“Ne félj, te kisded nyáj, mert úgy tetszett Atyátoknak, hogy nektek adja az országot.” (Lk 12, 32)

Kedves Olvasók!

Bemutatom Szent Mihály arkangyal üzenetét, aki az események felé mutatja az utat, melyek előttünk állnak. Szent Mihály azt mondja, hogy az emberiség számára a Földön ez az utolsó üzenet, de azok akik őszintén részt kívánnak venni Isten tervében, hogy egyesítsen mindent Krisztusban, nem fognak hiányolni semmit sem. Ezért hadd szolgáljuk Istent teljes bizalommal, emlékeztetve egymást „felelősségünkre, mint emberi lények és hívők”, ahogy Szent Mihály mondta.

Üdvözöllek benneteket és imáimban mindig megemlékezem rólatok.

Az Úr adjon békét nektek.

Stefania Caterina

                Szent Mihály arkangyal üzenete  2013. november 20.

“Üdvözöllek titeket testvéreim és nővéreim a Földön! Isten még egyszer elküldött hozzátok. Azonban ez nem olyan, mint a többi üzenet, melyeket eddig kaptatok: szavaim ma lezárnak egy ciklust történelmetekben és egy új kezdődik. Ma utoljára fordulok a Föld emberiségéhez. Már sok mindent elmagyaráztak nektek; ezért nem fogom megismételni, amit már tudtok. Csak néhány pontot emelnék ki, hogy még egyszer emlékeztesselek felelősségetekre, mint emberi lények és hívők. Íme a pontok, melyeken kérem gondolkozzatok el.

1. Minden, amit elmondtak nektek az elmúlt években, teljesülni fog a Földön. A terv, hogy minden egyesüljön Krisztusban, meg fog valósulni. Isten ellenségei és emberei ne csapjanak be! Istennek van hatalma, hogy befejezze, amit eltervezett. Ha úgy tűnik, hogy ez nem így van, akkor csak azért, mert Isten türelmes az emberekkel a Földön és mindenki számára időt ad, hogy megértsék, amennyiben megakarják érteni. Isten ígéretei mindig valóra válnak azoknak, akik szeretik, és őszintén keresik Őt; még Isten ellenségeinek is valóra válnak, akiknek akarva-akaratlanul meg kell hajolniuk a Szentháromság akarata előtt. Sőt, az emberek, az angyalok, a démonok és az összes teremtmények Isten hatalmának vannak kitéve és semmi sem kerüli el a szemét. Előbb vagy utóbb , mindennek teljesülnie kell. Ügyeljetek erre.

2. A terv, hogy Krisztusban egyesüljön minden, már folyamatban van az univerzumban. A nucleo-k, az új papság, a misztikus egyesülés Krisztussal és a többi dolog, melyekről sok szó esett már működnek a világegyetem nagy részében, különösen az Istenhez hű emberiségek között, akik a magasabb univerzumban élnek; a középső univerzumban a legtöbb emberiség között is működnek. Tulajdonképpen, elmélyült és széleskörű evangelizációs munkát végeztek az Istenhez hű testvérek és az jól gyümölcsözött. A középső univerzumban egész bolygók tértek meg Istenhez, és a hívő emberiséggel együtt egy nagy és hatalmas népet alkotnak.

Ezért mondom, ne gondoljátok, hogy amit már bejelentettünk az elmúlt években, az egy gyönyörű utópia. Isten nem füstöt ad el, amit oly sok politikai és vallási vezetőtök tesz; Ő nem téveszt meg senkit és különösen azokat nem, akik szeretik őt. Ezért ami már az univerzum más részein történik, meg kell történnie a Földön és az alsó univerzumban, ahol a Föld van.

A Föld nagyon le van maradva az Istentől való távolsága,- arroganciája,- és hűtlensége,- miatt. Bolygótok lett volna a központ ahonnan a Megváltás üzenetét kellett volna terjeszteni az egész univerzumban, mert valójában Jézus a Földön testesült meg. Ehelyett ahogy magatok is láthatjátok, a Föld egy olyan központtá vált, mely a bűnt és a korrupciót sugározza. Emberiségetek többsége Isten törvényein kívül él: sőt, az önzés, a bűn és a halál   törvényeit követi.

3. Isten minden korban létrehozta az Ő kis közösségét a Földön, szerény embereket, akik hűek maradtak az Ő szeretet törvényének és életének: Jézus a kisded nyájról beszél (Lk 12, 32), akikért Isten az emberiség sok bűneiért megbocsátott, és akikért meg fogja valósítani elképzeléseit a Földön is. A szentek, próféták és az igaz emberek, akik a bolygótokon éltek a történelem során, előkészítették az utat a Földön Isten tervének megvalósításához. Szinte mindig szidalmazták és üldözték őket, de ők felajánlották életüket és szenvedéseiket mindnyájatokért, elhárítva a büntetést, amit az emberiség méltán megérdemelt volna. Amint meg van írva: “…Isten próbára tette, és magához méltóknak találta  őket. Megvizsgálta őket, mint az aranyat a kohóban, és elfogadta őket egészen elégő áldozatul.” (Bölcs 3, 5-6) Az áldozat, melyet Isten megengedett, nem volt hiábavaló, és ez nyilvánvaló lesz az idők végén.

Még ma is jelen van ez a kis nyáj  a Földön; Istennel és az ő eszközeivel egyesülve csendben munkálkodnak a hit és törvény nélküli pogány világ nehézségei között. Ez olyan, mint a hajtás, melynek rendeltetése, hogy nőjön. Ebből a hajtásból fogja Isten kibontakoztatni az új népet, kik meg fogják valósítani terveit. Mindnyájan meghívottak vagytok, hogy részei legyetek ennek a népnek, mert Isten nem részesít előnyben senkit sem. Azonban a lelkesedés nem elég: le kell vetkőzni minden önzést, kompromisszumot, ambíciót, és dönteni életetek komoly megváltoztatásáról, Isten törvényei szerint élni, ahogy Isten tette Jézus Krisztus megismertetésével.

Lucifernek sok és erőteljes követője van a Földön, ahogy nagyon jól láthatjátok. Utálják Isten kis nyáját, fel akarják oszlatni és kiirtani, de Isten óvja sajátjait. Erre nagyon jól kell emlékeznie Isten ellenségeinek!

4. Az emberiség a Földön attól a pillanattól kezdve átadta magát Lucifernek, hogy elkövette az eredendő bűnt. Itt helyezte el trónját; ő is összegyűjtött embereket a Földön, és onnantól a célja, hogy kiterjessze királyságát az egész alsó univerzumban. Bolygótokon a helyzet komoly, de az emberek többsége nincs egyáltalán tisztában a kockázattal, rohannak, elfoglaltak a túléléssel; ha Lucifer nem tudja megvalósítani terveit, akkor el fog pusztítani titeket. Ez az, amit mindig tesz: elpusztítja, amit nem tud megvalósítani. Egy hierarchia, mely Lucifert szolgálja a Földön szilárdan tartja kezében a hatalmat; látható merre vezet ez titeket: a Föld a kétségbeesés helye, az egész univerzumban úgy ismert, mint “a halál bolygója”, veszélyes és ellenséges.

5. A Föld emberisége nem lesz képes kijutni az alagútból, melybe belecsúszott. Ezért szükségetek lesz az Istenhez hű testvérek segítségére. Isten mindig szeretett segítséget küldeni nektek a hozzá hű testvéreken keresztül, akik ellen Lucifer nem tud semmit tenni; de Isten mindig tiszteletben tartotta szabadságotokat. Sokan közületek nem fogadják el, hogy más emberek is léteznek az univerzumban, és ez okozta Isten terveinek késlekedését. Mi több, a hatalmat uralók és vallási vezetők, nagyon félnek a hűséges testvérek beavatkozásától, rejtegették az emberek elöl az univerzum  valóságát; ez még bonyolultabbá tette a dolgokat. Ennek ellenére Isten úgy döntött, hogy segítséget küld nektek az univerzumból, Ő meg is fogja tenni, hogy határt szabjon a Földön az emberek ravaszságának és arroganciájának, akik nem akarják elfogadni sem Isten valóságát sem meghajolni akarata előtt. 


Eddig az Istenhez hű testvérek a középső univerzumba utaztak, minden népnek hirdetve Jézus Krisztus megváltását és az Ő nevében egész emberiségeket kereszteltek meg. Isten parancsára várnak, hogy belépjenek az alacsonyabb univerzumba és elvégezzék ugyanazt az evangelizációs munkát.
Ebben az univerzumban, ahol ti is vagytok, a helyzet kényes: itt Lucifer a különböző emberiségek felett nagy hatalommal rendelkezik, mert ők ellenségesek Istennel. Ők nem fogják könnyen elfogadni a hívő testvéreket, éppen ellenkezőleg, erőszakkal reagálnak majd. Amikor a hívő testvérek minden erejükkel belépnek az alsó univerzumba és megkezdik evangelizációjukat, jelentős hatása lesz a Földön is, mert Lucifer és követői állandó riadó készültségben lesznek; megsokszorozva erőfeszítéseiket, hogy a hívő testvéreket elűzzék.

Az alsó univerzumban a Föld lesz az utolsó bolygó, melyet a hívő testvérek meg fognak látogatni. Mégis közösségben lesznek a Föld kis nyájával, akik már régóta elfogadták létezésüket, és  szeretettel várják megjelenésüket. Isten el fogja küldeni a hűséges testvéreket a Földre, hogy meglátogassák a jól felkészült egyéneket és nucleo-kat, hogy tanítsák és védjék meg Isten gyermekeit. Amikor eljön az idő, Isten elrendeli nekik, hogy nyíltan mutassák meg magukat a Földön az egész emberiség számára. Ekkor uralkodóitok hazugságai, fegyvereitek, sőt még a rakétavédelmi pajzsaitok sem fognak semmit sem érni. Ezután jeleket fogtok látni az égen, a napon, a hold csillagain   (Lk 21, 25), mindenki meg fogja érteni a valóságot, mint amilyen, de sokaknak ez már túl késő lesz. Most van itt az ideje mindnyájatoknak, a legnagyobbaktól a legkisebbekig, válasszatok: Istennel vagy Luciferrel. Ne vesztegessétek az időt, mert nem sok idő maradt.

6. Mielőtt mindez megtörténik, Isten igaz gyermekei, akik szeretnének újra egyesülni Krisztussal, új teremtményekké válnak és mindenük meglesz. Mindenről ami rájuk vár tájékoztatni fogják őket: a Szentlélek fogja vezetni őket az igazsághoz belsőleg, és  egyre erősebb visszaigazolást fognak kapni a megfelelő időben. Isten meg fogja védeni kicsiny nyáját a csata ellenére, mely vár rá: ez a kis közösség frontálisan fog megütközni a gonosz erőkkel és a Föld színtere lesz a szellemek minden idők legnagyobb csatájának: Isten Lelke jelen van gyermekeiben, és ennek a világnak szelleme a sötétség gyermekeiben.

7. Ahhoz, hogy képesek legyenek szembenézni egy ilyen csatával, ezúttal Isten a három fő eszközét vetette be népe oldalán: az angyalokat, a Központi Nucleus-t és az Istenhez hű testvéreket. Azok, akik üdvözölték őket és közösségre léptek velük erős védelem alatt lesznek. Isten eszközei teljes működésben vannak az univerzumban, és nehéz helyzetek előtt állnak: lélekben fel kell készülniük a hívő testvérek belépésére az alsó univerzumba, és megvédeni a törékenyebbeket Isten népe között. Isten egy csendes és erőteljes lépésre hívta őket.

8. Isten csendre inti rendes és a rendkívüli eszközeit, hogy munkájukat arra koncentrálják, ahol az valóban szükséges. A nagy prófétai hangok ebben az időben lassan csökkenni fognak, amíg  teljesen el nem némulnak. Ez Isten nagy csendje, megelőzve a nagy eseményeket, melyek rátok várnak. A hamis próféták zavaros hangjai továbbra is üvölteni fognak a tereken. Csak azok lesznek képesek felismerni a hangokat a rátok váró nagy rendetlenségben, akik határozottan kiállnak Istenért: politikai, társadalmi, vallási nyugtalanság lesz, még a természet is megbolydul, melyet minden határon túl elpusztítottatok. “Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Földindulások lesznek, sok helyen dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek.”  (Lk 21, 10 – 11) Isten már nem fog többet beszélni a süketeknek, akik nem akarják meghallani, és nem is fogja megmutatni tetteit a vakoknak, akik nem akarnak látni: Isten művét kizárólag azok fogják megérteni, akik egyesültek Vele. Isten vissza fogja vonni az adott kegyelmeket azoktól, akik kihasználják az Ő kedvességét, és azoknak fogja adni, akik Isten akarata szerint járnak el. Emberiségeteket komoly próbának teszi ki majd, nem azért, mert Isten büntetni akar benneteket, hanem azért, hogy megtisztítson és megóvjon titeket: makacsságotok olyan mértékű, hogy nem hagytok más lehetőséget Istennek, mint a megpróbáltatásokat, csak így hajlotok meg a jó előtt,  miközben mindig készen álltok arra, hogy a gonoszt válasszátok.

9. Isten terve, az Ő teljes erejével zajlik, hogy megmentse gyermekeit az egész univerzumban. Nem lesz megállás, amíg Lucifer királysága meg nem semmisül. Minden teremtmény érezni fogja a Szentháromság működését, mely hatalmas hullámként mindenhová szét terjed majd. Döntsd el most, melyik oldalra állsz; holnap már túl késő lehet.

10-ig. A Föld Egyháza is kemény próba előtt áll, hogy megtisztuljon a sok bűntől, melytől beszennyeződött. Isten szereti Egyházát és megakarja menteni; azonban ez nem lesz lehetséges bűneik igazi kiengesztelése nélkül.

Ehhez még egyszer hívom a pápát és minden keresztény egyház hierarchiáját, hogy ismerje fel és hirdesse az élet létezését az univerzumban, különösen az Istenhez hű testvérek létezését. Én is felkérem őket, hogy ismerjék fel ebben az időben a három rendkívüli eszközt, és lépjenek közösségre velük annak érdekében, hogy segítséget és védelmet kapjanak. Végül megkérem őket, hogy méltányolják meghatalmazásomat, mint a dicsőséges Krisztus eljövetelének Előfutárát és mint Isten gyermekeinek irányítóját ezekben az utolsó időkben. Nem magamért kérem ezt, hanem Isten terveiért és akarata szerint. Nem kérem, hogy drága szobrokat állítsatok nekem, de engedelmeskedjetek parancsaimnak, melyek népe érdekében Isten parancsai. Ha ez megtörtént, az emberiség szenvedése a Földön rövidebb lesz, és minden szükséges segítséget meg fogtok kapni tőlem és minden eszköztől, melyet vezetek. Ez az utolsó felhívás, melyet küldök nektek, ezt követően Istenen a sor, hogy beszéljen, és Ő azt fogja tenni, amit szándékozik. Elmélkedjetek és imádkozzatok, hogy a helyes utat válasszátok.

Felkérem az összes papot és keresztényt, a legkisebbtől a legnagyobbakig, hogy elemezzék saját viselkedésüket, és feltétel nélkül ajánlják fel magukat Istennek. Emelkedjetek felül a földi dolgokon; annyira elnyelnek titeket ennek a világnak gondjai, hogy Isten magja nem növekszik bennetek, ahogyan kellene (Mt 13, 22). Helyes, hogy a lelkipásztori, szociális, családi kötelezettségeket elvégzitek, azonban ezek nem a legfontosabbak Isten érték listáján: ne felejtsétek, először Istent és az Ő országát kell keresni és minden egyéb is megadatik nektek. (Mt 6, 33). Reggeltől estig rohantok többnyire felesleges dolgokon aggódva: ritkán választjátok azt, ami jobb, ahogy Jézus mondja ( Lk 10 , 38-42 ).

Itt az ideje, hogy a keresztények bátrakká, és az evangélium hiteles tanúivá  váljanak, becsületes élettel Istennel és igaz testvéri közösségben: Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, mint hogy kidobják, és eltapossák az emberek.” (Mt 5, 13)

Túl sok keresztény lett ízetlen, és ez az egyik oka, hogy olyan sok a baj a Földön. Térjetek meg!

Azokhoz az emberekhez fordulok, akik azt mondják, hogy Istenben nem, de a jó szándékban hisznek: nem túl késő felfedezni Istent. Ez a nagy kegyelmek ideje azok számára, akik jobbá szeretnék változtatni életüket. Keressétek Jézus Krisztust és Ő majd kinyilvánítja (manifesztálja) életét. Új emberek lesztek, és hozzá fogtok járulni az emberiség új jövőjéhez az egész univerzumban.

Azokhoz fordulok, akik úgy döntöttek, hogy imádják és szolgálják Lucifert: időtöknek majdnem vége. Nem lesztek képesek sem megállítani Isten művét, sem fojtogatni népét, akiknek száma egyre nő az egész univerzumban. Még van időtök váltani, és vezekelni bűneitekért, ha akartok. Még mindig megmenekülhettek Lucifer rabszolgaságától; legyetek óvatosak, hiszen kevés idő maradt. Ha nem tértek meg, akkor követni fogjátok vezetőtök sorsát.

 

Beszédem itt véget ér. Mindent elmondtam, amit Isten elrendelt nekem, hogy elmondjam, továbbra is imádkozni fogok értetek. Megáldom mindazokat, akik elolvassák ezeket a szavakat; különösen megáldom azokat, akik üdvözlik és gyakorolni is fogják ezeket a szavakat. Kisded nyájam, mondom ne féljetek, mert Isten mindig a ti oldalatokon lesz. Maradjatok nyugodtak, és engedjétek hiteteket, reményeteket és szereteteteket nőni. Legyetek Isten jelenlétének jelei az emberek között a Földön, akik egyre inkább elveszettek és összezavarodottak lesznek. Ez az, amit Isten vár tőletek. Isten fogja megvalósítani a nagy dolgokat; ehelyett legyetek kicsinyek és egyszerűek, mint a gyerekek, akik szeretettel támaszkodnak Atyjukra. Szüntelenül imádkozzatok és könyörögjetek, hogy Isten irgalmazzon a Föld emberiségének.

Áldlak benneteket, és a Föld egész emberiségét, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s