“A pokol kapui nem vesznek erőt rajta…”

Tisztelt Olvasók,

ebben az üzenetben, melyet  átadunk nektek, Szt. Mihály arkangyal világos és sugárzó, de ugyanakkor határozott és igényes.  Üzenete a jelenlegi eseményekbe illik, melyeket erre az évre jelentett be. Emlékeztet minket, hogy ő az Előhírnöke Jézus dicsőséges eljövetelének, ezért vezetni fogja Isten népét minden eseményen, mely az emberiségre vár.

Sz. Mihály szolgálata nem helyettesíti az Egyház rendszeres szolgálatát, de emellett  magasabb erővel működik, mely Istentől jön. Tőle függ, hogy szembe nézzen Krisztus Misztikus Testének nevében Luciferrel és az ő követőivel az Úr dicsőséges eljövetele előtt.

Ez az üzenet egyszerű és közel van bárkihez, aki el akarja fogadni szavait. A magunk részéről Szt. Mihály rendelkezésére állunk és mindent megteszünk, amit kér tőlünk Isten népe érdekében.

Veletek vagyunk imáinkkal és megáldunk titeket az Egy és Szentháromság Isten nevében.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić

 

Szt. Mihály üzenete

 

„Üdvözöllek benneteket szent emberek a Földön, az Úr Egyházában!  Megáldalak titeket az Egy és Szentháromság Isten nevében, mindnyájan akik komolyan döntöttek, hogy Jézushoz tartoznak az Áldott Szűz Mária  Szeplőtelen Szívén és

Szt. József égő szívén keresztül. Megáldom a nucleokat melyek megalakultak és azokat, melyek most alakulnak; Minden keresztényt megáldok a Földön.

A Mindenható küldött engem, hogy beszéljek hozzátok és bátorítsalak ebben az időben, teljes kegyelemmel, de próbákkal is. Mint tudjátok, ezekben a napokban a Katolikus Egyház, mely magában foglalja a keresztények nagy részét a Földön nagy gyötrelmet éreznek a pápa lemondása- és a közelgő új pápa választása miatt. Ezek az események a bolygó egész emberiségét érintik, miután a Keresztények Jézus szava szerint a Föld sója vagy annak kellene lenniük, a világ világossága (Mt 5, 13-14) az emberiség élesztő kovásza (Mt 13,33). Ezért, bármi történik a Keresztény emberekkel, annak elkerülhetetlen visszahatása van minden emberre.

Ezek a szavak melyek ma, különösen a Katolikus Egyháznak címzettek; nem az én szavaim, hanem az Övé, aki küldött engem, az én Istenem és a ti Istenetek, a Világegyetem Mindenható Ura. Ezért mindenki hallgasson erre  az Egyházban a legkisebbtől a legnagyobbakig, mert az Úr szavai és figyelmeztetései minden hívőknek címzettek. Sőt, ez a felelőssége mindenkinek Isten országában, mely hamarosan eljön és az Egyház az első sejtje ennek a királyságnak.

A pápa lemondása fájdalmas gesztus volt az Egyházért, de isten elfogadta ezt a gesztust, mint egy égő áldozatot, mint egy alázatos képességét a pápának félreállva, mely feladat meghaladta erejét, hogy helyet adjon Isten cselekedetének a Lélek újdonságához, melyet az ő lelke észlelt. Ezért megáldom XVI. Benedek pápát. Ez az áldás közvetlenül a mennyből szál alá, kísérje őt életében csend, magány és az imádság,  az ő áldozata nagyon gyümölcsöző lesz Isten minden népének, ha élete „élő felajánlás  Isten minden gyermekének. Béke veled Benedek pápa, áldott legyen neved és életed!

Mint tudjátok, az Egyház meghívása a kezdetektől az volt, hogy elhozza a megváltás üzenetét minden népnek, nem csak a Földön, de az egész univerzumban; hosszasan beszéltünk erről és nem fogom magam ismételni. [1]  Azt is tudjátok, hogy ettől az évtől kezdve 2013-ban, a feladat, hogy az univerzumban utazva evangelizáljuk az emberiséget más bolygókon, az Istenhez hű testvérekre bízták az univerzumban, mert a ti emberiségetek nem fogadta el az élet jelenlétét az univerzumban és ezért nem volt képes elviselni a súlyát egy ilyen küldetésnek.

Annak ellenére, hogy Isten részéről sok jele volt az életnek az univerzumban, megadatott az Egyháznak is, de sem a politikai vezetők, sem a vallási vezetők nem adtak információt ennek jelenlétéről a Föld lakóinak. Ez egy súlyos felelősség, mely sokak lelkiismeretét terheli, sőt és különösen a Katolikus Egyházat. A Katolikus Egyház megkapta Istentől a kegyelmet, hogy irányítsa a lelkiismeret igazságát Isten által folyamatosan feltárva, mert a Szentlélek feladata elhozni az igazságot megfelelő időben és  módon. Ő tartja fenn az egész Egyházat és mutatja meg neki a legjobban, hogy az igazság ismert legyen.

Épp ezért felesleges igazolnia magát azzal, hogy az élet kinyilatkoztatása más bolygókon pánikot fog okozni a hívők között. Ez a kijelentés kisebbíti a Szentlélek hatását, aki felkészíti a szíveket és kívül – belül az emberi lelket az események igazságára. A Szentlélek nem engedi Isten gyermekeinek, hogy összezavarodottak legyenek; ma bizonyítékotok van erre, a pápa lemondásával: a hűségesek megértették és helyesen vettek részt, mert a Szentlélek megérintette a szívűket.

Nem fogok többet mondani, de nyomatékosan emlékeztetem az egyházi hierarchiát,  kezdve a Katolikusokkal, egy őszinte tudatosságra az élet jelenlétéről a világegyetemben, és adjanak világos információt a hívőknek. Ez radikális újragondolást kíván az egyház egyetemes küldetésében, melyet nem lehet tovább halogatni. A teológia megfelelő hangoztatása is kívánatos, a korhoz, a tudás és igazság új igényeihez igazítani.

Felkérem az összes hívőt, akik évek óta ismerik és tapasztalták a más bolygókon az emberiségek létezését,  imádkozzanak sokat, hogy legyen helye ennek az igazságnak az emberek lelkiismeretében, hogy ismert legyen és a testvéreinkkel és nővéreinkkel való egység ereje az Istenhez hűeknek az univerzumban. Egy bátor tanúság kell tőletek.

Mi fog történni most a Katolikus Egyházban? Egy új szakasz tárul fel, az új pápa megválasztásával kezdődően. Ez az esemény lesz a vízválasztó az emberiség történetében, mert sok más esemény is követni fogja. Figyelembe véve mindezt, Isten a mai naptól elrendelte, hogy én különösen jelen legyek az én angyali házigazdáimmal, a Vatikánon belül. Ebben a feladatban támogatni fog az angyalok mellett a Központi Nucleus és az Istenhez hű testvérek, akik elsősorban lelkiekben támogatnak. Tulajdonképpen egy kemény és határozott ütközet játszódik le a jó és gonosz erők között, mindkettő jelen van az Egyházon belül alapítása óta. Isten elhatározta, hogy rendet tesz az Egyházakban, azokban akik Keresztényeknek vallják magukat, kezdve a Katolikus Egyházzal, mely a  Keresztények többségét jelenti a ti bolygótokon. Imádság és a Katolikus Egyház cselekvése nagyon fontos a ti emberiségeteknek. A szavak melyek következnek azért címezettek a Katolikus Egyháznak különösen ebben az időben, de természetesen vonatkozik minden közösség számára, akik Keresztényeknek vallják magukat.

Isten ezért úgy döntött, hogy rendet tesz az Egyházban. Isten parancsának semmi köze sincs az emberi büntetéshez, mindig az ÉLETSZENTSÉGBŐL indul ki. Az Egyházat ezért hívják szentségnek, nem néhányak szentségének, hanem mindenkinek. Már nem elég néhány hívő hősiessége, akik sokan vannak: Isten egész népének szüksége van a szentségre. Ezen felül szükséges a pásztor szentsége és azoké, akiknek feladata másoknak utat mutatni. Nekik azt mondom, legyen bátorságotok és ne habozzatok felajánlani magatokat Istennek; csak így lesznek képesek megmutatni az embereknek az életszentséghez vezető utat.

A Szentség Isten életének áramlása a lélekben a hívők számára és a hívők között. Ez makulátlan és szeplőtelen és az emberi élet tisztességében nyilvánul meg. A Korrupció a szentség ellentéte. Isten meg akarja szabadítani az Egyházat a korrupciótól, így az emberek szentsége szabadon nőhet; az Ő saját keze fogja ezt megtenni. Biztosíthatlak titeket, hogy Isten felemelte kezét, hogy elválassza a fényt a sötétségtől az Ő Egyházában. Istennek szüksége van szent emberekre, akikben megbízhat a küldetésben más testvéreket elragadva
bűntől és a haláltól.

Isten vágyik arra, hogy visszaszerezze a szentség hatalmas kincsét, az igazságot, a tant és a könyörületességet, melyet az Egyház az évszázadok során felhalmozott, köszönhetően a Szentlélek fáradhatatlan működésének és sokak szentségének. Nem fogja megengedni, hogy ilyen kincset korrupt kezek elherdáljanak.  Az Úr szőlője, mely az Egyház  roskadozik gyümölcsökkel: az Isten Fia összegyűjti és szétosztja azokat Isten gyermekei között, az Ő testvéreinek. Isten öröksége Isten gyermekeihez fog jutni és nem a sötétség gyermekeihez. Ezért a hűtlen szőlészek talán tudják, hogy nem fogják megszerezni az örökséget és nem fogják megengedni nekik megölni az igazi örökösöket. (Mt 21, 38-40) Imádkozzatok ezért Föld Keresztényei, hogy a szőlő tulajdonosa sietesse elérni, amit Ő elrendelt, megszabadítani az Egyházat a gonosz, hűtlen adminisztrátoroktól.

Jelen leszek a Vatikánon belül, míg Isten úgy gondolja; élek a hatalommal, melyet Ő adott nekem. Aki Isten helyét akarja átvenni, egyenesen velem kell szembesülnie. Az én kiáltásom, mely a teremtés kezdetén Luciferhez szólt: „Ki olyan, mint Isten?”  Az idők végéig fogom hangoztatni; mindig küzdeni fogok a hamis istenek ellen. Aki megértheti, megérti. Istentől kapott  parancs szerint angyalaim már felsorakoztak a Vatikán falai körül. Biztosan jelen leszek a Konklávén és semmi sem fogja elkerülni őrző szemem.

Most pedig közvetlenül a bíborosokhoz fordulok, akik össze fognak gyűlni a konklávén, hogy megválasszák az új Pápát. Továbbítom nekik Isten kívánságát az Ő Egyházában ebben az időben és összegzek néhány pontot, melyek hasznosak lehetnek tisztánlátásukban. Isten nem kivet, hanem kíván; a legjobbra vágyik az Ő gyermekeinek. Ezért az Egyház az Úr szemén keresztül így látszódik:

1) Az Egyháznak a középpontba kellene helyeznie életét és cselekvéseit, nem magáért, hanem a Szentháromság életéért, nem szavakban, hanem tettekben;

2) Az Egyháznak a Gondviselésre kellene támaszkodni, mint megélhetésének forrására, és a pénzt a lélek szegénységétől függetlenül, Isten parancsai szerint mindenki számára jóra nem emberi ambíciókra és önzésekre használni. Tudnia kell hogyan válasszon Isten és a mammon között;

3) Azok, akiknek felelőssége van az Egyházban,  tisztességes személyeknek kellene lenniük: nem szabadna elrejteniük az igazságot vagy hazugságokat fedezni.
Szolgálják a hívőket és felnőttként kezeljék őket, eközben tiszteletben tartva lelkiismeretüket. Ahogy egy apa teszi, nem mint mesterek, javítsák azokat, akik rosszat tesznek, mert a hívők nem tárgyak, hanem Isten gyermekei és segíteni kell nekik a teljes lelki és emberi érettséget elérni;

4) Minden Keresztény, különösen az Egyházat vezetők, fogadjanak el minden személyt, mint testvért, származástól és társadalmi helyzettől függetlenül. Az Egyháznak közel kell lennie azokhoz, akik szenvednek. Hűségesnek lenni Istenhez azt jelenti, hogy hűségesnek kell lenni az emberhez is: az ő méltósága, mint Isten gyermeke, a gondolat és vélemény szabadsága, tiszteletben tartva a tapasztalatait és kellő figyelmet fordítani  eredetiségéhez  és idővel a növekedéshez és fejlődéshez. Az Egyháznak tudnia kell valaha is ítélet nélkül különbséget tenni, mert arra hivatott, hogy irgalmas legyen.

5) Az Egyháznak mindig a szegények oldalán és soha sem a hatalmasokén kell állnia. Senkitől se fogadjon el szívességet és szolgálnia kell mindenkit. Aki irányítja az Egyházat első szolgának kell lennie testvéreinek és nővéreinek, és nem törekszik tekintélyes pozícióra vagy egyházi karrierre. A legnagyobb tekintély, hogy képes szolgálni. A pásztoroknak szabad szívűeknek kell lenniük, csak ezután ellenezhetik a hatalmasok arroganciáját és állhatnak ki a leggyengébbek védelmében. A pásztoroknak nem szabad félniük, hogy elvesztenek valamit, még az életüket sem; szilárdan kell állniuk a sziklán, ahogy Krisztus, nem menekülnek el az ellenség elől. Az Úr ilyen pásztorokra vágyik.

6) Az Egyháznak alázatosan el kell ismernie hibáit és hűtlenkedését és megbocsátást kérni Istentől, nem hasztalan kifogások mögé bújva; ellenkezőleg, orvosolnia kellene az elkövetett  hibákat helyrehozva a károkat. Az Egyháznak elkötelezettnek kell lennie és nem elvetnie a próféciákat, hogy ne bántsa meg a Szentlelket. Szívének nyíltnak kell lennie, hogy Isten újdonságát befogadhassa, mely él és lüktet. Különösen ebben az időben;

7) Az Egyháznak végül ki kellene tárnia tekintetét a világegyetemre és a lévő életre, nem titkolva tovább ezt az igazságot,szeretettel elfogadva minden embert más bolygókon, mint Isten gyermekeit, megvizsgálva és elősegítve az egyesülést minden emberiséggel az univerzumban. Az Egyháznak tisztában kell lennie azzal, hogy az emberek a Földön nem egyedüliek  a világegyetemben és ők saját magukban nem lesznek képesek megmenteni magukat;

8) Az Egyház komolyan megbecsülheti a Teremtő munkáját és arra tanítani a híveket, hogy tiszteljék és védjék a természetet és a teremtményeket, akik különböznek az embertől. Az Egyháznak mindig tudatában kell lennie, hogy a teremtés együtt halad az emberrel az élet teljessége felé;

9) Az Egyháznak imádságon keresztül segítenie kell a holtak lelkét, a Szentmise celebrálásával és a Szentlélek keresztelésével és tüzével. [2] Szálljon alá lélekben még a tisztítótűz mélységébe is, hogy kiszabadítsa a foglyokat, példát véve Uráról, aki alászállt a poklokra, hogy megmentse az embert;

10) Az Egyháznak fel kell ajánlania oltárán a teljes emberiség szenvedését egységben Krisztus áldozatával; segítenie kell a szenvedést felajánlva magukat Istennek;

11) Az Egyháznak meg kell bocsátania ellenségeinek és szeretni őket, anélkül, hogy kompromisszumot kötne az igazságért. Soha sem szabad bosszút keresni; Szívének szelídnek és alázatosnak kell lennie, mint Urának,aki szerette sajátjait a végsőkig. (Jn 13, 1);

12) Az Egyháznak nem szabad soha elfelejtenie, hogy maga is egy zarándok Egyház az idők végéig; Szívének nem a Földhöz kell kötődnie, hanem határozottan az új teremtés felé kell haladnia, ahogy Jézus ígérte; Elkötelezettnek kell lennie, hogy átváltoztassa magát nap, mint nap megörvendeztetve Urát és méltónak találtasson Isten országában, a többi testvérrel együtt az univerzumban.

Ezekből a szavakból megérthetitek, milyen kihívások várnak a Keresztényekre a Földön. Ezek nem új szavak, de Isten népének lelkét hívja, hogy gyakorlatban mutassa meg, ennek újnak kell lennie. Megértse az Egyház szerepének lényegét az emberiség változásában! Isten várja az Egyház elkötelezettségét a Földön, melynek hatására kíséri a hívő emberiségek fellépését, hogy egy új igazi egyetemes evangelizációhoz jöjjön.

Az Úr hív engem őrködni az Egyház fellett a Földön, hogy megvédjem a bajtól. Az  Ő dicsőséges eljövetelének vagyok Előfutára és én mindig hívni foglak mindnyájatokat, hogy együtt készülhessetek fel velem Hozzá , aki el fog jönni a Szentek Szentje, a világmindenség  Ura. Szünet nélkül fogok őrködni felettetek és Isten parancsa szerint fogok cselekedni, amíg minden meg nem történik kívánsága szerint. Az Úr minden kis bárányát el fogja kapni a farkas fogától, Isten egyetlen gyermeke sem fog elveszni, amit Ő ígért Péter Apostolnak:”Te Péter vagy, erre a sziklára építem Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta .”  (Mt 16, 18).

Kérlek titeket, hogy szenteljétek magatokat különösen ebben az időben Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, az Egyház Anyjának. Forduljatok Szent Józsefhez is, aki Isten népének a gyámja. Közelítve ehhez az ünnephez, melyet a Föld Egyháza március 19-én celebrál.

Megáldlak benneteket Isten erejével és világosságával az Atya, Fiú és Szentlélek nevében.”

[1] Ez a vita jelen van sok más levélben… ezen a honlapon és más fejezetekben a könyvben, melyet az Exodus fénye kiadó adott ki.

[2] Ez a keresztelés, melyet mi széleskörűen tárgyaltunk a könyvben „A Nagy Sorompón túl”  9. fejezet.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s