Isten makulátlan szeretete

Kedves olvasók!

A nap amikor a Ferences család ünnepli Assisi Szent Ferenc stigma lenyomatának emlékét, ez a nagy szent beszél nekünk a makulátlan isteni szeretetről, az alábbi üzenetben.

Makulátlan szeretet Istentől származik és azt nagylelkűen adja nekünk. Ez az igazi és egyetlen szeretet, mely életet ad minden teremtménynek és Isten gyermekeivé  tesz bennünket. Mindannyian érezzük az égető vágyat,  hogy szeressenek ezzel a szeretettel, de mi nem  vagyunk képesek ezt mindig elérni. Amikor a makulátlan szeretet hiányzik belőlünk, nagy űr keletkezik  életünkben, egy űr melyet mi emberi úton próbálunk meg betölteni, anélkül, hogy bármikor elégedettséget éreznénk.

Mindnyájan meghívottak vagyunk felfedezni ezt a szeretetet, ha akarjuk, mert ez már bennünk van, mint  egy mag. Isten azt kívánja, hogy fedezzük ezt fel és  nem állít akadályokat  közénk és az Ő szeretete közé; mi vagyunk azok, akik akadályokat emelünk, amikor önzésünket és követeléseinket tápláljuk.

Szent Ferenc beszél nekünk az ő földi tapasztalatairól, a makulátlan szeretet felfedezéséről, melyről azt egy rejtett  kincsnek gondolta. Ez fémjelezte az ő útját, mint ember és  hívő annyira, hogy átváltoztatta őt Alter Cristus-nak,mint egy másik Krisztussá a Földön, mely a húsában hordozta a Szeretett Krisztus képét, a szeretetért keresztre feszíttetett.

Szent Ferenc emlékeztet minket, hogy a makulátlan  szeretet a Lélek legfenségesebb törvénye; ezért azt  hiszem, hogy ez az üzenet nagyon jól kapcsolható a Szentlélek szeptember 12-i üzenetéhez, melyben a Lélek  törvényeiről beszél. Azt mondanám, hogy Szent Ferenc szavai megjelennek a Szentlélek üzeneteiben, mert Isten szeretete közel van mindnyájunkhoz, az egyénhez úgy, mint a házastárshoz, a megszentelt gyülekezethez és mint az egész emberiséghez.

Hagyjuk magunkat is vezetni ebben a felfedezésben, mely megváltoztathatja életünket Szent Ferenc segítségével és minden szenttel, akik a történelem folyamán üdvözölték és szerették Isten szeretetét, ugyanazzal a szeretettel mint a felebarátot.

Megáldalak titeket és imádkozom veletek. Isten adjon nektek békességet.

 

Assisi Szent Ferenc üzenete 2012. szeptember 17.

images (12

„Megáldalak titeket szeretett testvéreim! Hadd mondjam el egyben mindig emlékeztetni arra, hogy a Lélek legfőbb  törvénye a makulátlan szeretet. Isten szeret minket az Ő  makulátlan szeretetével és nekünk is ugyanúgy kell szeretnünk egymást: spirituális szeretettel, önzetlenül, ami semmit és senkit sem akar birtokolni, mely saját érdeket nem keres. Ez a legfontosabb törvény, mely nélkül nem érthetitek meg Jézus Krisztus Keresztjét és Feltámadását, és nem élhetitek át teljesen a szentáldozásban sem.

Az Istentől származó első törvény a makulátlan szeretet, ennek felfedezésére mindegyikőtöknek meghívásotok van.

Engem az “Alter Cristus”- nak egy Másik Krisztusnak neveztek: egy igazi másik Krisztus voltam, mert megtaláltam a makulátlan szeretetet. Ez a rejtett kincs amelyről beszélek: Isten makulátlan szeretete. Megértettem azt a szeretetet, mellyel Isten szeretett engem. Amikor ezt mélységesen megértettem, megbocsátva, üdvözölve éreztem magam, és ezzel a makulátlan szeretetettel kezdtem el szeretni.[1]

A makulátlan szeretet Istentől származik és Isten minden  gyermekében él. Ez a szeretet magunk felajánlásának alapja, mert enékül a makulátlan szeretet nélkül nem tudjuk magunkat felajánlani Istennek. Ezért sok ember nehezen érti meg, mit is jelent felajánlani életüket Istennek. Még ha szavakban ki is jelentik, hogy Neki ajándékozzák  magukat: még sincs bennük makulátlan szeretet. Az ember egymagában nem ajánlhatja fel magát az áldozatra; még  Istennek  tetsző  áldozatot  sem  hozhat,  ha  a szíve tele van ambícióval, igényekkel és érdekekkel, sőt  spiritualitásokkal, hogy védje meg őt vagy adjon békét a  lelkiismeretének. Ezek szintén érdekek.

A makulátlan szeretet meztelen, nem birtokol semmit, olyan mint Jézus a kereszten. Meghívásotok van, hogy megtaláljátok ezt a szeretetet, és csak úgy találhatjátok meg, ha teljes egységben vagytok Krisztussal. Csak Ő közvetít nektek makulátlan szeretetet  és érteti meg teljes mélységében veletek. Csak amikor meg fogjátok kapni és megértitek, akkor fogtok ugyanúgy elkezdeni szeretni azzal a szeretettel, mellyel úgy érzitek szeretnek.

A makulátlan szeretet mindenek előtt elvezet Istenhez magatok felajánlásával. Attól kezdve a feddhetetlenség szintén rátok száll. Ha a szeretet makulátlan, ajánlásotok is  makulátlan lesz; a személyetek feddhetetlensége automatikusan megszületik, mert Isten szeretete egésszé  téve elkezd bennetek mélyen áramlani, kiűzve a gonoszt  belőletek. Végül, a makulátlan szeretet elhozza nektek a  másokkal való lelki közösséget. Ahol a makulátlan szeretet  nincs jelen, ott nincs igazi közösség, csak az érdekek köteléke, melynek semmi köze sincs az Istennel való közösséghez.

Így megérthetitek mi történik az emberek között, még  keresztények között is: gyakori a makulátlan szeretet  hiánya és ezért nincs közösség. Az emberek érdekeik vagy szükségeik szerint társulnak. Eljött az idő, amikor Isten  gyermekeit meghívja, fedezzék fel a makulátlan szeretetet, de enélkül a szeretet nélkül bármilyen tan, legyen az szent, minden munka, minden szentbeszéd hasztalan maradhat, mert nem hoznak gyümölcsöt.

Az új teremtés alapja Isten makulátlan szeretetében lesz.  A teremtményeket nem varázslattal- vagy Isten egyoldalú cselekedetével újítja meg, hanem makulátlan szeretettel, mely Isten embereiben élni fog. Ez a szeretet el fogja űzni a gonoszt és az egész emberiség egy új emberiséggé fog  válni, készen az új teremtésre. Minden szent elkötelezett, hogy most imádkozzon ezért a különlegességért és Isten összes emberéért, hogy felfedezhesse Isten makulátlan szeretetét.

Az önző ember aggódik a makulátlan szeretet miatt, mert ez a szeretet nem hagy semmilyen helyet az önzésnek. Ha valaki nem éri el a makulátlan szeretetet, legfőképp a  lelki életben, az nem ér el semmit sem. Még a szép  szavak ellenére sem és a jó dolgok sem mindig mutatják  Isten szeretetét: minden ima, minden szó, minden tett nem  lehet más, mint tiszta szeretet, élő és azokon keresztül hat, akik elfogadják. Ha nem cselekszünk azonnal minden más vágy nélkül makulátlan szeretettel, minden igyekezet saját magában ér véget, még akkor is ha Isten nevében történt. 

Isten azt akarja, hogy találjátok meg magatokban az Ő makulátlan szeretetét; az egész Mennyország ezt akarja. Azonban senki sem tud segíteni nektek ebben a kutatásban, ha őszintén nem akarjátok megtalálni és élni Isten szeretetét, ha ti nem vagytok hajlandók szembesülni ezzel a szeretettel  a lelketekben. Őszinte vágy nélkül a szentek imái sem  segíthetnek rajtatok.

Az utazás melyet a Földön meg kell tennetek, és a segítség, melyet megtehettek másokért őszinte nyitott lélekkel lehetséges. Járuljatok Isten elé, amit Tőle kaptatok, az Ő makulátlan szeretetét. Isten tapintatos: nem kényszeríti azokra az ajándékát, akik nem kívánnak élni vele. Isten soha nem tör be erővel a lelketekbe, még az Ő szeretetével sem. Az ajtónál marad és kopog; [2] ha kinyitjátok Neki, eláraszt szeretetével.

Isten makulátlan szeretete életet ad minden teremtménynek; ezért mondtam nektek, hogy a Lélek első törvénye a szeretet: Isten szeretett és meghívott minket és másokat  ugyanazzal a szeretettel az Ő szeretetére. Ez egy  univerzális törvény, mely minden teremtményt irányít és ez érvényes az egész világegyetemre; ez a törvény fogja  irányítani az új teremtést.

Minden Isten szeretetéből származik, ebből a Szeretetből  ment fel mindnyájunkért a keresztre. Ugyanerre hívott meg minket. Földi életemben gyakran sírtam, mert rájöttem,  hogy Isten makulátlan szeretetét az emberek nem szerették. Legbelül hatalmas fájdalmat éreztem, mert a  makulátlan szeretet mások általi elutasítása mindig fájdalmat okoz azoknak, akik így szeretnének élni és cselekedni e szeretet által. Megértettem, hogy az emberek, de gyakran testvéreim is, a makulátlan szeretet hiányát más  dolgokkal akarják betölteni; szabályokkal, építményekkel,  rendszerekkel stb. Ugyanez történik ma is: a fenséges szeretet törvényét felváltja egy másik törvény, az érdekek  által diktált, önzőség és félelem. Még ma sem szeretik Isten szeretetét, ma is sok szent szenved, a visszautasítás miatt,  melyre utaltam: Istent, magunkat és másokat ugyanazzal a szeretettel kell szeretni, mellyel Isten szeret minket. Ez  a legfelsőbb törvény, melyet az emberek kitörölnek az ember által alkotott szabályokkal, melyek értéktelenek  Isten előtt.

A  fájdalmam nem harag vagy csalódás volt: hanem Isten  házában lévő buzgóság; megdöbbentem, hogy az emberek visszautasították a makulátlan szeretetet. Ugyanakkor  mindig szem előtt tartottam Jézus Kálváriára való  felmenetelét, a szenvedéstől összetörve, kigúnyolva, sértegetve, meg nem értve. Rájöttem, hogy a makulátlan szeretet Jézusban feltétel nélkül megtestesült, szabadon, sőt még akkor is amikor Őt a keresztre feszítették, holott még egy ujját sem tudta mozgatni a kezén.

Szemeimet az emberek bűneiért megfeszített  Atya fiára szegeztem; soha nem fáradtam el az Ő Passiójának  meditálásán, belépve ennek a misztikus szeretetnek a nagyságába. Végül megértettem, minden ember meghívott Krisztus szeretetére, hogy megkapja,  kifinomítsa, megerősítse azt a kereszten keresztül. A  keresztnek és Jézusnak nem lenne semmi jelentése az   embereknek, ha Ő nem támadt volna fel az emberiségért  szeretetével a teljes lehetőségért a kereszten való szenvedésért. Krisztus magasztos szeretete felmagasztalta a szenvedésben csakúgy mint a csodák hatalmában vagy a feltámadás diadalában, mert a makulátlan szeretet minden körülmény között mindig  működik. Isten szeretete bármilyen helyzetben mindnyájatokban munkálkodik: sikerben vagy kudarcban, erőben vagy gyengeségben, mikor csodálnak vagy becsmérelnek. Isten szeretete az Ő erejének legnagyobb  kinyilatkoztatása, mely nem ismer akadályokat.

Legyen Isten makulátlan szeretete a fény, mely megvilágítja életeteket! Ne legyetek csalódottak az  emberek korlátai és bűnei miatt; ajánljatok fel Istennek  bármilyen fájdalmat, töltsön el titeket az Ő makulátlan szeretete és lángoljon a szívetek. Megpróbáltatásaitokban,  ne vegyétek le pillantásotokat az Úr keresztjéről, és a kereszt  erővel fog hatni; szereteteteket fenségessé fogja tenni, jobban és jobban meg fogja tisztítani addig, amíg minden Istennek felajánlott fájdalom Jézus keresztjén át fog változni   megváltó szeretetté és az minden próbával erősebb lesz. Ez  a szeretet, mely lángolt földi életemben és még ég   lelkemben; ez a szeretet, mely átváltoztatott engem a  Szeretetté: a  stigmák melyeket testemen kaptam csak a  külső jelek voltak, egyesülve a keresztre feszített  Jézussal. A szeretet melyet a Földön adni akartam az embereknek, a szerzetes testvéreimnek és minden szegénynek, akik fényért és megnyugvásért jöttek hozzám, nem volt egyéb, mint Krisztus fenséges szeretete. A kereszt  tetején Jézus ugyanazzal a makulátlan szeretettel látta az Ő  Édesanyját, Jánost, az asszonyokat és a bűnbánó tolvajt és azokat, akik keresztre feszítették Őt. Ez ugyanaz a szeretet, mellyel Ő mindegyikőtökre vigyáz.

Ezért kedves testvéreim emlékezzetek, az Istennek  felajánlott szenvedés értékes ajándékká válik szentekké válásotokhoz és sokak üdvéhez. Szenvedés a Földön    mindenhol van és ez olyan nagy, hogy gyakran elpusztítja az  embereket. Isten nem akarja mindezt, de az emberiség, rideg  és érzéketlen Isten szeretetére, Teremtőjétől elválasztva  magától gerjeszti a szenvedést, költi az anyaméhben és  születik minden pillanatban.Ti akik hisztek Krisztusban az Ő  szeretete bennetek van, az Ő Keresztjének erejét birtokoljátok, mely az üdvösség szimbóluma, a gonosz feletti győzelem az egész univerzumban.Tegyétek ezt az erőt  cselekvővé és látni fogjátok értékes gyümölcseit magatokban  és a környezetetekben!

Isten fiai a Földön épp egy Istennel ellenséges  környezetben élnek és szenvednek; azonban  alárendelhetik szenvedéseiket és átváltoztathatják azt  megváltó szeretetté. Ez egy értékes gyöngyszem, melyet   a Föld igaz Keresztényei felajánlanak Uruknak, amit a világmindenség csodál. Egyébként a világegyetem hívő emberiségei azokat csodálja a Földön, akik felajánlják szeretetüket Istennek, követve Jézus Krisztust, aki   feláldozta Magát a Földön.

Évszázadok során számos fia Istennek járta Krisztus útját  végig ezen a bolygón, a kereszten keresztül alárendelve  magát Isten szeretetének. Én magam ezen az úton jártam,  megtanulva az alárendelt szenvedést Krisztus keresztre feszítésén keresztül. Ne felejtsétek el, hogy a keresztre feszített Jézus nélkül a keresztnek magában nem lenne értéke; ezért a ti keresztjeiteken keressétek Jézust bárkiben, mert Ő a ti összes keresztjeiteken ott van és átformálja azokat feltámadássá, ha tudjátok hogyan váljatok Vele eggyé.

Ha a Földön nem lenne bűn, Isten makulátlan szeretete  szabadon áradhatna minden emberben és az emberek  között. Az ember a Teremtővel együtt haladna, hogy  irányítsa a teremtést, ahogy ennek az elejétől lennie kellett volna. A Föld állapota azonban súlyos, mert a bűn  eluralkodott sok ember szívében. Azonban e helyzetben, a fenséges szenvedésben Krisztus áldozata működik a  Földön, felemelve az Atyához és a Szentlélekhez. Így  Isten elpusztítja a romlottságot és elhozza az  emberiségnek az új teremtést.

Az egész emberiségnek Jézus útját kell járnia, a kereszten keresztül megtisztítva önmagát a bűntől, hogy eljusson a feltámadásig. Az új teremtés lesz az emberiség   feltámadása; Isten Fiának diadala, aki fel fogja ajánlani a teljes teremtést az Atyának a Szentlélekben alárendelve  magát Neki. Jézus Krisztusban, Isten összes gyermeke  és maga a teremtés győzedelmeskedni fog, mert az ember győzedelmeskedik mikor alárendeli magát  Istennek. Az Istennek való alárendelés soha sem  szolgalelkűség vagy rabszolgaság, mert Isten nem uralkodik, hanem szeretettel irányít és vezeti az embert a boldogsághoz vezető úton.

Ebben a szellemben éltem, a Ferencesek szellemiségét: vágyni és elfogadni Isten makulátlan szeretetét; élni a makulátlan szeretetet, mely semmit sem keres önmagáért; szeretetettel szeretni minden teremtményt; átengedve magát az átváltozáshoz a Szeretett általi szeretettel. Innen származik a tökéletes boldogság és a  legmagasabb nincstelenség.

Mindannyiatoknak azt kívánom, hogy legyetek képesek így  élni, találkozhassatok Isten makulátlan szeretetével, védjétek meg magatokban, mint a legféltettebb kincset. Ez az én  imám értetek szeretett testvéreim, Szent Klárával együtt és  minden szenttel akik a Ferencesek keblén születtek, megáldalak titeket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.”

[1]  Lásd 1 Cor 13, 1-13

[2]  Lásd  Rev 3,20

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s