Alpha és Omega

Kedves olvasók!

Szent Mihály arkangyaltól javaslok egy üzenetet, mely úgy gondolom nagyon jelentős és erőteljes. Az előttünk álló új  időket jelenti be és ahogy ő nevezi „különleges idők,melyet  az emberiség valaha ismert.”

Emlékeztet minket küldetésünk súlyosságára és annak szükségességét, hogy Isten meghívásának nagy felelősséggel kell válaszolnunk. Feltárja ugyanakkor előttünk a reményt és a fényes jövőt, mely rendeltetve van Isten gyermekeinek. Azok, akik tovább szeretnének vizsgálódni az említett üzenetekben, emlékeztetlek titeket a könyvre „2012  az emberiség döntő választása. [1] kiadása a közelmúltban  történt meg. A könyv felhívja a figyelmet Isten időnkben történő tettére a világmindenségben.

Remélem el fogjátok fogadni és saját magatok hívjátok Szent Mihályt, hogy az emberiségnek részt vegyetek Isten cselekedetében.

Megáldalak benneteket Krisztusban.Isten adjon nektek békét.

 

Szent Mihály arkangyal üzenete 2012. november 20.

„Béke legyen veletek testvéreim és nővéreim a Földön, ti  akik szeretetitek és szolgáljátok Istent az Atyát, a Fiún  keresztül, és a Szentlélekben! Isten ismét elküldött engem,  hogy segítsek nektek megérteni az ezekben a napokban történő utazást.

A 2012-es év a végéhez közeleg; az emberiség döntő fontosságú éve volt, a meghatározó választásoké,  különösen a Földön. Egy kis idő maradt még, mely alatt Isten tettei a lelkekben még hatásosabb lesz, hogy minél  több embernek elhozza a lehetőséget Jézus Krisztust- és  Rajta keresztül, az egy igaz Istent választani, a világmindenség Urát. Ebben az évben, a Szentlélek szakadatlan hívta minden bolygón az férfiakat és asszonyokat, minden egyénben mélyre hatva, hogy segítsen  Jézus Krisztust választani és készüljön fel az eseményekre, melyek ránk várnak.

A jövő év kezdetén, az egész Misztikus Test   fokozatosan fog bekapcsolódni Isten jelentős cselekedetébe, hogy összefoglalja Krisztusban az egész  teremtést. Angyalok, szentek, férfiak és asszonyok, akik elhatározták, hogy Istent szolgálják részt fognak venni ebben  a tettben. A szentekkel való egyesülés élő és aktív erő lesz a  világmindenségben. Minden egyes személy részt fog venni  benne úgy és oly módon, ahogy Isten előírta egyénisége  szerint; még a tisztítótűzben lévő lelkeknek is meglesz a  szerepük ebben.

Isten fellépése erősebb lesz és fokozatosan Lucifert és  követőit a Földön végérvényesen válságba sodorja, mint   más bolygókon. Ezért Istennek szüksége van megbízható emberekre, akik hűek és engedelmesek akaratának, amiért  bőséges és még több hatalmas kegyelemet áraszthat.

Isten gyermekei egyetemes közösségben kezdenek el élni. Ez azt jelenti, hogy minden emberség különböző  bolygón élnek, lassanként találkozni fognak és eggyé  válnak, hogy egy népet alkossanak: Isten népét, az Ő Pásztoruk és Tanítójuk köré gyűlnek, Jézus Krisztushoz, Aki  vezetni fogja őket az új teremtésbe. Ez az egyesülés a  különböző emberiségek között fokozatosan fog  kialakulni és Isten cselekedete egyre gyorsabb lesz. Így Isten gyermekei igazi gyermekekké válnak, engedelmesek  az Atyának, aki azonnal végrehajtja az Ő parancsait és   gyakorlatba átülteti törvényeit. Mostanáig,láttátok az emberiség viselkedését, többnyire önző, ellenséges Istenhez  és törvényeinek ellenkezve. Megszoktátok az apátiát, mellyel a ti emberiségetek reagál Isten hívásainak. Ti a   világmindenségben nem ismeritek más népek viselkedését  akik, hűek Istenhez, kinek nincs más vágya, mint szeretni és szolgálni Istent, mert ők elutasítják az önzőséget és azonnal  engedelmeskednek az isteni akaratnak. Ezek az emberek   egyesülni fognak veletek és vállvetve együtt fognak dolgozni  veletek Isten Királyságáért. Ezúton, Isten tette és az Ő  népéé mindig sokkal gyorsabban fog előrehaladni.

Ezek az emberek mindig egységesebbek lesznek ebben  az időben a hatalmas résztvevőkhöz: a világmindenség  angyalaihoz, a Központi Nucleushoz, testvérek- és  nővérekhez, akik hűségesek Istenhez. Ezeknek az  embereknek meg fogja engedni a teljes részvételt Isten  tettében, védelmet élvezve. Istentől függ, hogy fokozatosan  feltárja tetteit ezen   résztvevőknek, egyre jobban láthatóvá téve, hogy a népek utazása tökéletesen Jézus Krisztus felé orientálódhasson, és ezek a tettek döntőek és egyhangúak legyenek.

Minden elért haladást, melyet a különböző emberiségek az elmúlt években tettek a világmindenségben, a felkészülést szolgálják a küldetésre, mely Isten népére vár a következő  években. Kezdve 2013-ban és mindazok akik az elmúlt  években teljes mértékben elfogadták Jézus Krisztust, mint  Isten Fiát és Megváltót és úgy döntöttek, hogy Istent hűségesen szolgálják, felajánlva életüket Márián keresztül,  meghívást kapnak, hogy részesei legyenek az új népnek.  Küldetésük lesz az egész univerzumban, hogy Jézus Krisztust hirdessék.

MEDUGORJE 025Ezért, az Egyház nagy egyetemes missziója el fog  kezdődni, mely Isten népének küldetése lesz. Senki sem  fogja tudni megállítani ezt a missziót. Isten gyermekei  fogják járni a világmindenséget hogy „…Hiszen az  Emberfia  azért jött, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett” [2] és  hozzák vissza azt Krisztushoz, hogy visszahozhassa azt a  Szentlélek erejével az Atyához. A népek királyi papsága  teljessé fog válni. Krisztus Szíve szerint új pásztorokat ad ennek a népének. Az üdvösség hirdetése a világmindenség  minden szegletében jó akarattal fog betölteni minden férfit  és asszonyt.

Lucifer királysága inogni kezd; a sötétség gyermekeit  félre taszítják és többé ők nem lesznek képesek útjába  állni Isten népének. Először azonban a nagy csatát a fény  gyermekeinek és a sötétség gyermekeinek meg kell  harcolniuk. Lucifer hatalmától fogva mindent meg fog tenni,  hogy elcsábítsa Isten gyermekeit és letérítse az ösvényről, de  neki meg kell hajolnia a szentek egyesülésének hatalma  előtt. Minél biztosabbak és erősebbek lesznek a népek,  annál rövidebbé válnak ezek az idők.

Mindent amit Isten Fia hirdetett és megjövendölt meg  kell történnie az Ő szent népében. Ő az Alfa és az  Omega: bármi kezdődött el Benne, Benne fog  beteljesedni.

A Mindenható Isten megkért engem, hogy legyek  vezetője most az Ő népének. A világmindenség minden részéből gyűjtsem össze őket és hozzam Jézus Krisztushoz, megvédeni őket a gonosztól és megtartani  őket Isten törvényeiben. Az én feladatom, hogy folyamatosan nyissam meg az utat mindegyikőtökért és Isten  összes népéért, hogy az utazás Jézus Krisztus felé simábban  menjen. Isten azt akarta, hogy most a vezető is legyek az  Ő hatalmas résztvevőivel. Isten szeretetéért és az Ő  népéért elfogadtam a feladatot, és teljesíteni fogom azt  minden erőmmel. Én vagyok az Előfutára Krisztus  dicsőséges eljövetelére, hogy előkészítsem szíveteket az  Ő hatalmának üdvözlésére. Ezért még egyszer kérlek titeket    egy határozott döntésre Jézus Krisztusért, hogy   számíthassak a ti teljes együttműködésetekre.

Meghívom a Föld egész emberiségét, a népek vezetőit és  vallásokat Jézus Krisztus elismeréséhez, mint Isten Fiát a Megváltót az Ő hatalmának és mindenhatóságának   alárendelve.

Külön invitálom a Föld Keresztényeit, hogy emelkedjenek  felül megosztottságukon és helyezzék magukat  alázatosan Isten tervének szolgálatába: egyesítsünk mindent Krisztusban úgy a mennyben, mint a Földön is.

Meghívom a Keresztény Egyház Pápáját és a püspökeit,  hogy életük teljes odaadásával táplálják és védjék az emberek hitét, hogy szüntelenül hívják a hívőket az élet sérthetetlenségére és hitére. Kérem, hogy bátran védjék a nyájukat bízva bennük a gonosz minden támadásától.

Minden dolog, melyet meghirdettem, meg fog valósulni  úgy és az időn belül, ahogy azt a világmindenség Ura  meghatározta. Rajtunk múlik, hogy elkezdjünk haladni az  előttünk álló úton, mely Isten gondolatában van, Aki minden  jót megad az Ő gyermekeinek. Rajtunk múlik, hogy saját részünket komolysággal, felelősséggel és szeretettel megtegyük. Minden megadatik nekünk és nem lesz  szükségünk semmiben. Mindannyian biztonsággal fogjátok tudni, mit kell tennetek, mert minden a megfelelő időben és módon feltárul és a Szentlélek fenségesen fog vezetni mindenkit.

Csaknem belépünk a kivételes kegyelmi időbe, melyet az emberiség még soha sem ismert. Ezért kérlek titeket  még egyszer, hogy ajánljátok fel életeteket Jézusnak a  Szeplőtelen Szűz Mária Szívén keresztül. Ez az  elengedhetetlen feltétel, hogy Isten ígéretei mindannyiotokban megvalósuljon.

Biztosíthatlak titeket imámról és előtettek megyek  veletek az úton. Angyali társaim velem együtt jönnek  mellettetek, a hatalmas Isteni részvétel életben fog tartani  benneteket. Áldásom legyen rátok és Isten minden  emberére az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. ”

[1]  Az eredeti olasz cím:„2012 La scelta decisiva dell”umanita” („A  2012 az emberiség  döntő választása”) Ez a könyv jelenleg csak olaszul és horvátul érhető el.

[2]  Cfr.Lk19,10

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s