A próféták ereje

Kedves olvasók, az üzenet ebben a hónapban felhívja a figyelmet a próféciára, mint Isten erejének megnyilvánulása, aki maga az élet. Mindnyájan meghívottak vagyunk, hogy próféták legyünk kinyilvánítani Isten életét. Így válhatunk Isten népének élő tagjaivá és készíthetjük elő az utat azok számára, akik őszintén vágynak részt venni az üdvözülés tervében, hogy új teremtménnyé váljanak. Kívánom, hogy legyetek erősek az Úrban, mint az igazi próféták. Üdvözöllek titeket és a legjobbakat  kívánom nektek.

Untitled55

 A  Szentlélek  üzenete 2012. június 24.

‪”Megáldlak benneteket szeretteim azon a napon, amikor ti a nagy prófétára és előfutárra Keresztelő Jánosra emlékeztek, akiben Isten hatalma gyönyörűen megnyilvánult. Ő Izrael népének a remény jele volt, mert előkészítette az utat és bejelentette az Üdvözítő eljövetelét.

Mindnyájan próféták vagytok a keresztség erényén keresztül, amelyen keresztül ti is felkent papok, próféták és királyok vagytok. A keresztség kenetén keresztül a Szentháromság és Csak Isten érinthet meg benneteket az Ő erejével, hogy földi küldetésetekben vezessen titeket, melynek végén ismét vissza fogtok térni az Atya kebelére és folytatni fogjátok az örök életben.

Mi Isten hatalma? Semmivel sem hasonlítható össze, amire ti emberek gondoltok. Ez nem mások feletti fennhatóság vagy hatalom gyakorlás, nem önteltség vagy arrogancia. Egyáltalán nem. Isten erőssége és képessége kiárasztani az élet védelmét minden teremtményre az egész világmindenségben. Nincs más lény, a Szentháromságot kivéve aki képes teremteni és folyamatosan táplálni az életet. A három isteni személy egységben jár el, hogy az élet tüzét tartsa bennünk, mely az Ő hatalmának egy közvetlen kifejezése. Az Atya a Teremtő az  élet, a Fiú, Aki gyógyít és minden sebről gondoskodik, a Szentlélek megszentel és felemel  Istenhez és a Fiúhoz.  Így az emberben teremtett Isten képmás és hasonlatosság a Szentháromság hatalmának örvénye kifejeződik a Maga teljességében, akiktől az élet minden formája függ.

Mondtam nektek, hogy ti  mindnyájan próféták vagytok, mert Isten élete jelen van és hat mindannyiotokban. Azonban, a  prófécia ajándéka néhány emberben nagyobb hatásfokkal működik, nem azért, mert Isten különbségeket tesz, hanem, mert egy küldetési feladatot ad mindenkinek. A próféták küldetése éppen Isten hatalmát mutatja, nem az emberi erőt, hanem Isten erejét.

Az igazi próféta az, aki az isteni életet közvetíti, és szavakban és tettekben fejezi ki azt. A hamis próféta, önzést vált ki és aki minden figyelmet magára von. Az igazi próféta átlátható, mert ezen a személyen keresztül látható Isten cselekedete; soha nem áll Isten és ember közé, hanem mint egy híd a Teremtő és az emberiség között van. Soha nem büszkélkedik emberi biztonságával, hanem egyedül Istenben bízik. A hamis próféta képmutatásba takarózik, hogy meggyőzze az embereket, és ki akar emelkedni, hogy dominálhasson.

A hamis próféta nem Istentől, hanem Isten ellenségétől Lucifertől származik. Történelmetek hajnala óta Isten sok prófétát küldött a Földre, hogy segítsen utazásotokban: válaszul Lucifer elküldte az ő megtévesztő prófétáit. Isten ereje, mely az igaz prófétákban munkálkodik mindig is összecsapott a gonosz erővel, mely a hamis prófétákban lakozik. Igen gyermekek, a gonosznak is megvan a saját ereje, mely korrumpál, a halálból származik és nem az életből. Akinek  hatalma van  a gonosz maga, egy korrupt lény, mert ez az erő a halált táplálja. Ugyanakkor az emberek engedték magukat megtéveszteni az ördög ravaszságától, és azt hiszik, hogy az ördög hatalma  könnyebben megszerezi az előnyöket, jobban hozzáférhetőek, mint amit Isten kínál. Ezért ajánlotta fel magát sok ember Lucifernek, hogy hatalmat és profitot szerezzen. Ez a nagy út, melyről Jézus beszélt, az út mely a  pusztuláshoz vezet, [1] de a követéshez ez kényelmesebbnek és gyorsabbnak látszik. A hamis próféták mindig a könnyebb utat mutatják és senkit sem tesznek  boldogtalanná. A hatalmon lévő rendszerhez igazodnak és nagyon óvatosan nem ellenzik azt, mert ők maguk is teljes joggal ehhez tartoznak.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, de legyetek képesek felismerni az igaziakat! Ez az igazi próféták ideje, mert cselekedetem a világegyetemben egyre több megnyilvánulást hoz, mely felkavar mindent. Fokozottan készítem elő Isten gyermekeinek lelkét és Krisztus dicsőséges visszatérése felé irányítom az egész teremtést. Mindnyájan készüljetek az új teremtésre, de az nem fog elérkezni Jézus dicsőséges visszatérte előtt. Ezért mondtam, hogy ez a  próféták ideje, mert az idő elérkezett, hogy felébresszem népemet. Kábultan alszanak a sok élettelen szótól, a tanárok és  orvosok által összezavartan, akik semmi másról nem beszélnek, mint önmagukról és bezárják Isten gyermekeit tömény cselszövési ambíciójukban.

Én igaz prófétákat fogok küldeni, mert szeretlek titeket és mert ez a dolgom: felébreszteni Isten gyermekeit, megtanítani nekik lényük mélységét és fogékonnyá tenni őket a Szentháromság cselekedeteihez. Fel fogom készíteni mindnyájatokat, hogy felismerjétek az igazi prófétákat, ha jóakaratúak- és hajlandóak vagytok részt venni munkámban. Az ő szavuk az én szavam lesz. Az ő erejük az én erőm lesz. Lucifer próbálkozásai szóra bírni a hamis prófétákat hasztalanok lesznek, Isten munkája ellen. Nem lesznek képesek becsapni azokat, akik felajánlották magukat Istennek a Szeplőtelen Szűz Márián keresztül. Azokat fogják megtéveszteni, akiknek nincs hitük és akik az üres ígéretek után futnak. Ezért a hamis próféták magukkal fogják vonszolni azokat, akik Isten gyermekeinek útjában vannak. Ők lesznek azok akiket, mint a mágnes magukhoz vonzanak, minden ami romlott. Elcsábítottak és csábítók ki lesznek rekesztve.

Az igaz próféták ereje Isten gyermekeit meg fogja erősíteni, bátorságot önt beléjük, amíg maguk nem válnak prófétai népekké, vagyis képesek kinyilvánítani Isten életét és ismerni az Ő akaratát. Isten gyermekei összegyűlnek kis nucleusok-ban (csoportokban) és nem hallgatják az üres prédikációkat, de Isten más ajándékait megosztják egymással. Megengedik az isteni életet, mely szabadon áramlik köztük, és egy igazi felebaráti közösségben fognak élni. Minden nucleusban  különleges ajándék a küldetés, az egész nucleus felébresztése. Mindenki tudni fogja, mi a dolga, és mindannyian meg fogják érteni, amit Isten kíván. Ehhez az én erőm kell, hogy megtegyem, nem a ti képességetek. Nem egy szép álomról beszélek, hanem a valóságról, melyet látni fogtok köztetek megvalósulni, amennyiben hisztek szavaimban és tudjátok hogyan tagadjátok meg önmagatokat és ambícióitokat.

Legyetek alázatosak és hajlandóak elfogadni az idők újszerűségét és ezt az újdonságot mellyel találkozni fogtok anélkül, hogy utána kellene mennetek. Minél hamarabb induljatok el az új teremtés felé, feltétel nélkül elfogadva Jézus Krisztust, mint az Isten Fiát és a ti Megváltótokat egyesülve Vele. Ha megteszitek, az Atya Jézus nevében el fog küldeni engem hozzátok és én képes leszek szabadon működni bennetek és rajtatok keresztül.

Legyetek óvatosak és éberek! Csatlakozzatok azokhoz, akik fejlődni kívánnak az utazásba, hogy új teremtményekké váljanak; kis nucleokat alkotva, Krisztus Misztikus Testének kis élő sejtjeit! Nem fontos, hogy sokan alkossatok nucleust, a lényeg, hogy élők vagytok. Csak akkor lehettek életben, ha szeretitek Istent, ha egész lényeteket Isten kezébe helyezitek és ha szeretitek egymást Istenben. Akkor ebben az időben nucleusotok gazdag lesz- ajándékokban, igaz prófétákban és tanítókban, gazdag lesz hiteles apostolokban.

Legyetek buzgók az imában! Nem azt kérem, hogy sok formulát soroljatok fel, de forduljatok állandóan Isten felé, bármit is tesztek. Gondolataitokkal forduljatok Istenhez mindennapi tevékenységetekben. Mindig könnyedén imádkozhattok, ha tudjátok, hogy Isten minden pillanatban mellettetek van, ha hiszitek, hogy Ő megért és meghallgat titeket, és szeretettel őrködik feletted, minden nehézségben segítőkészen. Ha mindebben hisztek, ti már imádkoztok.

Legyetek erősek, mert Isten az Ő erejét adta  nektek és az Ő ereje minden akadályt le tud rombolni. Figyeljetek a bennetek lévő életre, mely Isten ajándéka és elveti a halált. Ekkor ugyanolyan erőtök lesz, mint a prófétáknak, szenteknek, mártíroknak, azok ereje, akik Istent szolgálták évszázadokon át és maguk mögött  hagyták Isten szeretetének illatát és emlékét.

‪Megáldalak és nagy szeretettel védelmezlek titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


[1] Lásd Máté 7: 13-14

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s