavarva az embereket, akik kerestek téged .

Bocsáss meg nekünk, akik nem hisznek

és ti akik más vallásokhoz tartoztok,

Szeretnétek Isten igaz arcát látni.

Bocsáss meg nekünk embereknek az univerzumban,

akik a mi bolygónkat a Földet látjátok,

a halál és a korrupció bolygóját,

miközben bennünk egy feltámadt emberiséget várnátok.

Az intézmények minden hatalmukkal együtt sem fognak automatikusan megmenteni, de sem a jelek, avagy figyelmetlenül hallgatva Jézus szavait vagy felületesen részt venni a szentségekben. Ő maga mondja, a fent említett üzenetben, “Figyeljetek tehát, hogyan hallgatjátok! Mert, akinek van, annak még adnak, akinek pedig nincsen, attól még azt is elveszik, amiről azt gondolja, hogy az övé. (Lk 8, 18) . Figyelmesen hallgassatok a helyes útra, minden szóra, amit az evangéliumi üzenetekben hallotok, az üzenetekből, mindenből amivel már megajándékoztak titeket: azaz, engedjétek, hogy szavam megváltoztassa életeteket, máskülönben ugyanazon szó fog szenvedést okozni és elítélni titeket.”

Drága keresztények, éljétek meg keresztségeteket: a keresztségben elfogadtátok, hogy meghaltok magatok számára, hogy felemelkedhessetek a dicsőséges Krisztusban. Az egyetlen módja, hogy elérjétek ezt, hogy felajánljátok életeteket Krisztusnak a Szeplőtelen  Mária és Szent József Szívén keresztül, a felülmúlhatatlan hűségnek. (par excellence) Amikor őszintén felajánljátok magatokat Jézusnak, megkapjátok a kegyelmet, hogy igazak és makulátlanok legyetek legyőzve a korrupciót magatokban. Ez fog bevezetni titeket az igazi közösségbe Istennel és felebarátaitokkal. Tapasztalni fogjátok lelki bővüléseteket és közösségeteket Krisztus Misztikus Testével, az összes kegyelemmel és eseménnyel. Életetek felajánlása Istennek felébreszti a keresztségben kapott felkenést, azaz legyetek papok a hívők papságán keresztül, akik a próféták, a fény emberei és királyok, vagyis az emberek, akik magukat és a világegyetemet Krisztussal együtt irányítják.

Ily módon új emberekké váltok, élő és sugárzó templomok, melyek vonzzák a rászoruló lelkeket, úgy az élőket, mint a holtakat. Lélekben részt fogtok venni az egész egyetemes Egyház tetteiben. Isten minden emberi lényt el akar érni a világegyetemben. Megadja nekünk a kegyelmet ezekben az időkben, hogy még a távolból is megkeresztelkedjünk a Szentlélekben és tüzében, függetlenül a fizikai kontaktustól, ahogy azt már elmagyaráztuk nektek. [2] Nagy dolgokat fogtok elérni és segíteni fogtok testvéreiteknek az egész univerzumban.

Már sok lelket meggyőztünk minden időben tapasztalatainkkal, akik kérték a megkeresztelkedést. Hogy segítsen megérteni egy példát idézünk nektek. A mi emberiségünkből két nagy zseni jelent meg nekünk lélekben. A múltban éltek, és mindenki számára ismertek voltak, az egyikük keresztény volt, a másik nem. A túlvilág dimenziójában, melyben most találták magukat, felismerték, hogy ők Isten ajándékai voltak a Földön az emberiség számára. Elmondták nekünk, Isten hogyan használta őket földi életük során. A nem keresztényhez fordulva megkérdeztem, hogy meg akart-e keresztelkedni. Tréfásan azt válaszolta: “Ahogy intelligens vagyok, azonnal a lelkek első csoportja közé csusszantam, akiket már megkereszteltél.”

Hát legyetek  bátrak, testvérek szilárdítsátok meg keresztény elkötelezettségeteket. Nem maradhattok a szűk területeiteken. Jézus Krisztus irányítja az egész világegyetemet és mindent és mindenkit jobbá alakít át. Csatlakozzatok cselekedeteihez és fedjétek fel arcát azoknak akik még nem ismerik Őt, így megfogjátok érteni az eseményeket, melyek szemetek előtt fognak lezajlani.

El fogunk kísérni titeket Isten előtt állva, imádságban Neki felajánlva. Áldása szálljon mindnyájatokra.

Tomislav Vlašić

[1 ] Jézus üzenete 2014. január 1.:  ” A Szép és Nehéz év “ publikálva ezen a honlapon .

[2 ] Vö. Stefania Caterina , “Beyond the Great Barrier”,  (A Nagy Sorompón túl)  Luci dell’Esodo (Az Exodus fényei) 2008, 9. fejezet .

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s