Haladjunk, hogy az univerzum fényévé váljunk, Első rész

Tomislav Vlašić által

Felébredni az univerzum valóságában

2013. április 29.

Kedves Olvasók,

szeretnék elkezdeni egy sorozatot bepillantást adva nektek egy megrögzött szempontból, hogy fény van az univerzumban, melynek ezt a címet adtam:” Sétálok, hogy fény legyek az univerzumban.” Megpróbálok több epizódban segíteni nektek haladni és fejlődni a magunk és az egész univerzum teljes feleszmélésére az örök fényben.

Meg kell próbálnom mindnyájatok számára egyszerűsíteni és előadni, amit már az elmúlt években egy utazás formájában bemutattunk.

1. Az élettel kapcsolatban tapasztalatok és jelenségek az univerzumban az emberiség történelmében végig előfordultak. Az utóbbi évtizedekben azonban úgy tűnik, intenzívebbek lettek: az űrhajó észlelések száma megsokszorozódott, valamint az úgynevezett “földönkívüliekkel” a kapcsolat és a próféciák és sok ember misztikus élménye lett.

A kapcsolatok a földönkívüliekkel nagyon különbözőek egymástól. Isten a Föld emberiségének figyelmét ébreszti fel a megdöbbentő valóságra, mely azt úgy veszi  körül, hogy részévé válhasson a valóságnak. Ez a tudatosság az emberiség előre lépése, ez egy építő hozzáállás az egész univerzum javára.

Mindezen tapasztalatokból azonban gyakran hiányzik a közös szál, mely tisztázná ezeket és összhangban jelezné az emberiségnek a helyes utat, hogy visszatérjenek az ősi, eredeti harmóniába.

2. Amit Stefania Caterina-val együtt megtapasztaltunk az elmúlt években, a világegyetem feltárult a maga teljes összetettségében és jelezte az utat, mely minden embert és teremtményt a teljes megvalósuláshoz vezet, melyet az Egy Szentháromság Isten remélt. Sok dolog mellett már könyvekben és ezen az oldalon keresztül megtárgyaltuk, milyen más beszélgetés lesz a jövőben, azonban jó ha röviden utalunk a kinyilatkoztatások három fontos szempontjára.

Felfedték, hogy három univerzum létezik, mert ez volt az ősi emberiség döntése. Valójában Isten eredetileg egy univerzumot teremtett, melyben egyedül csak egy emberiség élt volna. Az emberiség egy részétől az eredeti bűn után, Isten megváltoztatta az egész teremtést, hogy alkalmazkodjon elődeink különböző választásaihoz és az eredményes élet fajtához összeütközés lett volna. Ez három univerzumhoz vezetett: a MAGAS UNIVERZUM, ahol a hívő emberiségek élnek, a KÖZÉP UNIVERZUM, ahol olyan emberiségek találhatók, akik nagyban megmaradtak bizonytalannak Isten és Lucifer között, az ALACSONY UNIVERZUM-ot Isten ellen lázadó emberiségek lakják, beleértve a Földet. Az Alpha Centauri emberiség kivétel: miközben hűségesek, beleegyeztek, hogy az univerzum törvényei szerint élnek, hogy közelebb legyenek a gyengébb emberiségekhez és segítsenek nekik.

A három univerzum között jelentős különbségek vannak. Ez az emberek lelkének köszönhető, kik bennük laknak és minden univerzumot befolyásolnak, mióta a teremtés az emberi választás következményeitől szenved, ahogy azt gyakran kihangsúlyoztuk.

A nagy univerzum van a legközelebb a nagy Sorompóhoz az égen. Jellemzője a nagy harmónia: a különböző bolygók vendégszeretők, a természet csodálatos, természeti katasztrófák nincsenek. Az emberek könnyen tartanak kapcsolatot egymással a bolygók között és másokkal, azért mert ők szeretik egymást. Nincsenek belső távolságok közöttük, nincsen versengés és megosztottság; így a fizikai távolság is csökken. Ráadásul, ezek az emberek hatalmas tudományos és technológiai ismeretekkel rendelkeznek és képesek átszelni mind a három univerzumot.

A közép univerzumban a bolygók közötti távolság növekszik. A emberek hidegebbek és közömbösek, nem keresik egymást és egy bizonyos távolságot

tartanak az egyik és másik bolygó között. Próbálnak udvariasak lenni és nem háborúznak a saját bolygójukon, míg a bolygók között háborúk léteznek. Míg tudásuk jelentős, nem hasonlítható a hűséges emberiségekhez; közlekednek eleget  univerzumukban és az alsóban, de nem tudják elérni a magas univerzumot. A természet kevésbé engedelmes és gyakran lázad az ember ellen.

Az alsó univerzumban, melyben mi is találjuk magunkat, a bolygók közötti távolság óriási, gyakran áthidalhatatlan. A különböző bolygók emberei figyelmen kívül hagyják egymást, vagy harcolnak egymás ellen. A tudományos és technológiai ismeretei ezeknek az embereknek nagyon gyér, ezért nagyon korlátozott módon tudják az űrt felfedezni és nem tudnak belépni más univerzumokba. Az alacsony univerzumot ellenséges természet jellemzi és nagy kataklizmáknak vannak kitéve, úgy a bolygókon, mint az űrben: földrengések, árvizek, csillagok, meteoritok szétrobbanása, nap viharok és így tovább. Szintén van egy vonása, mely nem található meg a másik két univerzumban, ez a tágulás: a galaxisok egyre távolodnak egymástól, így ez a világegyetem folyamatosan tágul. Szent Rafael arkangyal beszél a tágulásról, mint egy a belső dezintegráció visszatükröződése jellemzi az emberiséget az alsó univerzumban, megosztva önmagukkal és egymással, ami hatással van a teremtésre.

– Az emberiség történelmében a fekete oldalt is bemutatták nekünk: az emberek  hibridizációját. Az emberi történelem hajnalán, az alacsony univerzum egyik bolygójának emberei Luciferrel szövetségben, a laboratóriumban egy sor genetikai kísérletet kezdtek el, mely elvezethetne hibrid fajták létrehozásához, akik képesek könyörtelen cselekvésre és az összes emberiségnek szembe kellene nézni velük.

Ezeket a hibrid lényeket azért hozták létre, hogy képesek legyenek ellenállni a legszélsőségesebb körülményeknek, így katonának, munkaerőnek, az univerzum felfedezőinek használták őket, amíg néhányan fellázadtak az “alkotóik” ellen és önálló lakossággá nem váltak; ne felejtsük, ezek között vannak a reptilian* félék amiről gyakran beszélnek.

* (gyíkemberek vagy a hüllő formájú emberek – tudományos fantasztikus filmekből ismertek)

A hibridek voltak, és még mindig jelen vannak számos bolygón, köztük a Földön is;  fizikai jellemzőiket laboratóriumban alaposan vizsgálták, lehetővé téve, hogy összekeverjék és vegyítsék különböző emberiségekkel. ?Azonban Isten cselekedete azt célozta, hogy minden dolog Krisztusban összegződjön, hozza napvilágra a jelenlétét ezeknek a lényeknek, és kénytelenek lesznek magukat kinyilvánítani. Ezért fontos tudni létezésükről, hogy felkészüljünk az ilyen típusú eseményekre. Majd beszélnünk kell erről a témáról bővebben, ami kényes és minket is érint, mint  Keresztényeket, hogy együttműködjünk Isten cselekedetével. Ő irgalmas, és biztosan nem akar elpusztítani senkit, még ezeket a szerencsétlen lényeket sem, kiknek megszületése bizonyos emberek hatalomvágyának és a szabadságukkal való visszaélésének kegyetlen eredménye.

– A történelem fekete oldala előtt van egy fényes oldal is: az Istenhez hűséges emberiség jelenléte, akik nem követték el az eredendő bűnt. Ők szoros kapcsolatban élnek az angyalokkal és együttműködnek velük, az egész világegyetem javára. Ezeknek az embereknek a szentségük és becsületességük mintegy ellensúlyozza mások gonoszságát; imáik és erőteljes tetteik összhangban vannak az angyalokkal, óriási segítsége volt a leggyengébb emberiségeknek, mint a mienk.

Az univerzum minden emberét, nem csak a hűségeseket, kezdettől fogva szentségnek hívják, mert ők Isten gyermekei. Őket angyali közösségnek is hívják. Isten vágyódik arra, hogy megvilágosítson mindent és elhozza mindenkinek törvényei ismeretét. Sajnos, sok ember romboló és önző magatartást mutat, mellyel önmagukat korlátozzák. Így Isten nem tudja bennük növelni a tudást, mert rosszra használnák, így a korrupció és a pusztítás növekedne

3. Miért vált homályossá a valóság az univerzumban?

A Föld hatalmasai szisztematikusan eltitkolják az információt más emberiségek jelenlétéről a világegyetemben; nem veszik figyelembe azok tanúvallomásait, akik már láttak és hallottak róla. Ők inkább azt mutatják, ami számukra megfelelő, regényeket vagy  sci-fi (tudományos – fantasztikus) filmeket használnak, hogy elvonják és eltereljék a lakosság figyelmét a valódi jelenségekről. Ezáltal nagy zavart keltenek az emberiségben.

Az Istenhez hűséges emberiségeket miért hallgattatták el? Holott ezek a testvérek több alkalommal jelentkeztek és még a Föld hatalmasainak és a vallási vezetőknek is láthatóvá tették magukat annak érdekében, hogy bővítsék a tudást az univerzumban, egyben segítsenek a Föld emberiségének a bajban; minderről ez nem a bizonyíték hiánya. Ellenkezőleg, a legtöbb esetben a média a földönkívülieket, mint gonosz, fenyegető, degradált, deformáltként mutatja be, így az emberekben bizalmatlanságot, félelmet ébresztenek, az univerzumban lehetséges életformák felé ellenségesek. Miért?

Hogy kerülnek bemutatásra az angyalok? Mikor létezésüket nem tagadják, hamis identitásúaknak mutatják be őket. A valódi személyazonosságuk, hogy tiszta lelkűek, akik tökéletes közösségben élnek az Egy és Szentháromság Istennel, hűségesen szolgálva Őt. Hiteles megnyilvánulásuk abban áll, hogy ugyanúgy szolgálják az embert és a teremtést, feltárva a fényt és Isten életét. Vannak emberek, vagy bizonyos mozgalmak, melyek nem ismerik el Jézus Krisztust. Az angyalokat, mint meghatározatlan entitásnak írják le, finom lények, akiket kedvükre  be tudnak mutatni és az ember akarata szerint itt-ott mozgatni. Ezzel magukat és másokat is becsapnak!

Keresztények, miért homályosítjátok el ti is a valóságot az univerzumról? Jézus a Keresztényeket akarta, hogy legyenek a világ világossága (Mt 5, 13). Gyakran azonban a következetlenségüknek és a felületességüknek köszönhetően, sokuk sötétségüket és  korrupciójukat fedte fel, mint azok, akik elutasítják Istent. Az ilyen típusú Keresztényeknél Jézus Krisztus nem él és nem aktív, hanem elvont, nincs a világegyetemben, mintha Ő nem is létezne. Ehelyett, Jézus magára vette az emberiség összes tragédiáját, halálával és feltámadásával legyőzte a halált és a korrupciót. Ő az Atya jobbján ül és vezeti az egész világmindenséget az új teremtés felé. ‪ “A trónon ülő így szólt: „Íme, megújítok mindent!” És azt mondta nekem: „Írd: Ezek az igék hitelesek és igazak.”  Aztán azt mondta nekem: „Beteljesedett! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok az élet vizének forrásából.” (Jel 21: 5-6)

Az emberek, miért nem kívánják az életet, a fényt és a tudást? Miért nem akartok haladást? Éppen ellenkezőleg, ti elhomályosítjátok magatokat és az univerzumot!

4. A világegyetem minden eseményének közös szála, Jézus Krisztus. Ő feloldja az élet misztériumát és igazi világosságot hoz az egész univerzumba. Aki buzgón részt vesz az Ő cselekedeteiben belsőleg megnyílik és virágzik, a teljes megvalósításhoz érkezik. Az egész világegyetem együtt az emberrel dicsőítő himnuszba kezd a Mindenható Istenhez (Jel 5).

A tapasztalatainkat nektek előadva, soha nem akartunk összpontosítani bizonyos jelenségekre. Bemutattuk nektek a Szentháromság Életét, és az Egyét, Aki felnyitja minden titkok pecsétjeit, Jézus Krisztus, a mi Urunk. Ahogy Szent Pál mondja: “Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr Lelke által.” (2 Kor 3, 18). Soha nem erőltettünk rátok egy élményt; mi tanúságot tettünk nektek, tisztában lévén a felelősséggel, melyet Isten és előttetek tettünk. Imádkoztunk és életünket felajánlottuk értetek, hogy felébredjetek belsőleg, képesek felismerni az idők jeleit Jézus Krisztust választva, aki el fog vezetni titeket az univerzum összes eseményén keresztül.

A 2012. augusztus 30-i üzenetében Stefania Caterina-nak Szent Pál e szavakkal szól a Keresztényekhez: ”Azok, akik az egyházat képviselik, a mennyből adott jelek előtt nem viselkedhetnek úgy, mint azok, akik nem hisznek … A hívő ember nem egy naiv személy, hogy csukott szemmel elfogadjon mindent: a hívő ember tudja, hogyan kell felismerni. Az ő tisztánlátása soha nem félelemből születik, ami  racionálisan megmagyarázhatatlan, hanem a feltétlen nyitottságból születik, Isten cselekedetéből, Akinek semmi sem lehetetlen. ‪A hívő ember óvatossággal rendelkezik, ami a Szentlélek ajándéka, és ennek semmi köze az emberi félelemhez, mely a kompromisszumok és az emberi ambíciók eredménye.” Mennyi lehetőség és mennyi fény van a lelkünkben! Hogyan haladhatunk és Krisztus tudásából mennyit tudunk a világegyetembe önteni! (2 Korinthus 2: 14-16) Milyen nagy a felelősségünk!

A következő észrevételben a folyamatban egy lépést teszünk előre. Azonban készüljünk fel magunkban erre a lépésre egy hálaadási himnusszal kifejezve Istennek; ha kifejezzük azt hitben, annak ereje el fogja oszlatni a sötétséget a szívünkről és öntsünk ki sok fényt az univerzumba.

‪”Milyen nagy Isten gazdagságának,

bölcsességének és tudásának mélysége!

Mennyire megfoghatatlanok az ő ítéletei,

És kifürkészhetetlenek az ő útjai!

Mert ki ismerte az Úr gondolatát?

Vagy ki volt az ő tanácsadója?

Vagy ki adott előbb neki, hogy vissza kellene fizetnie?

Mert minden belőle, általa és érte van.

Dicsőség neki mindörökké! Ámen.”

(Róm 11: 33-36)

Elkísérlek titeket imáimmal és életem felajánlásával Istennek. Megáldlak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s