„ Hadd temessék halottaikat…” (Lukács 9:60)

Kedves  Olvasók!

Az Új Év érkezésével nagyobb figyelemre és még nagyobb felelősségre hív minket Isten műve felé, melyet felismertünk és melyért felajánlottuk életünket. Ma még inkább, mint valaha kértek minket, hogy aktívan vegyünk részt Isten tervének megvalósulásában, ahogy ti Szent Mihály arkangyal üzenetének olvasásakor meg fogjátok érteni.

Olvasva rájöttök, hogy ez valamivel több, mint egy egyszerű üzenet: úgy határoznám meg, hogy ez egy dokumentum, mely Isten terveit tárja fel a Földnek és az egész világmindenségnek. Ezért úgy érzem feleslegesek gondolataim, miután semmit sem tudnék hozzátenni Szent Mihály arkangyal meghatározó értekezéséhez.

‪Csak imádkozni tudok értetek az itteni összes testvéremmel és nővéremmel együtt, hogy ennek az üzenetnek megérthessétek a fontosságát és a helyet, melyet Isten az Ő tervében fenntart nektek, hogy ebben az időben az még tisztábbá válhasson előttetek.

Megáldlak benneteket Krisztusban és kívánok nektek egy boldog új évet az Úrral. Isten adjon békét nektek.

Üzenet Szent Mihály arkangyaltól 2013. január 6.

Az Úr megnyilatkozása  (Vízkereszt)

 re magi

‪„Kedves testvéreim és nővéreim a Földön, a Magasságos Isten üdvözletét hozom nektek,  az Ő utasítására jövök, hogy néhány fontos dolgot bejelentsek a jövőre vonatkozóan az egész emberiségnek.

‪Mint tudjátok jól, a 2012-s évben, mely épp véget ért, Isten megkérte a Föld emberiségét, hogy szándékában áll-e elfogadni Jézus Krisztust az Isten Fiát és Megváltót, teljesen alárendelve Neki. Ez a válasz volt az alapvető feltétele az Egyház nagy egyetemes missziójának, Isten népének, hogy elinduljanak: elvinni az üdvösség üzenetét minden bolygóra a világegyetemben. Ennek a küldetésnek Pünkösdkor kellett volna elindulnia, de ez nem történt meg, ahogy azt már bőségesen elmagyaráztuk nektek ezekben az években.

‪Az volt Isten vágya, hogy a Föld emberisége 2012 végén pozitívan válaszoljon az Ő meghívására és vezetője legyen az egyetemes missziónak, mert pontosan a Földön volt az, ahol az emberiség javára az egész világmindenségben Jézus Krisztus testet öltött, meghalt és feltámadt. Az Istenhez hű testvérek a világmindenségben szabadon mozoghatnak az űrben,  rendelkezésre bocsáthatják teljes közösségben működve veletek a tudományos és más lehetőségeiket a ti emberiségeteknek, hogy ezt a magasztos küldetést teljesítsék.

Isten tervében, népének egyetemes küldetése egy nagyon fontos fejezet, melyen keresztül minden valóság jelen van a mennyben és a földön egyesülve Krisztusban, elküldve az Atyának Krisztus által az idő végén. A Krisztusban való egyesülése az egész teremtésnek megelőzi Krisztus dicsőséges eljövetelét, amely a régi teremtés végét és az új teremtés kezdetét jelzi.

Egész történelmetek alatt, Isten fáradhatatlanul hívott titeket a megtérésre, hívott prófétákkal és szentekkel amíg el nem küldte Fiát Jézus Krisztust. Napjaitokig Isten mindent elkövetett, hogy segítsen nektek megérteni sorsotokat.  Elküldte a Boldogságos Szűz Máriát, Jézus Anyját és a ti Anyátokat, aki számtalan alkalommal megjelent a Földön. Isten a tervéről nem rejtett el előttetek semmit: Jézus Krisztuson keresztül kinyilatkoztatta nektek vágyát, hogy minden személynek az Atyja legyen és megparancsolta nektek, hogy evangelizáljatok minden nemzetet; beszélt nektek az új teremtésről.

A terv, hogy Krisztusban egyesítsen mindent a mennyben és a földön, ahogy a Biblia beszél erről, [1] bejelentették és ismételten elmagyarázták nektek, a könyveken, az üzenetekben és ahogy már értesültetek, ezen a honlapon keresztül.

Isten a 2012-s év végét határozta meg, amin túl egy igenlő válasz hiányában a ti emberiségetekről másképp intézkedett volna: a küldetés megbízásával, hogy evangelizálja az egész világegyetem hozzá hű emberiségét, hogy egy vezessen ezen emberiségek közül. A 2012-s évnek vége és Isten fel kívánja hívni a figyelmet mi történt és mi történik az univerzumban, a Földdel kezdve.

Ezért, először is elmondom, hogy Isten mélyen a lelketekben cselekedett és sokan közületek felébredtek. A könyvek és az üzenetek tartalma amit ismertek ezen az oldalon, elért oda, ahová el kellett érniük. Isten az Ő saját eszközeivel szokásosan és különlegesen, közvetíti azoknak üzenetét akik szeretik Őt, akiknek hitük van, alázatosak és nagylelkűek, ahogy írva van:„…Az alázatosakat megtanítja ösvényeire”[2] Isten Isten és senki sem akadályozhatja vagy állíthatja meg őt. Ezért biztosíthatlak titeket, hogy az akadályok és nehézségek ellenére az üzeneteket széles körben szétküldtük, mind az Egyházon belül és kívül is, és azon túl is, amit el tudtok képzelni.                                                 

Isten népének szükséges volt, hogy tudomására hozzuk  ezt a tartalmat. Tény, hogy ezek nem tekinthetők a sok kinyilatkoztatás közül valónak, de ezek mostanában hatalmas prófétai hívások, szorosan kapcsolódnak a Szűzanya fatimai és medjugorjei jelenéseihez, melyek óriási és közvetlen beavatkozásai voltak Istennek a ti történelmetekben, mellyel még mindig nem teljesen vagytok tisztában. Ezen jelenések alatt, a Szűzanya számos oldalról érintette a lelki életet, de szavait túl gyakran értelmezték emberileg, lebecsülve vagy elhallgatva, mert kényelmetlen. Minden amit már korábban továbbítottunk ezen az oldalon, természetes befejezése és elmélyítése amit a Szűzanya elmagyarázott egy sokkal általánosabb szinten és egyszerű nyelven a hívek tömegeinek célozva, úgy Fatimában mind Medjugorjében.

Annak alapján ami az elmúlt években számotokra kiderült, sok nucleo alakult a Földön,
emberek csoportjai, akik aktívan részt akarnak venni Isten tervében, hogy egyesítsenek mindent Krisztusban. A nehézségek ellenére alakult a Földön egy Istenhez hű kis  maradék, és készek Istent szolgálni. Isten elégedett ezzel a kis maradékkal; szereti és védi őket. Azonban Isten úgy ítélte meg, hogy az evangelizáció küldetésére azoknak az embereknek a száma nem elegendő, akik teljesen felajánlják magukat az egész világmindenségben.

Sajnos, a Föld emberségének többsége ismét figyelmen kívül hagyta vagy elutasította Isten hívását. Sok Keresztény is közömbös volt, mások nyíltan ellenezték ezt a kinyilvánítást a „józan doktrína” nevében, mások gúnyolódtak az üzenetek tartalmán, furcsának,  fantáziadúsnak, az Egyház útján kívülinek ítélve. Mindenki a szabad lelkiismeretének megfelelően választott.

Isten türelmesen várt, nem kényszeríttet senkit. Most az adott idő a Föld döntésére lejárt és Isten meghozta döntését, melyet néhány lépésben összegzek nektek, hogy megkönnyítsem a megértést és lehetővé tegye számotokra a választ és az imát.

1. Az univerzum evangelizációjának misszióját Istenhez hűséges emberiségekre bízták, és kiemelten egy emberiség lesz a vezetője az egész küldetésnek. Vezetőnek lenni, ebben az esetben nagyon mást jelent, mint amit ti a Földön ismertek. Nem hoz hasonló hierarchiát létre, mint ti a Földön, ahol valaki utasít és a többiek engedelmeskednek, hanem inkább biztosítja az együttműködést az előrelátható különböző tettetekhez, hogy a misszió elérje célját. Minden hívő emberiség összhangban fog cselekedni, közösségük lesz az igazi erő, még eszközeiknél is jelentősebb.

A világegyetem Ura megkérte a hívő emberiségeket, hogy maguk válasszák ki azokat az embereket, akik a legalkalmasabbak a misszió vezetésére. Az Istenhez hű népek az Alpha Centauri emberiséget választották abszolút hűségükért, a hatalmas tudományos és technológiai tudásuk miatt, valamint bolygójuk elhelyezkedése alkalmassá teszi őket, bázissá. Ezek az emberek munkaerőt, felszerelést és megfelelő helyet fognak adni, hogy a testvérek, akik az univerzumban utaznak pihenni és imádkozni tudjanak. A bolygó Istenhez hű lakossága, akik nem közvetlenül vesznek részt a küldetésben, feladata az imádkozás és felajánlásuk lesz Istennek a misszionáriusokért és az evangelizálandó népekért.

2. Isten úgy határozott, hogy a hívő testvérek missziója ma kezdődik, azon a napon, amikor az Egyház a Földön az Úr megnyilvánulására emlékezik. (Vízkereszt) Ez egy nagyon fontos nap az üdvösség történetében.

 

Ma ti megemlékeztek a napkeleti bölcsek látogatásáról, akik csillag által vezetve imádni jöttek Jézust. Sokan úgy gondoljátok, hogy ők legendás alakok, de azok a bölcs emberek valóban azért jöttek, hogy lássák a kis Jézust. Ők nem a távol-keletről érkeztek, hanem az űrből. Királyok és papok voltak az Istenhez hű emberiségekből. Imádni jöttek az Istenné lett Embert, hűséget ígérni és rendelkezésre bocsátani magukat Neki. Ezáltal felismerték és elfogadták Jézus Krisztus megváltói művét az összes hűséges emberiség nevében.

Köszönetet mondani is jöttek Szűz Máriának mint Anyjuknak, hogy hódoljanak Neki és köszönetet mondani Szent Józsefnek nagyrabecsülésüket kifejezve, a becsületesnek a becsületesek között. Űrhajójuk ott állt meg, ahol Jézus volt és csodálatos fényben ragyogott, ez a fény volt az üdvözlete minden Megváltóhoz hűséges emberiségnek a világegyetemből. Az emberek a Földön nagyon jól látták ezt a jelet és azt gondolták, hogy ez egy különleges csillag, egy nagy természeti jelenség.

Azok az emberek Heródes királyhoz is jöttek, hogy tájékoztassák őt, mi történik. Isten Izrael népével tudatni akarta a régen várt eseményt, a Messiás megszületését. Isten számos alkalommal küldött követeket más emberiségtől az Ő népének; bizonyosan nem ez volt az első alkalom. Az emberek a Földön nem mindig ismerték fel őket, hogy kik is voltak ők. Időről – időre őket az angyalokkal, mitikus alakokkal, istenekkel stb. keverték össze. Ti nagyon jól tudjátok, hogyan reagált Heródes; megijedt, hogy elveszíti trónját és megpróbálta eltüntetni a Királyok Királyát az ártatlanok ellen egy borzalmas öldöklést elrendelve, egyet a sok közül a történelmetekben. [3]

Megmutatván Magát azoknak a királyoknak, Jézus a világmindenség összes Istenhívő emberiségének jelenítette meg Magát a teremtés óta, akik imádkoztak a Messiás eljöveteléért és aki sokszor segített választott népének, Izraelnek. Ezért helyénvaló volt, hogy Jézus nekik mutassa meg Magát, mint ahogy megjelenítette Magát az emberiségnek a Földön. Ezért választotta Isten ezt a napot, hogy elkezdje a missziót, melynek célja, hogy a világegyetemben kinyilvánítsa minden népnek az Úr üdvösségét.

3. Az egyetemes misszió kezdete az a szakasz, ami közvetlen megelőzi Jézus  dicsőséges eljövetelét, mely véget vet a történelemnek, ahogy azt ismeritek és kezdetét fogja venni az új teremtés. Ezt megelőzően, Jézus szavai szerint, szükséges, hogy a Királyság Evangéliumát hirdessétek minden népnek.[4] Minden ami létezik, egyesülnie kell Krisztusban, hogy az új teremtésbe beléphessen.

Ma elindulnak az Istenhez hű testvérek hirdetni, hogy Jézus megmentette az emberiséget és Lucifer királyságának hamarosan vége lesz. Sok bolygó vár erre a bejelentésre. Sok férfi és nő, akiket szabaddá kell tenni a bűn rabszolgaságától és a sötét erők alávetettségétől.

Legyetek tisztában ezzel a nagyszerű nappal és örvendjetek! Egy máig soha nem látott misszió kezdődik. Ettől a missziótól fog függni az egész világmindenség sorsa: minél gyorsabb az üdvösség hirdetése és elfogadása, annál hamarabb fog Jézus dicsőséges visszatérése bekövetkezni. Ezért imádkozzatok a testvér misszionáriusokért a világmindenségben és azokért, akik várják az üdvösséget, hogy szívüket kitárják.

4. Térjünk át a Föld helyzetére. A ti emberiségeteknek kellett volna vezetni az egész világmindenségi missziót, de önként kivontátok magatokat ebből a feladatból. Legtöbbetek szeme előtt az univerzum valósága rejtve van, mind a politikai és vallási vezetőtök ostobasága, kétkedése és emberiségetek Istenhez való jelentős hidegsége miatt. Ezért a Föld emberiségének alá kell rendelnie magát az Alpha Centauri-nak, és elkerülhetetlenül lelépni a második helyre.

Isten döntése a Földet illetően, hogy távlatokban lássuk az igazságot, de a jót és az irgalmat is. Isten nem engedhette meg egy törékeny és felkészületlen emberiségnek, mint a tietek, hogy ilyen terhet viseljen nagy felelősséggel. Más lett volna, ha a Föld emberiségének többsége válaszolt volna az Úr hívásának: Isten gyorsan felkészített volna a hívő testvérek segítségével és csatlakozhattatok volna más emberiségekkel, mint ahogy azt sokszor elmagyarázták nektek. Azonban ez nem történt meg.

Azonban Isten nem felejtette el az Ő földi gyermekeit, akik hűségesek Hozzá, akik szenvedtek és felajánlották életüket Neki. Nem felejtette el a próféták és szentek imáit és könnyeit, és a sok mártír vérét sem. Mindenek felett, Ő nem felejtette el, amit az Ő Fia mondott, tett és szenvedett ezen a bolygón; és nem felejtette el a végtelen érdemeit a Boldogságos Szűz Máriának és Szent Józsefnek sem.

Ezért Isten a kis maradéknak hagyta a Földön a feladatot és megtiszteltetést, hogy evangelizálja magát a Földet. Elküldhette volna a hűséges emberiségeket a ti bolygótokra, hogy végezze el azt, amit ti nem tettetek meg, mert a Szentírást még mindig nem prédikáltátok el minden nemzetnek a Földön. Isten azonban rátok hagyta a kezdeményezést a Föld evangelizációjához. A hűséges testvérek segítve nektek erre fogják korlátozni magukat, oly módon és időhatáron belül, melyet Isten megállapított. Ő megígérte nektek az ő segítségüket és ők eljönnek, mert Isten megtartja ígéretét. Az ő közbenjárásuk azonban sokkal korlátozottabb lesz, mintha a Föld pozitívan válaszolt volna és ha a misszió vezetője lenne; ez szintén Isten igazságossága.

Az evangelizáció feladata rajtatok múlik az egész bolygótokon, hol van nagy szükség. Lényegében pogányság uralkodik a Földön; az emberek szíve messze van az igaz Istentől. A nucleo-k, melyek az elmúlt években alakultak, különösen az alapvetők kapták a  feladatot, hogy megnyissák az utat a jóakaratúak felé. Isten nem kér nagy munkát tőletek, de inkább éljétek és tanúsítsátok Isten életét, a testvéri életet Isten törvényei szerint.

‪‪Hát eljött az idő, hogy felülemelkedjünk minden megosztottságon és viszályon, működjünk együtt Isten Országáért. Itt az ideje mindannyiatoknak, hogy azon munkálkodjatok, hogy tökéletesek legyetek és minden nucleo keressen testvéri közösséget, mint a legmagasabb jót és mint az igazi erőt, mely képes evangelizálni. Tudjátok, hogy a hiteles egyesülés a ti első tanúságtételetek alapja, melyben Isten kivételes közbenjárása található meg. Még a hívő testvérek sem lesznek képesek segíteni nektek, ha nem egyesültök, ha nem szeretitek egymást igaz szívvel. Ők nem fognak soha meglátogatni egy nucleo-t, ahol viták és versengések vannak; nem lenne kedvező talaj cselekvésükhöz.

Ezért jobbítsátok az életeteket és törekedjetek az életszentségre. Mint ahogy mondották nektek a szeplőtelenség, az élet felajánlása és a szentáldozás mind sarokpontjai Isten Királyságának (Országának); [5] ezért próbáljatok meg becsületesen élni, mint az állandó felajánlás Istennek, közösségben egymással és Jézus Misztikus Testével.

Imádkozzatok a halottakért, hogy a Tisztítótűzben lévő lelkek is teljesen részt tudjanak venni Isten tervében eggyé válva Krisztusban. A ti imátok nagyon fontos nekik, mint ahogy az ő imáik is nektek.

Keresztlejetek a Szentlélekben és tűzében annyi lelket amennyi csak lehetséges, ahogy tanították nektek, [6] hogy mindazok, akik a keresztelés kegyelmében szeretnének részesülni   belépve Isten népének részévé válni.

Még ha fizikailag nem is utaztok a világmindenségben, mint ahogy az Istenhez hű testvérek fognak, mindazonáltal lélekben részt fogtok venni missziójukban, és ők számítanak a ti imáitokra. Érezzétek, hogy minden tekintetben részt vesztek a nagy egyetemes küldetésben. A lélekben való részvétel nem kevésbé fontos, mint a fizikai  feladat, egyáltalán nem másodlagos fontosságú, mely rátok vár a Földön. Nehézségeitek lesznek, mert Lucifer egyre mérgesebb lesz Istenre és gyermekeire; ha hűek maradtok Istenhez és törvényeihez, nem lesz képes ártani nektek.

Maradjatok egyesülve ebben az időben Isten hatalmas eszközeivel: angyalokkal, Központi Nucleus-al és az Istenhez hű testvérekkel; éljetek velük hiteles egységben, hogy védettek és támogatottak legyetek. Ezek az eszközök folyamatosan közbenjárnak Isten előtt az emberiség érdekében; most az a feladatuk, hogy imáikkal nyissák meg az utat és felajánlva magukat mindazoknak, akik evangelizálni fogják a világmindenséget és a Földet.

1.  Ez a nap még élesebb válaszfal Isten gyermekei és a sötétség  gyermekei között. Lucifer tovább fog gyengülni majd a kisugárzó erő által az univerzumban, ahogy az egyetemes misszió beindul. Lucifer mindig is ellenzett egy ilyen küldetést, de tudja, hogy nem képes ezt tovább hátráltatni. Kegyetlensége kétségbeesésének elrejtését szolgálja majd; épp ezért ne féljetek tőle, harcoljatok vele a hit és igazság fegyvereivel, megmaradva Istennel egyesülve és ti mindig győztesek lesztek.

Legyetek bátrak és haladjatok biztonságosan. Eredetiségetek szerint tegyetek meg minden tőletek telhetőt, a helyhez és körülményekhez képest, melyben ti éltek és amelyben vagytok. Nincs kényszerítés és fanatizmus! Éljetek a Szentírás egyszerűségével úgy, mint a tanításokkal, melyeket kaptatok és kapni fogtok. Mindent megkaptok amire szükségetek lesz, hogy mind jobban megértsétek küldetéseteket. Isten egyáltalán nem hagyja el a Földet, sőt ellenkezőleg Ő azt akarja, hogy minden jót, mely létezik a ti bolygótokon vonzzon Krisztushoz a ti tanúságotokon keresztül; rengeteg segítséget fogtok kapni.

‪‪2.  Mostantól szélesebb tisztánlátásra vagytok hivatottak: ne pazaroljátok erőiteket megváltoztatni a megkeményedett szívűeket, akik nem akarnak megváltozni. A ti figyelmeteket jóakaratú emberekre kell irányítani, akik nem ismerik Istent, mert tudatlanok, de akik hajlandóak tanulni. Ne essetek abba a csapdába, hogy elkezdtek beszélni azokkal, akik elvetik a ti tanúságotokat, ne próbáljatok meggyőzni senkit sem. Legyetek mindenkihez tisztelettudóak, ne ítéljetek el senkit, ha kérik tőletek legyetek készek a tanúságra, de ne vesztegessetek időt.

Tanuljatok meg különbséget tenni a kérdezők között, akik az igazat akarják tudni és akik azért kérdeznek, mert csapdát akarnak állítani, hogy hibázzatok, mint ahogy a Farizeusok tették Jézussal. Ne válaszoljatok ezeknek az embereknek és hagyjátok őket Istenre. Aki nem akarja látni az igazságot elégedett lesz: apránként nem fogja tudni megérteni tovább mi az igazság és egyre mélyebb sötétsége fog esni. Mindenki megkapja azt, amit választott.

Ne félj, kis maradék a Földön, Isten szereti kicsiny nyájadat! Kezdjétek felemelni  fejeteket, mert Aki a ti fényetek, közeledik: a dicsőséges Krisztus, a népek reménye. Menjetek előre határozottan a szabadságotok felé! Ne nézzétek a szív nehézségeit körülöttetek, ne keseredjetek el a nyomorúságos körülmények miatt a Földön, de vessetek határozott pillantást az igaz Istenre és a csillagra, mely ragyog rátok: Mária, a ti anyátok, Isten lánya és a ti emberiségetek lánya. Ne törődjetek azokkal, akik visszautasítják Isten életét és már halottak, még ha éppen élnek is. Foglalkozzatok helyette azokkal, akik újjá akarnak születni fentről. Értsétek meg Uratok szavát és Mesteretekét, aki mondta: „Hadd temessék el a halottaikat,mondta neki, te pedig menj, hirdesd Isten Országát.”

‪Megáldalak benneteket, a ti oldalatokon vagyok az én gazdámmal, az Atya Fiú és a Szentlélek nevében.”

[1] Lásd Ef 1: 8-12

[2] Lásd Zsolt 25, 9

[3] Lásd Mt 2: 1-12

[4] Lásd Mt 24, 14

[5] Lásd: “Beyond the Great Barrier” sapka. 11.

[6] Lásd: “Beyond the Great Barrier” sapka. 9[1] Lásd Ef 1: 8-12

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s