Maradj ébren….állj készenlétben! (Mt 24, 42-44)

Legkedvesebb olvasóim!

Ellátogatva erre az oldalra és olvasva könyveinket, minden  bizonnyal láttátok Isten hány dolgot nyilatkoztatott ki rajtunk  keresztül, hogy szélesítsük látókörünket. Nem azért mondjuk  ezt, hogy középpontba helyezzük magunkat; inkább mi Isten  kezének csak egy egyszerű eszközei vagyunk. Nem egy  elszigetelt jelenséget mutattunk meg mostanában és jeleket sem adtunk, hogy függővé váljatok vagy ezeket tolmácsoltuk volna. Mi egy OLVASÓI KULCSOT adtunk, mely egy és csakis egy, mely megengedi nekünk megérteni mi  történik és mi fog történni a világegyetemben: JÉZUS  KRISZTUS.

Az Atya által küldött Jézus Krisztus a Juda törzs oroszlánja, [1] azért küldetett a Földre, hogy meghódítsa Istennek az Atyának az egész teremtést, alávetve a tiszta lélek törvényeinek, hogy minden teremtményt átváltoztasson új teremtménnyé. Ezért meghívtunk titeket, hogy vegyetek  részt Jézus munkájában, mint egy pap, próféta és király,  mindig a Szeplőtelen Szűz Márián keresztül.

Hogy meghódítsa Istennek az Atyának az egész teremtést, alávetve a tiszta lélek törvényeinek

Az elmúlt napokban a Boldogságos Szűz Mária és Jézus beszélt arról, milyen idők várnak ránk. Később, Szent Rafael arkangyal adott mélyebb magyarázatot bizonyos aspektusból Jézust és Máriát érintve. Az alábbiakban szeretnénk átadni ezt a három üzenetet. Biztosak vagyunk benne, hogy hasznosak lesznek számotokra, hogy  megtaláljátok a megfelelő helyet Isten tervében. A ti helyzetetek Isten tetteinek teljes lényegének megértéséhez képességeitektől is függ. Nem fogjátok tudni megérteni, ha nem  engeditek, hogy Jézus Szelleme vezessen és világosítson meg titeket.

Isten választ vár az emberiségtől, függetlenül attól, hogy akár elfogadja Jézus Krisztust és egyesül Vele, részt véve az Ő tetteiben vagy nem. A  2012-s év a nagy döntések éve mindannyiunk számára: nekünk határozottan el kell döntenünk, melyik oldalon maradunk, elhagyva az önzést és a könnyű kompromisszumokat. 

Isten választ vár különösen a Föld emberiségétől, akik mindig lassan reagálnak Isten hívásaira hátráltatva és lelassítva más emberiségek útját. Isten nem várhat döntéseinkre a végtelenségig. Itt az idő dönteni! Jézus megjövendölte ezt a 2011.szeptember 23-i üzenetében, melyet ezen az oldalon publikáltunk. [2] Az emberiség útja a Földön lassú és nehéz, annak ellenére, hogy sok kegyelem adatott, különösen ebben az évben.

A kinyilatkoztatások szerint a Föld két ok miatt lassul le: 1)  nagy része a  mi emberiségünk nem fogadja el a kegyelmeket melyek adottak és nem működik együtt azokkal;  2) nem is fogadja el az Isten által nyújtott  lehetőségeket és nem lépnek kapcsolatba azokkal, ellenkezőleg, közömbösen viselkedik vagy nyíltan ellenséges azokkal, amikor a próféták és szentek tanúságot tettek, minidig elítélték őket és gyakran megszabadultak tőlük. Isten Fia Maga, Aki eljött és kinyilatkoztatta az Atyát sem volt jobb sorsú.

Az ember a Földön nem fogadja el a Boldogságos Szűz Máriát sem, aki nekünk adatott, mint Anya. Elsősorban azoknak segített, akik elfogadják Őt, hogy a földi szükségleteiket megkapják.

A  2012-s év végéhez közeleg; Isten vár mindannyiunk döntésére, hogy az Ő törvényei szerint éljünk és készek legyünk az eseményekre melyek meg fognak történni. Nem ismerjük azokat részleteiben, mert az Úr terveit  időről – időre apránként nyilatkoztatja ki addig, míg készek leszünk megérteni  azokat. De mi tudjuk, azonban, hogy azok meg fognak történni, mert az Úrnak  be kell avatkoznia az emberiség történelmébe, hogy kihúzza a korrupcióból, mely egyre jobban szétárad. “Istennek uralkodnia kell, mint az egyetlen Úr,  míg Lucifernek el kell foglalnia a helyet, melyet megérdemel. Az Atya be fog avatkozni rajtam keresztül…”  Mondta Jézus ezt a 2011–ben említett  üzenetében. [3]

Mi tanúságtételeket adtunk nektek, melyek feltárultak előttünk. Még egyszer meghívunk titeket egy tiszta és határozott döntésre, hogy készek legyünk arra  ami vár ránk a következő év elején. Mi Istennek ajánljuk magunkat és imádkozunk értetek. Megáldunk titeket Krisztusban.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić

 

       A mi Asszonyunk üzenete 2012. augusztus 4-én

Ezt az üzenetet a Boldogságos Szűz Mária adományozta születésnapja előestéjén. Medjugorjéban a Mi Asszonyunk felfedte, hogy augusztus 5-én született és ismételten megerősítette nekünk ezt a napot, mint az Ő születésnapja.

A mi Asszonyunk mondja:

”Kedves gyermekeim, először is köszönöm, hogy megakarjátok ünnepelni velem a napot amikor születtem. Az igazság az, hogy ez mindnyájatok ünnepe, mert én mindnyájatokban megszülettem és ti mindnyájan megszülettetek bennem, ezért születetett életre Isten. Tudjátok gyermekeim, hogy az én igazi és egyetlen örömöm, hogy nektek ajándékozhatom Istent. Amikor egy személy rajtam keresztül elfogadja magában Istent ajándékul, akkor  örömet okoz nekem és ezzel az  örömmel ajánlom nektek ma az Urat, felajánlom nektek mint egy virágot Isten trónja előtt.

Szeretném ezt elmondani nektek, hogy az emberiségre nagyon nehéz idők jönnek, nem azért, mert Isten büntetni akar titeket, hanem, mert az emberek választásai nehéz helyzetbe és megpróbáltatásokba hozzák az emberiséget. Emiatt nem kell félnetek. Én mindig mellettetek leszek és Isten nem fog megengedni semmi rosszat azoknak, akik messze kerültek Istentől, nagyon fognak szenvedni. Szívem szomorú ezért. Azonban ezeken a megpróbáltatásokon keresztül Isten lehetővé teszi a nagy megtisztulást az egész világegyetemben.

Szükségszerű, hogy a világmindenség visszatérjen Fiamhoz, nélküle nem lesz reménye senkinek. Ma arra hívlak benneteket, mint Isten szeretett gyermekei, hogy ne tétovázzatok és ne legyenek kétségeitek, de merüljetek el Isten kezében teljes szívvel, minden további vita és vizsgálódáa nélkül, hogy az Ő jóságával és bölcsességével megszabadítson titeket. Tegyétek le mellé minden belső problémátokat, hagyjátok ezt Isten kezébenés ti mint gyeremekek merüljetek el Isten szeretetének tengerében. Isten megoldhatja problémáitokat, melyeket ti nem tudtok. Ezért hagyjátok, hogy az Ő keze szabadon tevékenykedjen bennetek és Ő meg fogja ezt tenni.

Isten gyermekeinek most fel kell ébredniük  és készek lenniük azokra az eseményekre, melyek ránk várnak. Én köztetek vagyok. Ezért mondom nektek: “várjatok ránk”, mert én gyermekeim mellett fogok járni, népem között. Köszönöm nektek és legyetek áldottak, legyen erőtök megtenni amit kérek tőletek, hagyjatok mindent Isten kezében, ne aggódjatok tovább. Csukjátok be lelketek szemét és távolítsátok el a  problémáktól és a lelki kínszenvedéstől és hagyjátok Istent tevékenykedni magatokban. Az Úr gondoskodni fog rólatok és mindenről melyre szükségetek lesz; gondoljatok Rá.

Megáldalak titeket és rajtatok keresztül minden nucleo-t és személyt, akik lélekben veletek van, az egész népet, melyhez tartoztok, különösen megáldom Medjugorjét az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Jézus 2012. augusztus 6.-i üzenete Isten megdicsőülése (transzfiguráció)

„Gyermekek, ma egy különleges áldással akarlak megáldani titeket: a ti átváltozásotok áldásával. Ez az átváltozás kéz a kézben jár az én Misztikus Testemmel.

Legyetek éberek gyermekeim, minél többet fedtek fel belőlem, annál jobban kényszerítitek a sátánt, hogy felfedje tevékenységét; valóban Isten gyermekeinek tettei, a nucleo tettei úgy működnek, hogy a sátánt még inkább sarokba szorítja addig, hogy kinyilvánítsa az Antikrisztust. [4] Ennek meg kell történnie, mert Lucifer maga egyébként soha nem hozná meg ezt a döntést, feladva nagy hatalmát az egész népemet arra, hogy a Sátán és az Antikrisztus lépjen a nyilvánosság elé. Ne legyetek meglepve akkor, ha szavaitokkal vagy saját életetekkel provokáljátok a gonoszt addig amíg nyilvánosságra nem kerül, mert ez szükséges.

Azok, akik valóban hirdetik Krisztust egyúttal kényszerítik az Antikrisztust, hogy nyilvánuljon meg a valóságban. (manifesztálódjon) Mi az emberiségért éppen egy döntő szakaszvan vagyunk, mert az Antikrisztus alakjának a felszínre kell kerülnie, mely egy forduló pont lesz az emberiség történetében. Tulajdonképpen abban a pillantban, amikor a Sátán kényszerítve lesz hatalmának nagy részét az Antikrisztus javára feladni, jelezni fogja ennek az időnek a vég kezdetét és a civilizációnak a végét. Egy éra vége lesz, melynek utat kell adnia az új teremtésnek.

Egyáltalán ne féljetek a Sátántól! Ti, akik minden hatalmat és kegyelmet megkaptatok, hogy megbirkózzatok vele. Sok embert – akik az ő szorításába kerültek – megmenteni csak akkor lesztek képesek, amikor szembesültök vele, mert ekkor a gonosz tettei nagyon erősek leszenk, de ne erre koncentráljatok, hanem a ti jó cselekedeteikre a ti egész lényetek átváltozására és mindazokra az emberekre, akikkel ti kapcsolatban vagytok. Legyetek boldogok, hogy részt vesztek velem az Atya eme nagy művében! Ekkor az  Atya cselekedete nagyerejű lesz. A Szentlélek erejével rajtam keresztül fog megtörténni, de  Isten népén keresztül is.

A jelek a megfelelő időben és pillanatban fognak jönni; azonban ti vagytok az első jel. A ti életetek valóban az első nagy jel,mely minden mást túlszárnyal, mert az átváltozott élet sok kérdést vet fel az emberekben, többet, mint egy külső jel. Az utóbbi, az első pillanatnyi lelkesedés után feledésbe merül, de az átváltozott ember élete nem.

Éppen ezért biztosítsd, hogy az emberek ne titeket keressenek, hanem győzödjenek meg arról, hogy Engem keressenek bennetek. Akkor az egész világmindenség emberisége keresni fog titeket és látni fogják azokat az embereket akiben Isten lakozik. Amikor Keresztelő Szent Jánso prédikált pontosan ez történt: az emberek nem egy embert kerestek, hanem Istent, aki ebben az emberben lakozott. Ezért legyetek szent templomok; és ez tagadhatatlan jele lesz jelenlétemnek és cselekedeteimnek.

Megáldlak titeket és rajtatok keresztül megáldom otthonaitokat, minden nucleo-t, embert, akivel érintkeztek munkátok során, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.”

  

Szent Rafael arkangyal 2012. augusztus 13. üzenete

Ennek a 2012-s évnek utolsó néhány hónapjában Isten ’nyomás’ alatt tartja a Földön az emberiséget, hogy döntsön. Amikor az emberiségről beszélek, először is a Föld keresztényeit értem ez alatt, a jóakaratú embereket, akaik nem a Sátánhoz tartoznak és nem őt követik, mert azokkal, akik igen, már nincs sok tennivaló a továbbiakban. Isten gyermekeiről beszélünk a Földön, kiknek ideje a végső döntéshez Isten királyságához, nagyon közel van.

Isten egy döntést kér, mert Neki a Földön határidőt kell szabnia az emberiségnek, melyet ha nekik kellene meghozniuk soha sem döntenének semmiről. A ti emberiségetek nagy ellentmondásban van:egyfelől ellenszegül Istennek, másfelől passzív. Azok, akik ellenszegülnek, nem hallgatják meg az okokat, azok, akik nem szegülnek ellen passzívak maradnak, mindent Istentől várnak, azt akarják, hogy Isten tegye meg azt, amit maguk nem akarnak megtenni.

Ezért az idő elérkezett, amikor Isten időhatárt szab az emberiségnek, a ti felfogásotok szerinti időben és naptáratokhoz mérten. Más bolygókön, az időt másképp számítják, azonban ahogy nektek elmondatott, a világ vár a Föld döntésére és alkalmazkodik a ti idő ritmusotokhoz. [5]

A 2012-s évvel a ti emberiségeteknek el kell dönteni, hogy elfogadja-e Jézus Krisztust és alávetitek-e magatokat Neki. Csak akkor lehetséges belépni az új dimenzióba, ahol a törvények a tiszta lelkek szerint működnek. Az emberiségből csak azok változtathatók át egy más dimenzióba, akik elfogadják Jézus Krisztust, melyet néhányan civilizációs ugrásnak, mások a tudat kiszélesítésének (expanizió) neveznek. Azt mondom, hogy ennek az emberiségnek lélekben fel kell tudni emelkednie ahhoz, hogy beléphessen egy spirituálisabb dimenzióba. A dimenzió, melyben ti ma éltek az alapvetően anyagi, melyben a lélek törvényei nehezen működnek, mert az emberek többsége által nem megértettek és elfogadottak. Ez nagyfokú romláshoz vezet ezen a  bolygón, mely befolyásolja az embereket és a teremtményeket. Ez egy minőségi ugrás, melyről Isten gondoskodik, hogy az új teremtés felé tovább haladhassatok.

 Csak Istenen múlik, hogy felbecsülje a földi emberiség döntését ez év végén. Ekkor nagy nyugtalanság lesz Isten gyermekei között, mert a kegyelem, mely a Földön áradni fog különösen erős lesz és Isten pontosan azért adja, hogy segítsen nektek a döntésben.

A Földön minden az emberek jóakaratától és képességétől fog függni, elsősorban Keresztények tegyetek minden földi dolgot félre, mint teológiai megbeszéléseket, doktrínai vitákat, megélhetési kétségeket stb. stb. ehhez merüljetek el Isten újdonságában, mely feltárul az Ő népe elött. Hadd adjak egy példát: elmondták nektek, hogy van egy Központi Nucleus; nos ahelyett, hogy egyesülnétek ezzel az eszközzel, mely segíthet nektek, elvesztek a tárgyalásokban, meghatározva, hogy van-e vagy nincs Központi Nucleus, rengeteg értékes időt veszítetek el itt és lemaradtok. Ugyanakkor Isten cselekedete nem áll meg; bárki úgy dönt, hogy tovább halad az képes lesz többet és többet felfogni. Akik nem akarnak dönteni, azok hátra maradnak és eljutnak arra a pontra, hogy nem fognak érteni semmit sem.

Mi fog történni, ha az emberiség végül nem fog dönteni, hogy hisz Jézus Krisztusban, nem csak szavakban, de teljesen a misztikus egyesülésben Vele élve, szavait tettekre váltva és meglépve azokat a lépéseket, melyek számotokra ki lettek emelve. [6] Az fog történni, hogy Isten másképp fog gondoskodni.

Az üdvösség kinyilatkoztatása az egész világmindenségre egy másik bolygó emberiségére lesz bízva, azok közül kiválasztva, akik hűségesek Istenhez. Akkor ti lesztek azok, akiknek alkalmazkodnia kell ennek az emberiségnek a ritmusához és nem fordítva, ahogy eddig történt. Tudnotok kell, hogy az Istenhez hűséges emberiségek nagyon gyorsan fognak dönteni és  végrehajtani Isten parancsait. Nem fog ezer évekig letartani nekik, mint ahogy az nálatok történik.  

Senki nem tudja, hogy Isten mit fog dönteni ennek az évnek a végén, és azt sem, hogy melyik emberiséget fogja választani helyetettek, ha szükséges. Minden attól függ, hogyan válaszolnak az Ő gyermekei a Földön, ha elegendően lesznek-e, akik Isten programját végrehajtják. A ti emberiségetek válaszától függ, hogy Isten hogyan dönt majd. Nagy felelősségetek van, de ugyanakkor nagy kegyelem is, ezért erősítségtek meg magatokat és folytassátok utatokat hűségesen. Nem kérnek tőletek nagy munkát, de elmélyült hűséget és nagy őszinteséget. Nincs több helye az ambicíónak és a képmutatásnak, lejárt az ideje az emberi ravaszkodásnak! Az újdonságba menet, melyet a Szentlélek tár fel elöttetek lényeges feltétel, mely nélkül visszahullotok a vallásos szentimentalizmusba, jámbor odaadásotokban. Ehelyett, el kell érnetek Krisztus igaz tudását, melyről Szent Pál beszél: „mi nem emberi léptékkel mérünk…tehát az aki Krisztusban van, az új teremtmény: a régi tovatűnt, lám valami új valósult meg.” [7] Tudni kell, hogy Jézus Krisztus a Szentlélekben, – aki az összes dolgot mozgatja a lélekben, mint az egész teremtést, – hozza el az igazi átváltozást a lényetekben Krisztus képében. A Föld emberisége sajnos még nagyon messze van mindettől.

A különleges résztvevői ennek az időnek, hogy az angyalok, a Központi Nucleus és  az univerzum testvérei, akik hűségesek Istenhez most hívják a misztikus egyesülést Jézussal, szembenézve Istennel, hogy azonnali tudást szerezzenek. [8] Az összes  többinek ezt az utat kell követnie. Az ember nem értheti meg és élheti az újdonságot jelenleg Krisztus Lelkének őszinte ragaszkodása nélkül. Minden nucleo-ban ennek meg kell történnie: ha minden tag és a nucleo összes tagja egységben élnek Krisztus Szellemével, felajánlva magukat Istennek a Legszentebb Márián keresztül, ők elindulnak egy úton, mely biztosan elhozza a lélek új dimenzióját. Ezzel szemben, ha nincs igazi egység Krisztussal, az ösvény nagyon nehézzé válik.

A Föld nucleó-i nagyobb nehézséget tapasztalnak, mint más bolygókon. Sok felépítménytől meg kell fosztaniuk magukat, mellyel a Föld tele van. Különösen a Földön egy Keresztény az egyházi szervezet súlyát magán hordva, mely sok emberi szabályt foglal magában. Ehelyett a testvérek más bolygókon, akik elfogadták Jézus Krisztust, mentesek ilyen felépítményektől és gyorsan haladnak, mert őket nem nehezítik súlyos terhek. A felépítményektől megfosztani magukat nagyon nehéz és  gyakran óriási bűntudatot okoz, mert az emberek nem képesek észrevenni és helyesen meghatározni az ember által alkotott és az Isteni szabályokat. Ez a Föld tragédiája!

Megáldalak az Atya,a Fiú és a Szentlélek által.”

[1] Cfr. Jelenések Könyve – Rev. 5, 5

[2] Jézus üzenete 2011. szeptember  23-án  “El fogom küldeni nektek az igaz Lélek    Szószólóját.” címmel.

[3]  Lásd mint a 2-s szám alatt.

[4]  Beszéltünk az Antikrisztusról és az ő megjelenéséről a “A nagy sorompón túl.” című  könyv 15. fejezetében.

[5]  Néhányszor elmondták nekünk, hogy Isten tervében a Föld egy kritikus bolygó, mivel a  mi emberiségünk volt tanúja Krisztus halálának és feltámadásának. Azonban az Egyház, Isten emberei a Földön felelősek, hogy az üdvösség üzenetét elhozzák az egész  univerzumba, abban az időben és úgy, ahogy azt Isten elrendezte. Mivel Jézus eljövetele  óta a Földön egészen máig, más bolygók emberisége várt a földi emberiségre, hogy ebbe az irányba haladjon; ezt a várakozási időt a Föld idejéhez mérték. Más emberiségek átvették a  mi időnket.

 [6]  Lásd az  “Újraírt Történelem könyvet I kötet – Isten gondolatában.” (The book “Rewriting History – Vol I In the thought of God”)

[7]  Lásd 2 Cor 5:16-17

[8] Lásd az “Újraírt Történelem I kötet Isten gondolatában” 5. fejezet.  (“Rewriting History – Vol I  In the thought of God,” )

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s